Üksuste lisamine Windows XP menüüsse Saada

K O K K U VÕ T E

Selles artiklis kirjeldatakse käsu Send To (Saada) kasutamist ja kausta SendTo (Saada) sisu muutmist.

L I S A T E A V E

Käsuga Send To (Saada) saate faili kiiresti saata mitmesugustesse asukohtadesse – disketile, töölauale, meilisõnumiga kellelegi teisele või kausta Minu dokumendid. Kaust SendTo sisaldab menüüs Send To (Saada) kuvatavate sihtkohtade otseteid. Igal arvuti kasutajal on omaette kaust SendTo, mille sisu kasutaja saab kohandada.


Uute sihtkohtade lisamisel kausta SendTo kuvatakse need menüüs Send To (Saada), kui paremklõpsate mõnda failinime ja valite siis käsu Send To (Saada).

Käsu Saada kasutamine

Paremklõpsake Windows Exploreris või aknas My Computer (Minu arvuti) soovitud faili nime ja valige siis käsk Send To (Saada). Klõpsake kuvatavas kiirmenüüs sihtkohta, kuhu soovite faili saata. Fail saadetakse või aktiveeritakse vastavalt valitud sihtkohale.


Menüüsse Send To (Saada) saab lisada näiteks järgmisi sihtkohti:

 • kettadraivid (kohalikud või võrgukettad);
 • faksprinterid;
 • printerid;
 • Windowsi-põhised programmid;
 • tihendatud kaustad (zip-kaustad);
 • töölaud;
 • meiliadressaadid;
 • kaust My Documents (Minu dokumendid).

Sihtkoha lisamine menüüsse Saada

Windows XP-s kuvatakse menüüs Send To (Saada) vaikimisi järgmised käsud (sihtkohad):

 • Compressed (zipped) Folder (Tihendatud (zip) kaust);
 • Desktop (create shortcut) (Töölauale (loo otsetee));
 • Mail Recipient (Meiliadressaadile);
 • My Documents (Minu dokumendid);
 • 3 1/2 Floppy (A:) (3½-tolline diskett (A:));
 • CD Drive (CD-draiv).
Kui soovite menüüsse Send To (Saada) sihtkohti lisada, peate kausta SendTo lisama vastava otsetee. Selleks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Run (Käivita).
 2. Tippige väljale Open (Ava) käsk sendto ja klõpsake siis nuppu OK.
 3. Lisage sihtkoht, tehes ühte järgmistest.
  • Lohistage soovitud üksus kausta SendTo. Selleks paremklõpsake ja klõpsake siis käsku Create Shortcuts Here (Loo otseteed siia).
   -või-
  • Valige menüü File (Fail) käsk New (Uus) ja klõpsake siis käsku Shortcut (Otsetee).


   Järgige otsetee loomise viisardi juhiseid.
  Kaustas SendTo luuakse uus otsetee, mis kuvatakse menüüs Send To (Saada).
MÄRKUS. Kausta SendTo avamiseks võite toimida ka järgmiselt.
 1. Klõpsake menüü Start käsku My Computer (Minu arvuti).
 2. Topeltklõpsake draivi, kuhu Windows on installitud (enamasti C-draiv, kui teil pole just arvutis mitut kõvakettadraivi).
 3. Kui te ei saa draivil leiduvaid üksusi vaadata, klõpsake jaotises System Tasks (Süsteemitoimingud) linki Show the contents of this drive (Näita selle draivi sisu).
 4. Topeltklõpsake kausta Documents and Settings (Dokumendid ja sätted).
 5. Topeltklõpsake selle kasutaja nimega kausta, kelle menüüd SendTo soovite muuta (enamasti on see teie enda nimi).
 6. Topeltklõpsake kausta SendTo.
 7. Kaust SendTo on vaikimisi peidetud. Kui kausta pole näha, klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Folder Options (Kaustasuvandid) ja siis vahekaardil View (Vaade) raadionuppu Show hidden files and folders (Kuva peitfailid ja -kaustad).
MÄRKUS. Kui soovite lisada mõne sihtkoha ka sama arvuti teiste kasutajate menüüsse Send To (Saada), ei pea te seda toimingut kordama, vaid võite otsetee lihtsalt kopeerida teiste kasutajate kausta SendTo.

Sihtkoha eemaldamine menüüst Saada

Sihtkoha eemaldamiseks menüüst Send To (Saada) toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Run (Käivita).
 2. Tippige väljale Open (Ava) käsk sendto ja klõpsake siis nuppu OK.
 3. Paremklõpsake otseteed, mille soovite eemaldada. Seejärel klõpsake käsku Delete (Kustuta). Otsetee eemaldatakse.

V I I T E D

Käsu Send To (Saada) kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppu Start ja käsku Help and Support (Spikker ja tugi). Tippige väljale Search (Otsi) käsk send to command ("käsk saada") ja vajutage siis vastavate spikriteemade vaatamiseks sisestusklahvi (ENTER).
Atribuudid

Artikli ID: 310270 – viimati läbi vaadatud: 14. dets 2007 – redaktsioon: 1

Tagasiside