Windowsi värskenduste veebisaidi külastamisel kuvatakse tõrketeade "Software update incomplete" (Tarkvara värskendamine on pooleli)

SÜ M P T O M I D

Windowsi värskenduste veebisaidi külastamisel võidakse kuvada järgmine tõrketeade:
Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully. (Tarkvara värskendamine on pooleli. Selle Windowsi värskenduste veebilehe tarkvara ei õnnestunud värskendada.)

E R A L D U S VÕ I M E

Windows Millennium Edition

Peidetud failide kuvamine

 1. Klõpsake nuppu Start, käsku Control Panel (Juhtpaneel) ja seejärel ikooni Folder Options (Kaustasuvandid).
 2. Klõpsake vahekaarti View (Vaade). Klõpsake jaotise Hidden files and folders (Peidetud failid ja kaustad) raadionuppu Show hidden files and folders (Kuva peidetud failid ja kaustad).
 3. Tühjendage ruut Hide protected operating system files (Recommended) (Peida kaitstud opsüsteemifailid (soovitatav)).
Märkus. Peidetud failid ja kaustad kuvatakse tuhmilt. Peidetud failid on programmi- või süsteemifailid, mida üldjuhul ei tohiks kustutada ega muuta.

Ajutiste Interneti-failide kustutamine

 1. Sulgege kõik programmid ja Internet Exploreri aknad.
 2. Topeltklõpsake juhtpaneeli ikooni Internet Options (Interneti-suvandid).
 3. Klõpsake vahekaarti General (Üldist).
 4. Klõpsake jaotise Temporary Internet Files (Ajutised Interneti-failid) nuppu Delete Files (Kustuta failid) ja seejärel nuppu OK.
 5. Sulgege juhtpaneel. Muudatuste jõustumiseks taaskäivitage arvuti.

Windowsi värskenduste kaustast failide kustutamine

 1. Topeltklõpsake Windowsi töölaua ikooni My Computer (Minu arvuti), topeltklõpsake C-draivi, topeltklõpsake kausta Program Files (Programmifailid) ja seejärel topeltklõpsake kausta WindowsUpdate.
 2. Klõpsake kausta V4, menüüd Edit (Redigeeri), käsku Invert Selection (Pööra valik) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Märkus. Kui te kausta V4 ei leia, klõpsake menüüd Edit (Redigeeri), käsku Select All (Vali kõik) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE). Jätke juhised 3 ja 4 vahele.
 3. Topeltklõpsake kausta V4.
 4. Klõpsake faili Iuhist.xml, menüüd Edit (Redigeeri), käsku Invert Selection (Pööra valik) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Windows Update'i ActiveX-juhtelementide eemaldamine

 1. Klõpsake nuppu Start, siis käsku Search (Otsing) ja seejärel klõpsake linki For Files or Folders (Failid või kaustad). Otsige faile nimega Iuctl.dll ja Iuengine.dll.
 2. Kui leiate need failid kaustast C:\Windows\System32\Dllcache, kustutage need.
 3. Kui leiate need failid mõnest muust kaustast kui C:\Windows\System32, kustutage need.
 4. Kui olete kustutanud nende failide kõik muud koopiad, kustutage need ka kaustast C:\Windows\System32.
 5. ActiveX-juhtelementide uute koopiate installimiseks külastage Windowsi värskenduste veebisaiti.

Windows 98

Peidetud failide kuvamine

 1. Klõpsake nuppu Start, käsku Settings (Sätted) ja seejärel ikooni Folder Options (Kaustasuvandid)..
 2. Klõpsake vahekaarti View (Vaade).
 3. Klõpsake jaotise Hidden files and folders (Peidetud failid ja kaustad) raadionuppu Show hidden files and folders (Kuva peidetud failid ja kaustad) ja seejärel klõpsake raadionuppu OK.

Ajutiste Interneti-failide kustutamine

 1. Sulgege kõik programmid ja Internet Exploreri aknad.
 2. Topeltklõpsake juhtpaneeli ikooni Internet Options (Interneti-suvandid).
 3. Klõpsake vahekaarti General (Üldist).
 4. Klõpsake jaotises Temporary Internet Files (Ajutised Interneti-failid) nuppu Delete Files (Kustuta failid).
 5. Klõpsake nuppu OK.
 6. Sulgege juhtpaneel. Muudatuste jõustumiseks taaskäivitage arvuti.

Windowsi värskenduste kaustast failide kustutamine

 1. Topeltklõpsake Windowsi töölaua ikooni My Computer (Minu arvuti), topeltklõpsake C-draivi, topeltklõpsake kausta Program Files (Programmifailid) ja seejärel topeltklõpsake kausta WindowsUpdate.
 2. Klõpsake kausta V4, menüüd Edit (Redigeeri), käsku Invert Selection (Pööra valik) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Märkus. Kui te kausta V4 ei leia, klõpsake menüüd Edit (Redigeeri), käsku Select All (Vali kõik) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE). Jätke juhised 3 ja 4 vahele.
 3. Topeltklõpsake kausta V4.
 4. Klõpsake faili Iuhist.xml, menüüd Edit (Redigeeri), käsku Invert Selection (Pööra valik) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Windows Update'i ActiveX-juhtelementide eemaldamine

 1. Klõpsake nuppu Start, käsku Find (Otsing) ja seejärel klõpsake linki For Files or Folders (Failid või kaustad). Otsige faile nimega iuctl.dll ja Iuengine.dll.
 2. Kustutage kõik nende failide koopiad.
 3. ActiveX-juhtelementide uute koopiate installimiseks külastage Windowsi värskenduste veebisaiti.

L I S A T E A V E

Windows Update'i probleemide tõrkeotsingu kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Atribuudid

Artikli ID: 319585 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside