Hulgilitsentsi tootevõtme muutmine arvutis, mis käitab Windows XP hoolduspaketti SP1 või Windows XP uuemaid versioone

SISSEJUHATUS

Hoiatus. Artiklis kirjeldatud juhised kehtivad ainult hulgilitsentsiga kandja kohta. Kui proovite neid rakendada OEM-i või tavalitsentsiga kandja puhul, siis tootevõti ei muutu. Kui installite Windows XP või Windows Server 2003, peab andmekandja vastama tootevõtmele. See tähendab, et omavahel peavad vastavuses olema tootevõtme ja andmekandja kanal (MSDN, jaemüük, OEM, hulgilitsents jne) ning keel (inglise, prantsuse jne). See on vajalik tootevõtme edukaks sisestamiseks. Kui installikandja ei vasta tootevõtmele, kuvatakse järgmine tõrketeade:
Product Key is invalid (Tootevõti on kehtetu).
Kui kasutate Windows XP mitmesse arvutisse installimisel (hulgilitsentsiga installimisel) „lekkinud” tootevõtit (tootevõtit, mis on teadaolevalt avalikult saadaval), ei pruugi õnnestuda Windows XP hoolduspaketi SP1 või Windows XP uuemate versioonide installimine või värskenduste automaatne hankimine Windowsi värskenduste veebisaidilt. Näiteks võite Windows XP SP1 või Windows XP uuemate versioonide installimisel saada järgmise tõrketeate:
The Product Key used to install Windows is invalid. Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid Product Key. You may also contact Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. Please be assured that any personal information you send to the Microsoft Anti-Piracy Team will be kept in strict confidence. (Windowsi installimiseks kasutatud tootevõti on kehtetu. Kehtiva tootevõtme saamiseks pöörduge kohe oma süsteemiadministraatori või jaemüüja poole. Kui arvate, et olete ostnud Microsofti tarkvara piraatkoopia, võite meili teel ühendust võtta Microsoft Corporationi piraatlusvastase võitluse meeskonnaga aadressil piracy@microsoft.com. Võite olla kindel, et kõik Microsofti piraatlusvastase võitluse meeskonnale edastatud isikuandmed jäävad täiesti konfidentsiaalseks.)
See artikkel on mõeldud edasijõudnud arvutikasutajale. Artiklis kirjeldatud toiminguid on võib-olla lihtsam järgida, kui prindite artikli välja.

L I S A T E A V E

Eeltingimused

Enne kui saate selles artiklis olevat teavet kasutada, peab teil olema kehtiv tootevõti. Kehtiva tootevõtme hankimiseks klõpsake järgmist linki, et võtta ühendust Microsofti hulgilitsentsimise teeninduskeskusega:

Hulgilitsentsi tootevõtme muutmise etapid

Selles artiklis kirjeldatakse kahte viisi, kuidas muuta hulgilitsentsiga installimisel Windows XP tootevõtit probleemi lahendamiseks. Ühe meetodi puhul kasutatakse Windowsi aktiveerimisviisardi graafilist kasutajaliidest (GUI-d) ja teise meetodi puhul haldusteenuse Windows Management Instrumentation (WMI) skripti. Aktiveerimisviisardit kasutav meetod on kergem. Kui on vaja muuta mitme arvuti tootevõtit, on skripti kasutav meetod sobivam.

1. meetod: aktiveerimisviisardi kasutamine

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab etappe, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige kindlasti hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows
Kui peate muutma vaid mõne hulgilitsentsi tootevõtme, siis kasutage aktiveerimisviisardit.

Märkus. Soovitame luua enne nende juhiste järgimist süsteemitaaste abil uue taastepunkti.
Windowsi desaktiveerimine
 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel käsul Käivita.
 2. Tippige väljale Avaregedit ja seejärel klõpsake OK.
 3. Otsige navigeerimispaanil järgmine registrivõti ja klõpsake sellel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Paremklõpsake teemapaanil väärtusel OOBETimer ja seejärel klõpsake käsul Muuda.
 5. Windowsi desaktiveerimiseks muutke vähemalt ühte selles väärtuses sisalduvat numbrit.
Windowsi uuesti aktiveerimine ja uue tootevõtme lisamine
 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel käsul Käivita.
 2. Tippige väljale Ava järgmine käsk ja seejärel klõpsake OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Klõpsake valikul Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows (Jah, soovin Windowsi aktiveerimiseks helistada klienditeenindajale) ja seejärel nupul Edasi.
 4. Klõpsake väärtust Change Product key (Muuda tootevõtit).
 5. Tippige väljale New key (Uus võti) uus tootevõti ja seejärel klõpsake nupul Värskenda.

  Kui kuvatakse taas eelmine aken, klõpsake nupul Tuleta hiljem meelde ja seejärel taaskäivitage arvuti.
 6. Korrake 1. ja 2. etappi, et kontrollida, kas Windows on aktiveeritud. Kuvatakse järgmine tõrketeade:
  Windows is already activated. Click OK to exit. (Windows on juba aktiveeritud. Väljumiseks klõpsake OK.)
 7. Klõpsake OK.
 8. Microsoft Windows XP hoolduspaketi 1a või Windows XP uuema versiooni installimine
Kui pärast Windows XP SP1 või Windows XP uuema versiooni installimist ei õnnestu Windowsi taaskäivitada, siis proovige järgmisi toiminguid.
 1. Taaskäivitage arvuti ja vajutage klahvi F8, kuni näete Windowsi täpsemate suvandite menüüd.
 2. Valige menüüst Last Known Good Configuration (Viimatine hästitöötav konfiguratsioon) ja vajutage klahvi ENTER. See valik käivitab Windowsi varem toiminud konfiguratsiooniga.
 3. Korrake jaotise „Windowsi uuesti aktiveerimine ja uue tootevõtme lisamine” esimest kaheksat toimingut.
Kui saate installida SP1 või Windows XP uuema versiooni ning Windowsi taaskäivitada, olete probleemi lahendanud. Kui probleem pole lahenenud, proovige 2. meetodit või vaadake jaotist „Järgmised sammud”, et kasutada rohkem tõrkeotsinguressursse.

2. meetod: Skripti kasutamine

Kui peate tootevõtit kasutama mitme arvutiga, soovitame seda meetodit. Saate luua WMI skripti, mis muudab hulgilitsentsi tootevõtit, ja seejärel kasutada seda skripti käivitusskriptis.

Selles jaotises kirjeldatud näidisskriptides ChangeVLKey2600.vbs ja ChangeVLKeySP1 kasutatakse ainukese argumendina uut hulgilitsentsi võtit, mille soovite sisestada. See koosneb viiest osast ning sisaldab numbreid ja tähti.

Windows XP põhistes arvutites, kus ei käitata Windows XP hoolduspaketti SP1 ega Windows XP uuemaid versioone, soovitame kasutada skripti ChangeVLKey2600.vbs. Windows XP põhistes arvutites, kus käitatakse Windows XP hoolduspaketti SP1 või uuemat Windows XP versiooni, soovitame kasutada skripti ChangeVLKeySP1.vbs. Need skriptid toimivad järgmiselt.
 • Need eemaldavad tähtedest ja numbritest koosnevast viiekohalisest tootevõtmest sidekriipsud;
 • Need loovad klassi win32_WindowsProductActivation esinemisjuhu;
 • need kutsuvad uue hulgilitsentsi tootevõtme abil esile meetodi SetProductKey.
Võite luua pakkfaili või CMD-faili, mis kasutab ühte järgmistest näidiskriptidest ja argumendina uut tootevõtit. Ühe arvuti tootevõtme muutmiseks võite kasutada seda käivitusskripti osana või käivitada selle käsurealt.
Näited
Lisateavet tootevõtme skriptimise kohta leiate järgmiselt Microsofti veebisaidilt:
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI skript – ChangeVLKey.vbs
'
' See skript muudab arvutis tootevõtme
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT (Tõrke korral jätka järgmisega)


if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Skripti ei saa ilma argumendita VolumeProductKey käivitada"
Wscript.echo "Õige kasutamine: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Edasi
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI skript – ChangeVLKey.vbs
'
' See skript muudab arvutis tootevõtme
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT (Tõrke korral jätka järgmisega)

if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Skripti ei saa ilma argumendita VolumeProductKey käivitada"
Wscript.echo "Õige kasutamine: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Edasi
Järgmises näites kirjeldatakse, kuidas kasutada skripti ChangeVLKeySP1.vbs käsurealt.
 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel käsul Käivita.
 2. Tippige väljale Ava järgmine käsk, kus AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 on uus tootevõti, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Kui soovite lisateavet ehtsa Microsofti tarkvara kohta, siis vaadake järgmist Microsofti veebisaiti: Kui saate installida Windows XP versiooni SP1 või uuema versiooni ja teil on võimalik Windows taaskäivitada, olete probleemi lahendanud. Kui probleem pole lahenenud, vaadake jaotist „Järgmised sammud”.

JÄRGMISED SAMMUD

Kui need meetodid teid ei aidanud, soovite võib-olla jätkata iseseisvat tõrkeotsingut järgmiste Microsofti veebisaitide abil: Kui teil on pärast nende Microsofti veebisaitide kasutamist endiselt küsimusi või te ei leia Microsofti tugiteenuste veebisaidilt lahendust, siis klõpsake järgmist linki, et võtta ühendust tugiteenindusega:

V I I T E D

Kui soovite lisateavet kehtetute tootevõtmete kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

326904 Tõrketeade Windows XP hoolduspaketi 1 (S, teave kehtetute tootevõtmete kohta) või hoolduspaketi 2 (S) installimisel: „The product key used to install Windows is invalid” (Windowsi installimiseks kasutatud tootevõti on kehtetu)

Atribuudid

Artikli ID: 328874 – viimati läbi vaadatud: 25. juuli 2013 – redaktsioon: 1

Tagasiside