Maksimaalne lubatud URL-i pikkus Internet Exploreris on 2083 märki.

KOKKUVÕTE
Microsoft Internet Exploreri ühtse ressursilokaatori (URL-i) maksimaalne lubatud pikkus on 2083 märki. Internet Exploreri maksimaalne lubatud tee pikkus on 2048 märki. Seda piirangut rakendatakse nii POST- kui ka GET-päringute URL-ide puhul.

GET-meetodi kasutamisel on maksimaalseks lubatud pikkuseks 2048 märki miinus tegeliku tee märkide arv.

Kuid POST-meetodi puhul pole piiranguks edastatava nime/väärtuse paari URL-i suurus. Need paarid kantakse üle päises, mitte URL-is.

RFC 2616, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1," ei määra ühtegi nõuet URL-i pikkuse kohta.
VIITED
Komponentide edasist jaotust vt Winineti päisefailist.

Lisateavet vt Internet Society veebisaidi RFC 2616 "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1" jaotisest 3.2.1 Üldsüntaks.
POST GET URL-i pikkus
Atribuudid

Artikli ID: 208427 – viimati läbi vaadatud: 04/29/2010 15:03:42 – redaktsioon: 3.6

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 hoolduspakett SP 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Tagasiside