Microsoft Dynamics CRM 4.0 installimine minimaalsete vajalike õigustega

SISSEJUHATUS

Artiklis kirjeldatakse minimaalseid õigusi, mis peavad kasutajal olema Microsoft Dynamics CRM 4.0 installimiseks.

L I S A T E A V E

Märkused
 • See artikkel eeldab, et kõik Microsoft Dynamics CRM 4.0 serverirollid installitakse samasse arvutisse.
 • Lisateabe saamiseks serverirollide kohta lugege kasutuselevõtu juhendit.
 • Installimise käigus kontrollib keskkonnadiagnostika viisard, kas kasutajal, kes installib Microsoft Dynamics CRM-i, on minimaalsed vajalikud õigused. Kui minimaalseid vajalikke õigusi ei ole, kuvatakse tõrketeade.

Installisuvandid

Microsoft Dynamics CRM-i installimiseks minimaalsete vajalike õigustega on kaks võimalust. Te võite lasta Microsoft Dynamics CRM-i serveri installiprogrammil luua installimise käigus turberühmad. Või võite kasutada Active Directory varem loodud turberühmi.


Võite ka lülitada sisse rühmade automaatse haldamise funktsiooni või selle välja lülitada. Vaikimisi on rühmade automaatse haldamise funktsioon sisse lülitatud. Microsoft Dynamics CRM lisab automaatselt sobivad kasutajakontod ja sobivad arvutikontod vajalikele Microsoft Dynamics CRM-i turberühmadele. Kui lülitate rühmade automaatse haldamise funktsiooni välja, siis ei lisa Microsoft Dynamics CRM neid kontosid automaatselt. Sellisel juhul peab domeeniadministraator või piisavate õigustega kasutaja lisama sobivad kasutajakontod ja sobivad arvutikontod vajalikesse rühmadesse. Lisamine tuleb teha pärast installimist ja pärast iga kasutaja lisamist Microsoft Dynamics CRM-i.

1. installisuvand. Microsoft Dynamics CRM-i installimise ajal loob installiprogramm Active Directory turberühmad

 1. Lisage Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja konto kohaliku administraatorirühma liikmeks. Selleks järgige Microsoft Dynamics CRM-i serveris ja Microsoft SQL Serverit käitavas arvutis kuvatavaid juhiseid.
  1. Logige serverisse sisse kasutajana, kellel on kohalikud administraatoriõigused.
  2. Klõpsake nupul Start, osutage käsule Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Computer Management (Arvutihaldus).
  3. Laiendage üksust System Tools (Süsteemiriistad).
  4. Laiendage väärtus Local Users and Groups (Kohalikud kasutajad ja rühmad).
  5. Klõpsake üksusel Groups (Rühmad).
  6. Paremklõpsake käsul Administrators (Administraatorid) ja seejärel klõpsake käsul Properties (Atribuudid).
  7. Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja konto lisamiseks klõpsake nupul Add (Lisa).
 2. Kui SQL Serveri aruandlusteenused (SSRS) installitakse mõnda teise serverisse kui see, milles lisasite 1. sammus õigused, peate lisama installiva kasutaja kontole sisuhalduri rolli juurtasemel. Samuti peate lisama installiva kasutaja kontole süsteemiadministraatori rolli kogu saidi tasemel. Selleks toimige aruandlusteenuste serveris järgmiselt.
  1. Käivitage Windows Internet Explorer ja minge järgmisele saidile:
   http://srsserver/reports
  2. Vahekaardil Properties (Atribuudid) klõpsake käsul New Role Assignment (Uue rolli määramine).
  3. Väljale Group or user name (Rühma- või kasutajanimi) tippige Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja nimi, valige märkeruut Content Manager (Sisuhaldur) ja klõpsake OK.

   Märkus. Kasutajanime sisestamisel kasutage järgmist vormingut:
   domeeninimi\kasutajanimi
  4. Klõpsake käsul Site Settings (Saidi sätted).
  5. Jaotises Security (Turve) klõpsake üksusel Configure site-wide security (Kogu saidi turbe konfigureerimine) ja seejärel klõpsake üksusel New Role Assignment (Uue rolli määramine).
  6. Tekstiväljale Group or user name (Rühma- või kasutajanimi) tippige Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja nimi, valige märkeruut System Administrator (Süsteemiadministraator) ja klõpsake OK.

   Märkus. Kasutajanime sisestamisel kasutage järgmist vormingut:
   domeeninimi\kasutajanimi
 3. Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja konto puhul lisage järgmised õigused organisatsiooniüksusele (OU) Active Directory kataloogiteenuses. Seda peate tegema OU puhul, millele installimise valite Microsoft Dynamics CRM 4.0 installimise ajal.

  Õigused
  • Read (Loe)
  • Create All Child Objects (Loo kõik tütarobjektid)
  Täpsemad õigused
  • Read Permissions (Loe õigusi)
  • Modify Permissions (Muuda õigusi)
  • Read Members (Loe liikmeid)
  • Write Members (Kirjuta liikmeid)
  Õiguste lisamiseks toimige järgmiselt.
  1. Logige domeenikontrolleri serverisse sisse kasutajana, kellel on domeeni administraatoriõigused.
  2. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Active Directory Users and Computers (Active Directory kasutajad ja arvutid).
  3. Klõpsake menüü View (Vaade) käsul Advanced Features (Täpsemad funktsioonid).
  4. Navigeerimispaanis otsige üles OU, mida soovite Microsoft Dynamics CRM-i installimisel kasutada. Selleks laiendage puu sõlmeni, mis sisaldab turberühma.
  5. Paremklõpsake turberühmal, klõpsake käsul Properties (Atribuudid) ja seejärel vahekaardil Security (Turve).
  6. Loendis Group or user names (Rühma- või kasutajanimed) klõpsake Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja nimel, kui konto on loendis. Kui kontot pole loendis, klõpsake kasutajakonto lisamiseks nupul Add (Lisa).
  7. Veerus Allow (Luba) valige õiguse Create All Child Objects (Loo kõik tütarobjektid) märkeruut.

   Märkus. Vaikimisi on märkeruut Allow (Luba) õiguse Read (Loe) jaoks valitud.
  8. Klõpsake nupul Advanced (Täpsemalt).
  9. Loendis Permission entries (Õigusekirjed) klõpsake nupul Add (Lisa), valige Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja nimi ja klõpsake OK.
  10. Klõpsake loendis Apply onto (Rakenda objektidele) üksusel Group objects (Rühmita objektid).
  11. Veerus Allow (Luba) valige järgmised märkeruudud.
   • Read Permissions (Loe õigusi)
   • Modify Permissions (Muuda õigusi)
  12. Klõpsake vahekaardil Properties (Atribuudid).
  13. Klõpsake loendis Apply onto (Rakenda objektidele) üksusel Group objects (Rühmita objektid).
  14. Veerus Allow (Luba) valige järgmised märkeruudud.
   • Read Members (Loe liikmeid)
   • Write Members (Kirjuta liikmeid)
  15. Klõpsake kolm korda OK.
 4. Installige Microsoft Dynamics CRM.

2. installisuvand. Kasutage Microsoft Dynamics CRM-i installimise ajal Active Directory varem loodud turberühmi

 1. Looge Active Directory's järgmised turberühmad.
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Nende Active Directory turberühmade loomiseks toimige järgmiselt.
  1. Logige domeenikontrolleri serverisse sisse kasutajana, kellel on domeeni administraatoriõigused.
  2. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Active Directory Users and Computers (Active Directory kasutajad ja arvutid).
  3. Laiendage puud Active Directory Users and Computers (Active Directory kasutajad ja arvutid) domeeni juureni või spetsiifilise organisatsiooniüksuseni (OU), mida soovite Microsoft Dynamics CRM-i installimiseks kasutada.
  4. Paremklõpsake domeeni juurel või OU-l, mida soovite kasutada, klõpsake käsul New (Uus) ja seejärel käsul Group (Rühm).
  5. Tippige väljale Group Name (Rühma nimi) rühma nimi. Tippige näiteks PrivUserGroup.
  6. Kui domeeni funktsionaalsustase on Windows Server 2003 või Microsoft Windows 2000 natiivne, klõpsake loendis Group scope (Rühmatsoon) üksusel Domain local (Domeeni kohalik). Kui domeeni funktsionaalsustase on Windows 2000 kombineeritud, klõpsake loendis Group scope (Rühmatsoon) üksusel Global (Globaalne).
  7. Klõpsake OK.
  8. Korrake eespool toodud samme 1d kuni 1g, et luua iga turberühm.
 2. Lisage Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja konto kohaliku administraatori rühma liikmeks. Selle juhise peate täitma arvutis, kus töötab Microsoft Dynamics CRM-i server, ja arvutis, kus töötab SQL Server.
  1. Logige serverisse sisse kasutajana, kellel on kohalikud administraatoriõigused.
  2. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Computer Management (Arvutihaldus).
  3. Laiendage üksust System Tools (Süsteemiriistad), laiendage üksust Local Users and Groups (Kohalikud kasutajad ja rühmad) ja seejärel laiendage üksust Groups (Rühmad).
  4. Paremklõpsake käsul Administrators (Administraatorid) ja seejärel klõpsake käsul Properties (Atribuudid).
  5. Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja konto lisamiseks klõpsake nupul Add (Lisa) ja seejärel OK.
 3. Kui SQL Serveri aruandlusteenused (SSRS) installitakse mõnda teise serverisse kui see, milles lisasite 1. sammus õigused, lisage installiva kasutaja kontole sisuhalduri roll juurtasemel. Seejärel lisage installiva kasutaja kontole süsteemiadministraatori roll kogu saidi tasemel. Selleks toimige aruandlusteenuseid käitavas serveris järgmiselt.
  1. Käivitage Internet Explorer ja minge järgmisele saidile:
   http://srsserver/reports
  2. Klõpsake vahekaardil Properties (Atribuudid) ja seejärel käsul New Role Assignment (Uue rolli määramine).
  3. Väljale Group or user name (Rühma- või kasutajanimi) tippige Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja nimi, valige märkeruut Content Manager (Sisuhaldur) ja klõpsake OK.

   Märkus. Kasutajanime sisestamisel kasutage järgmist vormingut:
   domeeninimi\kasutajanimi
  4. Klõpsake käsul Site Settings (Saidi sätted).
  5. Jaotises Security (Turve) klõpsake üksusel Configure site-wide security (Kogu saidi turbe konfigureerimine) ja seejärel klõpsake üksusel New Role Assignment (Uue rolli määramine).
  6. Väljale Group or user name (Rühma- või kasutajanimi) tippige Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja nimi, valige märkeruut System Administrator (Süsteemiadministraator) ja klõpsake OK.

   Märkus. Kasutajanime sisestamisel kasutage järgmist vormingut:
   domeeninimi\kasutajanimi
 4. Kui soovite, et Microsoft Dynamics CRM haldaks installimise käigus loodavaid Microsoft Dynamics CRM-i turberühmi, lisage selle jaotise 1. sammus loodud turberühmadele järgmised õigused:

  Õigused
  • Read (Loe)
  • Write (Kirjuta)
  • Add/Remove self as member (Lisa/eemalda end liikmena)
  Täpsemad õigused
  • List Contents (Koosta sisuloend)
  • Read All Properties (Loe kõik atribuudid)
  • Write All Properties (Kirjuta kõik atribuudid)
  • Read Permissions (Loe õigusi)
  • Modify Permissions (Muuda õigusi)
  • All Validated Writes (Kõik valideeritud kirjutused)
  • Add/Remove self as member (Lisa/eemalda end liikmena)
  Õiguste lisamiseks järgige neid juhiseid iga turberühma puhul, mille lõite selles jaotises 1. sammus.
  1. Logige domeenikontrolleri serverisse sisse kasutajana, kellel on domeeni administraatoriõigused.
  2. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Active Directory Users and Computers (Active Directory kasutajad ja arvutid).
  3. Klõpsake menüü View (Vaade) käsul Advanced Features (Täpsemad funktsioonid).
  4. Navigeerimispaanil laiendage puud turberühmani, paremklõpsake turberühmal, klõpsake käsul Properties (Atribuudid) ja seejärel vahekaardil Security (Turve).
  5. Loendis Group or user names (Rühma- või kasutajanimed) klõpsake Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja nimel, kui konto on loendis. Kui kontot pole loendis, klõpsake kasutajakonto lisamiseks nupul Add (Lisa).
  6. Veerus Allow (Luba) valige õiguse Write (Kirjuta) märkeruut. Selle tulemusena valib süsteem automaatselt õiguse Add/Remove self as member (Lisa/eemalda end liikmena) märkeruudu.


   Märkus. Vaikimisi on märkeruut Allow (Luba) õiguse Read (Loe) jaoks valitud.
  7. Klõpsake nupul Advanced (Täpsemalt).
  8. Loendis Permission entries (Õigusekirjed) klõpsake Microsoft Dynamics CRM-i installiva kasutaja konto ja klõpsake käsul Edit (Redigeeri).
  9. Valige märkeruut Modify Permissions (Muuda õigusi) veerus Allow (Luba).
  10. Klõpsake kolm korda OK.
  Märkused
  • Vaikimisi on üksusele Allow (Luba) seatud järgmised õigused:
   • List Contents (Koosta sisuloend)
   • Read All Properties (Loe kõik atribuudid)
   • Write All Properties (Kirjuta kõik atribuudid)
   • Read Permissions (Loe õigusi)
   • All Validated Writes (Kõik valideeritud kirjutused)
   • Add/Remove self as member (Lisa/eemalda end liikmena)
  • Kui lülitate rühmade automaatse haldamise installimise jaoks välja, ei pea te 4. sammu sooritama.
  • Lisateabe saamiseks rühmade automaatse haldamise kohta lugege jaotist „Rühmade automaatse haldamise suvandid”.
 5. Esmakordsel sisselogimisel Microsoft Dynamics CRM-i ja iga kord, kui Microsoft Dynamics CRM-i lisatakse kasutaja, peate toimima järgmiselt.
  • Sisselogimiseks kasutage kasutajakontot, millel on vajalikud õigused.
  • Lisage kasutajad ja arvutid käsitsi sobivatesse turberühmadesse.
 6. Active Directory varem loodud turberühmade kasutamiseks looge Microsoft Dynamics CRM-ile osutav konfiguratsioonifail. Selleks looge XML-konfiguratsioonifail, mis kasutab järgnevas näites toodud süntaksit. Muutke muutujaid sobival viisil. Näidiskoodile järgnev loend kirjeldab, kuidas selles näites toodud muutujaid muuta.

  Järgnevas näidiskoodis on XML-faili nimeks Config_precreate.xml. Domeeni nimi on microsoft.com. Need nimed esindavad tegelikke nimesid, mida te kasutate. Active Directory hierarhia on järgmine.
  • juurdomeen
   • Ettevõtte nime OU
    • Ettevõtte nime OU
  Näidiskood
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
  Muutke näites toodud parameetreid järgmisi asendusväärtusi kasutades.
  • PrivUserGroup: PrivUserGroupi turberühma nimi
  • SQLAccessGroup: SQLAccessGroupi turberühma nimi
  • UserGroup: UserGroupi turberühma nimi
  • ReportingGroup: ReportingGroupi turberühma nimi
  • PrivReportingGroup: ReportingGroupi turberühma nimi
  • domain: domeeni nimi
  • domain_extension: domeeni laiend
  Märkus. Lisateavet konfiguratsioonifaili kõigi parameetrite ja näidete kohta lugege kasutuselevõtu juhendist.
 7. Käivitage Microsoft Dynamics CRM-i serveri installimine. Selleks klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Run (Käivita), tippige väljale Open (Ava) käsk C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml ja klõpsake OK.

  Märkused
  • „C:\ServerSetup.exe” viitab faili ServerSetup.exe teele installikandjal.
  • „C:\configprecreate.xml” viitab loodud konfiguratsioonifaili nimele ja teele.

Rühmade automaatse haldamise suvandid

Rühmade automaatse haldamise suvandit kasutatakse selleks, et määrata, kuidas sobivaid kasutajaid ja sobivaid arvuteid turberühmadesse lisatakse. Microsoft Dynamics CRM saab lisada kasutajaid ja arvuteid. Või saab kasutajaid ja arvuteid käsitsi lisada kasutaja, kellel on Microsoft Dynamics CRM-i turberühmades sobivad õigused.

Rühmade automaatse haldamise suvandi puhul kasutage ühte järgmistest meetoditest. Kasutage 1. meetodit, et seada suvand AutoGroupManagementOff väärtusele „väär” ja lülitada rühmade automaatne haldamine sisse. Kasutage 2. meetodit, et seada suvand AutoGroupManagementOff väärtusele „tõene” ja lülitada rühmade automaatne haldamine välja.

Märkus. Rühmade automaatse haldamise suvandit saab kasutada vaid siis, kui installite Microsoft Dynamics CRM-i, kasutades Active Directory varem loodud turberühmi.

Märkus. Kui organisatsiooni impordiviisard töötab organisatsiooni importimiseks, arvestab see registriväärtusega AutoGroupManagementOff, et määrata imporditud andmebaasile vajalikud SQL-i õigused. Kui väärtus on 1, siis ei määra organisatsiooni impordiviisard andmebaasile SQL-i õigusi, seega tuleb SQL-i õigused võib-olla määrata SQL Management Studio kaudu pärast impordiviisardi töö õnnestumist. Kui väärtus on 0, siis määrab organisatsiooni impordiviisard andmebaasile SQL-i õigused. Registriväärtuse AutoGroupManagementOff vaikeväärtus on 0.


1. meetod. Seadke suvandi AutoGroupManagementOff väärtuseks „väär”

Et see säte on vaikesäte, ei pea te konfiguratsioonifaili midagi lisama. Kuid järgnev protseduur on näide, mis kirjeldab, kuidas seada suvandi AutoGroupManagementOff väärtuseks „väär”.

Looge XML-konfiguratsioonifail, mis kasutab järgnevas näites toodud süntaksit. Muutke muutujaid sobival viisil. Selles näites toodud muutujate muutmise juhiseid lugege jaotise „2. installisuvand. Kasutage Microsoft Dynamics CRM-i installimise ajal Active Directory varem loodud turberühmi” 6. sammust.

Selles näites on XML-faili nimeks Config_precreate.xml. Domeeni nimi on microsoft.com. Active Directory hierarhia on järgmine.
 • juurdomeen
  • Ettevõtte nime OU
   • Ettevõtte nime OU
Näidiskood
<CRMSetup>
<Server>
<Groups>
<Groups autogroupmanagementoff="false">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
</Groups>
</CRMSetup>

2. meetod. Seadke suvandi AutoGroupManagementOff väärtuseks „tõene”

 1. Looge XML-konfiguratsioonifail, mis kasutab järgnevas näites toodud süntaksit. Muutke muutujaid sobival viisil. Selles näites toodud muutujate muutmise juhiseid lugege jaotise „2. installisuvand. Kasutage Microsoft Dynamics CRM-i installimise ajal Active Directory varem loodud turberühmi” 6. sammust.

  Selles näites on XML-faili nimeks Config_manageoff.xml. Domeeni nimi on microsoft.com. Active Directory hierarhia on järgmine.
  • juurdomeen
   • Ettevõtte nime OU
    • Ettevõtte nime OU
  Näidiskood
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
 2. Lisage sobivad kasutajakontod ja sobivad arvutikontod järgmiste rühmade liikmetena.

  Märkus. Seda juhist tohib järgida vaid siis, kui suvandi AutoGroupManagementOff väärtuseks on „tõene”.

  PrivUserGroup
  • Konto, mida kasutab CRMAppPooli rakendusepark
  • Konto, mida kasutab ASP.NET-i protsessimudel
  • Kasutajakonto, mis käivitab Microsoft Dynamics CRM-i installimise
  • Arvutikonto, mille alla installitakse Microsoft Dynamics CRM-Exchange'i meiliruuter
  ReportingGroup
  • Kõik Microsoft Dynamics CRM-i kasutajakontod (sh kasutaja, kes installib Microsoft Dynamics CRM-i)
  SQLAccessGroup
  • Konto, mida kasutab CRMAppPooli rakendusepark
  • Konto, mida kasutab ASP.NET-i protsessimudel
  UserGroup
  • Kõik Microsoft Dynamics CRM-i kasutajakontod (sh kasutaja, kes installib Microsoft Dynamics CRM-i)
  PrivReportingGroup
  • Arvutikonto, mille alla installitakse Microsoft Dynamics CRM Data Connector Microsoft SQL Serveri aruandlusteenuste jaoks
  Nende kontode lisamiseks toimige iga loendis oleva rühma puhul järgmiselt.
  1. Logige domeenikontrolleri serverisse sisse kasutajana, kellel on domeeni administraatoriõigused.
  2. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Active Directory Users and Computers (Active Directory kasutajad ja arvutid).
  3. Navigeerimispaanil laiendage puud turberühma sisaldava sõlmeni, paremklõpsake turberühmal, klõpsake käsul Properties (Atribuudid) ja seejärel vahekaardil Members (Liikmed).
  4. Kasutajakonto lisamiseks klõpsake käsul Add (Lisa) ja seejärel OK. Arvutikonto lisamiseks klõpsake käsul Object Types (Objektitüübid), valige märkeruut Computers (Arvutid) ja klõpsake OK.
 3. Et teha kindlaks, millist kontot CRMAppPooli rakendusepark kasutab, toimige järgmiselt arvutis, kus töötab Microsoft Dynamics CRM-i server.
  1. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Internet Information Services (IIS) Manager (IIS-i haldur).
  2. Laiendage arvuti nime.
  3. Laiendage üksust Application Pools (Rakendusepargid).
  4. Paremklõpsake üksusel CRMAppPool, klõpsake käsul Properties (Atribuudid) ja seejärel vahekaardil Identity (Identiteet).
  NetworkService'i kontot ja LocalSystemi kontot esindab konto „domeeninimi\arvutinimi $”. Seetõttu, kui peate turberühmale lisama NetworkService'i konto või LocalSystemi konto, peate lisama konto „domeeninimi\arvutinimi $”.

  Kui valitakse suvand Configurable (Konfigureeritav), peate lisama turberühmale määratud kasutajakonto. Määratud kasutajakonto kuvatakse tekstiväljal.
 4. Et teha kindlaks, millist kontot ASP.NET-i protsessimudel kasutab, toimige Microsoft Dynamics CRM-i serveris järgmiselt.
  1. Avage Windows Exploreris järgmine kaust:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Paremklõpsake üksusel Machine.config, klõpsake käsul Open With (Ava programmiga) ja seejärel üksusel Notepad.
  3. Otsige tekstist sõna „kasutajanimi”. Fail sisaldab sõna mitut eksemplari. Leidke tekstist sõna „kasutajanimi” viies eksemplar. Sõna „kasutajanimi” viienda eksemplari väärtus on konto, mida kasutab ASP.NET-i protsessimudel.
  SÜSTEEMI-kontot ja arvutikontot esindab konto „domeeninimi\arvutinimi $”. Seetõttu, kui peate turberühmale lisama SÜSTEEMI-konto või arvutikonto, peate lisama konto „domeeninimi\arvutinimi $”.

  Kui kasutajanimi on määratud failis Machine.config, peate lisama turberühmale määratud kasutajakonto.

L I S A T E A V E

Teenusekonto

Microsoft Dynamics CRM-i installimise ajal kuvatakse lehekülg Specify Security Account (Määra turbekonto). Sellel leheküljel saate valida domeeni kasutajakonto kasutamise turbekontona. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Lisage domeeni kasutajakonto kohalikku rühma Performance Log Users (Jõudluse logi kasutajad). Selleks toimige järgmiselt.
  1. Arvutis, kus töötab Microsoft Dynamics CRM-i server, klõpsake nupul Start, klõpsake käsul All Programs (Kõik programmid), klõpsake käsul Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel klõpsake käsul Computer Management (Arvutihaldus).
  2. Laiendage üksust Local Users and Groups (Kohalikud kasutajad ja rühmad) ja seejärel laiendage üksust Groups (Rühmad).
  3. Paremklõpsake rühmal Performance Log Users (Jõudluse logi kasutajad) ja klõpsake käsul Add to Group (Lisa rühma).
  4. Klõpsake käsul Add (Lisa), tippige domeeni kasutajakonto ja seejärel klõpsake kaks korda OK.
 2. Looge domeeni kasutajakonto all HTTP-teenuse subjektinimede konto. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Installige Windows Serveri tugitööriistad, kui need pole installitud.

   Märkus. Seda juhist ei pea järgima arvutis, kus töötab Microsoft Dynamics CRM-i server. Seda juhist saab järgida domeenis teises serveris. Lisaks peate olema sisse loginud kontoga, millel on kasutajakontodele subjektinimede (SPN-de) lisamise õigused.
  2. Tippige käsuviibale järgmised käsud ja vajutage pärast iga käsu sisestamist sisestusklahvi (ENTER):
   SETSPN –a http/crmserverinimi.domeen.comkasutajakonto
   SETSPN –a http/crmserverinimikasutajakonto
  Märkus. Kohatäide crmserverinimi on selle serveri nimi, kuhu Microsoft Dynamics CRM installitakse. Kohatäide domeen.com on domeeni nimi. Kohatäide kasutajakonto on konto, mida kasutate Microsoft Dynamics CRM-i installimise ajal teenusekontona.

V I I T E D

Lisateabe saamiseks SPN-de kasutamise kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

929650 SPN-de kasutamine IIS 6.0 all majutatavate veebirakenduste konfigureerimisel

Lisateabe saamiseks minimaalsete õiguste kohta, mida kasutaja vajab, et olla Microsoft Dynamics CRM 4.0 juurutusadministraator, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

946686 Minimaalsete õiguste määramine Microsoft Dynamics CRM 4.0 juurutusadministraatorile

Atribuudid

Artikli ID: 946677 – viimati läbi vaadatud: 12. sept 2011 – redaktsioon: 1

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Tagasiside