Silmjuhtimise kasutamise alustamine opsüsteemis Windows 10

Kehtib: Windows 10

Silmjuhtimine võimaldab silmade jälgimise tehnoloogia abil juhtida hiirekursorit, tippida ekraaniklaviatuuriga ja suhelda inimestega kõnesünteesi abil.

Silmjuhtimise sisselülitamiseks ühendage toetatud pilgujälgimisseade arvutiga ja häälestage see. Seejärel valige Start  > Sätted  > Hõlbustus  > Silmajälgimine (eelvaade) ja valige Lülita sisse silmjuhtimine.

Käivitusriba kasutamine

Silmjuhtimise sisselülitamisel kuvatakse ekraanil käivitusriba.

Silmjuhtimise käivitusriba nuppude abil saate muuta käivitusriba paigutust, aktiveerida hiire vasaku ja parema klõpsamisnupu, kasutada täpseid hiire- ja kerimisjuhtelemente, avada silmjuhtimise klaviatuuri, kõnesünteesi, Windowsi menüü Start ja tegumivaate. Samuti saate kalibreerida silmjuhtimisfunktsiooni, avada silmjuhtimise sätted ning käivitusriba peitmiseks silmjuhtimise peatada.

Käivitusribal mõne nupu valimiseks hoidke sellel oma pilku (pilgu peatamine), kuni see aktiveerub. Pilgu peatamine on silmade fikseerimine ekraani osale ja seal hoidmine teatud aja jooksul. Seda nimetatakse pilguajaks.

Käivitusriba nupud võimaldavad teha järgmist.

 • Teisaldada käivitusriba ekraani üla- või alaserva.
 • Juhtida hiirekursori, sh nuppe, et valida hiire vasak ja parem nupp.
 • Juhtida hiire kerimisratast veebilehel või rakenduses liikumiseks.
 • Tippida silmjuhitava klaviatuuri abil.
 • Kasutada silmjuhtimise kõnesünteesi (TTS) ekraanile sõnade tippimiseks ja valjusti ettelugemiseks.
 • Pääseda kiiresti juurde menüüle Start, tegumivaatele, pilgujälgimisseadme kalibreerimisele ja silmjuhtimise sätetele.
 • Peatage silmjuhtimine siis, kui vaatate näiteks filmi ja ei soovi, et teie liikuv pilk võiks käivitusribal mõne soovimatu nupu valida.

Hiire juhtimine

Hiire täpseks juhtimiseks peatage pilk käivitusriba nupul Täpne hiir. Seejärel viige silmad ekraanil kohta, kuhu soovite kursori asetada. Seejärel saate asukohta peenhäälestada ja valida soovitud tegevuse (vasakklõps, topelt-vasakklõps, paremklõps või sulgemine).

Silmjuhtimise hiir võimaldab teil hiirekursori asendi peenhäälestada ning seejärel hiirega paremklõpsata, vasakklõpsata või topeltklõpsata.

Hiire otsesemaks juhtimiseks peatage pilk käivitusriba nupul Vasakklõps või Paremklõps ja seejärel viige pilk ekraanil kohta, kus soovite vastava hiiretoimingu teha.

Hiiretoimingu tühistamiseks pärast selle valimist juhtige pilk käivitusribale naasmiseks ekraanilt eemale.

Veebilehtede ja rakenduste kerimine

Veebilehtede ja rakenduste kerimiseks peatage pilk käivitusriba nupul Keri. Seejärel viige silmad ekraanil kohta, kuhu soovite kursori asetada. Soovitud suunas kerimiseks peatage pilk üles-, alla-, vasak- või paremnupul. Mida kauemaks pilgu mõnel neist nuppudest peatate, seda kiiremini kerite.

Silmjuhtimise kerimisnupu abil saate veebilehel või rakenduses kiiresti kerida.

Kerimistoimingu tühistamiseks pärast selle valimist juhtige pilk käivitusribale naasmiseks ekraanilt eemale.

Tippimine silmjuhitava klaviatuuri abil

Klaviatuuri avamiseks ja sellel tippimiseks peatage pilk käivitusriba nupul klaviatuur ja seejärel peatage pilk tärkidel, mida soovite tippida.

Silmjuhtimise klaviatuuril on nupud, mis võimaldavad teil klaviatuuri ümber paigutada, kustutada sõnu ja tärke, klahv kujupõhise sisestuse sisse- ja väljalülitamiseks ning tühikuklahv.

Pilgu peatamisel igal tähel kuvatakse klaviatuuri ülaosas sõnasoovitused. Sõna valimiseks peatage sellel pilk.

Numbrite ja sümbolite tippimiseks valige klahv &123. Muude klahvide tippimiseks valige klahv Fn.

Kujupõhine sisestus

Kujupõhine sisestus võimaldab sõnu kiiremini tippida. Kujupõhise sisestuse abil saate moodustada sõnu, peatades pilgu sõna esimesel ja viimasel tähel ning libistades pilgu üle nende vahel olevate tähtede. Sõnasoovitus kuvatakse viimasel tähel. Kui ennustus pole õige, saate valida teise ennustuse.

Kujupõhine sisestus sisselülitamiseks peatage pilk käivitusriba nupul Silmjuhtimise sätted . Funktsiooni sisselülitamiseks peatage pilk lülitil Kujupõhine sisestus. Kui kujupõhine sisestus on sisse lülitatud, saate selle sisse ja välja lülitada klaviatuuril oleva kujupõhise sisestuse nupuga.

Silmjuhtimise sätete muutmine

Silmjuhtimise saate enda jaoks käepäraseks kohandada. Sätete muutmiseks peatage pilk käivitusriba nupul Silmjuhtimise sätted . Saate muuta järgmisi sätteid.

 • Tippimise pilguaeg. Saate määrata pilgu peatamise aja tähtedel, numbritel ja sümbolitel.
 • Üldine pilguaeg. Saate määrata funktsiooniklahvide, sõnaennustuste ja hiirekursori juhtelementide pilguaja.
 • Kujupõhine sisestus. Saate kujupõhise sisestuse sisse ja välja lülitada.
 • Pilgukursor. Saate sisse lülitada kursori, mis näitab, kuhu teie silmad ekraanil osutavad, kui peatate pilgu mõnel silmjuhtimisfunktsioonil (nt käivitusribal).

Sõnade ettelugemine silmjuhtimise kõnesünteesi abil

Saate suhelda sõprade ja pereliikmetega kõnesünteesi funktsiooni abil. Selle kasutamiseks peatage pilk käivitusriba nupul Kõnesüntees. Seejärel tippige klaviatuuri abil laused ja valige nupp Esita, et lasta need ette lugeda.

Silmjuhtimise kõnesüsteemi juhtelemendid võimaldavad kuvada kiirfraasi nuppe, kiirfraasi redigeerimise nuppu, esitusnuppu, peatamisnuppu ja eelmise lause nuppu.

Ekraani ülaosas on kiirfraasid, mis loetakse kohe ette, kui need valite. Kiirfraaside muutmiseks peatage pilk kiirfraasidest vasakul asuval nupul Redigeeri .

Hääle muutmiseks, mida Windows kasutab teksti ettelugemiseks, valige Start  > Sätted  > Kellaaeg ja keel  > Kõne  ning valige soovitud hääl jaotisest Kõnesüntees.

KKK

Milliseid silmajälgimisseadmeid toetatakse?

Silmjuhtimine toetab järgmisi pilgujälgimisseadmeid.

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Valitud sülearvutid ja kuvarid, mis on integreeritavad pilgujälgijaga

EyeTech

 • TM5 Mini

Millised Windowsi versioonid toetavad silmjuhtimist?

Silmjuhtimine on saadaval operatsioonisüsteemis Windows 10 alates Fall Creators Update'ist (versioon 1709). Funktsioon töötab kõigis Windows 10 arvutites, sealhulgas tahvelarvutites. Silmjuhtimist ei toetata opsüsteemis Windows 10 S. Lugege lisateavet opsüsteemi Windows 10 S kasutamise kohta hõlbustustehnoloogiaga.

Milliseid keeli silmjuhtimine toetab?

Silmjuhtimine on saadaval kõigil turgudel. Silmjuhtimise klaviatuur aga toetab ainult klaviatuuripaigutust USA inglise. Peale selle on osa silmjuhtimise sätete teksti saadaval ainult inglise keeles.

Kas Microsoft kogub pilgujälgimisandmeid?

Microsoft ei kogu, talleta ega jaga pilgujälgimisandmeid.

Kas silmjuhtimine töötab, kui kannan prille või kui arvuti asub akna kõrval?

Olenevalt teie silmajälgimisseadmest ei pruugi silmjuhtimine tugeva päikesevalgusega kohtades korralikult toimida. Peale selle toimib silmade jälgimine erinevalt olenevalt silmade värvist, suurusest või kujust. Silmade jälgimistäpsust võivad mõjutada ka muud tegurid.

Oma silmajälgimisseadme piirangute täpsemaks uurimiseks vaadake seadmega kaasas olnud dokumentatsiooni.

Täiendava abi saamiseks Windowsi silmjuhtimise funktsiooni kohta võtke ühendust Answer Deskiga erivajadustega inimestele.