Selliste probleemide tõrkeotsing, mis ilmnevad Word 2010, 2007 või 2003 käivitamisel või kasutamisel


Sellesse artiklisse on koondatud järgmised varem avaldatud artiklid: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 ja 319157

K O K K U VÕ T E

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas teha tõrkeotsingut probleemidele, mis ilmnevad Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 või Microsoft Word 2002 käivitamisel või kasutamisel. Kirjeldatud meetodid aitavad määratleda Wordiga tekkinud probleemi põhjuse, kui seda ei saa tuvastada teiste meetodite abil.

Enne nende meetodite proovimist soovitame külastada Microsoft Wordi tootelahenduskeskust, et teha kindlaks, kas teie probleemi kohta on täpsemat teavet:

http://support.microsoft.com/ph/939#tab0

Märkus. Spetsiifilisi probleeme käsitlevate artiklite leidmiseks otsige neid Microsofti teabebaasist. Selleks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

Juhendav spikker Wordi käivitamisel või kasutamisel ilmnenud probleemide tõrkeotsinguks

Wordi käivitamisel või kasutamisel ilmnenud probleemide tõrkeotsinguks on saadaval juhendav spikker. Juhendav spikker võib juhised teie eest automaatselt läbida.

Juhendava spikri toiminguid saab vajaduse korral pärast spikri lõpulejõudmist tagasi võtta. Selle juhendava spikri käigus tehtud toimingute tagasivõtmiseks käivitage juhendav spikker uuesti. Klõpsake tervituslehel käsul Võta see juhendav spikker tagasi ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Juhendava spikri kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
915092 Microsofti teabebaasi artiklite juhendava spikri kirjeldus

Nõuded selle juhendava spikri installimiseks ja kasutamiseks

 • Juhendava spikri installimiseks ja kasutamiseks peate olema Windowsi sisse logitud arvutiadministraatori kontoga.
 • Selle juhendava spikri installimiseks ja kasutamiseks peate kasutama operatsioonisüsteemi Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition või Windows XP Tablet PC Edition ingliskeelset versiooni.
 • Selle juhendava spikri kasutamiseks peab teil olema Word 2002 või hilisem versioon.
 • Juhendava spikri kasutamiseks peate väljuma rakendustest Word ja Microsoft Outlook.
Esmalt peate juhendava spikri alla laadima. Alustuseks klõpsake järgmisel lingil: Laadi juhendav spikker allaLahenda minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Lahendamine. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine käsul Käivita ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvutis, kus probleem esineb, salvestage lahendus mäluseadmele või CD-le ja seejärel käitage see probleemses arvutis.Wordi käivitamisel või kasutamisel ilmnenud probleemide tõrkeotsing käsitsi

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab juhiseid, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks artiklinumbril
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows

Wordi andmete registrivõtme kustutamine

Wordi kõige sagedamini kasutatavad suvandid säilitatakse Wordi andmete registrivõtmes. Wordi andmete registrivõtme kustutamine on levinud tõrkeotsingu juhis. Järgmisel Wordi käivitamisel luuakse Wordi andmete registrivõti vaikesätteid kasutades.

Nende sätete vaatamiseks rakenduses Word 2002 või Word 2003 klõpsake menüü Tööriistad üksusel Suvandid.

Nende sätete vaatamiseks rakenduses Word 2007 klõpsake Microsoft Office'i nupul ja seejärel üksusel Wordi suvandid.

Märkus. Wordi andmete registrivõtme kustutamisel lähtestab Word mitu suvandit nende vaikesätetele. Üks sellistest sätetest on viimati kasutatud failide loend menüüs Fail. Lisaks lähtestab Word paljud sätted, mida olete kohandanud dialoogiboksis Suvandid.

Wordi andmete registrivõtme kustutamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Klõpsake nupul Start ja käsul Käivita. Tippige tekst „regedit” ja klõpsake OK.
 3. Leidke järgmine registri alamvõti kasutatava Wordi versiooni järgi.
  • Word 2002 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Office\10.0\Word\Data
  • Word 2003 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • Word 2007 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • Word 2010 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Klõpsake menüü Fail suvandil Andmed ja seejärel käsul Ekspordi.
 5. Andke failile nimi Wddata.reg ja salvestage see töölauale.
 6. Menüüs Redigeerimine klõpsake käsul Kustuta ja seejärel suvandil Jah.
 7. Sulgege registriredaktor.
 8. Käivitage Word.
Kui Word käivitub ja töötab korralikult, olete probleemi lahendanud. Probleemiks oli Wordi andmete kahjustatud registrivõti. Võimalik, et peate Wordis muutma mitmeid sätted oma eelistatud suvandite taastamiseks.

Kui probleem ei lahene, taastage algne Wordi andmete registrivõti. Seejärel vaadake teemat „Wordi suvandite registrivõtme kustutamine”.

Algse Wordi andmete registrivõtme taastamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Topeltklõpsake töölaua ikoonil Wddata.reg.
 3. Klõpsake nupul Jah ja seejärel OK.

Wordi suvandite registrivõtme kustutamine

Wordi suvandite registrivõtmes säilitatakse need suvandid, mida saate seada Wordis menüükäskude muutmisega. Need sätted on jagatud vaikesäteteks ja valikulisteks säteteks.

Vaikesätted luuakse installimise käigus. Vaikesätteid saab muuta Wordi suvandeid muutes. Valikulisi sätteid installimise käigus ei looda.


Wordi suvandite registrivõtme kustutamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Klõpsake nupul Start ja käsul Käivita. Tippige tekst „regedit” ja klõpsake OK.
 3. Leidke järgmine registri alamvõti kasutatava Wordi versiooni järgi.
  • Word 2002 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\10.0\Word\Options
  • Word 2003 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • Word 2007 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • Word 2010 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Klõpsake menüü Fail üksusel Suvandid ja seejärel käsul Ekspordi.
 5. Andke failile nimi Wdoptn.reg ja salvestage see töölauale.
 6. Menüüs Redigeerimine klõpsake käsul Kustuta ja seejärel suvandil Jah.
 7. Sulgege registriredaktor.
 8. Käivitage Word.
Kui Word käivitub ja töötab korralikult, olete probleemi lahendanud. Probleemiks oli Wordi suvandite kahjustatud registrivõti. Võimalik, et peate Wordis muutma mitmeid sätted oma eelistatud suvandite taastamiseks.

Kui probleem ei lahene, taastage algne Wordi suvandite registrivõti. Seejärel vaadake teemat „Globaalmalli faili Normal.dot või Normal.dotm ümbernimetamine”.

Algse Wordi suvandite registrivõtme taastamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Topeltklõpsake töölaua ikoonil Wdoptn.reg.
 3. Klõpsake nupul Jah ja seejärel OK.

Globaalmalli faili Normal.dot või Normal.dotm ümbernimetamine

Saate takistada globaalmalli failis talletataval vormingul, automaattekstil ja makrodel Wordi mõjutamist ning avatavate dokumentide käitumist. Selleks nimetage globaalmalli fail ümber. Kui taaskäivitate Wordi tavalisel viisil, loob Word uue globaalmalli faili.

NB! Globaalmalli faili ümbernimetamisel lähtestatakse mitu suvandit nende vaikesätetele. Lähtestatavate suvandite hulka kuuluvad kohandatud laadid, kohandatud tööriistaribad, makrod ja automaatteksti kirjed. Seetõttu on tungivalt soovitatav algset globaalmalli faili mitte kustutada.

Mõnel juhul luuakse rohkem kui üks globaalmalli fail. Järgmised näited taoliste olukordade kohta.
 • Samasse arvutisse on installitud mitu Wordi versiooni.
 • Samasse arvutisse on installitud mitu tööjaama.
Sellistel juhtudel veenduge, et nimetate ümber õige globaalmalli faili.

Globaalmalli faili ümbernimetamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Klõpsake nupul Start ja käsul Käivita, tippige käsk cmd ja klõpsake OK.
 3. Sisestage järgmine käsk kasutatava Wordi versiooni järgi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
  • Word 2002 ja Word 2003 puhul
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows Vista või Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 ja Word 2010 puhul
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows Vista või Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Tippige käsk exit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
 5. Käivitage Word.
Kui Word käivitub korralikult, olete probleemi lahendanud. Sellisel juhul oli probleemiks kahjustatud globaalmalli fail. Võimalik, et peate muutma mitmeid sätted oma eelistatud suvandite taastamiseks.

Ümbernimetatud globaalmalli fail võib sisaldada mitmeid kohandusi, mida ei saa lihtsasti taasluua. Kohandused võivad hõlmata laade, makrosid ja automaatteksti kirjeid. Sellisel juhul võite korraldaja abil kopeerida kohandused vanast globaalmalli failist uude globaalmalli faili.

Lisateabe saamiseks korraldaja kasutamise kohta makrode ümbernimetamiseks klõpsake menüü Spikker suvandil Microsoft Wordi spikker, tippige käsk makrode ümbernimetamine väljale Otsitav ja klõpsake teema kuvamiseks käsul Otsi.

Kui probleem ei lahenenud, taastage algne globaalmalli fail ja vaadake teemat „Käivituskausta lisandmoodulite keelamine”.

Algse globaalmalli faili taastamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Klõpsake nupul Start ja käsul Käivita, tippige käsk cmd ja klõpsake OK.
 3. Sisestage järgmine käsk kasutatava Wordi versiooni järgi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
  • Word 2002 ja Word 2003 puhul
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
  • Word 2007 puhul:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Tippige käsk exit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
 5. Käivitage Word.


Käivituskausta lisandmoodulite keelamine

Wordi käivitamisel laadib see automaatselt käivituskaustas olevad mallid ja lisandmoodulid. Probleemid Wordiga võivad olla põhjustatud konfliktidest või probleemidest lisandmoodulis. Et veenduda, kas käivituskaustas asuv üksus põhjustab probleeme, tuleb ajutiselt keelata lisandmoodulitele viitav registrisäte.

Selleks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Järgige oma arvutis oleva Wordi versiooni kohta käivat meetodit.
  • Word 2002 puhul:
   klõpsake nupul Start ja käsul Käivita, tippige käsk %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\ ja klõpsake OK.
  • Word 2003 puhul:
   klõpsake nupul Start ja käsul Käivita, tippige käsk %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\ ja klõpsake OK.
  • Word 2007 puhul:
   klõpsake nupul Start ja käsul Käivita, tippige käsk %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\ ja klõpsake OK.
  • Word 2010 puhul:
   klõpsake nupul Start ja käsul Käivita, tippige käsk %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\ ja klõpsake OK.
 3. Paremklõpsake ühel kaustas asuvatest failidest ja klõpsake käsul Nimeta ümber.
 4. Tippige failinime järele .old ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER.

  NB! Jätke meelde faili algne nimi. Võimalik, et peate faili hiljem ümber nimetama selle algse nimega.
 5. Käivitage Word.
 6. Kui probleem enam ei ilmne, olete leidnud lisandmooduli, mis probleeme tekitab. Kui vajate funktsioone, mida lisandmoodul pakub, pöörduge värskenduse saamiseks lisandmooduli tarnija poole.

  Kui probleem ei lahene, nimetage lisandmoodul ümber selle algse nimega ja korrake juhiseid 3 kuni 5 iga käivituskaustas oleva faili puhul.
 7. Kui probleem ei lahene, klõpsake nupul Start ja käsul Käivita, tippige käsk %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (Windows XP puhul) või %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (Windows Vista või Windows 7 puhul) ja klõpsake seejärel OK.
 8. Korrake juhiseid 3 kuni 5 iga selles käivituskaustas oleva faili puhul.
Kui probleem pärast käivituskausta lisandmoodulite keelamist ei lahene, vaadake teemat „COM-lisandmoodulite registrivõtmete kustutamine”.

COM-i lisandmoodulite registrivõtmete kustutamine

COM-i lisandmooduleid saab installida igale poole. COM-lisandmooduleid installivad Wordiga suhtlevad programmid. Kustutage COM-lisandmoodulite registrivõtmed ja seejärel taaskäivitage Word.

COM-lisandmoodulite registrivõtmete kustutamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Klõpsake nupul Start ja käsul Käivita. Tippige tekst „regedit” ja klõpsake OK.
 3. Leidke järgmine registri alamvõti kasutatava Wordi versiooni järgi.
  • Word 2002 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2003 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2007 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2010 puhul:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Klõpsake menüü Fail suvandil Lisandmoodulid ja seejärel käsul Ekspordi.
 5. Andke failile nimi WdaddinHKCU.reg ja salvestage see töölauale.
 6. Menüüs Redigeerimine klõpsake käsul Kustuta ja seejärel nupul Jah.
 7. Leidke registri alamvõti nimega
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Klõpsake menüü Fail suvandil Lisandmoodulid ja seejärel käsul Ekspordi.
 9. Andke failile nimi WdaddinHKLM.reg ja salvestage see töölauale.
 10. Klõpsake menüü Redigeerimine käsul Kustuta ja seejärel nupul Jah.
 11. Sulgege registriredaktor.
 12. Käivitage Word.
Kui probleem lahenes, olete kindlaks teinud, et probleeme põhjustas COM-lisandmooduli programm. Järgmiseks peate tegema kindlaks, milline COM-lisandmoodul probleemi põhjustab.

Probleemi põhjuseks oleva COM-lisandmooduli kindlakstegemine

Selleks toimige järgmiselt.
 1. Sulgege kõik Office'i programmid.
 2. Topeltklõpsake töölaua ikoonil Wdaddin.reg.
 3. Klõpsake nupul Jah ja seejärel OK.
 4. Kui kasutate rakendust Word 2007, minge 5. juhise juurde.

  Word 2002 või Word 2003 puhul toimige järgmiselt.
  1. Käivitage Word ja klõpsake menüüs Tööriistad käsul Kohanda.
  2. Dialoogiboksis Kohandamine klõpsake nupul Käsud.
  3. Klõpsake loendis Kategooriad suvandil Tööriistad.
  4. Klõpsake loendis Käsud suvandil COM-lisamoodulid ja lohistage käsk ühele tööriistaribadest. Sulgege dialoogiboks Kohandamine.
 5. Järgige oma arvutis oleva Wordi versiooni kohta käivat meetodit.

  Word 2002 ja Word 2003 puhul
  1. Klõpsake tööriistariba nupul COM-lisandmoodulid. Lisasite selle tööriistaribale 4. juhises.
  2. Kui lisandmoodul on dialoogiboksis COM-lisandmoodulid loetletud, tühjendage lisandmooduli ees olev märkeruut. Kui loetletud on rohkem kui üks lisandmoodul, tühjendage vaid üks märkeruut korraga. See toiming aitab kindlaks teha, milline lisandmoodul probleeme põhjustab.
  3. Dialoogiboksi COM-lisandmoodulid sulgemiseks klõpsake OK.
  4. Klõpsake menüü Fail käsul Välju.
  Word 2007 puhul
  1. Klõpsake Microsoft Office'i nupul ja seejärel üksusel Wordi suvandid.
  2. Klõpsake käsul Lisandmoodulid.
  3. Loendis Haldamine klõpsake üksusel COM-lisandmoodulid ja seejärel nupul Mine.
  4. Kui lisandmoodul on dialoogiboksis COM-lisandmoodulid loetletud, tühjendage lisandmooduli ees olev märkeruut. Kui loetletud on rohkem kui üks lisandmoodul, tühjendage vaid üks märkeruut korraga. See toiming aitab kindlaks teha, milline lisandmoodul probleeme põhjustab.
  5. Dialoogiboksi COM-lisandmoodulid sulgemiseks klõpsake OK.
  6. Klõpsake Microsoft Office'i nupul ja seejärel käsul Välju Wordist.
  Word 2010 puhul
  1. Klõpsake menüü File (Fail) käsul Options (Suvandid).
  2. Klõpsake nupul Add-Ins (Lisandmoodulid).
  3. Loendis Manage (Halda) klõpsake üksusel COM Add-Ins (COM-lisandmoodulid) ja seejärel nupul Go (Mine).
  4. Kui lisandmoodul on dialoogiboksis COM Add-Ins (COM-lisandmoodulid) loetletud, tühjendage lisandmooduli ees olev märkeruut. Kui loetletud on rohkem kui üks lisandmoodul, tühjendage vaid üks märkeruut korraga. See toiming aitab kindlaks teha, milline lisandmoodul probleeme põhjustab.
  5. Dialoogiboksi COM Add-Ins (COM-lisandmoodulid) sulgemiseks klõpsake OK.
  6. Klõpsake menüü File (Fail) käsul Exit (Välju).
 6. Käivitage Word.
 7. Kui probleem Wordi käivitamisel lahenes, olete kindlaks teinud, milline COM-lisandmoodul probleemi põhjustas. Kui vajate funktsioone, mida lisandmoodul pakub, peate kindlaks tegema, milline lisandmoodul neid pakub, ja pöörduma värskenduse saamiseks lisandmooduli tarnija poole.

  Kui probleem Wordi käivitamisel ei lahene, korrake toiminguid 5 ja 6 iga loetletud COM-lisandmooduli puhul. Korrake seda toimingut iga lisandmooduli puhul, kuni olete probleemi põhjustanud lisandmooduli kindlaks teinud.
 8. COM-lisandmoodulite taastamiseks korrake toimingut 5, kuid valige märkeruut iga COM-lisandmooduli juures, mille soovite taastada.

Microsofti tugiteenuse võimalused

Kui te ei suuda probleemi lahendada, on teie abistamiseks mitu tugiteenuse võimalust. Kasutage Microsofti teabebaasist ja teistest tehnilistest ressurssidest kiirete ja ajakohaste vastuste otsimiseks Microsofti veebipõhist tugiteenust. Samuti on võimalik saiti teie otsinguks kohandada. Otsingu alustamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Atribuudid

Artikli ID: 921541 – viimati läbi vaadatud: 28. dets 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside