Kiirvorminduse ja tavavorminduse erinevused Windows XP "puhtal" installimisel

K O K K U VÕ T E

Microsoft Windows XP nn puhta installi käigus palutakse teil valida üks järgmistest vormindusvõimalustest:
  • Format the partition by using the NTFS file system (Quick) (Sektsiooni vormindamine NTFS-failisüsteemis; kiire);
  • Format the partition by using the FAT file system (Quick) (Sektsiooni vormindamine FAT-failisüsteemis; kiire);
  • Format the partition by using the NTFS file system (Sektsiooni vormindamine NTFS-failisüsteemis);
  • Format the partition by using the FAT file system (Sektsiooni vormindamine FAT-failisüsteemis);
  • Leave the current file system intact (no changes) (Praeguse failisüsteemi samaks jätmine; muudatusi ei tehta).
Käesolevas artiklis kirjeldatakse kiirvorminduse ja tavavorminduse erinevusi.

L I S A T E A V E

Kui otsustate draivi tavalisel viisil vormindada, eemaldatakse vormindatavalt draivilt failid ja kõvaketast kontrollitakse vigaste sektorite osas. Vigaste sektorite otsimine võtab enda alla lõviosa draivi vormindamiseks kuluvast ajast.

Kiirvormindamise variandi valimisel eemaldatakse vormindamise käigus sektsioonist seal leiduvad failid, kuid ketast ei kontrollita vigaste sektorite osas. Kasutage seda varianti üksnes juhul, kui arvuti kõvaketas on varem vormindatud ja olete kindel, et kõvaketas pole kahjustatud.

Kui installite Windows XP kiirvormindusega vormindatud kettasektsioonile, saate kõvaketast kontrollida ka pärast Windows XP installimise lõpulejõudmist käsuga chkdsk /r.
Atribuudid

Artikli ID: 302686 – viimati läbi vaadatud: 27. nov 2007 – redaktsioon: 1

Tagasiside