7. peatükk: Jutustaja kasutamine Braille’ ehk punktkirjaga

Kehtib: Windows 10

Selles peatükis antakse teavet punktkirjakuvari kasutamise kohta funktsiooniga Jutustaja. See sisaldab teavet selle kohta, kuidas punktkirja oma arvutisse installida, selle abil arvutis navigeerida ja teksti lugeda.

Jutustaja toetab mitme tootja punktkirjakuvareid. Lisateavet toetatud punktkirjakuvarite, sh iga kuvari kindlate põhikäskude, kohta vaadake lisast D: toetatud Braille’ kuvarid.

Punktkirja installimine

Jutustaja töötab punktkirjakuvaritega, mis kasutavad USB- või jadaporti. Jutustajaga punktkirjakuvari kasutamiseks laadige alla ja installige punktkiri.

 1. Vajutage Jutustaja sätete avamiseks Windowsi logoga klahvi  + Ctrl + N.
 2. Jaotises Braille (beetaversioon) valige käsk Laadi punktkiri alla ja installi. (See võtab pisut aega. Samuti küsib Windows, kas olete kindel, et soovite lubada Windowsil teie arvutis muudatusi teha.)
 3. Kui allalaadimine ja installimine on lõpule jõudnud, valige käsk Luba punktkiri.
 4. Seejärel lisage punktkirjakuvar. Valige käsk Lisa punktkirjakuvar ja seejärel valige oma punktkirjakuvari tootja ning ühenduse tüüp (USB- või jadaport).

Punktkirjakuvari kasutamine muude ekraanilugeritega

Kui te juba kasutate oma punktkirjakuvarit mõne muu ekraanilugeriga või Jutustaja ei hakka teie punktkirjakuvariga kohe tööle, peate võib-olla vahetama draiverit, mida Windows kasutab kuvariga suhtlemiseks. Selleks avage Jutustaja sätted, vajutades klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Ctrl + N, seejärel valige jaotises Saate muuta Braille' kuvadraiverit mõni suvand. Jutustaja kasutatava draiveri ees on märge "(Narrator)" (Jutustaja).

Punktkirja desinstallimine

Jutustaja punktkirja eemaldamiseks arvutist tehke järgmist.

 1. Vajutage Windowsi logoga klahvi + I, et avada Sätted.
 2. Valige suvandid Rakendused > Rakendused ja funktsioonid > Valikuliste funktsioonide haldamine.
 3. Valige suvandid Hõlbustus – Braille’ kirja tugi > Desinstalli.

Punktkirja sätete muutmine

Erinevate sätete abil saate kohandada, kuidas punktkirja Jutustajaga kasutada. Vajutage nende avamiseks Windowsi logoga klahvi  + Ctrl + N. Seejärel valige jaotises Braille (beetaversioon) üks järgmistest suvanditest.

 • Sisendi ja väljundi keel
 • Sisendi ja väljundi tabelitüüp (1. klass, 2. klass või 8-punktiline arvuti punktkiri)
 • Teatise ajalõpp
 • Kursori kuvamise viis ja vilkumine punktkirjakuvaril

Kui soovitada enne arvutis sisselogimist kasutada jadaühendusega Braille'i kuva, valige pärast soovitud sätete määramist Enne sisselogimist kasuta praegusi sätteid.

Punktkirjaklaviatuuri käsud

Kui teie punktkirjakuvaril on punktkirjaklaviatuur, saate selle abil sisestada teksti või täita järgmisi käske. Klaviatuuri vahetamise käsk on tühiku + punktid 1–3.

Punktkirja punktid

Jutustaja käsk

1-2-3-4 või 1-2-3-4-7 Järgmisele või eelmisele lõigule liikumine
1-2-5 või 1-2-5-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjale liikumine
2-3-4-5 või 2-3-4-5-7 Järgmisele või eelmisele tabelile liikumine
1-3 või 1-3-7 Järgmisele või eelmisele lingile liikumine
2-4 või 2-4-7 Järgmisele või eelmisele üksusele liikumine
1-4-5 või 1-4-5-7 Järgmisele või eelmisele orientiirile liikumine
1-2-4 või 1-2-4-7 Järgmisele või eelmisele vormiväljale liikumine
1-2 või 1-2-7 Järgmisele või eelmisele nupule liikumine
1-4 või 1-4-7 Järgmisesse või eelmisesse liitboksi liikumine
1-5 või 1-5-7 Järgmisele või eelmisele redigeerimisväljale liikumine
1-2-3-5 või 1-2-3-5-7 Järgmisele või eelmisele raadionupule liikumine
1-3-4-6 või 1-3-4-6-7 Järgmisesse või eelmisesse märkeruutu liikumine
1-6 või 1-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 1 liikumine
1-2-6 või 1-2-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 2 liikumine
1-4-6 või 1-4-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 3 liikumine
1-4-5-6 või 1-4-5-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 4 liikumine
1-5-6 või 1-5-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 5 liikumine
1-2-4-6 või 1-2-4-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 6 liikumine
1-2-4-5-6 või 1-2-4-5-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 7 liikumine
1-2-5-6 või 1-2-5-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 8 liikumine
2-4-6 või 2-4-6-7 Järgmisele või eelmisele pealkirjatasemele 9 liikumine
Tühik + 1-2-3 Sisendõppe sisselülitamine, väljalülitamiseks vajutage kaks korda
 

Klaviatuuril saate sisestada järgmisi käske.

Punktkirja punktid

Klahvisisestus

Tühik + 4-5 Tabeldusklahv
Tühik + 1-2 Tõstuklahv + tabeldusklahv
Tühik + 2-3-4-5 Alt + tabeldusklahv
Tühik + 2-4-5-6 Windowsi logoga klahv 
Tühik + 1-2-3-5 Windowsi logoga klahv  + tabeldusklahv
Tühik + marsruutimisklahv 1 kuni 12 Klahvid F1 kuni F12
7 Tagasilükkeklahv
8 Sisestusklahv
Tühik + 2-6 Paoklahv
Tühik + 3 Kursori vasakule liigutamise klahv
Tühik + 6 Kursori paremale liigutamise klahv
Tühik + 1 Kursori ülesliigutamise klahv
Tühik + 4 Kursori allaliigutamise klahv
Tühik + 2-3 Klahv Page up
Tühik + 5-6 Leht Page down
Tühik + 2 Klahv Home
Tühik + 5 Klahv End
Tühik + 3-5 Klahv Insert
Tühik + 2-5-6 Klahv Delete

Järgmised käsud võimaldavad teil sisestada ja hoida muuteklahvi koos sellele järgneva muu tähe või klahviga.

Punktkirja punktid

Klahvisisestus

Tühik + 1-8 Windowsi logoga klahvi  hoidmine
Tühik + 2-8 Klahvi Alt hoidmine
Tühik + 3-8 Klahvi Ctrl hoidmine
Tühik + 4-8 Tõstuklahvi hoidmine
Tühik + 5-8 Klahvi AltGr hoidmine
Tühik + 6-8 Suurtäheluku klahvi hoidmine
Tühik + 7-8 Kõigi muuteklahvide vabastamine

Puutekursorite kasutamine punktkirjakuvaril

Kui teie punktkirjakuvaril on puutekursorid, saate nende abil teha teatud toiminguid.

Interaktiivsete elementidega töötamine

Kui kuvatav sisu on interaktiivne element, puudutage selle põhitoimingu tegemiseks elemendi kohal olevat mis tahes puutekursorit. Sisu teisese toimingu tegemiseks, kui see on saadaval, puudutage sisu kohal olevaid kaht külgnevat kursorit.

Kui kuvatav sisu ei ole tekst, koputage sisu kohal kaht mittekülgnevat kursorit, et kuvada kontekstimenüü, kui see on saadaval.

Teksti redigeerimine

Teksti redigeerimisel saate kasutada järgmisi puutekursori käske.

 • Teksti sisestuspunkti nihutamiseks kindlale tärgile puudutage vastava lahtri kohal olevat puutekursorit. Võite selleks ka puudutada puutekursorit tärki kujutava lahtri või sellele eelneva muunduri (nt suurtäht või number) kohal. Lahtris kuvatakse tekstikursor pärast muundurit.
 • Teksti sisestuspunkti nihutamiseks kuval viimasele tärgile puudutage puutekursorit tühja lahtri kohal kuva lõpus.
 • Teisese toimingu tegemiseks puudutage kaht külgnevat kursorit vastaval tärgil.
 • Kontekstimenüü kuvamiseks puudutage kaht mittekülgnevat puutekursorit nende keskosale lähima tärgi kohal.

 

Järgmine: Lisa A: toetatud keeled

Tagasi sisukorda