Windows XP seadmehalduris loetletud tundmatute seadmete tõrkeotsing

Sama artikli Microsoft Windows 2000 jaoks leiate artiklinumbriga 244601 .

SISSEJUHATUS

Seadmehalduris (Device Manager) kuvatakse kõigi Windows XP põhisesse arvutisse installitud seadmete loend. Kui vaatate seadmehalduris seadmeid puudutavat teavet, võite märgata seadmeid, mis on loetletud kui Unknown Device (Tundmatu seade) koos kollase küsimärgiga. Selle tundmatu seadme põhjuse kindlakstegemine võib olla keeruline, sest selle põhjuse kohta on vähe vihjeid. Käesolevas artiklis tutvustatakse võimalikke põhjuseid, miks seadmehalduris tundmatuid seadmeid kuvatakse.

L I S A T E A V E

Peamine põhjus, miks seadmehalduris kuvatakse Unknown Device (Tundmatu seade), on see, et teie seade ei tööta korralikult. Selle probleemi parandamiseks hankige seadmele värskendatud draiver.

Kasutage järgmisi meetodeid, et võimaldada Windowsil teie seadet ära tunda.

1. meetod. Windowsi värskendamine

Külastage järgmist Microsofti veebisaiti, et näha, kas veebisait tuvastab teie seadme jaoks automaatselt värskendatud draiveri. Installige kõik soovitatavad draiverid.

2. meetod. Laadige Internetist alla ja installige uusim draiver

Kui loetletud on mitu Windowsi versiooni, siis laadige Internetist alla draiveri Windows XP versioon. Kasutage üht järgmistest võimalustest.
 • Kui seade saadi koos arvutiga, siis külastage arvuti tootja veebisaiti.
 • Kui seade installiti pärast arvuti ostmist, siis külastage seadme tootja veebisaiti.
 • Kui seade eelinstalliti teie arvutisse ja arvuti tootjal pole värskendatud draiverit, siis külastage seadme tootja veebisaiti.
Otsige tootja veebisaidilt üles jaotis Drivers (Draiverid) või Download (Allalaadimine) ja otsige seadme nime. Laadige alla ja installige draiveri Windows XP versioon.

Kogenud arvutikasutajatele

See osa on mõeldud kogenud arvutikasutajatele. Kui te ei tunne end täpsemas tõrkeotsingus kindlana, võite kedagi appi paluda või võtta ühendust tugiteenusega. Selle kohta teabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

Seadmehalduris kuvatavate tundmatute seadmete põhjus

 • Seadmel pole seadmedraiverit. Kui seadmel pole seadmedraiverit, siis kuvab seadmehaldur seadme kui Unknown Device (Tundmatu seade) ja paigutab selle harusse Other devices (Muud seadmed). Seda esineb väga sageli universaalse jadasiini (USB) ja Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) 1394 liitseadmete korral. Lisaks võidakse seadme atribuutide vaatamisel seadmehalduris kuvada Error Code 1 (Tõrkekood 1) või Error Code 10 (Tõrkekood 10).

  Märkus. Enamik USB- ja IEEE 1394 seadmeid töötab korralikult ilma täiendavate seadmedraiveriteta, sest neid konfigureeritakse Windowsile seda tüüpi siinide jaoks lisatud draiveritega. Kuid täiendav seadmedraiver on vajalik siis, kui seade ei sobi määratud ja kaasasolevate Windowsi klassidraiveritega. Kui siin ei suuda seadet identifitseerida, tõlgendatakse seadet liitseadmena ja see esitatakse sellisena ka seadmehalduris.

 • Te kasutate Microsoft Windows 98 või Microsoft Windows 95 seadmedraiverit. Te ei saa Windows XP-s kasutada virtuaalseadmedraiveri (.vxd) faile, mis on ühised Windows 98 või Windows 95 draiveritele. Kui püüate installida neid oma Windows XP põhisesse arvutisse, võidakse seade loetleda seadmehalduris tundmatu seadmena. Tavaliselt juhtub see siis, kui seadmedraiveri tootja ei erista kaht draiverit korralikult või oletab, et Windows XP saab kasutada Windows 98 või Windows 95 .vxd-faile.

 • Tundmatu seadme ID. Igal riistvaraseadmel on spetsiaalne identifikaator, mida kasutatakse isehäälestumisel. See identifikaator võib olla mitut erinevat tüüpi, näiteks tarnija ID, seadme ID, alamsüsteemi ID, alamsüsteemi tarnija ID või redaktsiooni ID. Kui seadme ID puudub või kui teie Windows XP põhine arvuti ei tunne seadme ID-d ära, võib seadmehaldur loetleda seadme tundmatu seadmena.

  Märkus. Tarkvaraprogrammid, mis vajavad virtuaalseid haake riistvarasse, võivad selliseid seadmeid luua. Lisaks on teada, et tundmatu seadme reaktsiooni seadmehalduris võivad esile kutsuda ka seadmed, mis sildavad eri tüüpi siine, näiteks seadmedraiver, mis võimaldab paralleelpordi seadmel emuleerida SCSI- või AT Attachment Packet Interface’i (ATAPI) siini.

 • Vigane riistvara või püsivara. Vigane riistvara või püsivara võib põhjustada seadmehalduris seadme kuvamise kui Unknown Device (Tundmatu seade). Ainult tarkvaralised seadmedraiverid ei esita seadme ID-d ja nende seadmete installimiseks pole standardmeetodit. Mõned tootjad installivad seadme InstallShieldi installiprogrammi või sarnase meetodiga. Pange tähele, et muude meetoditega installitud tarkvara ei pruugita seadme eemaldamisel seadmehalduris täielikult eemaldada. Seetõttu peaksite kontrollima registrit, et veenduda, kas kõik kirjed on eemaldatud.

Tõrkeotsing kogenud kasutajatele

Tarkvaraprobleemide tõrkeotsing
Kasutage ükskõik millist järgmistest meetoditest, et teha kindlaks, kas tundmatu seadme põhjus on tarkvaras.

 • Käivitage arvuti turvarežiimis.

  Kuigi see meetod pole 100% kindel, võib arvuti käivitamine turvarežiimis olla lihtsaim viis teha kindlaks, kas tundmatu seadme põhjuseks on tarkvara.


  Arvuti käivitamiseks turvarežiimis vajutage arvuti taaskäivitamisel klahvi F8. Valige kuvatavas menüüs Windows Advanced Option (Windowsi täpsemad suvandid) nooleklahvide abil suvand Safe Mode (Turvarežiim) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kui tundmatu seade pole enam seadmehalduris loetletud, pole tundmatu seade tõenäoliselt riistvara.
 • Vaadake käivituskausta (Startup)

  Kui kahtlustate, et tundmatu seadme põhjuseks on konkreetne programm, siis vaadake oma arvuti käivituskausta, et näha, millised programmid on konfigureeritud arvuti käivitumisel käivituma. Käivituskaust paikneb kõvakettal järgmises asukohas, mille puhul C on draiv, millele Windows on installitud, ja kasutajaprofiil on teie kasutajaprofiil:
  C:\Documents and Settings\kasutajaprofiil\Start Menu\Programs
  (C:\Dokumendid ja sätted\kasutajaprofiil\Menüü Start\Programmid).
 • Kasutage süsteemiteabe tööriista

  Süsteemiteabe tööriist võib olla kasulik, kui peate tundmatu seadme põhjuse kindlaks tegema.


  Süsteemiteabe tööriista kasutamiseks arvuti käivitumisel käivituvate programmide loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk msinfo32 ja seejärel klõpsake OK.
  2. Laiendage üksust Software Environment (Tarkvarakeskkond) ja seejärel topeltklõpsake üksusel Startup Programs (Käivitusprogrammid).


   Kuvatakse loend programmidest, mis on konfigureeritud arvuti käivitumisel käivituma.


   Vaadake, kas sündmuselogis on toodud mõne sellise programmiga seotud tõrkeid. Kui leiate selles loendis oleva programmiga seotud sündmuse, siis eemaldage programm. Pange tähele, et kui programm loob tundmatu seadme, ei tähenda see tingimata, et programm ei tööta, välja arvatud juhul, kui programmi käivitumine sõltub sellest seadmest.

  Süsteemiteabe tööriista kasutamiseks probleemsete seadmete loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk msinfo32 ja seejärel klõpsake OK.
  2. Laiendage üksust Components (Komponendid) ja seejärel topeltklõpsake üksusel Problem Devices (Probleemsed seadmed).


   Üksikasjapaanis kuvatakse järgmisel kujul loend arvutisse installitud programmidest, millega võib olla probleeme.
   • Veerus Device (Seade) loetletakse seadme üldnimi või sellega seotud seadmedraiveri nimi.
   • Veerus PNP Device ID (PNP-seadme ID) loetletakse seadme ID-d, näiteks Peripheral Component Interconnect (PCI) ID, ISA ID, mõne muu siinitüübi ID või tundmatu tüüp.
   • Veerus Error Code (Tõrkekood) loetletakse selle konkreetse probleemiga seotud tõrkekood. Sageli aitab seadmehalduri tõrkekood tundmatu seadme põhjuse kindlaks teha. Näiteks kui arvuti kuvab tõrketeate „Bad or missing device driver” (Halb või puuduv seadmedraiver), võidakse üksuse Problem Devices (Probleemsed seadmed) all loetleda kolme tüüpi kirjeid sõltuvalt seadme tüübist.
    • PCI PnP-seadme ID:

     Seadme nimi | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Tõrkekood
    • ISA PnP ID:

     Seadme nimi | ?\PNP0000\0
    • Halb või ühildumatu seadmedraiver:

     Seadme nimi | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Vaadake faili Setupapi.log

  Kui seadmel on tähendusrikas nimi, kasutage failis Setupapi.log olevat teavet tundmatu seadme põhjuse kindlakstegemiseks. Vaikimisi asub fail Setupapi.log kaustas %SystemRoot%.


  Mõnikord võib loetletud seadme nimi olla eksitav. Näiteks võib seade olla seadmehalduris loetletud jadaseadmena, kuigi tegelikult ei ole see seotud jadapordiga. Tavaliselt juhtub see siis, kui saadaval on osaline isehäälestuse ID ja seadmehaldur tõlgendab seda jadaseadmena. Sellise tõlgenduse põhjuseks võib olla seadme määratud ühilduv ID. Jällegi saab seda korrigeerida valesti toimiva käivitusprogrammi ülesotsimisega.


  Pidage meeles, et ainult tundmatu seadme eemaldamine seadmehaldurist ei aita, kui tundmatu seadme põhjuseks on tarkvaraprogramm. Te peate programmi eemaldama ja seejärel arvuti taaskäivitama. Kui pärast arvuti taaskäivitamist turvarežiimis on seadmehalduris ikka loetletud tundmatu seade, siis pöörduge Microsofti klienditoe poole juhiste saamiseks seadme eemaldamise kohta.
Riistvaraprobleemide tõrkeotsing
Kasutage tundmatu seadme põhjuse kindlakstegemiseks ühte järgmistest meetoditest.

 • Eemaldage riistvaraseadmed oma arvutist

  Eemaldage riistvaraseadmed ühekaupa, kuni tundmatu seade pole enam seadmehalduris loetletud. Pange tähele, et see meetod võib olla aeganõudev ja ei ole alati usaldusväärne.
 • Tehke kindlaks, kas seadmedraiver on digitaalselt allkirjastatud

  Kui installite seadmedraiveri ja Windows tuvastab, et see pole digitaalselt allkirjastatud, siis võite saada hoiatusteate ning võimaluse installimine tühistada või seda jätkata. See teade kuvatakse vaid siis, kui arvuti on konfigureeritud kuvama hoiatusteadet, kui installiprogramm püüab installida digitaalallkirjata seadmedraiverit.


  Märkus. Digitaalselt allkirjastatud seadmedraiver võib olla ikkagi seadmehalduris tundmatu seadmena loetletud.


  Lisateabe saamiseks draiveri allkirjastamise kohta Windowsis külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Te võite digitaalallkirja mittesisaldavate seadmedraiverite installimise blokeerida. Kasutage seda meetodit siis, kui soovite vältida igasuguseid tahtlikke arvuti destabiliseerimise katseid. Selleks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige väljale Open (Ava) käsk control sysdm.cpl ja seejärel klõpsake nupul OK.
 2. Klõpsake vahekaardil Hardware (Riistvara).
 3. Jaotises Drivers (Draiverid) klõpsake suvandil Driver Signing (Draiveri allkirjastamine) ja seejärel käsul Block - Never install unsigned driver software (Blokeeri – ära installi kunagi allkirjastamata draiveritarkvara).
 4. Klõpsake kaks korda OK.
Arvutisse installitud digitaalselt allkirjastamata seadmedraiverite loendi vaatamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

 • Vaadake faili Setupapi.log

  Otsige kirjeid, mis meenutavad järgmisi.
  The file (C:\Windows\inf\ntapm.inf) is not digitally signed, ignoring driver date.
  Installing section epatapi_inst from C:\documents and settings\kasutajanimi\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\kasutajanimi\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.
  Copying file C:\documents and settings\kasutajanimi\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\kasutajanimi\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.
 • Kasutage faili allkirja kontrollimise tööriista

  Faili allkirja kontrollimise (File Signature Verification) tööriist loetleb kõik arvutisse installitud allkirjastamata draiverid. See loob logi Sigverif.txt, mis paikneb kaustas %SystemRoot%. Faili saab vaadata mis tahes tekstiredaktoriga (näiteks Notepadiga). Faili allkirja kontrollimise tööriista kasutamiseks digitaalselt allkirjastamata draiverite loendi kuvamiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk sigverif ja seejärel klõpsake OK.
  2. Klõpsake nupul Advanced (Täpsem), klõpsake vahekaardil Search (Otsing) ja seejärel käsul Look for other files that are not digitally signed (Otsi teisi digitaalselt allkirjastamata faile).
  3. Valige klõpsates märkeruut Include subfolders (Kaasa alamkaustad) ja seejärel klõpsake nupul Browse (Sirvi).
  4. Otsige üles ja valige kaust %SystemRoot%\System32\Drivers, klõpsake kaks korda OK ja seejärel klõpsake nupul Start (Alusta).
  Vaadake loend üle ja võtke ühendust draiveri tootjaga, et saada teavet digitaalselt allkirjastatud värskendatud draiveri hankimise kohta.
USB spetsifikatsiooni varasematel versioonidel põhinevad USB-seadmed võivad tekitada fantoomseadmeid, mis ilmuvad seadme ühendamisel ja kaovad seadme lahtiühendamisel. Seade võib ka korralikult töötada, kuid võib luua eraldi tundmatu seadme. See on tavaliselt põhjustatud aegunud või valesti konfigureeritud püsivarast. Sellisel juhul pöörduge värskendatud püsivara saamiseks seadme tootja poole.


Fantoomseade võib ilmuda, kui installite käsitsi draiveri isehäälestuvale seadmele, mille arvuti on juba tuvastanud ja installinud. Selle probleemi saate lahendada fantoomseadme kustutamisega.

Sarnased probleemid ja lahendused kogenud kasutajatele

Lisateabe saamiseks seadmehalduri kasutamise kohta seadmete haldamiseks Windows XP-s klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:

283658 Seadmete haldamine Windows XP-s

307970 Seadmete konfigureerimine seadmehalduri abil Windows XP-s

304514 Seadmehalduri konfigureerimine üksikasjaliku teabe kuvamiseks

310126 Seadmekonfliktide tõrkeotsing Seadmehalduri abil

283361 Seadmehaldur loetleb ikka seadme pärast selle eemaldamise katset

310123 Seadmehalduri tekitatavate tõrkekoodide selgitus operatsioonisüsteemi Microsoft Windows XP Professional puhul

Lisateabe saamiseks süsteemiteabe tööriista kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:

308549 Windows XP süsteemiteabe (Msinfo32.exe) tööriista kirjeldus

300887 Süsteemiteabe (MSINFO32) lülitite kasutamine

Lisateabe saamiseks tõrkeotsingu kohta tööriistaga Msconfig klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:

310560 Konfiguratsioonitõrgete tõrkeotsing süsteemi konfigureerimise utiliidi (System Configuration utility) abil Windows XP-s

Kui siin loetletud artiklid ei aita teil probleemi lahendada või kui teil esineb sümptomeid, mis erinevad selles artiklis kirjeldatutest, siis otsige lisateavet Microsofti teabebaasist. Otsingu teostamiseks Microsofti teabebaasis külastage järgmist Microsofti veebisaiti: Seejärel tippige saadud tõrketeate tekst või probleemi kirjeldus väljale Search Support (KB).

Selles artiklis käsitletud teiste tootjate tooteid valmistavad Microsoftiga mitteseotud ettevõtted. Microsoft ei anna nende toodete jõudlusele ega töökindlusele mingit kaudset ega muud garantiid.
Atribuudid

Artikli ID: 314464 – viimati läbi vaadatud: 7. juuni 2013 – redaktsioon: 1

Tagasiside