Usaldusväärse kellaajaserveri konfigureerimine operatsioonisüsteemis Windows Server

SISSEJUHATUS

Windows Server sisaldab kellaajateenuse tööriista W32Time, mida on vaja Kerberose autentimisprotokolli jaoks. Windowsi kellaajateenus tagab, et kõik organisatsiooni arvutid, kus kasutatakse operatsioonisüsteemi Microsoft Windows 2000 Server või uuemaid versioone, kasutavad ühist kellaaega.

Windowsi kellaajateenus kasutab õige ühtse kellaaja tagamiseks hierarhilist seost, mis reguleerib volitusi ega luba silmuseid. Windowsiga töötavad arvutid kasutavad vaikimisi järgmist hierarhiat.
  • Kõik klientlauaarvutid valivad oma sissetulevat kellaaega vahendavaks partneriks autentiva domeenikontrolleri.
  • Kõik liikmesserverid järgivad klientlauaarvutitega sama protsessi.
  • Kõik domeeni domeenikontrollerid valivad sissetulevat kellaaega vahendavaks partneriks esmase domeenikontrolleri (PDC) toiminguülema.
  • Kõik PDC-toiminguülemad järgivad sissetulevat kellaaega vahendava partneri valimisel domeenide hierarhiat.
Selles hierarhias on domeenikogumi juurdomeen PDC toiminguülem ettevõtte jaoks autoriteetne. Soovitame tungivalt konfigureerida autoriteetse ajaserveri hankima kellaaega riistvaraallikast. Kui konfigureerite autoriteetse ajaserveri sünkroonseks Interneti kellaajaallikaga, siis autentimist ei toimu. Samuti soovitame vähendada oma serverite ja autonoomsete klientide kellaaja täpsustamise sätteid. Need soovitused muudavad teie domeeni täpsemaks ja turvalisemaks.

Windowsi kellaajateenuse konfigureerimine sisemise riistvarakella kasutamiseks

Kui soovite, et konfigureeriksime teie eest Windowsi kellaajateenuse sisemise riistvarakella kasutamiseks, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui soovite probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eest

Probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Lahenda. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.Märkused.
  • See viisard võib kehtida üksnes ingliskeelsele versioonile. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
  • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.
Las ma lahendan ise

Windows kellaajateenuse konfigureerimine välise kellaajaallika kasutamiseks

Minge jaotisesse „Lahendage minu eest”, et aidata meile konfigureerida sisemist kellaajaserverit, mis sünkroonitakse välise kellaajaallikaga. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eest  Selle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it (Lahendamine). Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Märkused.
  • See viisard võib kehtida üksnes ingliskeelsele versioonile. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
  • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.
  • Kui käivitate välise kellaajaallika konfigureerimiseks lahenduse Fix it, peate määrama NTP serveri nime. Lahendusel Fix it on Server1 ja Server2 kohatäitenimed. Asendage need kohatäitenimed NTP-serveri nimega, millele järgneb „,0x1” ehk SRV1.Contoso.com,0x1. Te ei pea määrama rohkem kui üht serverit, kuid liiasuse jaoks on soovitatav seda teha. Kui teil on mitu kirjet, siis tuleb need eraldada tühikuga. 
  • Ajaühik sätetele SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrectionja MaxNegPhaseCorrection sekundites.
Las ma lahendan ise

Tõrkeotsing


Atribuudid

Artikli ID: 816042 – viimati läbi vaadatud: 27. juuni 2014 – redaktsioon: 1

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Tagasiside