Internet Exploreri lisandmoodulite haldamine Windows XP hoolduspaketis 2

Artiklis kirjeldatakse, kuidas muuta lisandmoodulite haldamise funktsiooni abil Microsoft Internet Exploreri lisandmooduli olekut ja värskendada lisandmoodulit. See artikkel sisaldab tõrkeotsingu näpunäiteid, mille abil saate lahendada lisandmoodulitega tekkida võivaid probleeme. Samuti sisaldab see artikkel tõrkeotsingu näpunäiteid, mille abil saate lahendada lisandmoodulite haldamise funktsiooni kasutamisel ilmneda võivaid probleeme. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas hallata lisandmooduleid registrikirjete ja rühmapoliitika abil. Administraatorid võivad lubada kasutajatel hallata kindlaid lisandmooduleid, kuid jätta muude lisandmoodulite haldamise õigused administraatorile. Administraatorid võivad ka kõiki lisandmooduleid ise hallata. Neid teemasid puudutatakse kindlates jaotistes, kus käsitletakse järgmisi poliitikasätteid.
 • Kõigi (v.a lisandmoodulite loendis lubatud) lisandmoodulite keelamine
 • Lisandmoodulite loend

SISSEJUHATUS

Microsoft Internet Exploreri lisandmoodulid on tarkvarakomponendid. Mõne veebisaidi külastamisel võidakse Internet Exploreri lisandmoodulid automaatselt alla laadida või teil võidakse paluda mõni lisandmoodul alla laadida. Mõne lisandmooduli puhul võite külastada vastavat veebisaiti, et hankida Internet Exploreri jaoks saadaolev uusim lisandmoodul. Need komponendid võivad olla muude tootjate ActiveX-juhtelemendid, mis laiendavad brauseri funktsioone või pakuvad Internet Exploreris konkreetseid kasutajaliidese elemente. Lisandmooduleid saate reguleerida funktsiooniga Manage Add-ons (Lisandmoodulite haldamine). Selles artiklis antakse ülevaade selle funktsiooni kasutamisest ja tõrkeotsingust.

Veendumaks, et dialoogiboksis Manage Add-Ons (Lisandmoodulite haldamine) oleks kuvatud võimalikult palju lisandmooduleid, värskendage Lisandmoodulihaldurit. Lisandmoodulihalduri värskendamiseks külastage järgmisi Microsofti veebisaite:

L I S A T E A V E

Lisandmoodulite haldamise funktsiooni kasutamine

Lisandmooduli oleku muutmiseks või lisandmooduli värskendamiseks toimige järgmiselt.
 1. Käivitage Internet Explorer.
 2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Manage Add-ons (Halda lisandmooduleid).
 3. Klõpsake soovitud lisandmooduli nimel.
 4. Kasutage ühte järgmistest meetoditest.
  • Valitud lisandmooduli asendamiseks praeguse versiooniga klõpsake nupul Update ActiveX (Värskenda ActiveX). See suvand pole kõigi lisandmoodulite puhul saadaval.
  • Lisandmooduli lubamiseks klõpsake nupul Enable (Luba) ja seejärel OK.
  • Lisandmooduli keelamiseks klõpsake nupul Disable (Keela) ja seejärel OK.
Pärast lisandmooduli lubamist või keelamist peate muudatuste jõustumiseks võib-olla Internet Exploreri taaskäivitama.

Lisandmoodulite tõrkeotsing

Üldiselt on soovitatav kasutada usaldusväärsetest allikatest pärinevaid lisandmooduleid. Kuid mõnikord põhjustavad lisandmoodulid Internet Exploreri ootamatu sulgumise. Internet Explorer võib ootamatult sulguda juhul, kui lisandmoodul on valesti loodud või on mõeldud Internet Exploreri mõne varasema versiooni jaoks. Internet Exploreri ootamatul sulgumisel võidakse teil paluda lisandmoodul keelata. Kui Internet Explorer ootamatult sulgub, proovige mõnda järgmistest.
 • Proovige lisandmoodulit värskendada.
 • Keelake lisandmoodul ja seejärel külastage sama veebisaiti. Veenduge, et teil peab olema selle veebisaidi lisandmoodul.
 • Kui selle lisandmooduli funktsioone läheb veebisaidil tarvis või kui lisandmooduli funktsioonid täiustavad Interneti sirvimise võimalusi, siis lubage see lisandmoodul.
Kui lisandmooduli installimine blokeeritakse seetõttu, et selle avaldaja on blokeeritud, kuvatakse lisandmoodulite haldamise liideses blokeeritud lisandmoodulite jaoks täiendav kategooria. Kui külastate mõnda veebisaiti, mis kasutab blokeeritud lisandmoodulit, kuvatakse olekuribal vastav teatis. Teatises võidakse viidata sellele, et osa sisust ei saa kuvada, sest mõni vajalik lisandmoodul on blokeeritud. Teatis võib viidata ka sellele, et vajalik lisandmoodul on keelatud. Blokeeritud lisandmooduli saate lubada dialoogiboksi Manage Add-ons (Lisandmoodulite haldamine) või olekuribal kuvatud teatise kaudu.

Blokeeritud avaldajate kohta lisateabe saamiseks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake Internet Exploreri menüü Help (Spikker) käsul Contents and Index (Sisukord ja register).
 2. Klõpsake spikri dialoogiboksi vahekaardil Search (Otsing), tippige märksõna blocked publisher ja seejärel klõpsake nupul List Topics (Teemaloend).
Lisandmoodulite haldamise funktsiooni abil saate sooritada selliste Internet Exploreri probleemide tõrkeotsingut, mida sageli põhjustavad muude tootjate komponendid. Lisage lisandmoodulite haldamise funktsioon oma tõrkeotsingumeetodite hulka.

Lisandmoodulite haldamise funktsiooni tõrkeotsing

Kui teil ilmneb lisandmoodulite haldamise funktsiooni kasutamisel mõni probleem, proovige järgmist.
 • Logige arvutisse mõne teise kasutajana ja seejärel korrake toimingut. Keelatud lisandmoodulite konfiguratsioon talletatakse kasutaja tasandil.
 • Kontrollige blokeeritud lisandmoodulite leidmiseks järgmist registri alamvõtit:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Iga blokeeritud või keelatud lisandmoodulit tähistab alamvõti, millel on blokeeritud lisandmooduli klassiidentifikaator (CLSID). Võite otsida klassiidentifikaatorit registrivõtmest HKEY_CLASSES_ROOT, et määrata lisandmoodulid, mida iga võti tähistab.

  Märkus. Registri alamvõtit Settings ei looda enne, kui vähemalt üks lisandmoodul on blokeeritud või keelatud.

Lisandmoodulite haldamine registrikirjete ja rühmapoliitika abil

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab etappe, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows

Arvutiadministraatorina saate rühmapoliitika abil eelmääratleda need juhtelemendid, mida kasutajad saavad lubada või keelata. Poliitikasätete muutmiseks kasutage rühmapoliitika objektiredaktorit.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk gpedit.msc ja seejärel klõpsake OK.
 2. Laiendage kausta Computer Configuration (Arvuti konfiguratsioon) või User Configuration (Kasutaja konfiguratsioon), seejärel laiendage alamkaustu Administrative Templates (Haldusmallid), Windows Components (Windowsi komponendid), Internet Explorer ja Security Features (Turbefunktsioonid). Seejärel klõpsake väärtusel Add-on Management (Lisandmoodulite haldamine).
Saadaval on järgmised poliitikasätted:
 • Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List (Kõigi (v.a lisandmoodulite loendis lubatud) lisandmoodulite keelamine);
 • Add-on List (Lisandmoodulite loend);
 • Process List (Protsessiloend);
 • All Processes (Kõik protsessid).
Kõigi (v.a lisandmoodulite loendis lubatud) lisandmoodulite keelamine
Saate konfigureerida iga kliendi keelama kõik lisandmoodulid, mis ei sisaldu Lisandmoodulite loendi poliitikasättes, lubades järgmise poliitikasätte:
Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List
(Kõigi (v.a lisandmoodulite loendis lubatud) lisandmoodulite keelamine). See poliitikasäte takistab lisandmoodulite installimist või kasutamist. Samuti takistab see piirang kasutajal lisandmooduli poliitikasätete eraldi haldamist. Kui te seda poliitikasätet ei konfigureeri, saavad kasutajad hallata lisandmooduleid, mis pole veel lisandmoodulite loendis määratletud.
Lisandmoodulite loend
Üksikuid lisandmooduleid saate määrata poliitikasätte Lisandmoodulite loend CLSID abil. Poliitikasätte osa Value Name (Väärtuse nimi) peab olema lisandmooduli CLSID ning kaasatud peavad olema ka looksulud, mis ümbritsevad ülejäänud CLSID-d. Poliitikasätte osa Value (Väärtus) peab sisaldama ühte kolmest võimalikust väärtusest:
 • 0 – lisandmoodul on keelatud ja kasutajad ei saa seda kasutajaliidese kaudu hallata;
 • 1 – lisandmoodul on lubatud, kuid kasutajad ei saa seda kasutajaliidese kaudu hallata;
 • 2 – lisandmoodul on lubatud ja kasutajad saavad seda kasutajaliidese kaudu hallata.
Poliitikasättes Lisandmoodulite loend sisalduvate lisandmoodulite loendit talletatakse ühes järgmistest registri alamvõtmetest:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
See alamvõti sisaldab üksikute lisandmoodulite CLSID-sid andmestringidena.

Lisandmoodulite haldamisele juurdepääsu täielik keelamine

Kui soovite, et lubaksime või keelaksime lisandmoodulite haldamise teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate juurdepääsu lisandmoodulite haldamisele ise lubada või keelata, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.
Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.Las ma lahendan ise

Suvandi Disable (Keela) ja Enable (Luba) väljalülitamiseks kõigi lisandmoodulite jaoks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klõpsake OK.
 2. Otsige üles järgmine registri alamvõti:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Märkus. See registri alamvõti on saadaval ainult sellises domeenikeskkonnas, kus arvutiadministraator on keelanud rühmapoliitika abil juurdepääsu lisandmoodulite haldusele.
 3. Valige menüüs Edit (Redigeeri) käsk New (Uus) ja klõpsake seejärel käsul DWORD Value (DWORD-väärtus).
 4. Tippige nimi NoExtensionManagement.
 5. Topeltklõpsake nimel NoExtensionManagement ja seejärel tippige arv 1.

  Järgnevalt on toodud väärtused, mille saate määrata:
  • 0 – kasutaja saab lisandmooduleid lubada või keelata;
  • 1 – kasutaja ei saa lisandmoodulite olekut muuta.
 6. Klõpsake OK ja seejärel sulgege registriredaktor.
Selle registrikirje seadmiseks rühmapoliitika osana toimige järgmiselt.
 1. Laiendage rühmapoliitika objektiredaktoris kausta Computer Configuration (Arvuti konfiguratsioon) või User Configuration (Kasutaja konfiguratsioon).
 2. Laiendage alamkaustu Administrative Templates (Haldusmallid), Windows Components (Windowsi komponendid) ja Internet Explorer. Seejärel topeltklõpsake järgmisel poliitikasättel:
  Do not allow users to enable or disable add-ons
  (Ära luba kasutajatel lisandmooduleid lubada ega keelata).
Atribuudid

Artikli ID: 883256 – viimati läbi vaadatud: 27. sept 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside