Windows XP hoolduspakett SP3 installimine ebaõnnestub, kuvatakse tõrketeade ning hoolduspaketi installilogisse logitakse järgmine tõrketeade: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Et saada ka edaspidi Windows XP turbevärskendusi, veenduge, et teil on Windows XP hoolduspakett SP3. Lisateabe saamiseks vaadake seda Microsofti veebilehte:
Mõne Windowsi versiooni tugi hakkab lõppema

SÜ M P T O M I D

Proovite installida Windows XP-l töötavasse arvutisse Windows hoolduspaketti SP3. Siiski kuvatakse üks järgnevatest tõrketeadetest.

Tõrge 1

This Service Pack requires the machine to be on AC Power before setup starts. (Enne selle hoolduspaketi installi peab arvuti olema ühendatud vahelduvvooluvõrku.)

Tõrge 2

Service Pack 3 Setup has been canceled because Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP is not compatible with this version of Windows. (Hoolduspaketi SP3 install on tühistatud, sest Windows XP jaoks mõeldud Microsofti ühiskasutatava arvuti tööriistakomplekt ei ole selle Windowsi versiooniga ühilduv.) Enne, kui saate jätkata, peate: 1) desinstallima programmi Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (pole kohustuslik) installima programmi Windows SteadyState, mis on Microsoft Shared Computer Toolkiti uuem versioon. Täpsema teabe saamiseks minge Microsofti veebilehel Ühisligipääsu (Shared Access) lehele.

Tõrge 3

Service Pack 3 Setup has been canceled because Windows XP SP3 cannot be installed over RDP 6.0 MUI PACK (Update for Windows XP (KB925877)). (Hoolduspaketi SP3 install on tühistatud, sest Windows XP hoolduspaketti SP3 ei saa installida lisandmoodulile RDP 6.0 MUI PACK (Windows XP värskendus (KB924877)). Enne, kui saate jätkata, peate KB925877 desinstallima.

Tõrge 4

Microsoft Windows XP Professional hoolduspaketti SP3 ei ühildu operatsioonisüsteemiga Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Operatsioonisüsteemile WinFLP sobiv hoolduspakett SP3 tehakse kättesaadavaks lehel download.microsoft.com.

Tõrge 5

Microsoft Windows XP Professional hoolduspakett SP3 ei ühildu operatsioonisüsteemiga Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Operatsioonisüsteemile WEPOS sobiv hoolduspakett SP3 tehakse kättesaadavaks lehel download.microsoft.com.

Tõrge 6

Installi ei saa jätakata, sest hoolduspaketi SP3 installiks nõutavad eeltingimused on puudulikud. Üksikasjade väljaselgitamiseks kontrollige logifaili Drive_Letter:\windows\svcpack.log.
Lisaks kantakse igal juhul hoolduspaketi installilogisse järgnev tõrketeade:Märkus. Hoolduspaketi installilogi (svcpack.log) asub tavaliselt järgnevas kaustas:
Drive_Letter:\Windows\svcpack.log

PÕ H J U S

Enne Windows XP hoolduspaketi SP3 installi peavad olema täidetud mitmed eeltingimused. Kui mõni tingimustest ei ole täidetud, võidakse kuvada üks jaotises "Tunnused" kirjeldatud tõrketeadetest. Järgnev kirjeldab jaotises "Tunnused" kirjeldatud tõrketeadete põhjusi:

Tõrke 1 põhjus

See tõrge ilmneb juhul, kui proovite installida hoolduspaketti ajal, kui teie arvuti on akutoitel. See kontroll viiakse läbi, et välistada võimalust värskenduse ebaõnnestumiseks juhul, kui arvuti aku saab tühjaks.

Tõrke 2 põhjus

See tõrge ilmneb, kui proovite installida hoolduspaketti arvutisse, kuhu on juba installitud "Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP" (Windows XP jaoks mõeldud Microsofti ühiskasutatava arvuti tööriistakomplekt). See versioon programmist on Windows XP hoolduspaketiga SP3 mitteühilduv.

Tõrke 3 põhjus

See tõrge ilmneb juhul, kui arvutisse on installitud "Update for Windows XP (KB925877)". See värskendus sisaldab lisandmoodulit Mitmekeelse kasutajaliidese komplekt (Multilingual User Interface Pack (MUI)) kaugtöölaua ühenduse versiooni 6.0 jaoks (Remote Desktop Connection 6.0 (Terminaliteenuste klient – Terminal Services Client 6.0)). MUI pakett ei ühildu Windows XP hoolduspaketiga SP3.

Tõrke 4 põhjus

See tõrge ilmneb juhul, kui proovite installida Windows XP hoolduspaketti SP3 operatsioonisüsteemile "Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)". See versioon hoolduspaketist ei ühildu WinFLP operatsioonisüsteemiga.

Tõrke 5 põhjus

See tõrge ilmneb juhul, kui proovite installida Windows XP hoolduspaketii SP3 operatsioonisüsteemile "Embedded for Point of Service (WEPOS)". See versioon hoolduspaketist ei ühildu WEPOS operatsioonisüsteemiga.

Tõrke 6 põhjus

See tõrge ilmneb juhul, kui proovite installida Windows XP hoolduspaketti SP3 operatsioonisüsteemidele Windows XP Media Center Edition või Windows XP Media Center Edition 2003.

Märkus. See tõrge ei ilmne juhul, kui proovite installida Windows XP hoolduspaketti SP3 operatsioonisüsteemile Windows XP Media Center Edition 2004 või selle uuematele versioonidele.

E R A L D U S VÕ I M E

Nende tõrgete lahendamiseks peate järgima kuvatud tõrketeatele vastavaid juhiseid. Juhiseid kirjeldatakse järgnevates alajaotustes.

Tõrke 1 lahendus

Ühendage arvuti vahelduvvooluvõrguga. Arvuti toite nõuete kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge arvutitootja poole.

Tõrke 2 lahendus

Desinstallige programm Microsoft Shared Computer Toolkit (Microsofti ühiskasutuses oleva arvuti tööriistakomplekt). Selleks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Start käsku Control Panel (Juhtpaneel) ning klõpsake seejärel ikooni Add or Remove Programs (Programmide lisamine ja eemaldamine).
  2. Klõpsake Microsoft Shared Computer Toolkit ja siis klõpsake Eemalda.
  3. Pärast programmi eemaldamist installige Windows XP hoolduspakett SP3.
Kui te soovite kasutada programmi Microsoft Shared Computer Toolkit funktsioone, võite installida programmi Windows SteadyState See on programmi Microsoft Shared Computer Toolkit uusim versioon. Programmi Windows SteadyState allalaadimiseks külastage järgnevat Microsofti allalaadimiskeskuse veebisaiti:

See fail on allalaadimiseks saadaval Microsofti allalaadimiskeskuses:


Allalaadimine Laadige SteadyState_Setup_ENU.exe pakett alla nüüd.

Tõrke 3 lahendus

Kasutage "Update for Windows XP (KB925877)" desinstallimiseks Programmide lisamine või eemaldamine (Add or Remove Programs). See värskendus sisaldab lisandmoodulit Mitmekeelse kasutajaliidese komplekt (Multilingual User Interface Pack (MUI)) kaugtöölaua ühenduse versiooni 6.0 jaoks (Remote Desktop Connection 6.0 (Terminaliteenuste klient – Terminal Services Client 6.0)). Selleks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Start käsku Control Panel (Juhtpaneel) ning klõpsake seejärel ikooni Add or Remove Programs (Programmide lisamine ja eemaldamine).
  2. Klõpsake, et valida lehe alguses olev Näita värskendusi (Show updates) märkmeruut.
  3. Klõpsake Update for Windows XP (KB925877) ja siis klõpsake Eemalda (Remove).
  4. Pärast värskenduse KB925877 eemaldamist installige Windows XP hoolduspakett SP3.

Tõrgete 4 ja 5 lahendused

See versioon Windows XP hoolduspaketist SP3 ei ühildu teie arvutis oleva operatsioonisüsteemiga WinFLP või WEPOS. Operatsioonisüsteemide WinFLP ja WEPOS jaoks plaanitakse hiljem Microsofti allalaadimiskeskuses lasta välja sobiv hoolduspaketi värskenduspakett. Nende operatsioonisüsteemidega ühilduva Windows XP hoolduspaketi SP3 saamiseks külastage hiljem Microsofti allalaadimiskeskust:

Tõrke 6 lahendus

Windows XP hoolduspaketi SP3 installimiseks arvutisse, mis töötab operatsioonisüsteemiga Windows XP Media Center Edition või Windows XP Media Center Edition 2003 peate esmalt installima Windows XP hoolduspaketi SP2. Windows XP hoolduspaketi SP2 hankimiseks võite kasutada automaatvärskendusi või Windows Update'i.
Atribuudid

Artikli ID: 949388 – viimati läbi vaadatud: 24. sept 2010 – redaktsioon: 1

Tagasiside