Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist
ript> " + "'><\/script>");