OLEXP: Meilikaustad, aadressiraamat ja meilisõnumid on pärast Microsoft Windows XP versiooniuuendust kadunud

SÜ M P T O M I D

Outlook Expressi meilikaustad, meilisõnumid ja aadressiraamat on pärast Microsoft Windows XP versiooniuuendust kadunud.

PÕ H J U S

Selle käitumise põhjustab Windows XP failistruktuuri erinevus vanema opsüsteemi failistruktuurist: Outlook Expressi failid ei asu enam samas kohas.

E R A L D U S VÕ I M E

Käesolevas teabebaasi (Knowledge Base) artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas saate varasemad meilisõnumid, -kaustad ja aadressiraamatu üles leida ning tagasi Outlook Expressi importida.


Teie varasemad meilisõnumid ja -kaustad

Varasemate meilisõnumite otsimine

 1. Looge oma arvuti töölaual uus kaust nimega XPMail. Selleks paremklõpsake töölauda, klõpsake käsku New (Uus) ja siis käsku Folder (Kaust). Kui kasutate identiteete, looge iga identiteedi jaoks eraldi kaust.
 2. Klõpsake menüü Start käsku Search (Otsing).
 3. Klõpsake väljal What do you want to search for (Mida soovite otsida?) varianti All files and folders (Kõiki faile ja kaustu).
 4. Tippige väljale All or part of the file name (Täielik või osaline failinimi) tekst *.dbx.
 5. Märkige jaotises More Advanced options (Veel täpsemad suvandid) ruut Search hidden files and folders (Otsi peidetud failidest ja kaustadest) ja klõpsake siis nuppu Search (Otsi).

  MÄRKUS. Kui olete kasutanud identiteete, on igal kasutaja oma identiteedikaust. Igal identiteedikaustal on kordumatu tähe- ja numbrimärkidest koosnev number (nt {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}), millele järgneb tee "\Microsoft\Outlook Express".

  Eelmise ja uue identiteedi vahel saate hõlpsasti vahet teha ka juhul, kui nende tähe- ja numbrikombinatsioon on sama. Uue identiteedi numbrile järgneb tee "\Microsoft\Outlook Ex".

Meilikaustade kopeerimineEnne seda, kui asute meilikaustu kopeerima eelmisest identiteedikaustast töölaual asuvasse uude kausta XPMail, lugege läbi vanade ja uute identiteetide eristamist selgitav märkus (lõigu "Varasemate meilisõnumite otsimine" 5. punkt).

 1. Otsinguaknas võite DBX-kaustad valida ükshaaval või mitmekaupa (selleks vajutage juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake seda all hoides järjest iga soovitud kausta).
 2. Pärast soovitud kaustade valimist klõpsake menüü Edit (Redigeeri) käsku Copy (Kopeeri).
 3. Avage kaust XPMail ja klõpsake siis menüü Edit (Redigeeri) käsku Paste (Kleebi).

  MÄRKUS. Kaustade kopeerimisel kaasake kindlasti ka fail Folders.dbx. See fail on Outlook Expressi impordifunktsioonide jaoks vajalik.
Selle toiminguga kopeeritakse kõik valitud kaustas asuvad failid kausta XPMail. Korrake toimingut iga identiteedikausta kopeerimiseks. Ärge unustage, et iga leitud identiteedikausta jaoks tuleb luua omaette kaust (nt XPMail1).

Meilisõnumite ja -kaustade importimine

 1. Avage Outlook Express.
 2. Klõpsake menüü File (Fail) käsku Import (Impordi).
 3. Klõpsake käsku Messages (Sõnumid).
 4. Klõpsake väärtust Microsoft Outlook Express 5 ja seejärel nuppu Next (Edasi).

  MÄRKUS. Vahel võib juhtuda, et näete üksnes versioonidest Outlook Express 4 ja Outlook Express 6 importimise variante. Kui kasutasite varem versiooni Outlook Express 4, valige väärtus Outlook Express 4. Versioonist Outlook Express 5 või 5.5 importimisel võite valida väärtuse Outlook Express 6.
 5. Klõpsake raadionuppu Import mail from an OE6 store directory (Impordi OE6 salvekausta meilisõnumid) ja siis nuppu OK.
 6. Klõpsake nuppu Browse (Sirvi), valige varem loodud kaust XPMail ning klõpsake siis nuppu OK ja seejärel nuppu Next (Edasi).
 7. Klõpsake väärtust All folders (Kõik kaustad) ja siis nuppu Next (Edasi).
Selle toiminguga imporditakse teie varasemad meilisõnumid uue identiteedi kausta. Kui protsess on lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Finish (Valmis). Korrake neid toiminguid iga varem loodud kausta importimiseks.


Teie Windowsi aadressiraamat

Windowsi aadressiraamatu otsimine

 1. Klõpsake menüü Start käsku Search (Otsing).
 2. Klõpsake linki All files and folders (Kõiki faile ja kaustu).
 3. Klõpsake väljal What do you want to search for (Mida soovite otsida?) varianti All files and folders (Kõiki faile ja kaustu).
 4. Tippige väljale All or part of the file name (Kogu faili nimi või osa sellest) väärtus *.wab ja klõpsake siis nuppu Search (Otsi).
 5. Kui otsing on lõpule jõudnud, topeltklõpsake faile nende avamiseks. Kui olete õige faili üles leidnud (see sisaldab teie kontaktide andmeid), märkige üles faili täpne asukoht ja nimi.

Windowsi aadressiraamatu importimine

 1. Klõpsake Outlook Expressis menüüd File (Fail).
 2. Klõpsake käsku Import (Impordi) ja seejärel käsku Address Book (Aadressiraamat).
 3. Valige loendiboksis Look In (Vt) asukoht, mille märkisite üles lõigu "Windowsi aadressiraamatu otsimine" 5. punktis.
 4. Klõpsake soovitud wab-faili ja siis nuppu Open (Ava).
 5. Aadressiraamatu importimiseks klõpsake nuppu OK.
Kui olete veendunud, et importimine õnnestus, eemaldage kõik meilitaaste käigus loodud kaustad.
Atribuudid

Artikli ID: 313055 – viimati läbi vaadatud: 27. veebr 2008 – redaktsioon: 1

Tagasiside