Veebiteenuse laiendifailide lisamine ja eemaldamine rakenduses IIS 6.0

K O K K U VÕ T E

Selles juhendavas artiklis kirjeldatakse, kuidas lisada veebiteenuse laiendifaile (nt Internet Server Application Programming Interface’i (ISAPI) laiendeid ja Common Gateway Interface’i (CGI) rakendusi) kohalikus või kaugserveris teenuses Internet Information Services (IIS) 6.0. Artiklis kirjeldatakse ka veebiteenuse laiendifailide eemaldamist kohalikus või kaugserveris teenuses IIS 6.0.

IIS 6.0 metabaasis on veebiteenuse laiendi piirangute loendi atribuut (WebSvcExtRestrictionList) – see on komaga eraldatud stringide loend, milles kirjeldatakse kõiki serverisse installitud veebiteenuse laiendeid ja nende praegust olekut. Selleks, et IIS saaks laiendit kasutada, peab see olema veebiteenuse laiendite piiranguloendis.

Teenust IIS 6.0 käitavas kohalikus või kaugarvutis saab ühe faili atribuudile WebSvcExtRestrictionList lisamiseks või sellest eemaldamiseks kasutada kataloogis Sysvol\system32\ (vaikimisi Windows\System32) asuvat käsureaskripti Iisext.vbs. Selle süntaks on järgmine.

Faili lisamine:
IisExt /AddFile Drive:\Path\FileNameAccess {0|1} ID Deletable {0|1} ShortDesc [/s arvuti [/u [domeen\]kasutaja/p parool]]
Faili eemaldamine:
IisExt /RmFile Draiv:\Path\FileName [/s arvuti [/u [domeen\]kasutaja [/p parool]]]
Lisateavet nende parameetrite kohta saate selle artikli lõpus olevast lõigust Parameetrid.

Veebiteenuse laiendifailide lisamine

Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas lisada kohalikus ja kaugserveris veebiteenuse laiendifaile.

Veebiteenuse laiendifailide lisamine kohalikus serveris

Järgmise käsuga lisatakse fail Test.exe kohalikus serveris veebiteenuse laiendi piiranguloendisse (WebSvcExtRestrictionList). Selles näites määratakse lipu Access väärtuseks 1, et lubada faili käitamine arvuti käivitamisel, veebiteenuse laiendi ID on Test ja lipu Deletable väärtus on 0, et takistada faili kustutamist.

Veebiteenuse laiendifaili lisamiseks minge käsuviibal kausta Sysvol\System32 (vaikimisi Windows\System32) ja tippige seejärel järgmine käsk:
iisext /AddFile c:\Source\Test.exe 1 Test 0 Test
Saate järgmise vastuse.
Ühenduse loomine serveriga ... Valmis.
Laiendifaili lisamine on valmis.

Veebiteenuse laiendifailide lisamine kaugserveris

Järgmise käsuga lisatakse fail Test.dll kaugserveris veebiteenuse laiendi piiranguloendisse (WebSvcExtRestrictionList). Selles näites määratakse lipu Access väärtuseks 0, et keelata faili käitamine arvuti käivitamisel, veebiteenuse laiendi ID on Test ja lipu Deletable väärtus on 1, et faili saaks kustutada. Kaugserveri nimi on Server1, domeeninimi on Domain1 ning toimingu tegemiseks kasutatav kasutajanimi ja parool on Administraator:Parool11. Lisateavet nende parameetrite kohta saate artikli lõpus olevast lõigust Parameetrid.

Veebiteenuse laiendifaili lisamiseks minge käsuviibal kausta Sysvol\System32 (vaikimisi Windows\System32) ja tippige seejärel järgmine käsk:
iisext /AddFile c:\Source\Test.dll 0 Test 1 Test /s Server1 /u Domeen1\Administraator /p Parool11
Saate järgmise vastuse:
Ühenduse loomine serveriga ... Valmis.
Laiendifaili lisamine on valmis.

Veebiteenuse laiendifailide eemaldamine

Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas eemaldada kohalikust ja kaugserverist veebiteenuse laiendifaile.

Veebiteenuse laiendifailide eemaldamine kohalikust serverist

Järgmise käsuga eemaldatakse fail Test.dll kohalikust serverist veebiteenuse laiendi piiranguloendist (WebSvcExtRestrictionList).

Avage käsureal kaust Sysvol\System32 (vaikimisi Windows\System32) ja sisestage järgmine käsk:
iisext /RmFile c:\Source\Test.dll
Saate järgmise vastuse.
Ühenduse loomine serveriga ... Valmis.
Laiendifaili eemaldamine on valmis.

Veebiteenuse laiendifailide eemaldamine kaugserverist

Järgmise käsuga eemaldatakse fail Test.exe kaugserverist veebiteenuse laiendi piiranguloendist (WebSvcExtRestrictionList). Selles näites on kaugserveri nimi Server1, domeeninimi on Domain1 ning toimingu tegemiseks kasutatav kasutajanimi ja parool on Administraator:Parool11. Lisateavet nende parameetrite kohta saate artikli lõpus olevast lõigust Parameetrid.

Avage käsureal kaust Sysvol\System32 (vaikimisi Windows\System32) ja sisestage järgmine käsk:
iisext /RmFile c:\Source\Test.exe /s Server1 /u Domeen1\Administraator /p Parool11
Saate järgmise vastuse:
Ühenduse loomine serveriga ... Valmis.
Laiendifaili eemaldamine on valmis.

Parameetrid

  • Draiv:\Tee\Failinimi: see parameeter määrab faili nime ja lisatava veebiteenuse laiendifaili tee.
  • Juurdepääs: Juurdepääsu arvmääratlused on nõutud, sest nendega määratletakse, kas veebiteenuse laiendifail on pärast veebiteenuse lisamist keelatud (0) või lubatud (1).
  • ID: ID on veebiserveri laiendi lisamisel nõutud, sest nii määratletakse failiga seotud ID. Kui ID-d pole, loob Iisext selle faili nime alusel (st täitefail või DLL).
  • Kustutatav: kustutatavate failide arvmääratlused on faili lisamisel nõutud, sest nii saab takistada (0) või lubada (1) veebiteenuse laiendifaili kustutamist veebiteenuse laiendite piiranguloendist.
  • ShortDesc: see on veebiteenuse laiendifaili nõutav lühikirjeldus.
  • /s Arvuti: see parameeter määrab kaugarvuti võrgu nime või IP-aadressi. Vaikimisi, kui seda parameetrit ei kasutata, töötab skript kohalikus arvutis.
  • /u Domeen\Kasutaja: see parameeter määrab selle kasutaja konto, kellel on kaugarvutis administratiivsed õigused ja kes käivitab skripti. Skript kasutab kohalikult sisselogitud mandaate, kui seda valikut pole määratud.
  • /p Parool: see parameeter määrab koos parameetriga /u kasutatava konto parooli. Kui parameetrit /s ei kasutata ja parool on nõutav, küsitakse kasutajalt parooli ja parool on tuhm.
  • /?: see parameeter kuvab käsuviibal spikri.

V I I T E D

Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
328360 ISAPI laiendite ja CGI rakenduste lubamine ja keelamine rakenduses IIS 6.0
328505 Veebiteenuse laiendite ja laiendifailide loendite kuvamine rakenduses IIS 6.0
Atribuudid

Artikli ID: 328419 – viimati läbi vaadatud: 29. nov 2013 – redaktsioon: 1

Tagasiside