FTP automaatskriptide kasutamine

K O K K U VÕ T E

FTP (failiedastusprotokoll) on failiedastusutiliit, mida kasutatakse enamasti UNIX-süsteemides.

FTP suudab kasutada skripte (väliste failide käsuloendid). Järgnev näide demonstreerib skripti, mis avab ühenduse IP-aadressiga 11.11.11.11, logib parooli "guest" kasutades külalisena hosti, laadib üles faili nimega File 1 ja seejärel sulgub:
open 11.11.11.11
user
guest
guest
put file1
quit

L I S A T E A V E

Peate kasutama FTP -s-valikut selle faili Windowsis lugemiseks. Kui eelmise skripti nimi oli Test.scr, saate skripti käivitada tippides:
ftp -s:test.scr
Saate käsureal täpsustada hosti nime ja seejärel kasutada skripti logimiseks. Kui kasutate näiteks järgmist käsurida
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
, peaks skriptifail välja nägema selline:
user
guest
guest

put file1
quit
Kui FTP host kasutab automaatset logimist, ei pruugi see käsk töötada. Automaatse logimise keelamiseks kasutage käsureavõtit -n järgnevalt:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Atribuudid

Artikli ID: 96269 – viimati läbi vaadatud: 28. apr 2008 – redaktsioon: 1

Tagasiside