Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windowsi registriteave kogenud kasutajatele

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Kokkuvõte
Käesolevas artiklis kirjeldatakse registrit. Käesolev artikkel sisaldab ka teavet registri varundamise ja redigeerimise kohta ning esitab lisateabe viited.

Lisateave

Registri kirjeldus

Sõnaraamatu Microsoft Computer Dictionary viiendas redaktsioonis on mõiste "register" määratletud järgmiselt:
opsüsteemides Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT ja Windows 2000 kasutatav hierarhiline keskandmebaas, kus talletatakse ühe või mitme kasutaja, rakenduse ja riistvaraseadme jaoks süsteemi konfigureerimiseks vajalikku teavet.

Register sisaldab teavet, mida Windows töötamise ajal pidevalt kasutab (nt iga kasutaja profiili, arvutisse installitud rakenduste, loodavate dokumenditüüpide, kaustade ja rakenduseikoonide atribuudilehesätete, süsteemi riistvara ning kasutatavate portide kohta).

Register asendab enamiku tekstipõhistest ini-failidest, mida kasutatakse opsüsteemis Windows 3.x ja MS-DOS-i konfiguratsioonifailides (nt Autoexec.bat ja Config.sys). Kuigi paljude Windowsi opsüsteemide register on sarnane, leidub neis siiski ka erinevusi.
Registritaru on registri võtmete, alamvõtmete ja väärtuste rühm, millel on andmete varukoopiaid sisaldavate tugifailide komplekt. Kõigi tarude (v.a HKEY_CURRENT_USER) tugifailid asuvad opsüsteemide Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Vista puhul kaustas %SystemRoot%\System32\Config. Taru HKEY_CURRENT_USER tugifailid asuvad kaustas %SystemRoot%\Profiles\Username. Nendes kaustades asuvate failide nimelaiendid näitavad neis failides sisalduvate andmete tüüpi. Ka nimelaiendi puudumine võib vahel näidata seda, mis tüüpi andmeid fail sisaldab.
RegistritaruTugifailid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
Opsüsteemis Windows 98 on registrifailide nimed User.dat ja System.dat. Opsüsteemis Windows Millennium Edition on registrifailide nimed Classes.dat, User.dat ja System.dat.

Märkus. Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Vista turbefunktsioonid võimaldavad administraatoril reguleerida registrivõtmetele juurdepääsu.

Järgmises tabelis on loetletud süsteemi kasutatavad eelmääratletud võtmed. Võtmete nimed saavad olla kuni 255 märgi pikkused.
Kaust / eelmääratletud võtiKirjeldus
HKEY_CURRENT_USERSisaldab parajasti sisselogitud kasutaja konfiguratsiooniteabe juurkausta. Siin talletatakse kasutaja kaustu, ekraanivärve ning juhtpaneeli sätteid. See teave on seostatud kasutaja profiiliga. Selle võtme nimena kasutatakse vahel lühendit HKCU.
HKEY_USERSSisaldab kõiki arvuti aktiivselt laaditud kasutajaprofiile. HKEY_CURRENT_USER on võtme HKEY_USERS alamvõti. Võtme HKEY_USERS nimena kasutatakse vahel lühendit HKU.
HKEY_LOCAL_MACHINESisaldab arvutikohast konfiguratsiooniteavet (iga kasutaja oma). Selle võtme nimena kasutatakse vahel lühendit HKLM.
HKEY_CLASSES_ROOTSee on võtme HKEY_LOCAL_MACHINE\Software alamvõti. Siin talletatav teave tagab selle, et Windows Exploreri abil faili avamisel avaneb õige programm. Selle võtme nimena kasutatakse vahel lühendit HKCR. Alates opsüsteemist Windows 2000 talletatakse see teave nii võtmes HKEY_LOCAL_MACHINE kui ka HKEY_CURRENT_USER. Võti HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes sisaldab vaikesätteid, mida saab rakendada kõigi kohaliku arvuti kasutajate puhul. Võti HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes sisaldab sätteid, mis alistavad vaikesätted ning kehtivad ainult interaktiivse kasutaja puhul. Võti HKEY_CLASSES_ROOT pakub registrivaadet, kus nende kahe allika teave on ühendatud. HKEY_CLASSES_ROOT annab samuti koondülevaate Windowsi varasemate versioonide jaoks loodud programmidest. Interaktiivse kasutaja sätete muutmiseks tuleb muuta võtit HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, mitte võtit HKEY_CLASSES_ROOT. Vaikesätete muutmiseks tuleb muuta võtit HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Kui kirjutate võtmeid võtme HKEY_CLASSES_ROOT alamvõtmetesse, salvestab süsteem selle teabe võtmesse HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Kui kirjutate väärtusi võtme HKEY_CLASSES_ROOT alamvõtmesse ning see võti on juba võtmes HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes olemas, salvestab süsteem selle teabe sinna, mitte võtmesse HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGSisaldab teavet süsteemi käivitamisel kohaliku arvuti kasutatava riistvaraprofiili kohta.
Märkus. Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Vista 64-bitiste versioonide register on jaotatud 32- ja 64-bitisteks võtmeteks. Paljudel 32-bitistel võtmetel on samad nimed, mis nende 64-bitistel eksemplaridel, ning vastupidi. Registriredaktori 64-bitises vaikeversioonis, mis on kaasatud Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Vista 64-bitistesse versioonidesse, kuvatakse 32-bitised võtmed järgmise sõlme koosseisus:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Windowsi 64-bitistes versioonides registri kuvamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastava Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
305097 Süsteemiregistri kuvamine Windowsi 64-bitistes versioonides (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne) (võib olla inglise keeles)

Järgmises tabelis on loetletud andmetüübid, mis on praegu Windowsis määratletud ning kasutusel. Väärtuste nimede suurim lubatud pikkus (opsüsteemiti) on järgmine:
 • Windows Server 2003, Windows XP ja Windows Vista puhul: 16 383 märki
 • Windows 2000: 260 ANSI märki või 16 383 Unicode'i märki
 • Windows Millennium Edition / Windows 98 / Windows 95: 255 märki
Pikad väärtused (üle 2048 baidi) tuleb salvestada failidena, mille failinimed salvestatakse registrisse. Siis töötab register tõhusalt. Väärtuste suurim lubatud pikkus (opsüsteemiti) on järgmine:
 • Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista: saadaolev mälumaht
 • Windows Millennium Edition / Windows 98 / Windows 95: 16 300 baiti
Märkus. Võtme kõigi väärtuste kogumahu piirang on 64 000.
NimiAndmetüüpKirjeldus
BinaarväärtusREG_BINARYBinaarsed toorandmed. Suuremat osa riistvarakomponentide teabest talletatakse binaarandmetena ja kuvatakse registriredaktoris kuueteistkümnendvormingus.
Väärtus DWORDREG_DWORDAndmed, mida tähistab nelja (4) baidi pikkune arv (32-bitine täisarv). Paljud seadmedraiverite ja teenuste parameetrid on seda tüüpi ning need kuvatakse registriredaktoris binaar-, kuueteistkümnend- või kümnendvormingus. Seotud väärtused on DWORD_LITTLE_ENDIAN (tähtsusetuim bait asub madalaimas aadressis) ja REG_DWORD_BIG_ENDIAN (tähtsusetuim bait asub kõrgeimas aadressis).
Laiendatav stringiväärtusREG_EXPAND_SZMuutujapikkune andmestring. See andmetüüp hõlmab muutujaid, mis lahendatakse siis, kui mõni programm või teenus neid andmeid kasutab.
Mitmest stringist koosnev väärtusREG_MULTI_SZMitmene string. Seda tüüpi on tavaliselt väärtused, mis sisaldavad loetavas vormis loendeid või mitut väärtust. Kirjed on eraldatud tühikute, komade või muude märkidega.
Stringi väärtusREG_SZKindla pikkusega tekstistring
BinaarväärtusREG_RESOURCE_LISTPesastatud massiivide jada, mis on ette nähtud sellise ressursiloendi talletamiseks, mida kasutab riistvara seadmedraiver või füüsiline seade, mida see juhib. Süsteem tuvastab need andmed ja kirjutab puusse \ResourceMap ning need kuvatakse registriredaktoris kuueteistkümnendvormingus binaarväärtusena.
BinaarväärtusREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTPesastatud massiivide jada, mis on mõeldud seadmedraiveri võimalike riistvararessursside loendi salvestamiseks, mida see draiver või mõni selle kontrollitavatest füüsilistest seadmetest saab kasutada. Süsteem kirjutab selle loendi alamhulga puusse \ResourceMap. Süsteem tuvastab need andmed ning need kuvatakse registriredaktoris kuueteistkümnendvormingus binaarväärtusena.
BinaarväärtusREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORPesastatud massiivide jada, mis on mõeldud ressursiloendi salvestamiseks, mida kasutab füüsiline riistvaraseade. Süsteem tuvastab need andmed ja kirjutab puusse \HardwareDescription ning need kuvatakse registriredaktoris kuueteistkümnendvormingus binaarväärtusena.
Mitte ühtegiREG_NONEKindla tüübita andmed. Need andmed kirjutab registrisse süsteem (või teevad seda rakendused) ning need kuvatakse registriredaktoris kuueteistkümnendvormingus binaarväärtusena.
LinkREG_LINKUnicode-string, mis on sümboolse lingi nimi.
Väärtus QWORDREG_QWORDAndmed, mida tähistab 64-bitine täisarv. Need andmed kuvatakse registriredaktoris binaarväärtusena ning neid kasutati esmakordselt opsüsteemis Windows 2000.

Registri varundamine

Enne registri muutmist eksportige need registrivõtmed, mida plaanite muuta, või varundage kogu register. Probleemi ilmnemisel saate siis täita käesoleva artikli jaotises "Registri taastamine" antud juhiseid registri endise oleku taastamiseks. Terve registri varundamiseks kasutage süsteemi oleku varundamiseks varundusutiliiti. Süsteemi olek hõlmab registrit, andmebaasi COM+ Class Registration ja buudifaile. Varundusutiliidi abil süsteemi oleku varundamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite vaatamiseks järgmisi artiklinumbreid:
308422 Windows XP-s sisalduva varundusutiliidi kasutamine arvuti failide ja kaustade varundamiseks (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
320820 Windows XP Home Editioni varundusutiliidi kasutamine failide ja kaustade varundamiseks (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
326216 Varundusfunktsiooni kasutamine andmete varundamiseks ja taastamiseks opsüsteemis Windows Server 2003 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne) (võib olla inglise keeles)

Registri muutmine

Registriandmete muutmiseks peab programm kasutama järgmisel MSDN-i veebisaidil määratletud registrifunktsioone: Administraatorid saavad registrit muuta registriredaktori (Regedit.exe või Regedt32.exe), rühmapoliitika, süsteemipoliitika, registrifailide (.reg) või skriptide (nt VisualBasicu skriptifailide) käitamise abil.

Windowsi kasutajaliidese kasutamine

Registri käsitsi redigeerimise asemel on süsteemisätteid soovitatav muuta Windowsi kasutajaliidese kaudu. Vahel võib aga registri muutmine osutuda mõne tootega seotud probleemi lahendamiseks vajalikuks. Kui probleemi on Microsofti teabebaasis (Knowledge Base) käsitletud, on saadaval ka selle probleemi lahendamise jaoks registri muutmise üksikasjalikud juhised. Soovitatav on need juhised täpselt täita.

Registriredaktori kasutamine

Hoiatus. Kui muudate registrit registriredaktori või mõne muu meetodi abil valesti, võivad ilmneda tõsised probleemid. Nende probleemide tõttu peate võib-olla opsüsteemi uuesti installima. Microsoft ei garanteeri, et neid probleeme saab lahendada. Muudate registrit omal vastutusel.
Registriredaktori abil saate teha järgmist:
 • otsida üles vajaliku alampuu, võtme, alamvõtme või väärtuse;
 • alamvõtmeid või väärtusi lisada;
 • väärtusi muuta;
 • alamvõtmeid või väärtusi kustutada;
 • alamvõtmeid või väärtusi ümber nimetada.
Registriredaktori navigeerimisalal kuvatakse kaustad. Iga kaust tähistab kohaliku arvuti eelmääratletud võtit. Kui loote juurdepääsu kaugarvuti registrile, kuvatakse ainult kaks eelmääratletud võtit: HKEY_USERS ja HKEY_LOCAL_MACHINE.

Rühmapoliitika kasutamine

Microsofti halduskonsool (Microsoft Management Console – MMC) sisaldab haldusriistu, mille abil saate hallata võrke, arvuteid, teenuseid ja muid süsteemikomponente. Rühmapoliitika MMC lisandmooduli abil saavad administraatorid määratleda arvutitele või kasutajatele rakendatavaid poliitikasätteid. Kohalikus arvutis saate rühmapoliitika juurutada kohaliku rühmapoliitika MMC lisandmooduliga Gpedit.msc. Active Directorys saate rühmapoliitika juurutada Active Directory kasutajate ja arvutite MMC lisandmooduliga. Rühmapoliitika kasutamise kohta leiate lisateavet vastava rühmapoliitika MMC lisandmooduli spikriteemadest.

Registrikirjefaili (.reg) kasutamine

Looge registrimuudatusi sisaldav registrikirjefail (.reg) ja käivitage see REG-fail arvutis, kus soovite muudatused sisse viia. REG-faili saate käivitada käsitsi või logimisskripti kaudu. Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
310516 Registri alamvõtmete ja väärtuste lisamine, muutmine ja kustutamine registrikirjefaili (.reg) abil

Windowsi skriptihost

Windowsi skriptihost (Windows Script Host) lubab VBScripti ja JScripti skripte käitada otse operatsioonisüsteemis. Saate luua VBScripti ja JScripti faile, mis kasutavad registrikirjete ja -väärtuste kustutamiseks, lugemiseks ja kirjutamiseks Windowsi skriptihosti meetodeid. Nende meetodite kohta lisateabe saamiseks külastage järgmisi Microsofti veebisaite:
RegDelete-meetod
RegRead-meetod
RegWrite-meetod

WMI kasutamine

WMI (Windows Management Instrumentation) on Microsoft Windowsi opsüsteemi komponent, mis kujutab endast veebipõhise ettevõttehalduse (Web-Based Enterprise Management – WBEM) Microsofti juurutust. WBEM on ettevõttekeskkonnas haldusteabele juurdepääsuks mõeldud standardtehnoloogia väljatöötamise algatus. WMI abil saate ettevõttekeskkonnas teatud haldustoiminguid (nt registri muutmine) automatiseerida. WMI-d saab kasutada sellistes skriptimiskeeltes, millel on Windowsis mootor olemas ja mis suudavad töödelda Microsofti ActiveX-objekte. Windowsi registrit saate muuta ka WMI käsureautiliidiga (Wmic.exe).
WMI kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti: WMI käsureautiliidi kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
290216 WMI (Windows Management Instrumentation) käsurea utiliidi (Wmic.exe) kirjeldus (võib olla inglise keeles)

Windowsi konsooliregistririista kasutamine

Registri muutmiseks saate kasutada Windowsi konsooliregistririista (Console Registry Tool – Reg.exe). Tööriista Reg.exe spikri vaatamiseks tippige käsureale käsk reg /? ja klõpsake siis nuppu OK.

Registri taastamine

Registri taastamiseks kasutage sobivat meetodit.

Registrivõtmete taastamine

Eksporditud registri alamvõtmete taastamiseks topeltklõpsake jaotises "Registri alamvõtmete eksport" salvestatud registrikirjefaili (.reg). Soovi korral saate varukoopia põhjal taastada ka terve registri. Terve registri taastamise kohta leiate lisateavet käesoleva artikli jaotisest "Terve registri taastamine".

Terve registri taastamine

Terve registri taastamiseks taastage varukoopia põhjal süsteemi olek. Süsteemi oleku varukoopia põhjal taastamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
309340 Windows XP varundusfunktsiooni kasutamine failide ja kaustade taastamiseks

Märkus. Süsteemi oleku varundamisel luuakse registrifailide värskendatud koopiad ka kaustas %SystemRoot%\Repair. Kui pärast registri muutmist ei õnnestu Windows XP-d enam käivitada, saate registrifailid käsitsi asendada. Selleks täitke järgmise Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli esimeses osas toodud juhised:
307545 Windows XP käivitamist takistava rikutud registri taastamine
Viited
Lisateabe saamiseks külastage järgmisi Microsofti veebisaite: Windows Serveri katsetatud toodete kataloog on teatmematerjal selliste toodete kohta, mida on Windows Serveriga ühilduvuse osas katsetatud. Lisateavet varundustoodete kohta, mida on Windows Serveriga ühilduvuse osas testitud, leiate järgmiselt Microsofti veebisaidilt:Andmekaitsehalduse programm Data Protection Manager (DPM) on Microsoft System Centeri haldustoodete pere üks olulisemaid liikmeid, mis aitab IT-spetsialistidel Windowsi keskkonda hallata. DPM on Windowsi varundus- ja taastefunktsioonide uus standard, mis pakub sujuvalt integreeritud kettaid ja lintkandjaid kasutavate Microsofti rakenduse- ja failiserverite jaoks pidevat andmekaitset. DPM-i kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti: Andmetaaste kohta leiate lisateavet järgmiselt Microsofti veebisaidilt: Registri varundamise ja taastamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
322756 Registri varundamine ja taastamine Windows XP-s ja Windows Vistas (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
322755 Registri varundamine, muutmine ja taastamine opsüsteemis Windows 2000 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
323170 Registri varundamine, muutmine ja taastamine opsüsteemis Windows 4.0 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne) (võib olla inglise keeles)
322754 Windows 95, Windows 98 ja Windows Me registri varundamine, redigeerimine ja taastamine (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne) (võib olla inglise keeles)
Failide Regedit.exe ja Regedt32.exe vaheliste erinevuste kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
141377 Failide Regedit.exe ja Regedt32.exe vahelised erinevused (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne) (võib olla inglise keeles)
register system registration database .reg
Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel „FAST PUBLISH” (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 256986 – Viimeisin tarkistus: 05/31/2013 13:10:00 – Versio: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986
Palaute