Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

HOWTO: Kuidas kasutada LoadImage() BMP faili lugeda

NB! Artikkel on tõlgitud Microsofti masintõlketarkvaraga ja seda saab parandada Kogukonnapõhise tõlkeraamistiku (CTF) tehnoloogiaga. Microsoft pakub masintõlgitud, kogukonna järeltöödeldud ja inimtõlgitud artikleid, et anda mitmekeelne juurdepääs kõigile meie teabebaasi artiklitele. Masintõlgitud ja järeltöödeldud artiklites võib olla sõnavara-, süntaksi- ja/või grammatikavigu. Microsoft ei vastuta mingite ebatäpsuste, tõrgete ega kahjude eest, mis on tulenenud sisu valest tõlkest või selle kasutamisest meie klientide poolt. Lisateavet CTF-i kohta leiate aadressilt http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/et.

Artikli ingliskeelse versiooni kuvamiseks klõpsake siin: 158898
Kokkuvõte
LoadImage API saab laadida bitmap BMP-failist. Aga see ei tagasta paleti teabe. See artikkel annab proovi kood ja kirjeldab kuidas Too paleti teabe koos LoadImagebitmap.
Lisateave
Järgmine kood kasutab LoadImage API laadida kui rasterpilt onDIBSection, ja seejärel loob palett on DIBSection värvi tabelist.Kui mingit värvi tabel on olemas, kasutatakse pooltoonide palett:
  BOOL LoadBitmapFromBMPFile( LPTSTR szFileName, HBITMAP *phBitmap,  HPALETTE *phPalette )  {  BITMAP bm;  *phBitmap = NULL;  *phPalette = NULL;  // Use LoadImage() to get the image loaded into a DIBSection  *phBitmap = (HBITMAP)LoadImage( NULL, szFileName, IMAGE_BITMAP, 0, 0,        LR_CREATEDIBSECTION | LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE );  if( *phBitmap == NULL )   return FALSE;  // Get the color depth of the DIBSection  GetObject(*phBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );  // If the DIBSection is 256 color or less, it has a color table  if( ( bm.bmBitsPixel * bm.bmPlanes ) <= 8 )  {  HDC      hMemDC;  HBITMAP    hOldBitmap;  RGBQUAD    rgb[256];  LPLOGPALETTE pLogPal;  WORD     i;  // Create a memory DC and select the DIBSection into it  hMemDC = CreateCompatibleDC( NULL );  hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, *phBitmap );  // Get the DIBSection's color table  GetDIBColorTable( hMemDC, 0, 256, rgb );  // Create a palette from the color tabl  pLogPal = (LOGPALETTE *)malloc( sizeof(LOGPALETTE) + (256*sizeof(PALETTEENTRY)) );  pLogPal->palVersion = 0x300;  pLogPal->palNumEntries = 256;  for(i=0;i<256;i++)  {   pLogPal->palPalEntry[i].peRed = rgb[i].rgbRed;   pLogPal->palPalEntry[i].peGreen = rgb[i].rgbGreen;   pLogPal->palPalEntry[i].peBlue = rgb[i].rgbBlue;   pLogPal->palPalEntry[i].peFlags = 0;  }  *phPalette = CreatePalette( pLogPal );  // Clean up  free( pLogPal );  SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );  DeleteDC( hMemDC );  }  else  // It has no color table, so use a halftone palette  {  HDC  hRefDC;  hRefDC = GetDC( NULL );  *phPalette = CreateHalftonePalette( hRefDC );  ReleaseDC( NULL, hRefDC );  }  return TRUE;  }				
Järgmine kood näitab, kuidas kasutada LoadBitmapFromBMPFileAmetikoht:
  case WM_PAINT:  {   PAINTSTRUCT  ps;   HBITMAP    hBitmap, hOldBitmap;   HPALETTE   hPalette, hOldPalette;   HDC      hDC, hMemDC;   BITMAP    bm;  hDC = BeginPaint( hWnd, &ps );  if( LoadBitmapFromBMPFile( szFileName, &hBitmap, &hPalette ) )  {   GetObject( hBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );   hMemDC = CreateCompatibleDC( hDC );   hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, hBitmap );   hOldPalette = SelectPalette( hDC, hPalette, FALSE );   RealizePalette( hDC );   BitBlt( hDC, 0, 0, bm.bmWidth, bm.bmHeight,       hMemDC, 0, 0, SRCCOPY );   SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );   DeleteObject( hBitmap );   SelectPalette( hDC, hOldPalette, FALSE );   DeleteObject( hPalette );  }  EndPaint( hWnd, &amp;ps );  }  break;				
4.00 kbdsd BITMAP DDB DIB BMP faili LoadImage LoadBitmap

Hoiatus. See artikkel on masintõlgitud.

Atribuudid

Artikli ID: 158898 – viimati läbi vaadatud: 06/07/2013 00:11:00 – redaktsioon: 1.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbcode kbFAQ kbhowto kbmt KB158898 KbMtet
Tagasiside