Füüsiliste draivide peitmine Windows Exploreris

Kehtib: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Service Pack 2Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002

Autor


Raghu Boddu MVP

KOGUKONNA LAHENDUSTE SISU LAHTIÜTLUS


MICROSOFT CORPORATION JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI TEE MINGEID AVALDUSI SELLES SISALDUVATE ANDMETE JA NENDEGA SEOTUD PILTIDE SOBIVUSE, USALDATAVUSE VÕI TÄPSUSE KOHTA. KOGU SELLINE TEAVE JA SEOTUD GRAAFIKA ON ESITATUD "NAGU ON" ILMA IGASUGUSE GARANTIITA. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD LOOBUVAD KÄESOLEVA TEABE JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKAGA SEONDUVATEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, SH KÕIK KAUDSED GARANTIID JA TINGIMUSED, TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUS, WORKMANLIKE, AMETINIMETUS JA RIKKUMINE. TE NÕUSTUTE, ET MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI MICROSOFT JA/VÕI TEMA TARNIJAD VASTUTADA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, KARISTAVA, JUHUSLIKU, ERILISE, TULENEVAD KAHJUD VÕI IGASUGUSED KAHJUD, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTETA, KAHJUD, MIS TULENEVAD KASUTAMISEST, ANDMETEST VÕI KASUMIST, MIS ON SEOTUD VÕI MIS MINGIL VIISIL SEOTUD SELLES SISALDUVATE ANDMETE JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKA KASUTAMISEGA, KAS LEPINGU ALUSEL, LEPINGUVÄLISE KAHJU, HOOLETUSE, OTSESE VASTUTUSE VÕI MUUL VIISIL, ISEGI KUI MICROSOFTIL VÕI TEMA TARNIJAL ON OLNUD VÕIMALUS KAHJU HÜVITAMISEKS.

KOKKUVÕTE


Windows XP-s registrikirje "NoDrives" abil on võimalik peita üksikud füüsilised/eemaldatavad/optilised draivid minu arvutis. See on samaväärne jaotisega Peida need minu arvuti rühmapoliitika määratud draivid.

ERALDUSVÕIME


NoDrives kirje peidab määratud draivid minu arvutist, Windows Exploreris ja menüüs saada. Kuid teil on vaja juurdepääsu vajalikule draivile algusest, Käivita. Vajaliku draivi peitmiseks saate kasutada vastavat registriväärtust. v: 01 00 00 00 B: 02 00 00 00 C: 04 00 00 00 D: 08 00 00 00 E: 10 00 00 00 F: 20 00 00 00 G: 40 00 00 00 H: 80 00 00 00 I: 00 01 00 00 J: 00 02 00 00 K: 00 04 00 00 L: 00 08 00 00 M: 00 10 00 00 N: 00 20 00 00 O: 00 40 00 00 P: 00 80 00 00 k: 00 00 01 00 R: 00 00 02 00 S: 00 00 04 00 T: 00 00 08 00 U: 00 00 10 00 V : 00 00 20 00 W: 00 00 40 00 X: 00 00 80 00 Y: 00 00 00 01 Z: 00 00 00 02 avage Windowsi registriredaktor. Liikuge järgmisse kohta: HKEY_CURRENT_USER \software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer parempoolsel paanil looge uus binaarne kanne "NoDrives" sisestage vastav binaarne väärtus. Salvestage ja taaskäivitage Windows.

Lisateave


Märkus. nende toimingute tegemisel Windows XP Professional Editionis eemaldatakse krüptitud parooli andmed. Ärge tehke neid toiminguid juhuks, kui teil on krüptitud paroole.