Tõrketeade, kui püüate käivitada raadiovõrgu installiviisardit pärast operatsioonisüsteemi värskendamist Windows XP hoolduspaketiks 2, hoolduspaketiks 3 või Windows XP Tablet PC Edition 2005-ks

SISSEJUHATUS

Raadiovõrgu installiviisard ja funktsioon View Available Wireless Networks (Kuvage saadaolevad raadiovõrgud) vajavad mõlemad raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni teenust, et need töötaks Microsoft Windows XP-s hoolduspaketiga 2 (SP2) või hoolduspaketiga 3 (SP3) ning Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005-ga. Kui raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni teenus ei ole saadaval, kuvatakse tõrketeade, mis viitab käesolevale artiklile.

L I S A T E A V E

Sellel käitumisel on mitu põhjust. Mõned arvuti- ja riistvaratootjad pakuvad enda konfigureerimistarkvara, mis asendab Windows raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni teenuse. Sellisel juhul peate kasutama oma raadiovõrgu konfigureerimiseks tootja poolt kaasa antud tarkvara. Kui soovite kasutada raadiovõrgu installiviisardit või funktsiooni View Available Wireless Networks (Kuvage saadaolevad raadiovõrgud) oma raadiovõrguseadme konfigureerimiseks, vaadake oma arvuti või raadiovõrgukaardiga kaasas olevaid dokumente. Kasutage neid dokumente, et teha kindlaks, kas saate kasutada oma raadiovõrgu konfigureerimiseks raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni teenust. Mõnel juhul ei saa seda Windowsi funktsiooni kasutada.

Et proovida raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni kõigi raadiovõrguprofiilide jaoks ümber konfigureerida, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui soovite raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni pigem ise ümber konfigureerida, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eest

Raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni ümberkonfigureerimiseks kõigi raadiovõrguprofiilide jaoks klõpsake lingil Lahenda see probleem. Seejärel klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige selle viisardi juhiseid.

Märkus. See viisard võib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.

Märkus. Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, võite salvestada automaatse lahenduse USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitada selle probleemses arvutis.Las ma lahendan ise

Kui teie arvutil või raadiovõrgu adapteril ei olnud kaasas raadiovõrgu tarkvara, toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita), tippige käsk ncpa.cpl ning klõpsake OK.
  2. Klõpsake käsul Network Connections (Võrguühendused).
  3. Klõpsake dialoogiboksis Network Connections (Võrguühendused) oma raadiovõrgu ühendusel ning klõpsake käsul Change settings of this connection (Selle ühenduse sätete muutmine).
  4. Valige vahekaardil Wireless Networks (Raadiovõrgud) märkeruut Use Windows to configure my wireless network settings (Kasuta Windowsi minu raadiovõrgu sätete konfigureerimiseks).
Raadiovõrgu nullkonfiguratsiooni teenuse käivitamiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Run (Käivita), tippige käsk %SystemRoot%\system32\services.msc /s ja seejärel klõpsake OK.
  2. Topeltklõpsake üksusel Wireless Zero Configuration (Raadiovõrgu nullkonfiguratsioon).
  3. Klõpsake loendis Startup type (Käivitustüüp) käsul Automatic (Automaatne) ja klõpsake nupul Apply (Rakenda).
  4. Klõpsake alal Service status (Teenuse olek) nupul Start (Alusta) ja seejärel OK.

Kui teenuse käivitamise katsel kuvatakse tõrketeade, lugege jaotisest „Viited” täiendavat tõrkeotsingu teavet.

V I I T E D

Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:

815485 Windows XP Wi-Fi Protected Accessi (WPA) turbevärskenduse ülevaade
313242 Raadiovõrguühenduste tõrkeotsing Windows XP-s

Atribuudid

Artikli ID: 871122 – viimati läbi vaadatud: 10. juuni 2013 – redaktsioon: 1

Tagasiside