Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Üldine USB-tõrkeotsing opsüsteemides Windows 98, Windows 98 Second Edition ja Windows Me

Kui käesolev artikkel ei kirjelda teie arvutis ilmnenud riistvaraprobleemi, külastage täiendavate riistvara käsitlevate artiklite lugemiseks järgmist Microsofti veebisaiti:
KOKKUVÕTE
Käesolevas artiklis jagatakse opsüsteemide Windows 98, Windows 98 Second Edition ja Windows Millennium Edition (Me) USB-seadmete tõrkeotsingu üldisi näpunäiteid.
LISATEAVE
Kuna USB-seadmed on isehäälestuvad, ei saa neid eriti reguleerida ega konfigureerida. Enamikku USB-probleeme õnnestub siiski tagasiulatuvalt uurida juhul, kui põhjuseks on üks järgmistest:
  • rikkis või valesti konfigureeritud riistvara;
  • rikutud, valesti konfigureeritud või puuduv seadmedraiver;
  • sobitamatud kaablid;
  • aegunud püsivara või baasvahetussüsteem (BIOS);
  • valesti konfigureeritud juurjaotur (root hub).
Kui on vaja lahendada USB-seadmetega seotud probleeme, saate järgmiste tõrkeotsingu näpunäidete abil kõiki neid variante kontrollida.

Rikutud või valesti konfigureeritud riistvara

Tavaliselt põhjustab rikutud või valesti konfigureeritud seadme USB-porti ühendamine arvuti hangumise (arvuti lõpetab reageerimise). Enamasti tuleb sel juhul siini lähtestamiseks arvuti füüsiliselt välja ja seejärel jälle sisse lülitada. Võtke arvesse, et konkreetset rikkis või valesti konfigureeritud seadet leida võib olla palju raskem. Kui käepärast on mõni muu töökorras arvuti, proovige ühendada seade sinna ning vaadake, kas tekib sama probleem.

Kui seade on ühendatud sekundaarjaoturisse, lahutage see sealt ja ühendage see otse juurjaoturisse.

Paljud riistvaraprobleemid (nt liiga suur või väike võimsus, ebapiisav läbilaskevõime, rikutud või valesti konfigureeritud püsivara jne) võivad põhjustada tõrkeid.

Kontrollige Seadmehaldurit, veendumaks, et juurjaotur töötab õigesti. Kui juurjaoturi nime kõrval on kuvatud kollase ringiga ümbritsetud hüüumärk, kontrollige, kas BIOS määrab USB-juurkontrollerile katkestusnõude (IRQ). Seda on vaja seadmedraiveri laadimiseks. Seadmehalduriga riistvaraprobleemide tõrkeotsingu sooritamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastava Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
133240 Seadmekonfliktide tõrkeotsing Seadmehalduri abil (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Kui ükski seade juurjaoturisse ühendamisel ei tööta, siis kontrollige, ega siiniga seotud toitenõudeid ole rikutud. USB-seadmed võivad tarbida kuni 500 milliamprit iga ühenduse kohta. Kui mõni seade püüab tarbida sellest rohkem energiat, soovitatakse lasta arvutil selle seadme port keelata, kuni arvutitoide on tsükliliseks muudetud (seda nimetatakse ka pordi töö katkestamiseks). Kui seade tarbib energiat vähem kui 50 milliamprit, siis port ei aktiveeru üldse.

USB-siini energiakasutuse kontrollimiseks minge USB-juurjaoturi atribuutide vahekaardile Power (Toide).

Rikutud, valesti konfigureeritud või puuduv seadmedraiver

USB-seadme ühendamisel peaks arvuti selle seadme ilma seadmedraiverit taotlemata laadima ja seejärel konfigureerima (eeldades, et seade kuulub määratletud ja tarnitava klassi draiverite hulka). Kui arvuti küsib teilt seadmedraiverit, uurige seadme tootjalt, kas seadme jaoks on saadaval draiver.

Sobitamatud kaablid

On olemas kahte tüüpi USB-kaablid – kiired ja aeglased. Väiksema läbilaskevõimega kaablid erinevad suurema läbilaskevõimega kaablitest eeskätt varjestuse poolest. Kui ühendate suuremat läbilaskevõimet toetava seadme väiksema läbilaskevõimega kaabliga, võib pikema ühenduskaabli puhul tekkida signaalis moonutusi.

Veenduge, et jaoturi kaudu energiat tarbiv seade poleks ühendatud ahelasse, kus teisel pool on toiteta jaotur, ning kontrollige, kas kogu USB-ahel töötab õigesti Toiteta jaotiga ühendamine põhjustab jaoturi ja kõigi ahelasse ühendatud seadmete töö katkemise. Kui jaotur on toitega, siis kontrollige, et selle jaoturi toiteallikas oleks õigesti konfigureeritud.

Aegunud püsivara või BIOS

Kõigi USB-seadmete olulisemaid funktsioone täidab püsivara. USB-seadme püsivara sisaldab kogu seadmega seotud teavet. Porti ei lähtestata enne, kui juurjaotur on kõik püsivara deskriptorid laadinud ja kinnitanud. See on väga oluline, kuna kehtib selliste seadmete kohta nagu printerid ja modemid. Veenduge, et teil oleks nii arvuti BIOS-i kui ka iga üksiku seadme jaoks ajakohaseim püsivara.

Püsivara rikutuse või vale konfigureerimise tunnused võivad olla üsna kummalised. USB-seadme eemaldamisel ja seejärel uuestilisamisel muutub see tavaliselt jälle kättesaadavaks. Seade võidakse siiski kuvada ja Seadmehalduris laadida teisese eksemplarina. Kui näete mõne seadme duplikaate, veenduge, et teil on selle seadme ajakohaseim püsivara. See on USB-printerite ja -modemite ühine probleem. Sama põhjusega sarnane probleem ilmneb siis, kui seade laadib seadmedraiveri ja lisab seejärel teise seadme, mille jaoks enam draiverit pole. Seadmehalduris kuvatakse teise seadme nime juures kollase ringiga ümbritsetud hüüumärk. Seade võib küll õigesti töötada, kuid te ei saa seda parasiitseadet eemaldada enne, kui olete selle loonud emaseadme lahti ühendanud. See probleem võib laheneda ka püsivara või seadmedraiveri värskendamisel.

Valesti konfigureeritud juurjaotur

USB-kontrolleritele tuleb määrata IRQ. Katkestusnõude (IRQ) rida määratakse arvuti BIOS-is ja tavaliselt on selleks IRQ 9.

Täiendavad probleemid

Opsüsteemiga Windows 98 seotud probleemid

Windows 98 USB-toega seotud probleemide kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite lugemiseks järgmisi artiklinumbreid:
189591 Puhkerežiimist ärkamisel ei tuvasta arvuti USB-seadet (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
195241 USB-seadmed ei pruugi turvarežiimis töötada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
206002 USB-klaviatuur või hiir ei tööta opsüsteemis Windows 98 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
222131 Dialoogiboksis Close Program (Programmi sulgemine) nupu Close (Sule) klõpsamisel arvuti hangub (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
234778 USB-hiire liigutamine põhjustab prinditöö lõpetamise (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
255715 USB-modemi ja ATI-videoadapteriga Windowsi ei saa sulgeda (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Opsüsteemiga Windows 98 Second Edition seotud probleemid

Opsüsteemi Windows 98 Second Edition USB-toega seotud probleemide kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite lugemiseks järgmisi artiklinumbreid:
253697 Kiirete arvutite OpenHCI-kontrolleri USB-loendi probleemid (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
256084 USB-võrguadapteri lahtiühendamisel ja ühenduse taastamisel ei saa siduda VServerit (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
241831 Pärast NetMeeting 3 kasutuselevõtmist pole Kodaki USB DVC323 digitaalse videokaamera kasutamisel mõni kaamera juhtelement saadaval (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
240075 USB-seadmed ei pruugi opsüsteemis Windows 98 Second Edition töötada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
232865 Dokitud Toshiba Tecra 530CDT ei ärka puhkerežiimist (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
249635 USB-draiver kasutab suurimat toetatavat aruandlusmahtu (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
233086 HP arvuti riistvara tuvastamise ajal seadistamine hangub (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
238781 Pärast dokkimisjaamas USB-kontrolleriga sooja lahtidokkimist arvuti ei ärka (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
250523 Kui USB-kontrolleriga on ühendatud mõni seade, kuvatakse Openhci.sys-is erandi tõrketeade (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
232757 Kodak DVC300 või Kodak DVC323 digitaalse videokaamera ikooni juures kuvatakse punane X (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
240022 Windowsi võti ei pruugi USB-klaviatuuril töötada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
241134 USB-hiir või -klaviatuur ei tööta AMD OHCI USB-kontrolleriga (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
241084 Ühendatud USB-seadmega arvuti hangub ACPI S4 režiimi sisenemisel (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
247385 Opsüsteemis Windows 98 Second Edition töötavates Yamaha YSTMS55D USB-kõlarites puudub heli (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Opsüsteemidega Windows 98 ja Windows 98 Second Edition seotud probleemid

Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
236934 Elektrostaatiline lahendus blokeerib USB-jaoturisse ühendatud seadmed (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
247853 Installitud USB-klaviatuuriga arvuti käivitamisel on suurtäheluku klahv (CAPS LOCK) sisse lülitatud (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
244594 NEC Open Host kontrolleri ja HP USB-skanneri kasutamisel skannimine peatub (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Opsüsteemiga Windows Me seotud probleemid

Windows Me USB-toega seotud probleemide kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite lugemiseks järgmisi artiklinumbreid:
269138 Tõrketeade: The Driver NT1003.SYS Is Not Compatible with Windows Me (Draiver NT1003.SYS ei ühildu opsüsteemiga Windows Me) (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
268170 Iomega USB Zip 100 draivi ühendamisel kuvatakse tõrketeade (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
268146 Windows Millennium Edition tuvastab disketidraivi, kuigi seda pole (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
267860 Roland SuperMPU64 USB-kõlarid ei esita MIDI-muusikat (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
267597 HP ScanJet 4100C tõrketeade: This Program Does Not Run Correctly on This Version of Windows (See programm ei tööta selles Windowsi versioonis õigesti) (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
267491 MP3 Audio jätab USB-seadmetega failide kopeerimisel helilõike vahele (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
267317 PS/2-hiire draiverit ei saa Seadmehaldurist eemaldada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
266068 Opsüsteemi Windows Millennium Edition ei saa installida Philips 665 Vesta USB-kaamerat (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
266014 USB- või IEEE 1394 mäluseadmele pole määratud draivitähte (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
266013 Klaviatuuri korduskiirus ei vasta klaviatuuri atribuudisättele (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
265876 USB-disketidraivide ja LS-120 draivide väljutamissuvand ei pruugi töötada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
265860 Edit.com-is ei saa USB-klaviatuuri tõstuklahviga (Shift) teksti valida (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
265478 Aureal VXD draiverite installimine võib põhjustada USB-heliseadmete eemaldamise (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
264523 Midi-failide taasesitusfunktsioon ei tööta õigesti (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
264386 USB-seadmega ei saa arvutit puhkerežiimist äratada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
264338 USB-veebikaamerad võivad põhjustada talveunerežiimi valesti töötamist (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
263796 Windows Me põhine arvuti hangub, kui proovite mõnda toimingut lõpetada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
263764 Pärast PC Cardi sisestamist kuvatakse tõrketeade "Fatal Exception" ("Parandamatu erand") või USB-seadmed ei tööta (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
262725 Opsüsteemi Windows Me ei saa installida PlugWorks 2.3 kõlaritarkvara (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
261842 Opsüsteemis Windows Millennium Edition ei saa kasutada USB-klaviatuuri puhkerežiimi (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
261822 Logitech PageScan ei tööta pärast uuendamist (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
261729 Microtek C6 skanner ei vasta ja on Seadmehalduris kuvatud tundmatu seadmena (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
261702 Opsüsteemis Windows Millennium Edition ei saa Sony HiFD USB 200-megabaidise kettadraiviga vormindada (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
261696 USB-heliseade kuvab teate "Out of Bandwidth" ("Ribalaiusest väljas") (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
261501 USB CD-ROM pärast draiveri värskendamist ei tööta (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
261380 Opsüsteemi Windows Millennium Edition ei saa installida Hewlett-Packard 4200c skanneritarkvara PrecisionScan LT 3.0 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
260546 Windows Me's printimiseks peab HP USB-printeritel olema installitud HP tarkvara (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
257770 Windows Me's ei saa muuta IntelliPoint-hiirte (Explorer, Optical ja Web) sätteid (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
257395 Klaviatuuri Natural Keyboard üldotstarbeline jaotur on kuvatud 4 pordiga jaoturina (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
256300 USB-sisendseadmed turvarežiimis või reaalrežiimis ei tööta (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
255954 USB-ribalaiuse kasutuse tuvastamine Windows Me's (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
254901 USB-seadmete ühendamisel kuvatakse tõrketeade "USB Power Exceeded" ("USB-toiteallika võimsus ületatud") (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)


HWUSB w98standby
Atribuudid

Artikli ID: 263218 – viimati läbi vaadatud: 08/08/2006 09:36:07 – redaktsioon: 4.1

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbhardware kbinfo kbtshoot KB263218
Tagasiside