Pärast SP1 installi ei saa avada Outlook Expressi e-kirjade manuseid

SÜ M P T O M I D

Pärast Internet Explorer 6 hoolduspaketi Service Pack 1 (SP1) või Windows XP hoolduspaketi SP1 (mõlemad sisaldavad Outlook Express 6 hoolduspaketti SP1) installimist ei pruugi mõnele Outlook Expressi e-kirja manusele juurde pääseda. Näiteks võite kokku puutuda mõne järgmise tunnusega.
  • Kui klõpsate eelvaatepaanil kirjaklambri ikooni, pole käske Save Attachments (Salvesta manused) ja file_name saadaval.
  • Kui avate e-kirja, pole menüü File (Fail) käsku Save Attachments (Salvesta manused) saadaval, e-kirjast puudub väli Attach (Manusta) ning e-kirja ülaosas asuval teateribal kuvatakse järgmine teade:
    Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your mail: file_name1, file_name2 (Outlook blokeeris juurdepääsu järgmistele ebaturvalistele manustele: fail1, fail2)

PÕ H J U S

Selline käitumine ilmneb siis, kui suvand Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Ära luba potentsiaalselt viirusi sisaldavate manuste salvestamist ega avamist) on lubatud ja Outlook Express on meilimanuse määratlenud ebaturvaliseks. Outlook Express 6 hoolduspaketis SP1 on suvand Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Ära luba potentsiaalselt viirusi sisaldavate manuste salvestamist ega avamist) vaikimisi lubatud. Selle viirusetõrjefunktsiooni lubamisel kasutab Outlook Express faili turvalisuse määratlemiseks Internet Explorer 6 ebaturvaliste failide loendit ja kaustasuvandite sätet Confirm open after download (Kinnita avamine pärast allalaadimist). Ühtegi e-kirjade manust, mille failitüüp on ebaturvaline, alla ei laadita ja neile juurdepääs blokeeritakse.

V A S T U K A A L

Kui olete kindel, et manuse allalaadimine või avamine on turvaline, kasutage järgmisi meetodeid.
MÄRKUS. Kuna Microsoft Windowsil on palju versioone, võivad järgmised toimingud teie arvutis veidi erineda. Sel juhul saate abi toote dokumentatsioonist.

Ebaturvaliste failide loendi kasutamise suvandi väljalülitamine

Suvandi Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Ära luba potentsiaalselt viirusi sisaldavate manuste salvestamist ega avamist) välja lülitamiseks toimige järgmiselt.
  1. Käivitage Outlook Express.
  2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Options (Suvandid).
  3. Klõpsake vahekaarti Security (Turvalisus), tühjendage jaotise Virus Protection (Viirusetõrje) ruut Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Ära luba potentsiaalselt viirusi sisaldavate manuste salvestamist ega avamist) ja seejärel klõpsake nuppu OK.

O L E K

Selline käitumine on ette nähtud.

L I S A T E A V E

NB! Käesolevas artiklis kirjeldatud meetodid võimaldavad teil hankida juurdepääsu Outlook Expressi e-kirjade manustele. Enne failide avamise laadige need alla ja kontrollige neid viiruste osas. Failide salvestamiseks ja neile viirusekontrolli tegemiseks toimige järgmiselt.
  1. Avage e-kiri Outlook Expressis.
  2. Klõpsake menüü File (Fail) käsku Save Attachments (Salvesta manused).
  3. Määrake väljal Save To (Salvestuskoht) kaust, kuhu soovite manused salvestada ning klõpsake nuppu Save (Salvesta).
Rakenduse Outlook Express 6 viirusetõrjefunktsioonide kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
291387 Viirusetõrjefunktsioonide kasutamine rakenduses Outlook Express 6
Internet Exploreri ebaturvaliste failide loendi kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
291369 Teave Internet Explorer 6 ebaturvaliste failide loendi kohta (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Internet Explorer 6 uusima hoolduspaketi hankimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli vaatamiseks järgmist artiklinumbrit:
328548 Internet Explorer 6 uusima hoolduspaketi hankimine (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Windows XP uusima hoolduspaketi hankimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli vaatamiseks järgmist artiklinumbrit:
322389 Kuidas hankida uusim Windows XP hoolduspakett? (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Atribuudid

Artikli ID: 329570 – viimati läbi vaadatud: 27. veebr 2008 – redaktsioon: 1

Tagasiside