Tooteohutuse hoiatused ja juhised

Kehtib: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 See sümbol tähistab käesolevas seadme juhendis toodud ohutus- ja seisunditeabe sõnumeid.

TEATIS. lugege ohutus- ja seisunditeavet


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Microsofti tooted on ohutud ja tõhusad. Lugege sellest juhendist olulist ohutus- ja seisunditeavet ning piiratud garantii tingimusi, mis kehtivad teie seadme kohta. Juhend aitab seadme kasutamist mugavamaks ja produktiivsemaks muuta. Juhiste eiramine ning seadme vale häälestamine, kasutamine ja selle eest hoolitsemine võib suurendada tõsise isikukahju, surma või varalise kahju ohtu.

Täiendavat tuge leiate lehelt https://support.microsoft.com Surface’i seadmetele mõeldud rakendusest Surface.

TEATIS. Lugege kasutusjuhendit


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Selle toote vale häälestamine, kasutamine ja hooldamine võib suurendada teie seadme(te) kahjustumise ohtu. Lugege juhendit ja hoidke kõik prinditud juhendid hilisemaks kasutamiseks alles. Uued juhised leiate veebilehelt support.microsoft.com ning kontaktteabe leiate Microsofti spikri- ja tugikeskusest.

​Hoiatus. Seadme stabiilsus


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiilsideseadmed ja Surface’i dokkimisjaamad

Ärge asetage seadet ebaühtlasele või ebastabiilsele pinnale.  Seadme kaasaskandmisel hoidke kindlalt kinni seadmest, mitte ainult tarvikust, kaablist või juhtmest. Kui te ei hoia oma seadmest kindlalt kinni, võib seade kukkuda või tabada inimest või objekti, mis võib kahjustada teie seadet, muud vara või põhjustada isikukahju.

HOIATUS. Kasutamine kõrge riski korral


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Seade ei ole loodud ega ette nähtud kasutamiseks üheski olukorras, kus mis tahes seadme rike võib põhjustada surma, raskeid kehavigastusi või raskeid keskkonnakahjustusi („kasutamine kõrge riski korral”). Kui otsustate kasutada seadet kõrge riski korral, teete seda omal vastutusel.

Ettevaatust! Puutetundlik klaas


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, mobiilsideseadmed ja Surface Hub

Seadme puuteekraan, nagu enamik puuteekraane, on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel võib klaas puruneda või saada märkimisväärseid kahjustusi. Kehavigastuste ohu vähendamiseks vältige ekraani puudutamist, kui klaas on katki, täkkega või pragunenud, ning laske professionaalil ekraan välja vahetada.

Seadme väärkasutamisest või kuritarvitamisest põhjustatud purunenud või pragunenud puuteekraan ei kuulu standardse piiratud garantii alla.

Ettevaatust! Kuulmisohutus


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds ja mobiilsideseadmed

Sagedane või pikendatud kokkupuude valju müra või heliga peakomplekti või kõrvaklappide kasutamisel võib põhjustada ajutist või püsivat kuulmiskadu. Individuaalne tundlikkus mürast põhjustatud kuulmiskadude ja võimalike kuulmisprobleemide suhtes on erinev. Samuti võib seadme tekitatav helitugevus varieeruda sõltuvalt heli iseloomust, seadme sätetest ning kasutatavast peakomplektist või kõrvaklappidest. Seetõttu ei ole ainsat helitugevuse sätet, mis sobiks kõigile või iga heli-, sätte- ja seadmete kombinatsiooni jaoks.

Järgnevalt on toodud mõned üldlevinud soovitused, et vähendada valju heliga kokkupuudet seadme kasutamisel koos peakomplekti või kõrvaklappidega.

 • Vähendage valju heli kuulamise aega. Pöörake tähelepanu sellele, kui palju te terve päeva jooksul erinevaid helisid kuulate. Maksimaalse helitugevuse korral võib peakomplekti või kõrvaklappidega seadme muusika või muu sisu kuulamine jäädavalt kahjustada kuulmist pärast 15 minutit heli kuulamist. Kui te puutute kokku ka teiste valjude helidega, kulub kuulmiskahjustuse tekkimiseks vähem aega.
 • Mida rohkem aega te valju heliga kokku puutute, seda tõenäolisemalt te oma kuulmist kahjustate. Mida valjem heli, seda vähem aega kulub teie kuulmise kahjustumiseks. 
 • Enne peakomplekti või kõrvaklappide seadmesse ühendamist reguleerige seadme helitugevust alati vähemaks. Seadke helitugevus nii valjuks, et te kuuleksite selgelt vaikses ümbruses, kuid mitte valjemaks.
 • Ärge suurendage helitugevust pärast kuulamise alustamist. Teie kõrvad kohanevad aja jooksul nii, et suur helitugevus kõlab meeldivalt, kuid see võib siiski teie kuulmist kahjustada. 
 • Ärge suurendage helitugevust, et blokeerida välist müra. Välise müra ja peakomplektist või kõrvaklappidest kõlava heli kombinatsioon võib teie kuulmist kahjustada. Suletud või mürasummutusega kõrvaklapid võivad vähendada välist müra nii, et te ei peaks helitugevust valjemaks reguleerima. 
 • Kui te ei kuule inimest, kes räägib läheduses tavapärase hääletugevusega, vähendage helitugevust. Heli, mis summutab tavapärase hääletugevusega kõne, võib teie kuulmist kahjustada. Isegi suletud või mürasummutusega kõrvaklappidega peaksite kuulma lähedal seisvaid inimesi rääkimas.
 • Kuulmiskahjustuse vältimiseks hoidke helitugevust piisavalt madalana, et saaksite läheduses viibivate inimestega vestlust jätkata.
 • Kõrvaklapid ja peakomplektid võivad ligi tõmmata ohtlikke esemeid nagu klambrid ja kirjaklambrid. Enne kasutamist kontrollige alati peakomplekti või kõrvaklappe.
 • Peakomplekti või kõrvaklappide kasutamine sõidu ajal võib teie piirkonnas olla keelatud või piiratud. Lisateabe saamiseks kontrollige kohalikke seadusi ja määrusi.

Olge teadlik kuulmiskaotuse sümptomitest. Külastage kõrvaarsti regulaarselt, et oma kuulmist kontrollida. Lõpetage peakomplekti või kõrvaklappide kasutamine koos seadmega ja laske oma kuulmist kontrollida järgmistel juhtudel.

 • Kui teil tekivad kuulmiskaotuse sümptomid
 • Kui kuulete kõrvus helinat
 • Kui teie kõne kõlab summutatult, tuhmilt või tasaselt.

HOIATUS. Selle seadme osad on magnetilised


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, HoloLens, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface’i pliiats ja Surface’i dokkimisjaamad

Seadme osad on magnetilised ja võivad ligi tõmmata metalseid esemeid. Sädemete ohu ja sellest põhjustatud seadme, muude objektide ja/või võimalike kehavigastuste vähendamiseks veenduge enne seadmete või laadimispistikute ühendamist, et elektriühenduse alas ei oleks metallist osasid.  Ärge asetage oma seadme lähedusse magnetiliselt tundlikke seadmeid, krediitkaarte, muid magnetsalvestusvahendeid, et vähendada seadme ja muude seadmete magnetilist interferentsi, meditsiiniseadme töö võimalikku katkemist või magnetiliselt talletatud andmete riket.

HOIATUS. Pordid ja avad


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

 Microsofti seadmele tulekahju, elektrilöögi või kahjustuste ohu vähendamiseks

 • Ärge sisestage esemeid ventilaatorisse, kliimaseadmesse, portidesse, tugijalapilude ega hingede vahele, tühimikesse klahvide ümber ega muudesse avaustesse.
 • Ärge proovige puhastada porte, tugijalapilusid ega hingesid, tühimikke klahvide ümber ega muid avausi teravate objektidega (nt paberitükid, kruvikeerajad, multifunktsionaalsed noad jne).

HOIATUS. Puhastamine


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Microsofti seadme puhastamise ajal saab vähendada süttimise, šoki või kahjustumise ohtu järgmiste ettevaatusabinõude abil.

 • Enne puhastamist eemaldage kõik kaablid ja lülitage seade välja.
 • Puhastage ainult seadme välispinda.
 • Puhastage seadet kuiva lapiga 
 • Kogunenud tolmu eemaldamiseks pühkige õrnalt ventilaatori või muud ava välispinda.
 • Ärge püüdke puhastada konnektoreid vedelikes leotades. Pühkige pind õrnalt kuivaks puhta lapiga. (Ei kehti Microsoft Bandi kohta)
 • Microsoft Bandi korral puhastage ja kuivatage konnektorid enne laadimist.

TEATIS. Kolmanda osapoole ühilduvus


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Mõned muude tootjate tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda või võivad olla võltsitud, seetõttu soovitame tungivalt osta ja kasutada ainult Microsofti või Microsofti litsentsitud originaalseadmeid või -tarvikuid. Ühildumatute või võltsitud tarvikute, akude ja laadimisseadmete kasutamine võib teie seadet kahjustada ning esile kutsuda tulekahju, plahvatuse või aku rikke, mis põhjustavad tõsiseid vigastusi, seadme kahjustumist või muid tõsiseid ohte.

HOIATUS. Plahvatusohtlikud keskkonnad


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiilsideseadmed, Surface’i dokkimisjaamad, seadmed Azure Kinect

Ärge hoidke ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale seadme, selle osade ja/või tarvikutega samas anumas.

Lülitage seade välja ja ärge eemaldage ega paigaldage seadme akulaadijaid, vahelduvvooluadaptereid ega muid tarvikuid, kui asute plahvatusohtlikus keskkonnas. Plahvatusohtlikud alad on sageli, kuid mitte alati, vastavalt tähistatud ja võivad hõlmata tankimisala või tanklat; võivad asuda laevatekist allpool, laeval või muudel alustel; võivad hõlmata kütuse- ja/või kemikaalide ülekande- ja ladustamisjaamu ning piirkondi, kus õhku on kogunenud tuleohtlikke kemikaale või osakesi, näiteks teraviljatolmu või metallipulbreid. Sellistes piirkondades võivad tekkida sädemed ja põhjustada plahvatuse või tulekahju.

HOIATUS. Lihaskonnahäired


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface’i pliiats ja mobiilsideseadmed

Elektrooniliste sisendseadmete kasutamine võib olla seotud tõsiste vigastuste või häiretega. Nagu paljude tegevuste korral võib ka arvuti kasutamisel tekkida käte, käevarte, õlgade, kaela või muude kehaosade ebamugavustunne. Kui teil esineb aga selliseid sümptomeid nagu püsiv või korduv ebamugavustunne, valu, tuikamine, valulikkus, kihelus, tuimus, põletustunne või jäikus, ÄRGE IGNORE NEID HOIATUSMÄRKE. PIDAGE ESIMESEL VÕIMALUSEL NÕU ARSTIGA, isegi kui sümptomid ilmnevad siis, kui te ei tööta oma arvutis. Sellised sümptomid võivad põhjustada valulikke ja mõnikord invaliidsust põhjustavaid vigastusi või närvide, lihaste, kõõluste või muude kehaosade häireid. 

Need lihaskonnahäired (MSDs) hõlmavad karpaalkanali sündroomi, kõõlusehaigusi, tenosünoviiti ja muid haigusi. Kuigi teadlased ei ole veel võimelised vastama paljudele lihaskonnahäiretega seotud küsimustele, on üldine arusaam, et paljud tegurid võivad olla seotud nende ilmnemisega, sh järgmiste asjaoludega: üldine tervis, stress ja kuidas sellega toime tullakse, tervislik ja füüsiline seisund ning inimese kehahoiak töö tegemise ja muude tegevuste ajal (sh klaviatuuri või hiire kasutamine). Teguriks võib olla ka ajaperioodi pikkus, mille jooksul inimene tegevust teostab.

Mõned juhised, mis võivad aidata teil seadmega mugavamalt töötada ja võimaluse korral vähendada lihaskonnahäirete tekkimise ohtu, leiate aadressilt https://support.microsoft.com ja https://xbox.com/xboxone/playhealthy (tervist säästva mängimise juhend). Tervist säästva mängimise juhendi saab alla laadida aadressilt http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

Hoiatus. Klaviatuuri klahvid


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, klaviatuur

Microsoft soovitab otsida professionaalset abi seadme eemaldatud või puuduvate klahvide parandamiseks või asendamiseks. Olge ettevaatlik, kui teete parandusi ise. Ärge suruge eemaldatud klahve klaviatuurile tagasi ega paigutage esemeid klaviatuuri klahvide ja kaane vahele. Seadme avamine ja/või parandamine võib põhjustada elektrilöögi, seadme kahjustumise, süttimise ja kehavigastuste ohtu ning muid ohte. Microsofti abi ja teave seadmete parandamise ja muude teenuste kohta on saadaval veebisaidil https://support.microsoft.com/devices.

Hoiatus. Riskid parandamisel


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Seadme avamine ja/või parandamine võib põhjustada elektrilöögi, seadme kahjustumise, süttimise ja kehavigastuste ohtu ning muid ohte. Microsoft soovitab teil otsida seadme parandamiseks professionaalset abi ja olla ettevaatlik, kui teete seda ise.

HOIATUS. Kasutamine


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Seadme süttimise, šoki või kahjustumise ohu vähendamiseks ärge kasutage seadet vihmas, lumises või muus niiskes keskkonnas. Ärge kasutage seadet vee lähedal või niiskes kohas (nt duši, vanni, kraanikausi või ujumisbasseini lähedal või niiskes keldris). Seadme parimate töötingimuste säilitamiseks tehke järgmist.

 • Ärge kasutage seadet soojusallikate läheduses, otsese päikesevalguse käes ja vältige kokkupuudet toidu, liigse mustuse, tolmu, õli ja kemikaalidega.
 • Ärge asetage esemeid seadme peale.
 • Kasutage ainult Microsofti määratud tarvikuid.
 • Ventilaatorite, portide või muude sarnaste avadega seadmete korral toimige järgmiselt.
 • Ärge sisestage esemeid ventilaatorisse, kliimaseadmesse, portidesse, tugijalapilude ega hingede vahele, tühimikesse klahvide ümber ega muudesse avaustesse.
 • Ärge laske tolmul ventilaatorisse ega muudesse avadesse koguneda.
 • Ärge paigutage seadet kitsasse kohta.
 • Ärge kuivatage seadet fööniga, pesukuivatusmasinas, ahjus, röstris ega mikrolaineahjus. Kui seade muutub märjaks, pühkige välispinda ettevaatlikult puhta kuiva lapiga.

TEATIS. Käsitsemine


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiilsideseadmed, Microsoft Band, seadmed Azure Kinect

Käsitsege oma Microsofti seadet ettevaatlikult. See on valmistatud metallist, klaasist ja plastist ning selle sees on tundlikud elektroonilised komponendid. Seade võib kahjustuda, kui see pillatakse maha, kui seda põletatakse, torgatakse või purustatakse või kui see puutub kokku vedelikega. Kui kahtlustate, et teie seade või selle aku on kahjustunud, lõpetage seadme kasutamine, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist või vigastusi. Ärge kasutage seadet, kui selle ekraan on pragunenud, sest see võib põhjustada vigastusi. Kui olete mures seadme pinna kriimustamise pärast, siis kasutage kaitsvat ümbrist.

HOIATUS. Lämbumisoht


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Hoidke kilekotte beebidest ja lastest eemal, et vältida lämbumisohtu.

HOIATUS. Lämbumisoht


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

See seade võib sisaldada väikeseid osi, mis võivad põhjustada alla 3-aastastele lastele lämbumisohtu. Hoidke väikesed osad lastele kättesaamatus kohas.

HOIATUS. Hoidke lastele kättesaamatus kohas


Kehtib järgmiste toodete kohta: kõik

Seade ja selle lisatarvikud ei ole mänguasjad. Ärge laske väikestel lastel nendega mängida, sest lapsed võivad endale või teistele haiget teha või seadet kahjustada. Hoidke oma seadet ja kõiki selle osi ja tarvikuid väikelaste käeulatusest eemal.

TEATIS. Kuumusega seotud probleemid


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, mobiilsideseadmed, Surface’i dokkimisjaamad, muud mittekantavad seadmed

Seade võib tavakasutuse ajal muutuda väga soojaks. Seadme temperatuur vastab pindade piirtemperatuuridele, mis on sätestatud rahvusvahelistes ohutusstandardites (IEC 60950-1 ja IEC 62368). Siiski võib püsiv pikaajaline kokkupuude soojade pindadega põhjustada ebamugavusi või vigastusi. Kuumusega seotud võimalike probleemide vähendamiseks järgige järgmisi juhiseid.

 • Hoidke seadet ja selle toiteadapteri (PSU) kasutamisel või laadimisel hästi ventileeritud kohas. Võimaldage piisavat õhuringlust seadme ning selle PSU all ja ümber.
 • Kasutage tervet mõistust, et vältida olukordi, kus teie nahk puutub kokku teie seadme või selle toiteadapteriga, kui seade või selle PSU töötab või on ühendatud toiteadapteriga. Näiteks ärge hoidke magades seadet või selle PSU-d enda läheduses ega asetage seda teki või padja alla ning vältige olukordi, kus teie nahk puutub kokku teie seadmega, kui PSU on ühendatud toiteadapteriga. Olge eriti ettevaatlik, kui te ei taju oma füüsiline seisundi tõttu kehaga kokku puutuvat soojust.
 • Kui seadet kasutatakse pikka aega, võib selle pind muutuda väga soojaks. Kui hoiate seadmega pikka aega füüsilist kontakti (nt kui hoiate seadet süles), võib teie nahk saada kuumakahjustusi ka siis, kui temperatuur ei pruugi puudutamisel kuum olla.
 • Kui seade on süles ja läheb ebamugavalt soojaks, asetage see stabiilsele tööpinnale.
 • Ärge kunagi asetage oma seadet või selle PSU-d mööblile või muule pinnale, mis võib kuumusega kokku puutudes rikneda, kuna seadme alumine osa ja PSU pinna temperatuur võib tavakasutuse ajal tõusta.

TEATIS. Kuumusega seotud probleemid kaasaskantavate seadmete korral


Kehtib järgmiste toodete kohta: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, muud kantavad seadmed

Seade võib tavakasutuse ajal muutuda väga soojaks. Seadme temperatuur vastab pindade piirtemperatuuridele, mis on sätestatud rahvusvahelistes ohutusstandardites (IEC 60950-1 ja IEC 62368). Kuumusega seotud probleemide vähendamiseks järgige järgmisi juhiseid.

 • Olge ETTEVAATLIK, kui seade puutub kokku padja, teki või muul pehme materjaliga, sest materjal võib blokeerida õhuvoolu, mis võib põhjustada seadme ülekuumenemise.
 • Kui seade muutub ebamugavalt soojaks, tehke kasutamises paus.
 • Kui seadet kasutatakse pikka aega, võib selle pind muutuda väga soojaks. Kui hoiate seadmega pikka aega füüsilist kontakti, võib teie nahk saada kuumakahjustusi ka siis, kui temperatuur ei pruugi puudutamisel kuum olla.
 • Ärge kunagi asetage seadme toiteadapterit (PSU) mööblile või muule pinnale, mis võib kuumusega kokku puutudes rikneda, kuna PSU pinna temperatuur võib tavakasutuse ajal tõusta.

Ettevaatust! Nahaärritus (kantavad seadmed)


Kehtib järgmiste toodete kohta: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band

See seade on valmistatud materjalidest, mida tavaliselt kasutatakse kaasaskantavates elektroonilistes seadmetes. Teatud inimestel võib aga tekkida allergia või tundlikkuse tõttu nahaärritus. Nahaärrituse riski vähendamiseks tehke järgmist.

 • Puhastage seadet regulaarselt.
 • Vältige nahaga kokkupuutuvate seadme osade puhastamisel vedelike või muude toodete kasutamist.
 • Ärge laske vigastatud nahal tootega kokku puutuda.
 • Pingutage reguleerijat, kuni see on piisavalt ümber, kuid mitte ebamugavalt pingul.
 • Kui teie nahk on ärritunud, lõpetage seadme kasutamine.

Kui sümptomid on tõsised või püsivad, pidage nõu oma arstiga.

Ettevaatust! Nahaärritus (mittekantavad seadmed)


Kehtib järgmiste toodete kohta: Hiir, klaviatuur, Surface’i pliiats

See seade on valmistatud materjalidest, mida tavaliselt kasutatakse kaasaskantavates elektroonilistes seadmetes. Teatud inimestel võib aga tekkida allergia või tundlikkuse tõttu nahaärritus. Nahaärrituse riski vähendamiseks tehke järgmist.

 • Puhastage seadet regulaarselt.
 • Vältige nahaga kokkupuutuvate seadme osade puhastamisel vedelike või muude toodete kasutamist.
 • Kasutage seadet ettevaatlikult, kui teie nahk on vigastatud. 

Kui sümptomid on tõsised või püsivad, pidage nõu oma arstiga.
 

HOIATUS. Valgustundlikkushood


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens

Mõnedel inimestel võib tekkida valgustundlikkus, kui nad jälgivad liikuvaid pilte või videomänge, milles on vilkuvad tuled või mustrid. Isegi inimestel, kellel ei ole esinenud krampe või epilepsiat, võib olla diagnoosimata konditsioon, mis võib liikuvaid pilte või videomänge vaadates põhjustada valgustundlikkushooge. 

Nendel hoogudel võivad olla mitmesugused sümptomid, sealhulgas peapööritus, nägemishäired, silmade või näo tõmblemine, käte või jalgade tõmblemine või värisemine, meeltesegadus, segasus või hetkeline teadvusekaotus. Valgustundlikkushood võivad põhjustada ka teadvusekaotust või krampe, mis võivad tekitada vigastusi kukkumisel või lähedalasuvate kukkuvate objektidega kokkupuutel. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, lõpetage kohe oma tegevus ja konsulteerige arstiga. Vanemad peaksid jälgima eespool nimetatud sümptomeid või küsima oma lastelt nende kohta – peamiselt kogevad neid krampe lapsed ja teismelised. Valgustundlikkushoogude riske võib vähendada järgmisi ettevaatusabinõusid järgides.

 • Istuge ekraanist kaugemale.
 • Kasutage väiksemat ekraani.
 • Mängige hästi valgustatud ruumis.
 • Ärge mängige, kui olete uimane või väsinud.

Kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud krampe või epilepsiat, konsulteerige enne mängimist arstiga.

HOIATUS. Aku üldine ohutus


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface’i pliiats, mobiilsideseadmed ja Microsoft Band

Seade kasutab ühekordselt kasutamiseks mõeldud või laetavaid akusid. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud või laetavate akude vale kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada vigastusi, surma, varalist kahju ning kahjustada teie seadet või selle tarvikuid aku vedeliku lekke, tulekahju, ülekuumenemise või plahvatuse tagajärjel.

Akuvedelik on söövitav ja võib olla mürgine. See võib põhjustada põletusi ja olla allaneelamisel kahjulik või surmav.

Et vähendada vigastuste ohtu ühekordseks kasutamiseks mõeldud või laetavate akude kasutamisel, toimige järgmiselt.

 • Hoidke akud lastele kättesaamatus kohas.
 • Laadige laetavaid akusid ainult teie seadmega kaasasoleva laadijaga. Vale laadimismeetodi kasutamine võib tekitada tulekahju või plahvatust.
 • Eemaldage seadmest esimesel võimalusel vanad, nõrgad või kulunud patareid. Viige vanad, nõrgad või kulunud akud kogumispunktidesse või hävitage need kohalikele, piirkondlikele või siseriiklikele õigusaktide või eeskirjade kohaselt
 • Enne seadme pikemat aega talletamist eemaldage seadmest akud. 
 • Vältige kokkupuudet akuvedelikuga. Aku lekke korral toimige järgmiselt.
  • Vältige lekkiva vedeliku kokkupuutumist oma naha, silmade, riiete või muude pindadega. Kui akuvedelik puutub kokku teie naha, silmade või riietega, siis loputage kohe antud piirkonda veega ja võtke vajadusel ühendust oma arsti või mõne muu meditsiinitöötajaga.
  • Eemaldage hoolikalt kõik akud, järgides seadmega kaasas olevaid aku paigaldusjuhised.
  • Enne uute akude sisestamist puhastage akusahtel põhjalikult kuiva lapiga või järgige akutootja puhastamissoovitusi.
 • Soovitame kasutada Microsofti kinnitatud akukomplekte.  Asendage seadmega kaasas olevad ühekordseks kasutamiseks mõeldud või laetavad akud sama tüüpi akudega. 
 • Ärge demonteerige, purustage, avage, torkige ega hõõruge lühikesi väliseid kontakte ega vooluahelaid, ärge laske tõusta temperatuuril üle 40°C (104°F) ning ärge hävitage akusid tules või vees. 
 • Ärge kasutage koos uusi ja vanu akusid ega eri tüüpi akusid (näiteks süsinik-tsink ja leelisakud). 
 • Ärge laske metallobjektidel puudutada seadme akuklemme; need võivad muutuda kuumaks ja põhjustada põletusi. 
 • Ärge transportige akusid ega akukomplekte koos muude metallobjektidega ja ärge pange neid kokku. 
 • Ärge jätke akutoitel töötavat seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte. 
 • Ärge kastke akusid vette ega laske neil märguda. 
 • Ärge kasutage akut, kui see on saanud märjaks.  Ärge püüdke kuivatada akut või akukomplekti fööniga, ahjus või mikrolaineahjus. 
 • Ärge ühendage akusid otse seinakontaktidesse ega auto sigaretisüütaja pesadesse. 
 • Ärge lööge, visake, astuge peale ega suruge akusid tugeva füüsilise jõuga. 
 • Ärge modifitseerige ega töödelge ümber akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse vedelikku. Vältige selle süttimise ja plahvatamise või mõne muu ohu põhjustamist.
 • Ärge laadige akusid tule lähedal ega eriti kuumades tingimustes.
 • Seadme või selle aku maha kukutamine, eriti kõvale pinnale, võib seadet ja selle akut kahjustada. Kui arvate, et teie seadmes on tekkinud kahjustusi, soovitame otsida professionaalset abi.
 • Ärge kunagi kasutage katkist akut. Kui aku on kriimustatud, lõpetage selle kasutamine ja hävitage õigesti.  Kahjustatud aku kasutamine võib põhjustada elektrikatkestust, ülekuumenemist ja muid komponentide rikkeid.

HOIATUS. Müntpatarei/nööppatarei ohutus


Kehtib järgmiste toodete kohta: Klaviatuur ja Surface’i pliiats

HOIDKE LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. ÄRGE NEELAKE PATAREID ALLA. SÖÖVITUSOHT.

See toode võib sisaldada müntpatareisid/nööppatareisid. Allaneelamisel võib müntpatarei/nööppatarei põhjustada raskeid sisemisi põletushaavu ja pehmete kudede perforatsiooni vaid kahe tunni jooksul, põhjustades raskeid kehavigastusi või surma.

Hoidke alati uued ja kasutatud patareid imikutest ja lastest eemal. Kui seadme patareipesa ei sulgu kindlalt, lõpetage selle kasutamine ja hoidke seda imikutest ja lastest eemal. Pöörduge kohe arsti poole, kui arvate, et imik või laps on müntpatarei/nööppatarei alla neelanud või oma kehaõõnsustesse pannud. Kvalifitseeritud meditsiinitöötajad peavad müntpatarei/nööppatarei viivitamatult eemaldama, et vähendada raskete kehavigastuste või surma ohtu.

HOIATUS. Patareide vahetamine ja seadmete parandamine (kasutaja vahetatavad patareid)


Kehtib järgmiste toodete kohta: Xbox, hiir, klaviatuur, Surface’i pliiats, mobiilsideseadmed

Vahetatavate akudega seadmete akude vahetamiseks avage akupesa kate ja järgige kiirkäivitusjuhendi akude asendamise juhiseid. Microsoft soovitab teil otsida seadme parandamiseks professionaalset abi ja olla ettevaatlik, kui teete seda ise. Seadme avamine ja/või parandamine võib põhjustada elektrilöögi, seadme kahjustumise, süttimise ja kehavigastuste ohtu ning muid ohte.

HOIATUS. Patareide ohutus (patareid, mida kasutajad ei vaheta)


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, seadmed, mille patareisid kasutajad ei vaheta

Seadme aku vale kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Ärge kuumutage, avage, torkige või moonutage seadet ega hävitage seadet või selle akut tules. Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ega laadige seda siis. See võib kahjustada või sulatada aku.

Microsoft soovitab teil otsida seadme parandamiseks professionaalset abi ja olla ettevaatlik, kui teete seda ise. Seadme avamine ja/või parandamine võib põhjustada elektrilöögi, seadme kahjustumise, süttimise ja kehavigastuste ohtu ning muid ohte. Microsofti abi ja teave seadmete parandamise ja muude teenuste kohta on saadaval veebisaidil https://support.microsoft.com/devices.

HOIATUS. Pöörake tähelepanu oma ümbrusele


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiilsideseadmed

Võimaliku vigastuste või surma ohu vähendamiseks ärge kasutage seadet autojuhtimise, masinate käsitsemise, jalgrattasõidu, kõndimise või muude tegevuste ajal, mis nõuavad teie täielikku tähelepanu. Ainult seadme kasutamine või selle kasutamine koos kõrvaklappide või peakomplektiga (isegi kui neid kasutatakse ainult ühes kõrvas) sõiduki või jalgrattaga sõitmise ajal ei ole soovitatav ja see võib olla teie riigis keelatud.

Hoidke kõrvaklappide või peakomplekti helitugevust alati piisavalt madalal, et kuulata inimeste kõnet ja helisid, mis võivad teid hoiatada ohtudest, ning kaitsta kuulmist. Vaadake üle ja järgige oma riigi seadusi ja eeskirju mobiilsideseadmete kasutamise kohta auto või jalgrattaga sõitmise ajal.  Muud soovitused tähelepanu kõrvale juhtimistega seotud riskide vähendamiseks on järgmised.

 • Ärge kunagi tippige ega lugege teksti või meilisõnumeid. 
 • Ärge kunagi sisestage navigeerimisteavet.
 • Ärge kunagi surfake veebis ega tehke muid ülesandeid, mis teie tähelepanu hajutavad.

Ettevaatust! Navigeerimine


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, mobiilsideseadmed

Teie seadme navigatsioonifunktsioonid ja asukohateenused sõltuvad andmeteenustest, mida võidakse muuta ja mis ei pruugi olla saadaval kõigis piirkondades või kõikide tingimuste korral.  Seetõttu võivad teie seadme kaardi- ja asukohapõhised funktsioonid olla kättesaamatud, ebatäpsed või ebatäielikud. Navigeerimisel kasutage alati tervet mõistust, võrrelge navigeerimisfunktsioonide pakutavat teavet sellega, mida näete oma ümbruses, ning jälgige olemasolevaid teeolusid ja sisestatud märke, et tuvastada võimalikke lahknevusi.

HOIATUS. Turvapadja vältimine


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, mobiilsideseadmed

Ärge asetage seadet ega muid esemeid turvapatjadega varustatud sõidukites turvapadjale ega nende lähedale. Turvapadjale või selle lähedale paigutatud esemed võivad turvapadja avanemisel põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Hoiatus. Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface’i pliiats, mobiilsideseadmed ja Microsoft Band

Wi-Fi- ja Bluetooth®-raadiosaatjaid sisaldavad seadmed on loodud, toodetud ja testitud nii, et nende raadiosageduslik elektromagnetvälja ja erineelduvuskiiruse näitajad vastaksid USA föderaalse sideameti (FCC), Kanada innovatsiooni-, teadus- ja majandusarengu ministeeriumi (ISED) ja Euroopa määrustele.

Tagamaks, et Wi-Fi- ja Bluetooth-raadiote tekitatud raadiosageduslik kiirgus ei ületaks nimetatud määrustes sätestatud kokkupuute piirmäära, suunake seadmed nii, et ekraanid ei oleks teie kehaga otseses kontaktis (nt ekraan on teil süles või ülakeha vastas).

Lisateavet raadiosagedusliku kiirguse ohutuse kohta leiate FCC veebisaidilt http://www.fcc.gov/oet/rfsafety ja ISED-i veebisaidilt http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

HOIATUS. Juhtmeta seadmete kasutamine lennukis


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface’i pliiats, mobiilsideseadmed

Enne lennuki pardale minemist või kontrollitavasse pagasisse juhtmeta seadme pakkimist eemaldage juhtmeta seadmest akud (kui need on eemaldatavad) või lülitage juhtmeta seade välja (kui sellel on sisse-/väljalülitamisnupp). Kuulake lennukis teadaannet, mis ütleb, kas teil on lubatud kasutada seadet lennu ajal. Juhtmeta side kasutamine lennu ajal on lubatud või keelatud lennufirma äranägemise järgi.

HOIATUS. Isiklikud meditsiiniseadmed


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface’i pliiats, mobiilsideseadmed ja Microsoft Band

Elektroonikaseadmete raadiosagedusemissioonid ja magnetväljad võivad häirida teiste elektroonikaseadmete tööd, põhjustades nende talitlushäireid. Kuigi teie seade on loodud, testitud ja valmistatud vastavalt raadiosagedusemissioone reguleerivatele eeskirjadele sellistes riikides nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan ning ka Euroopa Liidus, võivad seadme juhtmeta saatjad ja elektriahelad põhjustada tahtmatuid häireid teistes elektroonikaseadmetes.

Südamestimulaatoritega isikud peavad alati järgima järgmisi ettevaatusabinõusid.

 • Ameerika Südameassotsiatsioon soovitab hoida juhtmeta seadet ja südamestimulaatorit teineteisest vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikke häireid.
 • Kui kasutate mobiilsideseadet koos korpuse või hoidikuga, valige korpus või hoidik, millel pole metallist osasid.
 • Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
 • Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade kohe välja.

Kui kasutate mõnda muud meditsiiniseadet peale südamestimulaatori, pidage nõu seadme tootja või arstiga, et saada teavet ja juhiseid meditsiiniseadme läheduses asuvate muude elektroonikaseadmete kasutamise kohta.

HOIATUS. Raadiosagedushäireid


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface’i pliiats, mobiilsideseadmed

Kuigi teie seadet on kontrollitud ohutuse ja ühilduvuse suhtes, sisaldab see raadiot, mis võib teatud tingimustel mõjutada teisi elektroonikaseadmeid või meditsiiniseadmeid (nt südamestimulaator), põhjustades nende talitlushäireid ja sellest tulenevalt võimaliku vigastuse või surma.

 • Lülitage seade välja kohas, kus selleks on vastavaid juhiseid antud.
 • Järgige lennuki pardal olles kõiki meeskonnaliikmete juhiseid. Lülitage seade (sh ka kõik teie pagasisse pakitud juhtmeta seadmed) välja ja/või lülitage lennurežiim sisse vastavalt meeskonnaliikmete juhistele. Seadme lennu ajal kasutamise kohta küsige nõu lennufirma töötajatelt või meeskonnaliikmetelt
 • Järgige kõiki reegleid ja sisestatud juhiseid piirkondades, kus mobiilside- või raadiovõrgu kasutamine on keelatud.

HOIATUS. Vahelduvvoolu toiteadapteri ohutus


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, HoloLens, mobiilsideseadmed, Surface’i dokkimisjaam, väliste toiteadapteritega seadmed

Valige alati oma seadme jaoks sobiv vahelduvvoolu toiteadapter ja kasutage seda. Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või elektrilööki, tulekahju või seadme kahjustumist. 

Seadme jaoks sobiva toiteadapteri valimiseks tehke järgmist.

 • Soovitame kasutada Microsofti originaalseid toiteadaptereid (PSU) ja vahelduvvoolu toitejuhtmeid. Teie seadmega oli kaasas Microsofti originaalne toiteadapter. Microsofti originaalseid toiteadaptereid saab osta ka Microsofti volitatud edasimüüjalt ja veebisaidilt https://store.microsoft.com/devices
 • Kasutage ainult standardse seinakontakti (vooluvõrgu) vahelduvvoolu. Ärge kasutage mittestandardseid toiteallikaid, näiteks generaatoreid või vaheldeid, isegi kui pinge ja sagedus on sobivad. 
 • Veenduge, et teie pistikupesa pakub toiteadapteril näidatud energiatüüpi (olulised on pinge [V] ja sagedus [Hz]). Kui te pole kindel, millist tüüpi elektrit te kodus kasutate, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole. 
 • Vältige oma seinakontakti, pikendusjuhtme, harupesa või muu elektriühenduse ülekoormamist. Veenduge, et nende tarvikute jaoks sobib teie seadet (nagu toiteadapteril näidatud) ja kõiki muid sama vooluahelat kasutavaid seadmeid läbiva elektrivoolu tugevus (amprites [A]). 
 • Kui kasutate seadmeid, mille pistiku harusid saab hoiustamiseks kokku voltida, veenduge enne seadme toiteadapteri pistikupessa (vooluvõrku) ühendamist, et selle harud oleksid täielikult lahti volditud.
 • Kui kasutate seadmeid, mis on varustatud eemaldatavate pistiku harude ja universaalse toiteadapteriga, veenduge enne seadme toiteadapteri pistikupessa (vooluvõrku) ühendamist, et pistik oleks pistikupesa jaoks õigesti konfigureeritud ja pistiku harud oleksid pistiku külge korrektselt paigaldatud.

Ettevaatust! Kaabli ja juhtme ohutus


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface, Xbox, HoloLens, hiir, klaviatuur, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiilsideseadmed, Microsoft Band, seadmed Azure Kinect

Seadme kaablid ja juhtmed võivad põhjustada komistamisohtu.  Paigutage kõik kaablid ja juhtmed nii, et inimesed ja lemmikloomad ei tõmbaks seadet kogemata maha ega endale peale, kui nad liiguvad toas ringi. Ärge laske lastel kaablite ja juhtmetega mängida. Juhtmete ja kaablite kahjustamise vältimiseks tehke järgmist.

 • Kaitske juhtmeid peale astumise või purustamise eest.
 • Kaitske juhtmeid kokkusurumise või murdmise eest, eriti juhul, kui need on ühendatud seinakontakti (vooluvõrku), toiteadapteri ja seadmega.
 • Ärge sikutage, sõlmige, murdke, venitage ega muul viisil kuritarvitage toitejuhtmeid. Ärge mähkige toitejuhet liiga tihedalt millegi ümber, eriti toiteadapteri ümber. Selle asemel keerake see lõdvalt rulli.
 • Seadme või PSU paigutamisel veenduge, et juhtmed ei oleks painutatud ja konnektorid poleks surutud vastu seina ega kõvale pinnale. 
 • Ärge hoidke toitejuhtmeid soojusallikate lähedal.
 • Ärge laske lemmikloomadel ega lastel toitejuhtmeid hammustada ega närida.
 • Toitejuhtme pistikupesast eemaldamiseks tõmmake seda pistikust – ärge tõmmake juhtmest.
 • Kontrollige regulaarselt oma toitejuhtmete ja -kaablite seisukorda. Kui toitejuhe või -kaabel läheb soojaks, praguneb, hakkab narmendama või kahjustub muul viisil, lõpetage kohe selle kasutamine. Soovitame kahjustatud toitejuhtme või -kaabli asendada Microsofti originaalse asendustoitejuhtme või -kaabliga.
 • Eemaldage laadimiskaabel või -juhe äikesetormi ajal või pikema jõudeoleku ajal vooluvõrgust.

Hoiatus. Toiteadaperi (PSU) alalisvoolu konnektor


Kehtib järgmiste toodete kohta: Surface

Vältige pikaajalist nahakontakti alalisvoolu konnektoriga, kui toiteadapter on ühendatud toiteadapteriga (PSU), sest see võib põhjustada ebamugavusi või vigastusi. Alalisvoolu konnektoril magamist või istumist tuleks vältida.

Vältige alalisvoolu konnektori kokkupuudet vedelike, higi, mustuse või muude saasteainetega. Määrdunud alalisvoolu konnektori kasutamine võib põhjustada kuumenemist ja ebamugavustunnet või vigastusi. Lõpetage kohe alalisvoolu konnektori kasutamine. Lahutage alalisvoolu konnektor seadmest. Pühkige see kuivaks puhta lapiga.

Kui leiate oma laadija või juhtme mis tahes osalt kahjustusi, lõpetage nende kasutamine ja võtke meiega ühendust tugiteenuste saamiseks.

Hoiatus. Kasutusnõuded.


Kehtivad järgmiste toodete kohta: HoloLens

 Pupillidevaheline vahemaa (mõõt teie kahe pupilli vahel) peab olema 51 kuni 74, et saaksite HoloLensi abil hologramme õigesti ja mugavalt kuvada. See kaugus sobib enamikule täiskasvanutest ning üle 13-aastastest lastest.  HoloLens pole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele.

HOIATUS. olemasolevad nägemishäired


Kehtivad järgmiste toodete kohta: HoloLens, Windows Mixed Reality

Stereoskoopilise 3D-sisu vaatamiseks on vajalik hea binokulaarne nägemine. Kui te ei näe 3D-sisu selgelt ja mugavalt, kaaluge konsulteerimist silmaarstiga. HoloLensi võib kanda enamiku prillide peal ja kasutada kontaktläätsedega. Kui teil on olemasolev nägemishäire, pidage enne HoloLensi kasutamist nõu arstiga. Väikesel protsendil inimestest on nägemishäire, mida HoloLensi kasutamine võib raskendada.

Ettevaatust! Hübriidreaalsuse mugav kasutamine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: HoloLens, Windows Mixed Reality

Mõni inimene võib hübriid- või virtuaalreaalsust vaadates kogeda ebamugavustunnet, nagu iiveldus, liikumisiiveldus, pearinglus, desorientatsioon, peavalu, väsimus, silmade pinge või silmade kuivus, eriti juhul, kui nad pole veel sellega harjunud. Kui sümptomid on tõsised või püsivad, pidage nõu oma arstiga.

Liikumisiiveldus ja sellega seotud sümptomid võivad tekkida juhul, kui nähtava ja kogetava vahel on vastuolu. Kui teil on kalduvus liikumisiiveldusele, migreenile, teil on sisekõrva häire või muud terviseseisundid, võib ebamugavustunnet suurema tõenäosusega esineda.

3D või hübriidreaalsuse vaatamine ei kahjusta teadaolevalt nägemise arengut ega põhjusta binokulaarseid nägemishäireid. Kui te ei näe 3D-efekti selgelt ja teil on ebamugav, siis konsulteerige oma silmaarstiga, sest teil võib olla diagnoosimata binokulaarne nägemishäire.

Teatud olukorrad võivad ebamugavustunde tõenäosust suurendada. Näide.

 • Uus kasutaja – sümptomid vähenevad enamasti hübriid- või virtuaalreaalsusega harjumisel.
 • Seadmed töötavad paremini nende kasutajate puhul, kelle pupillidevaheline kaugus (IPD) jääb teatud vahemikku. IPD on kahe silma pupullidevaheline kaugus. Kasutajad, kelle IPD ei ole seadme optimaalses vahemikus, võivad kogeda ebamugavustunnet.
 • Teatud tüüpi sisu, eriti mängud või filmid, mille korral tekib tunne, nagu liiguksite kosmoses või vaataksite kõrgelt alla, või tegevused, mis on seotud liikuvate objektide jälgimisega.
 • Seadme kasutamine ilma pausita pika aja jooksul.

Ebamugavuse vähendamiseks tehke järgmist.

 • Võtke rahulikult ja ärge esimestel kordadel pikki seansse tehke. Enamikul inimestest peaks ebamugavustunne pärast esimest paari seanssi vähenema.
 • Tehke regulaarselt pause ning kui kogete mis tahes ebamugavust, lõpetage ja puhake. Pauside aeg ja pikkus oleneb konkreetsest kasutajast ja seadme kasutusviisist.

Kui kogete ebamugavust, lõpetage seadme kasutamine ja puhake, kuni tunnete end paremini. Hästi valgustatud keskkonnas paigal istumine aitab desorientatsioonist kiiremini taastuda. Kui tunnete disorientatsiooni, vältige kuni taastumiseni tegevusi, mis nõuavad tasakaalu, koordinatsiooni või muid võimeid. Vaadake üle vaadatud sisu tüüp ja muu aspektid, mille korral ebamugavustunne esines, et saaksite järgmisel korral tingimusi kohandada või leevendada. Inimeste kohanemisaeg on erinev. Kaaluge sagedamate või pikemate pauside tegemist.

Teatis. 3D-sisu mugavam vaatamine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: HoloLens, Windows Mixed Reality

Stereoskoopilise 3D-sisu vaatamiseks on vajalik hea binokulaarne nägemine. Kui teil on binokulaarse nägemise häire, nt kõõrdsilmsus (silmade erinev suund, kõõrdsilmad või laisk silm), ei pruugi te 3D-sisu mugavalt näha. Väikesel osal inimestest on binokulaarse nägemise häire, millest nad ei pruugi enne 3D-sisu vaatamist teadlikud olla. Kui te ei näe 3D-sisu selgelt ja mugavalt, kaaluge konsulteerimist silmaarstiga.

Hoiatus. Ohutus keskkonnas kasutamine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Windows Mixed Reality

Seadme kasutamine võib teie tähelepanu hõivata ja takistada teil oma keskkonna tajumist. Windows Mixed Reality immersiivvaatega peakomplektid võivad teie nägemist täielikult takistada, kusjuures sisu võib näida kaugel, kuid sellegipoolest takistada teid lähedalasuvaid füüsilisi objekte nägemast.

Kasutage ainult ohutus kohas, mis sobib teie tegevustega. Vältige komistamisohtu, treppe, madalaid lagesid, kahjustuda võivaid õrnu või väärtuslikke esemeid ning olukordi, kus inimesed või asjad võivad ootamatult läheneda. Ärge kasutage seadet juhul, kui ohutuse huvides on vajalik keskkonda näha ja selle suhtes tähelepanelik olla.

Peate järgima Windows Mixed Reality kõiki häälestussoovitusi, sh peakomplekti abil piiri loomine. Teie arvuti häälestus ja mõned rakendused või kogemused võivad põhjustada piiri kuvamise viivitusi või tõrkeid. Alati tuleb olla ettevaatlik ja keskkonna suhtes tähelepanelik, isegi juhul, kui olete piiri loonud.

Teatis. Kasutuspiirid


Kehtivad järgmiste toodete kohta: HoloLens, Windows Mixed Reality

Seadme funktsioone (kui need on saadaval ja konfigureeritud) saab takistuste vältimiseks kasutada seadmekasutuse piiride määramiseks ning keskkonna haldamise hõlbustamiseks.

Hoiatus. Järgige häälestus- ja kasutussuuniseid ning -juhiseid


Kehtivad järgmiste toodete kohta: HoloLens, Windows Mixed Reality

Järgige seadme jaoks antud ning 2D- või 3D-sisu või kogemuse väljaandja („sisu“) kõiki häälestamis- ja kasutamisjuhiseid.

Seadme või selle tarvikute vale häälestamine, kasutamine ja selle eest hoolitsemine võib suurendada tõsise vigastuse, surma, varalise kahju ning toote või sellega seotud tarvikute kahjustamise ohtu.

Hoiatus. Seadme ühiskasutus


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Xbox, Windows Mixed Reality

Kui lubate teistel oma seadet kasutada, veenduge, et nad mõistaksid selle juhendi tervishoiu- ja ohutusalast teavet ning samuti seadme ja sisu pakkujate täiendavaid ohutus- või kasutusjuhiseid. Iga seadet kasutav isik peaks süsteemiga tutvumiseks läbima häälestamise ja suunavalimise protseduurid.

Hoiatus. Rakendusoht


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Azure Kinect Devices

Selles juhendis sisalduvad hoiatused on seotud riistvara ja selle tarkvaraga eraldiseisvas keskkonnas. Mõni selles juhendis sisalduv hoiatus ei pruugi kehtida või võib olla ebapiisav või mittetäielik teie rakendusega seotud ohtude või muude ohtude korral. Vastutate ainuisikuliselt rakenduse poolt nõutavate hoiatuste, nende hoiatuste sisu ja selle kohta, kuidas need hoiatused kasutajatele edastatakse.

HOIATUS. Käitlemine ja kohapealne ettevalmistus


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Seadme suuruse ja kaalu tõttu vigastuse ohu vähendamiseks ja seadme püstises asendis hoidmiseks tehke järgmist.

 • Enne seadme teisaldamist paigalduskohta tutvuge selle kohaga, et teha kindlaks, kuidas seadet teisaldada asukohta, kus see lahti pakitakse ja ühendatakse.
 • Pakkimisel ja installimisel kasutage alati vähemalt kahte inimest.
 • Kui seade on lahti pakitud, tuleb see kohe paigaldada, nii et paigaldussüsteem peab kohal olema enne lahtipakkimist. Kui paigaldate veerevale alusele, lukustage ja blokeerige rattad enne lahtipakkimist.
 • Komistusohu vältimiseks eemaldage pakkematerjal paigaldusalalt.

HOIATUS. Raske ese


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Teie seade on väga raske. Selleks, et vähendada tõstmisega seotud vigastuste, surma või seadmekahjustuse ohtu, soovitame, et seadet tõstaks vähemalt kaks inimest. Seadme tõstmisel ja/või teisaldamisel on oluline kasutada õiget tõstmisasendit.

HOIATUS. Ergonoomiline tõstmine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Selleks, et vähendada tõstmisega seotud vigastuste, surma või seadmekahjustuse ohtu, kasutage häid ergonoomilise tõstmise tavasid, mis hõlmavad järgmist.

 • Planeerige ette. Veenduge, et tõstmismeeskond nõustub plaaniga.
 • Kontrollige, kas saate seadet tõsta. Kas see on liiga raske või liiga ebamugav?
 • Otsustage, kas vajate tõstmise abivahendeid.
 • Kontrollige, et keskkonnas poleks takistusi ega libedaid pindu.
 • Tõstke jalgade, mitte seljaga.
 • Painutage põlvi ja hoidke selg sirge.
 • Hoidke seadet oma keha lähedal.
 • Tsentreerige oma keha seadme kohal. Hoidke jalad umbes õla laiusest laiali.
 • Tõstke sujuvalt üles.
 • Hoidke oma ülakeha sirgena. Ärge keerake ennast tõstmise ajal ega pärast tõstmist.
 • Asetage seade alusele või seinakinnitusele aeglaselt ja sujuvalt sirge seljaga. Ärge laske seadmest lahti enne, kuni seade on oma kohal.

HOIATUS. Õige paigaldamine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Seadme vale paigaldamisega setotud ohtude vältimiseks peavad seadet paigaldama inimesed, kes on enne tööle hakkamist läbi lugenud paigaldusjuhised ja nendest aru saanud. Kui teil pole vajalikke seadmeid või teadmisi või kui te ei ole kindel, et paigalduspind suudab teie seadet korralikult toetada, pöörduge professionaalse paigaldaja poole.

HOIATUS. Õige alusele kinnitamine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Seade on raske ja kinnitatakse alusele kõigi nelja kinnitusklambri abil. Kehavigastuse, surma või seadme kahjustumise ohu vähendamiseks tehke järgmist.

 • Järgige kõiki alusetootja juhiseid.
 • Veenduge, et teie alus ja soovitatud paigaldusmeetod toetaks teie seadme kaalu.
 • Kasutage ainult statiiviga varustatud paigaldusriistvara.
 • Veenduge, et kõik kruvid on kindlalt tootja juhiste kohaselt pingul.
 • Ärge vabastage seadet enne, kui olete kindel, et mõlema kinnitusklambri ülemine ja alumine konks on kindlalt paigas statiivi ülemisel ja alumisel kinnitussiinil.
   

HOIATUS. Õige seinale kinnitamine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Teie seade on raske. Kehavigastuse, surma või seadme kahjustumise ohu vähendamiseks tehke järgmist.

 • Järgige kõiki seinakinnitustootja juhiseid.
 • Veenduge, et seina kontruktsioon/materjalid ja soovitatud paigaldusmeetod toetaks teie seadme kaalu.
 • Ostke ja kasutage oma seadme soovitatud riist-ja paigaldussüsteemi vastavalt teie seina konstruktsioonile/materjalidele.
 • Veenduge, et kõik kruvid on kindlalt seinakinnitustootja juhiste kohaselt pingul.
 • Teie seade on ette nähtud paigaldamiseks betoonseinale või -piilarile. Kipsplaat-, kips-, plastplaat- teras- ja puitseintele, - piilaritele ja/või -alustele kinnitamise korral on võib vajalik olla lisatugevdus enne paigaldamisega alustamist.
 • Ärge vabastage oma seadet enne, kui olete kindel, et see on täielikult kinnitatud vastavalt valitud paigalduslahenduses antud juhistele.

HOIATUS. Nähtamatud ohud seintes või muudel paigalduspindadel


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Seinad ja muud paigalduspinnad võivad sisaldada elektrijuhtmeid, gaasitorusid ja muid nähtamatuid ohte või takistusi. Lõikamine või puurimine nähtamatu ohu kohas võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Paigaldaja kohustuseks on enne paigaldamist üles leida nähtamatud ohud ja vältida neid ohte paigaldamise ajal. Hinnake paigalduskeskkonda ja veenduge alati enne puurimist ja/või lõikamist, et seintes või muudel paigalduspindadel poleks nähtamatuid ohte.

HOIATUS. Ümbermineku oht


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Surface Hub

Kehavigastuse, surma või alusele paigaldatud seadme kahjustumisohu vältimiseks seadme teisaldamise ajal toimige järgmiselt.

 • Kasutage ainult oma seadmega ühilduvat alust.
 • Järgige kõiki alusetootja juhiseid alusele paigaldatud seadme teisaldamisel või ümberpaigutamisel.
 • Ärge riputage raskeid esemeid oma seadmest ega paigutage neid alusele.
 • Enne alusele paigaldatud seadme teisaldamist lahutage vajadusel toitejuhe ja muud juhtmed.
 • Alusele paigaldatud seadme teisaldamisel olge ettevaatlik ja liikuge aeglaselt. Aluse liigutamisel või ümberpaigutamisel järgige alusetootja juhiseid.
 • Olge ettevaatlik, kui transpordite alusele paigaldatud seadet kaldteelt üles või alla. Ärge jätke alusele paigaldatud seadet kaldteel või selle läheduses kunagi järelevalveta. 
 • Alusele paigaldatud seadet võivad teisaldada ainult täiskasvanud.

HOIATUS. Vahelduvvoolu toiteadapteri ja toitejuhtme ohutus


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Xbox

Valige alati oma seadme jaoks sobiv vahelduvvoolu toiteadapter ja/või toitejuhe ning kasutage seda. Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või elektrilööki, tulekahju või seadme kahjustumist. 

Seadme jaoks sobiva toiteadapteri valimiseks tehke järgmist.

 • Soovitame kasutada Microsofti originaalseid toiteadaptereid (PSU) ja vahelduvvoolu toitejuhtmeid. Teie seadmega oli kaasas Microsofti originaalne toiteadapter ja/või vahelduvvoolu toitejuhe. Microsofti originaalseid toiteadaptereid või vahelduvvoolu toitejuhtmeid saab osta ka Microsofti volitatud edasimüüjalt ja veebisaidilt https://store.microsoft.com/devices
 • Kasutage ainult standardse seinakontakti (vooluvõrgu) vahelduvvoolu. Ärge kasutage mittestandardseid toiteallikaid, näiteks generaatoreid või vaheldeid, isegi kui pinge ja sagedus on sobivad. 
 • Veenduge, et teie pistikupesa pakub seadmel näidatud energiatüüpi (olulised on pinge [V] ja sagedus [Hz]). Kui te pole kindel, millist tüüpi elektrit te kodus kasutate, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole. 
 • Vältige oma seinakontakti, pikendusjuhtme, harupesa või muu elektriühenduse ülekoormamist. Veenduge, et nende tarvikute jaoks sobib teie seadet ja kõiki muid sama vooluahelat kasutavaid seadmeid läbiva elektrivoolu tugevus (amprites [A]). 
 • Kui kasutate seadmeid, mille pistiku harusid saab hoiustamiseks kokku voltida, veenduge enne seadme toiteadapteri pistikupessa (vooluvõrku) ühendamist, et selle harud oleksid täielikult lahti volditud.
 • Kui kasutate seadmeid, mis on varustatud eemaldatavate pistiku harude ja universaalse toiteadapteriga, veenduge enne seadme toiteadapteri pistikupessa (vooluvõrku) ühendamist, et pistik oleks pistikupesa jaoks õigesti konfigureeritud ja pistiku harud oleksid pistiku külge korrektselt paigaldatud.

TEATIS. Käsitsemine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Xbox

Käsitsege oma Microsofti seadet ettevaatlikult. See on valmistatud metallist ja plastist ning selle sees on tundlikud elektroonilised komponendid. Seade võib kahjustuda, kui see pillatakse maha, kui seda põletatakse, torgatakse või purustatakse või kui see puutub kokku vedelikega. Kui kahtlustate, et teie seade või selle aku on kahjustunud, lõpetage seadme kasutamine, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist või vigastusi.

TEATIS. Ketta kasutus


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Xbox

Kettadraivi ummistumise ja plaatide või seadme kahjustamise vältimiseks tehke järgmist.

 • Enne seadme teisaldamist eemaldage alati plaadid.
 • Ärge kunagi kasutage pragunenud plaate. Need võivad puruneda ja põhjustada ummistust või kahjustada seadme sisemisi osi.

HOIATUS. Videomängude tarvikute kasutamine


Kehtivad järgmiste toodete kohta: Xbox

Veenduge, et lapsed, kes kasutavad videomängude tarvikuid oma Xbox™-i konsooli ja Kinect™-i sensoriga, mängiksid ohutult, oma võimete piires ja et nad mõistaksid konsooli, sensori ja tarvikute nõuetekohast kasutamist.