Kahes veerus sisalduvate andmete võrdlemine Excelis duplikaatide leidmiseks

Office 2003 tugi on lõppenud

Microsoft lõpetas Office 2003 tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

KOKKUVÕTE
Käesolevas artiklis kirjeldatakse kahte meetodit, mida saate kasutada kahes Microsoft Exceli töölehe veerus asuvate andmete võrdlemiseks ja duplikaatkirjete leidmiseks.
LISATEAVE

1. meetod: töölehevalemi kasutamine

Kui soovite kahes veerus leiduvate andmete võrdlemiseks kasutada töölehevalemit, toimige järgmiselt.
 1. Avage Excel.
 2. Sisestage uuel töölehel järgmised andmed (jätke veerg B tühjaks):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Tippige lahtrisse B1 järgmine valem:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Valige lahtrid B1:B5.
 5. Versioonis Microsoft Office Excel 2003 ja Exceli vanemates versioonides valige menüü Edit (Redigeeri) käsk Fill (Täide) ja klõpsake siis käsku Down (Alla).

  Versioonis Microsoft Office Excel 2007 klõpsake jaotises Editing (Redigeerimine) nuppu Fill (Täide) ja seejärel klõpsake käsku Down (Alla).

  Duplikaatnumbrid kuvatakse veerus B nagu järgmises näites:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

2. meetod: Visual Basicu makro kasutamine

Microsoft pakub programmeerimisnäiteid ainult artikli illustreerimiseks ning ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita. See hõlmab (kuid mitte ainult) kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivusega seotud kaudseid garantiisid. Käesolevas artiklis eeldatakse, et olete demonstreeritava programmeerimiskeelega ning protseduuride loomiseks ja silumiseks kasutatavate tööriistadega tuttav. Microsofti tugitehnikud võivad aidata mõne konkreetse protseduuri talitlust selgitada. Küll aga ei muuda nad neid näiteid lisafunktsioonide pakkumiseks ega koosta teie konkreetsetele nõuetele vastavaid protseduure. Kui soovite kahes veerus leiduvate andmete võrdlemiseks kasutada Visual Basicu makrot, lähtuge järgmise näite juhistest.
 1. Avage Excel.
 2. Vajutage Visual Basicu redaktori avamiseks klahvikombinatsiooni ALT+F11.
 3. Klõpsake menüü Insert (Lisa) käsku Module (Moodul).
 4. Sisestage moodulilehele järgmine kood:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Seadke CompareRange'i väärtuseks vahemik, millega  ' soovite valikut võrrelda.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' MÄRKUS. Kui võrdlusvahemik asub mõnes teises töövihikus  ' või töölehel, kasutage järgmist süntaksit.  ' Set CompareRange = Workbooks("Vihik2"). _  '  Worksheets("Leht2").Range("C1:C5")  '  ' Liikuge silmusena läbi kõigi valikusse kaasatud lahtrite ja  ' võrrelge neid kõigi CompareRange'i lahtritega.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Excelisse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F11.
 6. Sisestage järgmised andmed (jätke veerg B tühjaks):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Valige vahemik A1:A5.
 8. Versioonis Excel 2003 ja Exceli vanemates versioonides valige menüü Tools (Tööriistad) käsk Macro (Makro) ja klõpsake siis käsku Macros (Makrod).

  Versioonis Excel 2007 klõpsake vahekaarti Developer (Arendaja). Seejärel klõpsake jaotises Code (Kood) nuppu Macro (Makro).
 9. Klõpsake väärtust Find_Matches (Otsi vasteid) ja siis nuppu Run (Käivita).
Duplikaatnumbrid kuvatakse veerus B. Vastavad numbrid kuvatakse esimese veeru kõrval (nagu järgmisel joonisel):
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2000 XL2002 XL2003 XL2007
Atribuudid

Artikli ID: 213367 – viimati läbi vaadatud: 11/27/2007 18:32:00 – redaktsioon: 4.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbprogramming kbdtacode KB213367
Tagasiside