FOR partii käsk pakkfailide kasutamine

Kokkuvõte

Pakkfaili kasutamisel käsk käsu batch FOR FOR partii käsk ainult kutsub pakkfaili üks kord. Interaktiivne järgmises näites käivitab üks. BAT puhul kauba "a", siis lõpetab:
    FOR %i IN (a b c d) DO one %i

Kasutage pakkfaili, kaks protsenti näited. Muuda eespool toodud näites on järgmine:
    FOR %%i IN (a b c d) DO one %%i

Lisateabe saamiseks

Microsoft MS-DOS-i pakendatud toote kõne käsk saab kasutada korduvalt käivitada FOR partii käsu pakkfaili. Interaktiivne näites muudetakse järgmiseks:
    FOR %i IN (a b c d) DO CALL one %i

Selles näites käivitab üks. BAT iga üksuse loendis.


Versioonides MS-DOS-i varasem versioon 3.30, saate seda teha koeb COMMAND.COM lüliti /C ja lase see pakkfaili käivitada. Interaktiivne näites muudetakse järgmiseks:
    FOR %i IN (a b c d) DO COMMAND /C ONE %i

Atribuudid

Artikli ID: 43075 – viimati läbi vaadatud: 26. jaan 2017 – redaktsioon: 1

Tagasiside