Salvestatud kasutajate nimede ja paroolide kuvamine, lisamine, eemaldamine või redigeerimine antud süsteemis

Kehtib: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Media Center Edition 2002

Autor


Soumitra Sengupta MVP

KOGUKONNA LAHENDUSTE SISU LAHTIÜTLUS


MICROSOFT CORPORATION JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI TEE MINGEID AVALDUSI SELLES SISALDUVATE ANDMETE JA NENDEGA SEOTUD PILTIDE SOBIVUSE, USALDATAVUSE VÕI TÄPSUSE KOHTA. KOGU SELLINE TEAVE JA SEOTUD GRAAFIKA ON ESITATUD "NAGU ON" ILMA IGASUGUSE GARANTIITA. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD LOOBUVAD KÄESOLEVA TEABE JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKAGA SEONDUVATEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, SH KÕIK KAUDSED GARANTIID JA TINGIMUSED, TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUS, WORKMANLIKE, AMETINIMETUS JA RIKKUMINE. TE NÕUSTUTE, ET MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI MICROSOFT JA/VÕI TEMA TARNIJAD VASTUTADA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, KARISTAVA, JUHUSLIKU, ERILISE, TULENEVAD KAHJUD VÕI IGASUGUSED KAHJUD, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTETA, KAHJUD, MIS TULENEVAD KASUTAMISEST, ANDMETEST VÕI KASUMIST, MIS ON SEOTUD VÕI MIS MINGIL VIISIL SEOTUD SELLES SISALDUVATE ANDMETE JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKA KASUTAMISEGA, KAS LEPINGU ALUSEL, LEPINGUVÄLISE KAHJU, HOOLETUSE, OTSESE VASTUTUSE VÕI MUUL VIISIL, ISEGI KUI MICROSOFTIL VÕI TEMA TARNIJAL ON OLNUD VÕIMALUS KAHJU HÜVITAMISEKS.

KOKKUVÕTE


See Näpunäide võimaldab teil vaadata, lisada, eemaldada või redigeerida salvestatud .NET-i kasutajate nimesid ja paroole. Igal kasutaja nimel ja parooliga on unikaalne mandaat, mis aitab ühte domeenide teenustele autentida.

Näpunäited. 


Selleks tehke järgmist:-1] käivitage>Käivita>Tippige väljale:rundll32. exe keymgr. dll, KRShowKeyMgr >OK saab kasutada ka control userpasswords2 Start>Run>tüüp:Control userpasswords2>OK klõpsake vahekaarti Täpsemalt ja seejärel käsku Halda paroole