MS-DOS-i põhiste programmide tõrkeotsing Windows XP-s

Selle artikli Microsoft Windows 2000 kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki 165214 .

K O K K U VÕ T E

Käesolevas artiklis kirjeldatakse, kuidas sooritada Windowsis MS-DOS-i põhiste programmide tõrkeotsingut.

L I S A T E A V E

Ntvdm-alamsüsteemi testimine

Kui teil on probleeme MS-DOS-i põhiste programmidega, testige esmalt Windowsi NTVDM- (Virtual DOS Machine) alamsüsteemi. Utiliidi Command.com abil saate testida, kas NTVDM-alamsüsteem töötab õigesti. Command.com'i käivitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Käivita.
 2. Tippige väljale Ava käsk command.com ja klõpsake siis nuppu OK.
See peaks käivitama käsuviibaakna. Kui see käsk ei tööta õigesti, siis on probleeme NTVDM-alamsüsteemiga ning te peaksite kontrollima järgmisi üksusi.
 • Kontrollige, ega kaustas SystemRoot%\System32 asuvatel failidel Config.nt ja Autoexec.nt ole ebastandardseid sätteid.

  Märkige REM-lause abil kõik kirjed, välja arvatud järgmised vaikekirjed:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (ainult juhul, kui CSNW on installitud)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (ainult juhul, kui CSNW on installitud)
  Teine võimalus on laiendada Windowsi CD-lt Autoexec.nt_ and Config.nt_ kausta %SystemRoot%\System32.
 • Tegumihalduri käivitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+ESC, sulgege kõik töötavad programmid ja veenduge, et ükski muu NTVDM-protsess ei töötaks.
 • Veenduge, et arvuti käivitamisel ei käivituks ükski programm. Arvuti käivitamisel võivad programmid käivituda kahest kohast: käivitusmenüü kaustarühmadest ja registriridadelt Run ja RunOnce. Nende kohtade kontrollimiseks toimige järgmiselt.
  1. Käivitusmenüü kaustarühmad on kohalikul kõvakettal asuvad kaustad. Need asuvad järgmistes asukohtades:
   • %SystemRoot%\Profiles\user_name\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Read Run ja RunOnce on registris järgmise registrivõtme all:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Uurige kaustas %SystemRoot%\System32 asuvaid NTVDM-süsteemifaile. Kontrollige järgmiste failide mahtu ja kuupäeva ning veenduge, et nende versioon oleks õige:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (ainult Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • NTVDM-alamsüsteemiga seotud registrikirjed on järgmised:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Selles võtmes talletatakse failide Config.sys ja Autoexec.bat Windowsis kasutatavaid keskkonnamuutujaid.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Selles võtmes talletatakse NTVDM-seansis kasutatavaid seadmedraivereid. Windowsi install loob need kirjed seadmedraiveri installimisel.

Programmidega seotud probleemide kontrollimine

Windows XP-s ei tööta järgmised funktsioonid.
 • Ükski MS-DOS-i funktsioon (toetatakse vaid toiminguid aktiveeriva API (rakenduste programmeerimisliidese) funktsioone).
 • Plokkimisrežiimis seadmedraivereid ei toetata. Plokkseadmeid ei toetata, seega ei toetata ka MS-DOS-i S/V-juhtelemendiga (IOCTL) API-sid, mis tegelevad plokkseadmete ja SETDPB-funktsioonidega.
 • 10 funktsiooni 1A katkestamine tagastab väärtuse 0; kõik muud funktsioonid saadetakse kirjutuskaitstud mällu (ROM).
 • Keelatud kettapääsuga tegelevate 13 kõnede katkestamist ei toetata.
 • 18 (ROM BASIC) katkestamisel luuakse teade, mis teatab, et ROM BASIC-ut ei toetata.
 • 19 katkestamisel arvutit ei taaskäivitata, vaid suletakse ainult aktiivne DOS-i virtuaalarvuti (VDM).
 • DOSKEY programmi viittekstidega (AX = 4800) tegelevat 2F katkestamist ei toetata.
 • Microsofti CD laiendite (MSCDEX) funktsioone 2, 3, 4, 5, 8, E ja F ei toetata.
 • x86-arvuti 16-bitine Windowsi alamsüsteem toetab laiendatud režiimiga programme, kuid ei toeta 16-bitiseid virtuaalseid seadmedraivereid (VxDs). Mitte-x86-arvuti alamsüsteem emuleerib Intel 40486 käsustiku, mis võimaldab kärbitud käsustikuga arvutites (RISC) käitada laiendatud režiimiga programme (nt Microsoft Visual Basicut).
See tähendab, et Windows ei toeta 16-bitiseid programme, mis vajavad piiranguteta juurdepääsu riistvarale. Kui teie programm vajab seda juurdepääsu, siis teie programm opsüsteemis Windows NT, Windows 2000 ega Windows XP ei tööta.


Järgmiseks peaksite kontrollima, kas failide Autoexec.nt ja Config.nt sätted on õiged. Proovige alati käesolevas artiklis eespool loetletud vaikesätteid. Mõnel programmil on failis Config.sys või Autoexec.bat töötamiseks vaja erisätteid või -draivereid. Sel juhul on programmi käivitamisel nende failide lähtestamiseks kaks võimalust.
 • Sisestage kausta %SystemRoot%\System32 failidesse Config.nt ja Autoexec.nt järgmised read.
 • Looge selle programmi käivitamisel käivituvad uued Config- ja Autoexec-failid. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Looge failid ja salvestage need laiendiga .nt mõnda muusse kausta peale %SystemRoot%\System32 (need failid salvestatakse tavaliselt programmiga samasse kausta).
  2. Paremklõpsake töölauda, valige käsk Uus ja seejärel klõpsake käsku Otsetee.
  3. Tippige väljale Tippige üksuse asukoht täielik tee failini, mida soovite käivitada, ja seejärel klõpsake nuppu Next (Edasi).
  4. Tippige väljale Tippige selle otsetee nimi otsetee nimi ja seejärel klõpsake nuppu Finish (Valmis). Töölauale luuakse uus otsetee.
  5. Paremklõpsake uut otseteed ja seejärel klõpsake käsku Atribuudid.
  6. Klõpsake vahekaardi Programm nuppu Windows, et avada dialoogiboks failide Autoexec ja Config juurde viiva tee loomiseks.
  7. Tippige loodud failide juurde viiv täielik tee ja seejärel klõpsake mõlemas dialoogiboksis nuppu OK.
  Selle ikooni klõpsamisel käivituvad selle programmi jaoks määratud failid Autoexec ja Config. Neile sätetele laienevad samad piirangud, mis on kehtestatud ka MS-DOS-i põhistele programmidele.
Programmi atribuutides on ka muud olulised sätted. Kui teie programm ei tööta õigesti, kontrollige kõiki vahekaarte ja veenduge, et programmi sätted on seatud vastavalt tootja juhistele. Kui programm ikka ei tööta, pöörduge programmi tarnija poole ning uurige, kas Windows toetab seda programmi.


Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:

171940 MS-DOS-i rakenduste S/V-toimingud põhjustavad disketile juurdepääsu (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

156687 Faili CONFIG.NT või AUTOEXEC.NT kirjed võivad põhjustada NTVDM-tõrkeid (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

102418 NTVDM-tõrge: Draivis puudub ketas (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

142026 16-bitiste või DOS-i rakendustega töötamisel ilmneb tõrge: "Hidden console of WOW VDM" ("WOW VDM peidetud konsool") (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Käesolevas artiklis käsitletavaid teiste tootjate programme toodavad ettevõtted, mis pole Microsoftiga seotud. Microsoft ei anna nende toodete jõudlusele ega töökindlusele mingit kaudset ega muud garantiid.

Atribuudid

Artikli ID: 314106 – viimati läbi vaadatud: 7. märts 2006 – redaktsioon: 1

Tagasiside