.NET Framework 3.5 installitõrge: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Probleem ilmneb, kui proovite installida raamistikku Microsoft .NET Framework 3.5 arvutisse, mis käitab operatsioonisüsteemi Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 või Windows Server 2012.
Tõrkekoodi 0x800F0906 lahendused
See tõrkekood kuvatakse seetõttu, et arvuti ei saa vajalikke faile Windows Update’ist alla laadida.
1. meetod. Kontrollige Interneti-ühendust
Sellise käitumise põhjuseks võib olla võrgu, puhverserveri või tulemüüri konfiguratsioon või võrgu, puhverserveri või tulemüüri nurjumine. Probleemi lahendamiseks proovige luua ühendus veebisaidiga Microsoft Update.

Kui te ei pääse nimetatud veebisaidile ligi, kontrollige oma Interneti-ühendust või võtke ühendust võrguadministraatoriga, et kindlaks määrata, kas mõni konfiguratsioon blokeerib veebisaidile juurdepääsu.
2. meetod. Rühmapoliitika sätete konfigureerimine
Sellist käitumist võib põhjustada ka süsteemiadministraator, kes konfigureerib arvutit nii, et see kasutab teeninduseks teenust Windows Server Update Services (WSUS), mitte Microsoft Windows Update’i serverit. Sel juhul võtke ühendust süsteemiadministraatoriga ja paluge rühmapoliitika säte Täpsusta valikulise komponendi installi ja komponendi paranduse sätteid lubada ning väärtust Alternatiivse lähtefaili tee konfigureerida või suvand Võta parandussisu allalaadimiseks ühendust otse Windows Update’i, mitte teenuse Windows Server Update Services (WSUS) valikuga.

Rühmapoliitika sätte konfigureerimiseks tehke järgmist.
 1. Käivitage kohaliku rühmapoliitika redaktor või rühmapoliitika halduskonsool.

  Windows 8 ja Windows Server 2012: Viige kursor ekraani ülemisse paremasse nurka, klõpsake valikut Otsing, sisestage rühmapoliitika, klõpsake valikut Sätted ja seejärel käsku Redigeeri rühmapoliitikat.


  Windows 8.1 ja Windows Server 2012 R2. Viige kursor ekraani ülemisse paremasse nurka, klõpsake valikut Otsing, sisestage rühmapoliitika ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri rühmapoliitikat.
 2. Laiendage jaotises Arvuti konfiguratsioon väärtust Haldusmallid ning klõpsake seejärel suvandit Süsteem. Selle toimingu kuvatõmmis on allolevas loendis.
 3. Avage rühmapoliitika säte Täpsusta valikulise komponendi installi ja komponendi paranduse sätteid ning valige seejärel säte Lubatud. Selle toimingu kuvatõmmis on allolevas loendis.
  Selle toimingu kuvatõmmis
 4. Kui soovite alternatiivse lähtefaili määrata, tippige väljale Alternatiivse lähtefaili tee sellise ühiskausta täielik tee, mis sisaldab installikandja kausta \sources\sxs sisu.
  Ühiskasutusega kaustatee näide: \\server_name\share\Win8sxs
  Või määrake WIM-fail. Selleks et WIM-faili alternatiivse lähtefaili asukohaks määrata, lisage teele eesliide WIM: ning seejärel järelliitena selle tõmmise indeks, mida soovite WIM-failis kasutada.
  WIM-faili tee näide: WIM:\\server_name\share\install.wim:3
  Märkus. Näites tähistab 3 selle kujutise indeksit, millest leiab funktsioonifailid.
 5. Võimaluse korral valige märkeruut Võta parandussisu allalaadimiseks ühendust otse Windows Update'i, mitte Windows Server Update Servicesiga (WSUS).
 6. Puudutage või klõpsake OK.
 7. Sisestage ülemaõigustes käsuviibale järgmine käsk ja vajutage seejärel sisestusklahvi, et poliitikat kohe rakendada:
  gpupdate /force
3. meetod. Windowsi installikandja kasutamine
Saate kasutada Windowsi installikandjat failiallikana, kui lubate .NET Framework 3.5 funktsiooni. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Sisestage Windowsi installikandja.
 2. Avage ülemaõigustes käsuviip ja käivitage järgmine käsk:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<draiv>:\sources\sxs /LimitAccess
  Märkus.<Draiv> on selles käsus DVD-draivi või Windows 8 installikandja draivi nime kohatäide. Võite näiteks järgmise käsu käivitada:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
4. meetod. Alternatiivsed meetodid Windows Server 2012 ja Windows Serveri 2012 R2 jaoks
Windows Server 2012-s ja Windows Server 2012 R2-s saate määrata ka alternatiivse allika, kasutades selleks Windows PowerShelli cmdlt-sid või Rollide ja funktsioonide lisamise viisardit.

Windows PowerShelli kasutamiseks tehke järgmist.
 1. Sisestage Windowsi installikandja.
 2. Käivitage ülemaõigustes Windows PowerShelli käsuaknas järgmine käsk:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <draiv>:\sources\sxs
  Märkus.<Draiv> on selles käsus DVD-draivi või Windowsi installikandja draivitähe kohatäide. Võite näiteks järgmise käsu käivitada:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Rollide ja funktsioonide lisamise viisardi kasutamiseks tehke järgmist.
 1. Sisestage Windowsi installikandja.
 2. Käivitage rollide ja funktsioonide lisamise viisard.
 3. Valige lehel Funktsioonide valimine märkeruut .Net Framework 3.5 funktsioonid ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.
 4. Klõpsake lehel Installivalikute kinnitamine linki Määra alternatiivse lähte tee. Selle toimingu kuvatõmmis on allolevas loendis.

  pilt
 5. Tippige lehele Alternatiivse lähte tee määramine kohaliku teena või ühisvõrgukoha teena SxS kausta tee. Selle toimingu kuvatõmmis on allolevas loendis.

  imageimage
 6. Klõpsake OK.
 7. Viisardist väljumiseks klõpsake nuppu Installi.
Tõrkekoodi 0x800F081F lahendus
See tõrkekood võidakse kuvada juhul, kui määratud on alternatiivne installiallikas ja üks järgmistest tingimustest on täidetud.
 • Tee määratud asukohas pole funktsiooni installimiseks vajalikke faile.
 • Funktsiooni installida püüdval kasutajal pole vähemalt asukoha ja failide lugemisõigust.
 • Installifailide komplekt on rikutud, puudulik või kasutatava Windowsi versiooni puhul kehtetu.
Probleemi lahendamiseks veenduge, et lähte täistee on õige (x:\sources\sxs) ning et teil on asukohale vähemalt lugemisõigus. Selleks proovige asjassepuutuvast arvutist otse lähte juurde pääseda. Veenduge, et installiallikas sisaldab kehtivat ja täielikku failikomplekti. Kui probleem ei lahene, proovige mõnd teist installiallikat kasutada.
Tõrkekoodi 0x800F0907 lahendus
See tõrkekood kuvatakse siis, kui muud installiallikat ei määrata või see on kehtetu ning kui rühmapoliitika sätte Täpsusta valikulise komponendi installi ja komponendi paranduse sätted konfiguratsiooniks on „Ära ürita kunagi Windows Update’ist lasti alla laadida”.

Probleemi lahendamiseks vaadake üle poliitikasäte, et teha kindlaks, kas see sobib teie keskkonda. Kui te ei soovi Windows Update'ist funktsioonilaste alla laadida, kaaluge rühmapoliitika sätte väärtuse „Alternatiivse lähtefaili tee” konfigureerimist.

Märkus. Rühmapoliitika sätete muutmiseks kohalikus arvutis peate administraatorite rühma liige olema. Kui hallatava arvuti rühmapoliitika sätteid kontrollitakse domeeni tasemel, võtke ühendust süsteemiadministraatoriga.

Selleks toimige järgmiselt.
 1. Käivitage olenevalt teie keskkonnast kas kohaliku rühmapoliitika redaktor või rühmapoliitika halduskonsool.
 2. Laiendage jaotises Arvuti konfiguratsioon väärtust Haldusmallid ning klõpsake seejärel suvandit Süsteem.
 3. Avage rühmapoliitika säte Täpsusta valikulise komponendi installi ja komponendi paranduse sätteid ning valige seejärel säte Lubatud.
 4. Määrake kindlaks, kas rühmapoliitika säte Ära ürita kunagi Windows Update'ist lasti alla laadida on lubatud, ning valige seejärel keskkonna jaoks sobiv säte.
 5. Kui soovite alternatiivse lähtefaili määrata, tippige väljale Alternatiivse lähtefaili tee sellise ühiskausta täielik tee, mis sisaldab installikandja kausta \sources\sxs sisu. Võite ka WIM-faili määrata. Selleks et WIM-faili alternatiivse lähtefaili asukohaks määrata, lisage teele eesliide WIM: ja seejärel järelliitena selle kujutise indeks, mida soovite WIM-failis kasutada. Järgnevalt on toodud väärtused, mille võite määrata:
  • Ühiskausta tee: \\server_name\share\Win8sxs
  • WIM-faili tee, milles 3 tähistab selle tõmmise indeksit, milles funktsiooni failid asuvad: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. Soovi korral valige märkeruut Võtke parandussisu allalaadimiseks ühendust otse Windows Update'i, mitte teenusega Windows Server Update Services (WSUS).
 7. Koputage või klõpsake OK.
 8. Sisestage ülemaõigustes käsuviibale järgmine käsk ja vajutage seejärel sisestusklahvi Enter, et poliitikat kohe rakendada:
  gpupdate /force

Lisateave
Need tõrked võivad ilmneda juhul, kui kasutate .NET Framework 3.5 lubamiseks installiviisardit, juurutuspiltide hoolduse ja halduse (DISM) tööriista või Windows PowerShelli käske.

Operatsioonisüsteemides Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ja Windows Server 2012 on .Net Framework 3.5 nõudmisel hangitav funktsioon. Nõudmisel hangitavate funktsioonide metaandmed on lisatud. Kahendfaile ja muid funktsiooniga seotud faile siiski lisatud ei ole. Funktsiooni lubamisel püüab Windows funktsiooni installimise jaoks vajaliku puuduva teabe allalaadimiseks luua ühenduse Windows Update’iga. Võrgu konfiguratsioon ja see, kuidas arvutid on konfigureeritud värskendusi installima, võivad seda protsessi mõjutada. Seetõttu võib nende funktsioonide esmakordsel installimisel esineda tõrkeid.
Nimetatud tõrkekoodidega seotud tõrketeated
TõrkekoodTõrketeated
0x800F0906
Lähtefaile ei saanud alla laadida.
Kasutage funktsiooni taastamiseks vajalike failide asukoha määramiseks „lähte” suvandit. Lähteasukoha määramise kohta lisateabe saamiseks vaadake veebilehte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM-i logifaili leiate asukohast C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows ei saanud nõutud muudatusi teha.
Windowsil ei õnnestunud vajalike failide allalaadimiseks Interneti-ühendust luua. Veenduge, et arvuti on Internetiga ühendatud, ja klõpsake uuesti üritamiseks käsku „Proovi uuesti”.
Ühe või mitme rolli, rolliteenuse või funktsiooni installimine nurjus.
Lähtefaile ei leitud. Proovige rolle, rolliteenuseid või funktsioone rollide ja funktsioonide lisamise viisardi uue seansi käigus uuesti installida ning klõpsake viisardi kinnituslehel suvandit „Määra alternatiivse lähte tee”, et määrata installimisel nõutavate lähtefailide õige asukoht. Asukoht peab olema sihtserveri arvutikonto abil juurdepääsetav.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Tõrkekood: 0x800F0906
Tõrge: 0x800f0906
0x800F081F
Lähtefaile ei leitud.
Kasutage funktsiooni taastamiseks vajalike failide asukoha määramiseks „lähte” suvandit. Lähteasukoha määramise kohta lisateabe saamiseks vaadake veebilehte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM-i logifaili leiate asukohast C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Tõrkekood: 0x800F081F
Tõrge: 0x800F081F
0x800F0907
DISM nurjus. Ühtegi toimingut ei tehtud.
Lisateabe saamiseks vaadake logifaili.
DISM-i logifaili leiate asukohast C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Võrgupoliitika sätete tõttu ei saanud Windows taotletud muudatuste lõpuleviimise jaoks nõutavate failide allalaadimiseks Interneti-ühendust luua. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguülema poole.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Tõrkekood: 0x800F0907
Tõrge: 0x800F0907
Viited
Raamistiku .NET Framework 3.5 keskkonnas juurutamise plaani kohta lisateabe leiate tehnilisest ülevaatest Microsoft .NET Framework 3.5 juurutamiskaalutlused.
Atribuudid

Artikli ID: 2734782 – viimati läbi vaadatud: 06/30/2015 16:59:00 – redaktsioon: 6.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Tagasiside