Funktsiooni "RPC HTTP kaudu" konfigureerimine opsüsteemis Exchange Server 2003

SISSEJUHATUS

Käesolev artikkel sisaldab teavet selle kohta, kuidas hankida juhendit, mille abil saate opsüsteemis Microsoft Exchange Server 2003 konfigureerida funktsiooni "RPC (Remote Procedure Call) HTTP kaudu".

Exchange Server 2003 ning Microsoft Office Outlook 2003 ja Microsoft Windows Server 2003 toetavad funktsiooni "RPC HTTP kaudu" abil juurdepääsu loomist Exchange Serveri põhistele serveritele. Funktsiooni "RPC HTTP kaudu" kasutamisel ei pea kasutajad enam Exchange'i postkastidega ühendust looma virtuaalse privaatvõrgu (VPN) kaudu. Kasutajad, kes töötavad rakendusega Outlook 2003 klientarvutites, saavad luua Exchange'i serveriga ettevõttekeskkonnas Interneti kaudu ühenduse. Windowsi funktsioon "RPC HTTP kaudu" võimaldab RPC kliendil (nt Outlook 2003) luua Interneti kaudu ühendusi, tunneldades RPC liikluse HTTP kaudu.

L I S A T E A V E

Juhend Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios sisaldab funktsiooni "RPC HTTP kaudu" taustteavet. Juhend sisaldab ka üksikasjalikke juhiseid selle kohta, kuidas funktsiooni "RPC HTTP kaudu" õigesti konfigureerida. Selle juhendi hankimiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti: Juhend Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios sisaldab järgmisi uusi teemasid:
  • "New for Exchange Server 2003 Service Pack 1" ("Uut Exchange Server 2003 hoolduspaketis Service Pack 1")
  • "Technical Details of Using RPC over HTTP to Access Exchange from an Outlook Client" ("Funktsiooni "RPC HTTP kaudu" abil Outlooki kliendist Exchange'ile juurdepääsu loomise tehnilised üksikasjad")
  • "System Requirements for RPC over HTTP on Exchange Server 2003" ("Süsteeminõuded Exchange Server 2003 funktsiooni "RPC HTTP kaudu" kasutamiseks")
  • "Recommendations for Deploying RPC over HTTP Communications" ("Soovitused funktsiooni "RPC HTTP kaudu" suhtluse juurutamiseks")
  • "Positioning Your RPC Proxy Server and Firewalls in a Corporate Environment" ("RPC puhverserveri ja tulemüüride paigutamine ettevõtte keskkonda")
  • "Deployment Scenarios for RPC over HTTP" ("Funktsiooni "RPC HTTP kaudu" juurutamise stsenaariumid")
  • "Adding a Back-End Server to an RPC over HTTP Deployment" ("Tagaserveri lisamine funktsiooni "RPC HTTP kaudu" juurutamisel")
  • "Troubleshooting RPC over HTTP Communications" ("Funktsiooni "RPC HTTP kaudu" suhtluse tõrkeotsing")

V I I T E D

Exchange Server 2003 juurutamise kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti: Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:

831050 Outlook 2003 Interneti-funktsiooni kaudu Exchange'i konfigureerimise võimaluste kirjeldus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
826486 Te ei saa kasutada funktsiooni "RPC HTTP kaudu" puhverserveri automaatse konfigureerimise skripti puhul (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
822178 Exchange Server 2003 funktsioonide sõltuvuste ja nõuete ülevaade (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Atribuudid

Artikli ID: 833401 – viimati läbi vaadatud: 10. jaan 2008 – redaktsioon: 1

Tagasiside