Internet Exploreris salvestatakse pildid rasterpiltidena (bmp-failidena)

K O K K U VÕ T E

Kui salvestate Microsoft Internet Exploreris mõne pildi, salvestatakse see vaikimisi rasterpildina (.bmp). Ühegi muu laiendiga peale .bmp pilte salvestada ei saa. Sama kehtib ka siis, kui pilt on mõnes muus vormingus (nt gif- või jpeg-failid).


Näiteks kui paremklõpsate mõnel veebilehel olevat pilti ja seejärel klõpsate käsku Save Picture As (Salvesta pilt nimega), kuvatakse väljal File name (Failinimi) failinimi Untitled (Tiitlita). Väljal Save as type (Salvestustüüp) kuvatakse failitüüp Bitmap (*.bmp) (Rasterpilt (*.bmp)).

PÕ H J U S

Selline käitumine võib ilmneda juhul, kui teie arvuti kõvakettal asuvasse kausta SystemRoot\Downloaded Program Files laaditakse alla vigane programmifail (nt ActiveX- või Java-objekt).

E R A L D U S VÕ I M E

Vastava tõrkeotsingu sooritamiseks ja lahendamiseks tühjendage ajutiste Interneti-failide kaust (Temporary Internet Files) ning seejärel kustutage allalaaditud programmifailide kaustast (Downloaded Program Files) need failid, mille juures on loendis märge Unknown (Pole teada) või Damaged (Kahjustatud). Toimige järgmiselt.
 1. Käivitage Internet Explorer (kui see veel ei tööta).
 2. Tühjendage ajutiste Interneti-failide kaust. Toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Internet Options (Interneti-suvandid).
  2. Klõpsake vahekaarti General (Üldist).
  3. Klõpsake jaotises Temporary Internet Files (Ajutised Interneti-failid) nuppu Delete Files (Kustuta failid).
  4. Kui teilt küsitakse, kas soovite kustutada kõik ajutised Interneti-failid, klõpsake nuppu OK.
 3. Eemaldage arvuti kõvakettal asuvast allalaaditud programmifailide kaustast need failid, mille juures on loendis märge Unknown (Pole teada) või Damaged (Kahjustatud). Toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Internet Options (Interneti-suvandid).
  2. Klõpsake vahekaarti General (Üldist).
  3. Klõpsake jaotises Temporary Internet Files (Ajutised Interneti-failid) nuppu Settings (Sätted).
  4. Klõpsake nuppu Kuba objektid.

   Aknas Downloaded Program Files (Allalaaditud programmifailid) kuvatakse arvuti kõvakettal asuvasse kausta SystemRoot\Downloaded Program Files allalaaditud programmifailide loend.
  5. Leidke veerust Status (Olek) need failid, mille olek on Unknown (Pole teada) või Damaged (Rikutud). Eemaldage need failid. Selleks paremklõpsake eemaldatavat faili ja seejärel klõpsake käsku Remove (Eemalda).
  6. Kui teil palutakse kinnitada, kas soovite selle faili eemaldada, klõpsake nuppu Yes (Jah).
  7. Sulgege aken Downloaded Program Files (Allalaaditud programmifailid) ja seejärel klõpsake kaks korda nuppu OK.
 4. Kontrollige, kas probleem lahenes, salvestades Internet Exploreris mõne pildi.

  Kui pärast kõigi olekuga Unknown (Pole teada) või Damaged (Kahjustatud) allalaaditud programmifailide eemaldamist probleem ei lahene, proovige eemaldada ka muud loendis olevad allalaaditud programmifailid.

  Märkus. Järgmine kord, kui teil läheb mõnda allalaaditud programmifailide kaustast eemaldatud faili vaja, kuvatakse viip, kus palutakse see fail alla laadida kõvakettal olevasse Internet Exploreri kausta.
Kui järgite järgmisi juhiseid, kuid probleem ei lahene, teisaldage ajutiste Interneti-failide kaust uude asukohta. Kausta teisaldamiseks tehke järgmist.
 1. Käivitage Internet Explorer.
 2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Internet Options (Interneti-suvandid).
 3. Klõpsake vahekaardi General (Üldist) jaotise Temporary Internet Files (Ajutised Interneti-failid) nuppu Settings (Sätted).
 4. Klõpsake nuppu Move Folder (Teisalda kaust).
 5. Valige dialoogiboksis Browse for Folder (Kausta otsimine) kaustale uus asukoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 6. Dialoogiboksi Settings (Sätted) sulgemiseks klõpsake nuppu OK.
 7. Kui kuvatakse järgmine hoiatus, klõpsake nuppu Yes (Jah):
  Windows will now log you off to finish moving Temporary Internet Files.
  Do you want to continue?
  (All other changes have been saved.) (Windows logib teid nüüd välja, et viia lõpule ajutiste Interneti-failide teisaldamine. Kas soovite jätkata? (Kõik muud muutused on salvestatud.))
  Windows logib teid automaatselt välja.
 8. Logige uuesti arvutisse sisse.

L I S A T E A V E

Sarnase probleemi tõrkeotsingu kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:

260650 Internet Explorer ei salvesta pildifaile õiges vormingus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

250747 Paremklõpsamisel ja käsu Save Picture As (Salvesta pilt nimega) valimisel ei salvestata pilti õige laiendiga (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Atribuudid

Artikli ID: 810978 – viimati läbi vaadatud: 28. jaan 2008 – redaktsioon: 1

Tagasiside