Failide ühiskasutus failide lihtühiskasutuse funktsiooni abil operatsioonisüsteemis Windows XP

Et ka edaspidi Windowsi turbevärskendusi saada, veenduge, et kasutate operatsioonisüsteemi Windows XP koos hoolduspaketiga Service Pack 3 (SP3). Lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebilehte. Lõppemas on toe pakkumine mitmetele Windowsi versioonidele

K O K K U VÕ T E

Windows XP abil saate kasutada ühiselt faile ja dokumente nii sama arvuti kasutajatega kui ka muude kasutajatega võrgu kaudu. Saadaval on uus ühiskasutusliides, mida nimetatakse failide lihtühiskasutuse funktsiooniks, ning ühisdokumentide funktsioon. Selles artiklis kirjeldatakse uut ühiskasutusliidest ja käsitletakse järgmisi teemasid.

SISSEJUHATUS

Operatsioonisüsteemiga Windows XP arvuti abil saate anda faile ühiskasutusse nii kohalikele kui ka kaugkasutajatele. Kohalikud kasutajad logivad arvutisse sisse oma konto või külaliskonto abil. Kaugkasutajad pääsevad arvutile ja ühiskasutusega failidele juurde võrgu kaudu.

Failide lihtühiskasutuse funktsiooni kasutajaliidesele pääseb juurde kausta atribuutide kaudu. Failide lihtühiskasutuse funktsiooni kasutajaliidese abil saate konfigureerida kausta tasemel nii ühiskasutuse kui ka NTFS-failisüsteemi õigused. Need õigused kehtivad kausta, kõigi kaustas sisalduvate failide, kõigi alamkaustade ja kõigi alamkaustades sisalduvate failide suhtes. Kausta kopeeritavad või kaustas loodavad failid ja kaustad pärivad emakaustale rakendatud õigused. Selles artiklis kirjeldatakse failide juurdepääsu konfigureerimist, lähtudes õiguste tasemetest. Osa selles artiklis sisalduvast õiguste tasemeid käsitlevast teabest pole ei operatsioonisüsteemi failides ega spikrifailis dokumenteeritud.

L I S A T E A V E

Operatsioonisüsteemis Windows XP saab määrata viis ühiskasutusõiguste taset. Tasemed 1, 2, 4 ja 5 saate määrata failide lihtühiskasutuse funktsiooni kasutajaliidese abil. Selleks paremklõpsake kausta ja seejärel klõpsake failide lihtühiskasutuse funktsiooni kasutajaliidese avamiseks käsku Sharing and Security (Ühiskasutus ja turvalisus). Taseme 3 määramiseks kopeerige fail või kaust kausta My Computer (Minu arvuti) ühisdokumentide kausta Shared Documents (Ühisdokumendid). Sellisel juhul ei sõltu ühiskasutus failide lihtühiskasutuse funktsioonist. Tase 1 on kõige privaatsem ja turvalisem ning tase 5 kõige avalikum ja hõlpsat muutmist (ebaturvaline) võimaldav säte.

Failide lihtühiskasutuse funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Märkus. Windows XP väljaandes Home Edition on failide lihtühiskasutuse funktsioon alati lubatud.

Windows XP Professionali puhul on failide lihtühiskasutuse funktsiooni kasutajaliides lubatud töörühma ühendatud arvutites. Domeeni ühendatud Windows XP Professionaliga arvutitel on klassikaline ühiskasutus- ja turbeliides. Failide lihtühiskasutuse funktsiooni kasutajaliidese (kausta atribuutides) kaudu konfigureeritakse nii ühiskasutus- kui ka failiõigusi.

Kui failide lihtühiskasutuse funktsiooni sisse lülitate, saate üksikute kasutajate õigusi paremini hallata. Ometi peavad teil kaustade ja failide turvalisuse tagamiseks olema täpsemad teadmised nii NTFS-failisüsteemi kui ka ühiskasutusõiguste kohta. Kui lülitate failide lihtühiskasutuse funktsiooni välja, ei lülitata see välja ühisdokumentide kausta funktsiooni.


Windows XP Professionalis failide lihtühiskasutuse funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku My Computer (Minu arvuti).
 2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Folder Options (Kaustasuvandid).
 3. Klõpsake vahekaarti View (Vaade) ja märkige failide lihtühiskasutuse funktsiooni ruut Use Simple File Sharing (Recommended) (Kasuta failide lihtühiskasutust (soovitatav)). (Funktsiooni väljalülitamiseks tühjendage see ruut.)

Ühiskasutuskohtade ja failide juurdepääsutasemete haldamine

Failide lihtühiskasutuse funktsiooni abil saab määrata ühiskasutuskohtadele ja failidele 5 juurdepääsutaset.
 • Tase 1. My Documents (Minu dokumendid; privaatne)
 • Tase 2. My Documents (Minu dokumendid; vaiketase)
 • Tase 3. Failid ühisdokumentide kaustas, juurdepääs kohalikel kasutajatel
 • Tase 4. Ühiskasutus võrgus (lugemisõigus kõigil)
 • Tase 5. Ühiskasutus võrgus (lugemis- ja kirjutamisõigus kõigil)
Märkused
 • Kaustas My Documents (Minu dokumendid) talletatavatel failidel on vaikimisi tase 2.
 • Tasemega 1, 2 ja 3 kaustadele pääsevad juurde ainult kohalikult arvutisse sisse loginud kasutajad. Windows XP Professionali puhul kuuluvad kohalikult sisse loginud kasutajate hulka ka kaugtöölauaseanssi kasutades sisse loginud kasutajad.
 • Tasemega 4 ja 5 kaustadele pääsevad juurde nii kohalikult sisse loginud kasutajad kui ka kaugkasutajad võrgu kaudu.
Järgmises tabelis kirjeldatakse õiguste tasemeid.


JuurdepääsutaseKõik (NTFS/fail)OmanikSüsteemAdministraatoridKõik (ühiskasutus)
Tase 1 Pole saadavalTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusPole saadavalPole saadaval
Tase 2 Pole saadavalTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusPole saadaval
Tase 3 LugemisõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusPole saadaval
Tase 4 LugemisõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusLugemisõigus
Tase 5 MuutmisõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigusTäielik kasutusõigus

Tase 1. My Documents (Minu dokumendid; privaatne)

Üksikasjalike juhiste (piltidega) kuvamiseks või peitmiseks klõpsake siin.

Tase 2. My Documents (Minu dokumendid; vaiketase)

Üksikasjalike juhiste (piltidega) kuvamiseks või peitmiseks klõpsake siin.

Tase 3. Failid ühisdokumentide kaustas, juurdepääs kohalikel kasutajatel

Üksikasjalike juhiste (piltidega) kuvamiseks või peitmiseks klõpsake siin.

Tase 4. Ühiskasutus võrgus (lugemisõigus)

Üksikasjalike juhiste (piltidega) kuvamiseks või peitmiseks klõpsake siin.

Tase 5. Ühiskasutus võrgus (lugemis- ja kirjutusõigus)

Üksikasjalike juhiste (piltidega) kuvamiseks või peitmiseks klõpsake siin.

Kõik selles artiklis kirjeldatud tasemed välistavad üksteist. Privaatseid kaustu (tase 1) ei saa privaatsust säilitades ühiskasutusse anda. Ühiskasutusega kaustu (tasemed 4 ja 5) ei saa ühiskasutust keelamata privaatseks muuta.

Kui loote ühisdokumentide kaustas (tase 3) kausta, annate selle võrgus ühiskasutusse ning seejärel annate võrgukasutajatele failide muutmise loa (tase 5), kehtivad taseme 5 õigused nii selle kausta, selles sisalduvate failide kui ka alamkaustade suhtes. Muudele ühisdokumentide kaustas talletatavatele failidele ja kaustadele jääb kehtima tase 3.

Märkus. Ainus erand on tasemega 4 kaust (näidisalamakaust) tasemega 5 (näidiskaust) kaustas. Kaugkasutajatel on iga ühiskasutusega kausta puhul õige juurdepääsutase. Kohalikult sisse loginud kasutajatel on nii ema- (näidiskaust) kui ka tütarkausta (näidisalamkaust) kirjutusõigus (tase 5).Märkus. Kui te ei tunne end selles jaotises esitatud teabega seotud oskuste suhtes kindlalt, küsige kelleltki abi või võtke ühendust tugiteenusega. Tugiteenusega ühenduse võtmise kohta teabe saamiseks külastage Microsofti spikri- ja tugikeskuse kontaktteabe veebilehte.

Juhtnöörid

Soovitame anda võrgus ühiskasutusse ainult sellised kaustad, millele kaugkasutajad peavad muude arvutite kaudu juurde pääsema. Soovitame süsteemidraivi juurkausta ühiskasutusse mitte anda. Kui seda teete, on arvuti pahatahtlike kasutajate ees kaitsetum. Kui proovite juurkausta (nt C:\) ühiskasutusse anda, kuvatakse draivi dialoogiboksi Atribuudid vahekaardil Ühiskasutus hoiatus. Ühiskasutusse andmiseks tuleb klõpsata linki If you understand the risk but still want to share the root of the drive, click here (Kui mõistate riski, kuid soovite draivi juurkausta sellegipoolest ühiskasutusse anda, klõpsake siin). Draivi juurkausta saavad ühiskasutusse anda ainult arvuti administraatorid.

Kirjutuskaitsega kandjal, näiteks CD-ROM-il asuvad tasemega 4 või 5 on saadaval ainult siis, kui CD-ROM on CD-draivis. CD-draivi sisestatud mis tahes CD-ROM-ile pääsevad juurde kõik kasutajad võrgus.

Faili õigused võivad emakausta õigustest erineda, kui on täidetud järgmised tingimused.

 • Kasutate faili samal draivil asuvast teistsuguste õigustega kaustast emakausta teisaldamiseks käsuviibal teisaldamiskäsku move (teisalda).
 • Kasutate faili samal draivil asuvast teistsuguste õigustega kaustast emakausta teisaldamiseks skripti.
 • Käitate faili õiguste muutmiseks käsuviiba kaudu Cacls.exe või skripti.
 • Failid olid kõvakettal olemas enne Windows XP installimist.
 • Muutsite Windows XP Professionalis faili õigusi siis, kui failide lihtühiskasutuse funktsioon oli välja lülitatud.
Märkus. Kui teisaldate faile Windows Exploreri abil ja failide lihtühiskasutuse funktsioon on sisse lülitatud, ei säili NTFS-süsteemi õigused.

Kui lülitate failide lihtühiskasutuse funktsiooni sisse ja uuesti välja, ei muutu failide õigused. NTFS-süsteemi ja ühiskasutusõigused ei muutu, kuni muudate need kasutajaliidese kaudu. Kui määrate õigused siis, kui failide lihtühiskasutuse funktsioon on lubatud, mõjutab see ainult failide lihtühiskasutuse funktsiooniga kasutatavate failide pääsukirjeid (ACE-d). Failide lihtühiskasutuse funktsiooni kasutajaliides mõjutab järgmiste pääsukirjetega (DACL-is ehk vabalt määratavas pääsuloendis) faile ja kaustu.
 • Omanik
 • Administraatorid
 • Kõik
 • Süsteem

Täpsem failide ühiskasutuse konfigureerimisega seotud probleemide tõrkeotsing operatsioonisüsteemis Windows XP

Märkus. See jaotis on mõeldud kogenud arvutikasutajatele. Kui te ei tunne end täpsemas tõrkeotsingus kindlalt, küsige kelleltki abi või võtke ühendust tugiteenusega. Tugiteenusega ühenduse võtmise kohta teabe saamiseks külastage Microsofti spikri- ja tugikeskuse kontaktteabe veebilehte. Üksikasjaliku teabe kuvamiseks või peitmiseks klõpsake siin.

V I I T E D

Selle kohta teabe saamiseks, kuidas käib failide ühiskasutuse konfigureerimine Windows Vistas, külastage järgmist Microsofti veebilehte.
Atribuudid

Artikli ID: 304040 – viimati läbi vaadatud: 26. sept 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside