Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Tööriista Regsvr32 kasutamine ja Regsvr32 tõrketeadete tõrkeotsing

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Kui olete teenuse Small Business klient, leiate täiendava tõrkeotsingu ja õpperessursid veebisaidilt Small Businessi tugi.
Kui see artikkel ei kirjelda tõrketeadet, mida saate, leiate üksikasjalikke tõrketeadete selgitusi, soovitatavaid tegevusi ja täiendavaid toeressursse veebisaidilt Sündmuste ja tõrgete teadete keskus.
Kokkuvõte
OLE-juhtelemendid nagu DLL või ActiveX-juhtelementide (OCX) failid peavad olema registreeritud. OLE-juhtelemendi registreerimine värskendab Windowsi registrit faili asukoha ja võimalustega, et programm korralikult töötaks.

Teatud Windowsi, Microsoft Internet Exploreri või muude programmidega seotud probleemide lahendamiseks saate kasutada tööriista Regsvr32 (Regsvr32.exe) OLE-juhtelementide registreerimiseks ja registrist eemaldamiseks.

Näiteks tuleb järgmises Microsofti teabebaasi artiklis tööriista Regsvr32.exe abil tühistada Wuv3is.dll-juhtelemendi registreerimine, enne kui installite selle uuesti saidilt Windows Update:
241122 Rakenduse tõrge, kui klõpsate suvandit Tootevärskendused (võib olla inglise keeles)
Kui juhtelemendi registreerimine nurjus või soovite arendaja teavet selle kohta, kuidas lahendada probleemi nurjunud OLE-juhtelemendi registreerimisega, vt Microsofti teabebaasi artiklit
140346 OLE-juhtelemendi registreerimise ebaõnnestumise võimalikud põhjused (võib olla inglise keeles)
Lisateave
Tööriist Regsvr32.exe on lisatud rakendusse Microsoft Internet Explorer 3.0 ja selle uuematesse versioonidesse ning operatsioonisüsteemi Windows 95 arvutitootjate hooldusväljalaskesse 2 (OSR2) ja selle uuematesse versioonidesse ning Windows NT 4.0 hoolduspaketti 5 (SP5) ja selle uuematesse versioonidesse. Regsvr32.exe on installitud süsteemikausta (Windows Millennium Edition / Windows 98 / Windows 95) või System32 (Windows NT / Windows XP / Windows Vista / Windows 7).

Märkus. Operatsioonisüsteemi Windows 64-bitises versioonis on kaks faili Regsv32.exe versiooni.
 • 64-bitine versioon on %systemroot%\System32\regsvr32.exe;
 • 32-bitine versioon on %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Tööriista Regsvr32.exe kasutus

Tööriistal RegSvr32.exe on järgmised käsureasuvandid.
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:käsurida]] DLL-faili nimi

/u – tühistab serveri registreerimise
/i – kutsub välja DLL-faili installifunktsiooni DllInstall ja edastab sellele valikulise [käsurea]; kasutatuna koos suvandiga /u kutsub välja DLL-faili desinstallifunktsiooni dll uninstall
/n – ei kutsu välja funktsiooni DllRegisterServer; seda suvandit tuleb kasutada koos suvandiga /i
/s – vaikne; teatebokse ei kuvata (lisati Windows XP ja Windows Vista puhul)
Kui kasutate tööriista Regsvr32.exe, proovib see komponendi laadida ja kutsuda välja iseregistreerumisfunktsiooni DLLSelfRegister. Kui see katse õnnestub, kuvab Regsvr32.exe õnnestumisest teatava dialoogiboksi. Kui katse ebaõnnestub, tagastab Regsvr32.exe tõrketeate. See võib sisaldada Win32 tõrkekoodi. Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
193625 WinIneti tõrkekoodid (12001 kuni 12156) (võib olla inglise keeles)
Näiteks ActiveX-juhtelemendi Sample.ocx käsitsi registreerimiseks tippige käsuviiba aknasse järgmine käsk:
c:\regsvr32.exe sample.ocx

Tööriista Regsvr32.exe tõrketeated operatsioonisüsteemis Windows Vista ja uuemates versioonides

Järgmine loend sisaldab tööriista RegSvr32 tõrketeateid ja tõrgete võimalikke põhjuseid.
 • Käsulipp %1 pole õige. Palun vaadake käsu kasutamisjuhised üle ja proovige uuesti.
 • Käsureal edastati tööriistale Regsvr32.exe vigane suvandite kombinatsioon.
 • Seda käsku saab kasutada ainult siis, kui on avatud Microsoft Visual Studio kohandatud Activex-juhtelemendi projekt.
 • Tööriist Regsvr32.exe käivitati Visual Studio kaudu, kuid käsureal ei määratud ühtegi moodulit.
 • Mooduli registreerimiseks tuleb esitada kahendfaili nimi.
 • Tööriist Regsvr32.exe käivitati, kuid käsureal ei määratud ühtegi moodulit.
 • Käsu OleInitialize käivitamine ebaõnnestus. Võimalik, et arvutil ei ole piisavalt mälu. Sulgege kõik avatud programmid ja proovige seejärel uuesti.
 • Regsvr32 peab enne vajalike COM-teegi funktsioonide kutsumist COM-teegi lähtestama ja enne sulgumist selle lähtestamise tagasi võtma. Need tõrketeated ilmnevad siis, kui COM-teegi lähtestamise või lähtestamise tagasivõtmise katse ebaõnnestub.
 • Mooduli %1 laadimine ebaõnnestus.\n\n Veenduge, et kahendfail on salvestatud määratud teele, või siluge seda, et kontrollida, kas kahendfaili või sellest sõltuvate DLL-failidega esineb probleeme.\n\n%2.
 • Käsureal määratud mooduli laadimisel ilmnes tõrge. Tõrketeate tekst kuvatakse selle teate osana.
 • Moodul %1 laaditi, kuid sisendpunkti %2 ei leitud.\n\nVeenduge, et %1 on õige DLL- või OCX-fail ja proovige seejärel uuesti.
 • Tööriist Regsvr32.exe ei suutnud leida käsureal määratud moodulis nõutavat sisendpunkti. Nii võib juhtuda, kui sisendpunkte ei ekspordita moodulist õigesti või kui moodul ei ole DLL- või OCX-fail.
 • Moodul %1 laaditi, kuid funktsiooni %2 väljakutsumine ebaõnnestus tõrkekoodiga %3.\n\nKui soovite selle probleemi kohta lisateavet, kasutage võrguotsingut ja otsingusõnana tõrkekoodi.
 • Ilmnes tõrge, kui tööriist Regsvr32.exe käivitas käsureal määratud mooduli sisendpunkti. Tõrketeate kood kuvatakse selle teate osana.
 • Võimalik, et moodul %1 ei ühildu Windowsi versiooniga, mida käitate. Kontrollige, kas moodul ühildub tööriista Regsvr32.exe x86 (32-bitise) või x64 (64-bitise) versiooniga.
 • See tõrge võib ilmneda näiteks juhul, kui tööriist Regsvr32.exe käivitatakse x86 arvutis ja käsureal määratud moodul on 64-bitine.

Regsvr32.exe tõrketeated Windowsi varasemates versioonides kui Windows Vista

Järgmine loend sisaldab tööriista RegSvr32 tõrketeateid ja tõrgete võimalikke põhjuseid.
 • Unrecognized flag: /invalid_flag
 • Tippisite kehtetu lipu- või lülitikombinatsiooni (vt selle artikli jaotist Tööriista Regsvr32.exe kasutus).
 • DLL-i nime pole määratud.
 • Te ei lisanud DLL-faili nime (vt selle artikli jaotist Tööriista Regsvr32.exe kasutus).
 • Dll_Name laaditi, kuid funktsioonide DllRegisterServer või DllUnregisterServer sisendpunkti ei leitud.
 • Antud Dll nimi pole .DLL- ega .OCX-fail. See tõrketeade kuvatakse näiteks siis, kui tipite regsvr32 wjview.exe.
 • Dll_Name pole täitmisfail ja selle failitüübi jaoks pole registreerimisabistajat registreeritud.
 • Antud Dll nimi pole täitmisfail (laiendiga exe, dll või ocx). See tõrketeade kuvatakse näiteks siis, kui tipite regsvr32 autoexec.bat.
 • Dll_Name laaditi, kuid funktsioonide DllRegisterServer või DllUnregisterServer sisendpunkti ei leitud.
 • Antud Dll nime ei saa eksportida või mälus on Dll nime rikutud versioon. Faili leidmiseks ja eemaldamiseks kasutage funktsiooni Pview.
 • Dll_Name pole iseregistreeruv või mälus on faili rikutud versioon.
 • See tõrketeade kuvatakse näiteks siis, kui tipite regsvr32 icwdial.dll, sest fail Icwdial.dll pole iseregistreeruv. Kui kahtlustate, et mälus võib olla faili Dllname rikutud versioon, proovige, kas on abi arvuti taaskäivitamisest või pakkige faili algne versioon uuesti lahti. Kui arvuti töötab operatsioonisüsteemiga Windows NT, võib olla vajalik kasutada ressursikomplekti Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit tööriista Kill või Pview. Lisateabe saamiseks lugege Microsofti teabebaasi artiklit 197155: Orbprotsesside lõpetamine (võib olla inglise keeles)
 • OleInitialize nurjus (või OleUninitialize nurjus)
 • Regsvr32 peab enne vajalike COM-teegi funktsioonide kutsumist COM-teegi lähtestama ja enne sulgumist selle lähtestamise tagasi võtma. Need tõrketeated ilmnevad siis, kui COM-teegi lähtestamise või lähtestamise tagasivõtmise katse ebaõnnestub. Näiteks võib fail Ole32.dll olla rikutud või selle versioon on sobimatu.
 • LoadLibrary("Dll_Name") nurjus. Funktsioon GetLastError tagastab väärtuse 0x00000485
 • From Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). See tähendab, et ühte teegi faili, mis on vajalik rakenduse käivitamiseks, ei leitud. See tõrketeade antakse näiteks siis, kui tipite regsvr32 missing.dll ja faili Missing.dll ei leita.
 • LoadLibrary("Dll_Name") nurjus. Funktsioon GetLastError tagastab väärtuse 0x00000002
 • From Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). See tähendab, et süsteem ei leia määratud faili. Teisisõnu, sõltuvat DLL-i ei leitud. See tõrketeade antakse näiteks siis, kui tipite regsvr32 icwdial.dll ja fail Tapi32.dll (sõltuv) on puudu.
 • LoadLibrary("dskmaint.dll") nurjus. Funktsioon GetLastError tagastab väärtuse 0x000001f
 • From Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). See tähendab, et süsteemiga ühendatud seade ei tööta. Selline käitumine võib ilmneda Win16 DLL-faili registreerimise katsel. See tõrketeade antakse näiteks siis, kui tipite regsvr32 dskmaint.dll.
 • DllRegisterServer (või DllUnregisterServer) failis Dll_Name nurjus. Tagastuskood oli: string
 • Otsige Winerror.h faili teates antud stringi kohta.

Täiendavad ressursid
regsrv32 exe w98hem
Atribuudid

Artikli ID: 249873 – viimati läbi vaadatud: 10/31/2012 16:20:00 – redaktsioon: 10.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business N, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional N, Microsoft Windows XP Home Edition N, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Tagasiside
p;did=1&t=">Ctrl = ""; document.write("