Winsock2 rikke määratlemine ja sellest taastumine operatsioonisüsteemides Windows Server 2003, Windows XO ja Windows Vista

SÜ M P T O M I D

Kui proovite Ipconfig-programmi (Ipconfig.exe) abil IP-aadressi ära anda ja selle asemele uut saada, võidakse kuvada üks järgmistest tõrketeadetest:
1. teade
"An error occurred while renewing interface 'Internet': An operation was attempted on something that is not a socket." (Interneti-liidese parameetrite uuendamisel ilmnes tõrge. Toimingut prooviti sooritada üksusega, mis pole sokkel.)
2. teade
"An error occurred while renewing interface Local Area Connection: the requested service provider could not be loaded or initialized." (Kohtvõrguühendusliidese uuendamisel ilmnes tõrge: soovitud teenusepakkujat ei saanud laadida ega lähtestada.)
Internet Exploreri käivitamisel võidakse kuvada järgmine tõrketeade:
„The page cannot be displayed” (Lehte ei saa kuvada)
Arvuti kasutamisel võidakse kuvada järgmine tõrketeade:
"Initialization function INITHELPERDLL in IPMONTR.DLL failed to start with error code 10107" (IPMONTR.DLL-i lähtestamisfunktsiooni INITHELPERDLL käivitamine nurjus, tõrkekood 10107)
Lisaks sellele ei pruugi teil olla IP-aadressi ega APIPA- (automaatne privaatse IP adresseerimise funktsioon) aadressi; te võite küll IP-pakette vastu võtta, kuid mitte neid saata.

Käsu ipconfig /renew kasutamisel võidakse kuvada järgmised tõrketeated.

1. teade:
"An error occurred while renewing interface local area connection: An operation was attempted on something that is not a socket. Unable to contact driver Error code 2." (Kohtvõrguühenduseliidese parameetrite uuendamisel ilmnes tõrge: toimingut prooviti sooritada üksusega, mis pole sokkel. Draiveriga ei saa ühendust. Tõrkekood 2.)
2. teade:
"The operation failed since no adapter is in the state permissible for this operation." (Toiming nurjus, kuna ükski adapter pole selle toimingu jaoks lubatud olekus.)
3. teade:
"The attempted operation is not supported for the type of object referenced." (Proovitud toiming pole viidatud objekti tüübi korral toetatud.)
Kui klõpsate Seadmehalduris nuppu Show Hidden Devices (Kuva peidetud seadmed), on TCP-/IP-protokolli draiver jaotise Non-Plug and Play drivers (Mitteisehäälestuvad draiverid) loendis tähistatud keelatuna ning kuvatakse tõrkekood 24.

Sissehelistusühenduse loomisel võidakse kuvada järgmine tõrketeade:
Error 720: No PPP Control Protocols Configured (Tõrge 720: ühtegi PPP-protokolli pole konfigureeritud)

PÕ H J U S

Need probleemid võivad tekkida, kui Winsocki registrivõtmed on kahjustatud või vigased.

Juhised Windows XP kasutajatele määramaks, kas Winsock2 võti on vigane

Määramaks, kas sümptomeid põhjustab probleem Winsock2 võtmega, kasutage üht järgmistest meetoditest.

1. meetod: kasutage tööriista NetdiagTööriista Netdiag kasutamiseks peate installima Windows XP tugitööriistad. Selleks toimige järgmiselt.

Märkused.
 • Kui teie arvutisse on juba tugitööriistad installitud, minge käesoleva jaotise teise juhise juurde.
 • Kui teie arvutisse pole tugitööriistad installitud ning teil pole Windows XP installi-CD-d, minge 2. meetodi juurde.
 1. Sisestage Windows XP installi-CD ja seejärel leidke kaust Support\Tools.
 2. Topeltklõpsake faili Setup.exe.
 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kuni jõuate kuvani Select An Installation Type (Installitüübi valimine).
 4. Klõpsake kuval Select An Installation Type (Installitüübi valimine) raadionuppu Complete (Täielik) ja seejärel klõpsake nuppu Next (Edasi).
Pärast installi lõpulejõudmist toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita). Tippige käsk Command ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 2. Tippige käsk netdiag /test:winsock ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
Tööriist Netdiag esitab mitme võrgukomponendi (sh Winsocki) testimise tulemid. Testi kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks lisage käsu "netdiag" lõppu märgid /v: netdiag /test:winsock /v

2. meetod: kasutage programmi Msinfo32

Märkus. Kasutage seda meetodit ainult juhul, kui teil pole Windows XP installi-CD-d ja teie arvutisse pole installitud tugitööriistu.
 1. Klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita). Tippige käsk Msinfo32 ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 2. Laiendage väärtus Components (Komponendid), seejärel väärtus Network (Võrk) ja siis klõpsake väärtust Protocol (Protokoll).
 3. Väärtuse Protocol (Protokoll) klõpsamisel avaneb kõrvalpaanil kümme jaotist. Kui liidese Winsock2 võti on rikkumata, siis on nende jaotiste nimed järgmised:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Kui kuvatavad nimed erinevad ülalloetletud nimedest, siis on liidese Winsock2 võti rikutud või on teie arvutisse on installitud mõne muu tootja lisandmoodul (nt puhverserveritarkvara).
Kui teie arvutisse on installitud mõne muu tootja lisandmoodul, siis asendatakse loendi tähed "MSAFD" lisandmooduli nimega.

Kui loendis on üle kümne jaotise, siis on teie arvutisse installitud mõne muu tootja lisandmoodulid.

Kui jaotisi kümnest vähem, siis on osa teabest puudu.


Märkus. Need kirjed tähistavad installi, mille korral on installitud ainult TCP-/IP-protokoll. Kui installitakse mõni muu protokoll, on teil töötav Winsock ja kuvatakse täiendavad kirjed. Näiteks kui installite protokolli NWLink IPX/SPX, kuvatakse 7 lisajaotist (kokku 17 jaotist). Järgmine on ühe uue jaotise nime näide:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Kõik uued jaotised, mis loodi protokolli NWLink IPX/SPX installimisel, algavad tähtedega "MSAFD". Seetõttu on ainult kaks jaotist, mis ei alga nende tähtedega.


Kui Netdiag-test nurjub või kui tuvastate Msinfo32 põhjal, et tegemist on Winsocki rikkega, peate Winsock2 võtme parandama, kasutades järgmises jaotises toodud etappe.

Kui soovite, et lähtestaksime Winsocki sätted teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate Winsocki sätted ise lähtestada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahenda minu eest

Winsocki sätete automaatseks lähtestamiseks klõpsake nupul või lingil Lahendamine. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nuppu Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Märkus See viisard võib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne lahendus töötab ka muukeelsete Windowsi versioonidega.

Märkus Kui te ei kasuta praegu arvutit, kus probleem esineb, salvestage paranduse lahendus mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.

Järgmisena minge jaotisse „Kas see lahendas probleemi?”.

Las ma lahendan ise

Juhised Winsock2 rikke parandamiseks

Juhised Windows XP hoolduspaketi Service Pack 2 korral

Winsocki parandamiseks, kui teil Windows XP Service Pack 2 (SP2) installitud, tippige käsuviibale tekst netsh winsock reset ja vajutage seejärel klahvi ENTER.

Märkus. Pärast selle käsu käivitamist taaskäivitage arvuti. Opsüsteemiga Windows XP SP2 töötavate arvutite jaoks on saadaval ka uus käsk netsh, mille abil saate Winsocki võtme uuesti luua. Lisateabe saamiseks külastage järgmist veebisaiti: Hoiatus. Käsu netsh winsock reset käivitamine võib halvasti mõjuda Interneti-pääsu loovatele ja Interneti-liiklust jälgivate programmide (nt viirusetõrje-, tulemüüri- või puhverserveriklientide) tööle. Kui mõni teie programm ei tööta pärast selle lahenduse kasutamist enam õigesti, installige funktsioonide taastamiseks see programm uuesti.

Märkus. Kui pärast nende juhiste täitmist probleem ei lahene, täitke järgmise jaotise juhised.

Juhised Windows XP (hoolduspaketita Service Pack 2) korral

Kui teie arvutisse pole installitud Windows XP hoolduspaketti SP2, kustutage Winsocki parandamiseks rikutud registrivõtmed ja installige seejärel TCP-/IP-protokoll uuesti.
1. juhis: kustutage rikutud registrivõtmed
NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab juhiseid, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows


Registri varundamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:

322756 Registri varundamine ja taastamine Windows XP-s ja Windows Vistas (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Run (Käivita).
 2. Tippige väljale Open (Ava) käsk regedit ja klõpsake siis nuppu OK.
 3. Leidke registriredaktorist järgmised võtmed, paremklõpsake iga võtit ja seejärel klõpsake käsku Delete (Kustuta):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Kui teil palutakse kustutamistoiming kinnitada, klõpsake nuppu Yes (Jah).
Märkus. Pärast Winsocki võtmete kustutamist taaskäivitage arvuti. Nii loob Windows XP nende kahe võtme uued kestakirjed. Kui te arvutit pärast Winsocki võtmete kustutamist ei taaskäivita, ei kulge järgmine etapp õigesti.
2. juhis: installige TCP/IP
 1. Paremklõpsake võrguühendust ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).
 2. Klõpsake nuppu Install (Installi).
 3. Klõpsake väärtust Protocol (Protokoll) ja seejärel klõpsake nuppu Add (Lisa).
 4. Klõpsake nuppu Have Disk (Võta ketas).
 5. Tippige C:\Windows\inf ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 6. Klõpsake saadaolevate protokollide loendi väärtust Internet Protocol (TCP/IP) (Interneti-protokoll (TCP/IP)) ja seejärel klõpsake nuppu Properties (Atribuudid).

  Kui väärtust Internet Protocol (TCP/IP) (Interneti-protokoll (TCP/IP)) ei kuvata, toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Search (Otsing).
  2. Klõpsake paanil Search Companion (Otsinguabiline) käsku More advanced options (Veel täpsemaid suvandeid).
  3. Märkige järgmised kolm ruutu:
   • Search system folders (Otsi süsteemikaustadest)
   • Search hidden files and folders (Otsi peitfailidest ja -kaustadest)
   • Search subfolders (Otsi alamkaustadest)
  4. Tippige väljale All or part of the file name (Kogu faili nimi või osa sellest) väärtus nettcpip.inf ja klõpsake siis nuppu Search (Otsi).
  5. Paremklõpsake tulemipaanil väärtust Nettcpip.inf ja klõpsake siis käsku Install (Installi).
 7. Taaskäivitage arvuti.

Juhised Windows Vista kasutajatele määramaks, kas Winsock2 võti on vigane

 1. Klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita). Tippige käsk Msinfo32 ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 2. Laiendage väärtus Components (Komponendid), seejärel väärtus Network (Võrk) ja siis klõpsake väärtust Protocol (Protokoll).
 3. Jaotises Protocol (Protokoll) ilmuvad kümme jaotist. Kui liidese Winsock2 võti on rikkumata, siis on nende jaotiste nimed järgmised:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • RSVP UDPv6 Service Provider
  • RSVP TCPv6 Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Kui kuvatavad nimed erinevad ülal toodud nimedest, siis on liidese Winsock2 võti rikutud või on teie arvutisse installitud mõne muu tootja lisandmoodul (nt puhverserveri tarkvara).
Kui teie arvutisse on installitud mõne muu tootja lisandmoodul, siis asendatakse loendi tähed "MSAFD" lisandmooduli nimega.

Kui loendis on üle kümne jaotise, siis on teie arvutisse installitud mõne muu tootja lisandmoodulid.

Kui jaotisi on kümnest vähem, siis on osa teabest puudu.


Märkus. Need kirjed tähistavad installi, mille korral on installitud ainult TCP-/IP-protokoll. Kui installitakse mõni muu protokoll, on teil töötav Winsock ja kuvatakse täiendavad kirjed. Näiteks kui installite protokolli NWLink IPX/SPX, kuvatakse 7 lisajaotist (kokku 17 jaotist). Järgmine on ühe uue jaotise nime näide:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Kõik uued jaotised, mis loodi protokolli NWLink IPX/SPX installimisel, algavad tähtedega „MSAFD”. Seetõttu on ainult kaks jaotist, mis ei alga nende tähtedega.


Kui Netdiag-test nurjub või kui määratlesite Msinfo32 põhjal, et Winsock on rikutud, peate liidese Winsock2 võtme järgmise jaotise juhiste abil parandama.

Juhised Winsock2 rikke parandamiseks Windows Vista kasutajatele

Winsocki rike võib põhjustada ühendusprobleeme. Selle probleemi lahendamiseks Windows Vistas võrgudiagnostikat kasutades toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel klõpsake nuppu Network (Võrk).
 2. Klõpsake nuppu Network and Sharing Center (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus).
 3. Boksis Network and Sharing Center (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus) klõpsake suvandit Diagnose and Repair (Diagnoosi ja paranda).
Märkus Võite juhtpaneeli kaudu kasutada ka võrgu- ja ühiskasutusekeskust.

Lähtestage Windows Vistale mõeldud Winsock

Windows Vistale mõeldud Winsocki lähtestamiseks järgige neid etappe.
 1. Klõpsake nuppu Start , tippige cmd väljale Start Search (Käivita otsing), paremklõpsake cmd.exe, klõpsake suvandit Run as administrator (Käivita administraatorina) ja vajutage seejärel suvandit Continue (Jätka).
 2. Tippige käsuviibale käsk netsh winsock reset ja vajutage seejärel klahvi ENTER.

  Märkus Kui käsk on valesti sisestatud, saate tõrketeate. Tippige käsk uuesti. Kui käsk on edukalt lõpule viidud, kuvatakse kinnitus, millele järgneb uus käsuviip. Seejärel jätkake 3. etapiga.
 3. Tippige käsk exit ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).


Kas see lahendas probleemi?

Kontrollige, kas probleem on lahenenud. Kui Winsock on lähtestatud, siis olete selle jaotisega lõpetanud. Kui Winsock ei ole lähtestatud, saate võtta ühendust tugiteenusega.

Sarnased probleemid ja lahendused

Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:

936211 Võrguühenduse probleemide tõrkeotsing Internet Exploreris

Windows Vistas võrgu- ja Interneti-ühenduse probleemide tõrkeotsingu kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Atribuudid

Artikli ID: 811259 – viimati läbi vaadatud: 27. juuni 2014 – redaktsioon: 1

Tagasiside