Operatsioonisüsteemides Windows 2000 ja Windows Server 2003 on saadaval ulatuslik mälutugi

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

KOKKUVÕTE
Käesolev artikkel kirjeldab füüsilise aadressi laiendust (Physical Address Extension – PAE) ja aadressi akendamise laiendusi (Address Windowing Extension – AWE) ning selgitab, kuidas need koos toimivad. Artikkel käsitleb ka piiranguid üle 4 GB suurusele mälule, mis on omased 32-bitistele operatsioonisüsteemidele.
LISATEAVE
PAE on IA32 protsessori lisandfunktsioon üle 4 GB füüsilise mälu addresseerimiseks. Järgmised operatsioonisüsteemid saavad kasutada füüsilise aadressi laiendust (PAE), et kasutada füüsilist mälu, mis on suurem kui 4 GB:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
PAE aktiveerimiseks kasutage /PAE võtit Boot.ini failis.

Märkus Windows Server 2003s aktiveeritakse PAE automaatselt ainult siis, kui server kasutab mälu käigultlisamise funktsiooniga mäluseadmeid. Sellisel juhul ei pea te kasutama /PAE võtit süsteemil, mis on konfigureeritud kasutama mälu käigultlisamise funktsiooniga mäluseadmeid. Kõigil teistel juhtudel peate kasutama /PAE võtit Boot.ini failis, et kasutada mälu, mis on suurem kui 4 GB.

Tavaliselt saab protsess, mis töötab madalamal süsteemil kui Windows 2000 või Windows Server 2003, kasutada kuni 2 GB mäluaadressi ruumi (oletades, et /3GB võtit ei kasutatud), millest osa on füüsiline mälu ja osa virtuaalne. Mida rohkem on töötavaid programme (ja seega ka protsesse), seda rohkem mälu seote, kuni 2 GB aadressiruumini.

Kui tekib selline olukord, suureneb lehekülgede saalimine oluliselt ja võib jõudlust ebasoodsalt mõjutada. Windows 2000 ja Windows Server 2003 mäluhaldurid kasutavad PAEd programmile suurema füüsilise mälu andmiseks. See vähendab vajadust leheküljefaili mälu saalida ning suurendab jõudlust. Programm ise ei ole teadlik mälu tegelikust suurusest. Kogu PAE mälu haldab ja jaotab mäluhaldur ning see toimub sõltumatult töötavatest programmidest.

Eelnev teave kehtib programmidele, mis töötavad siis, kui kasutatakse /3GB võtit. Programm, mis vajab 3 GB mälu, vajab tõenäolisemalt seda, et rohkem selle mälust jääks füüsilisse mälusse, mitte ei kirjutataks leheküljefaili. See suurendab selliste programmide jõudlust, mis saavad kasutada /3GB võtit. Erand on siis, kui /3GB võtit kasutatakse koos /PAE võtmega. Sellisel juhul ei kasuta operatsioonisüsteem mingit mälu, mis ületab 16 GB. Selline käitumine on tingitud tuuma virtuaalmälu ruumi kaalutlustest. Seega, kui süsteem taaskäivitub nii, et /3GB on sisestatud Boot.ini faili ning süsteemil on rohkem kui 16 GB füüsilist mälu, siis operatsioonisüsteem täiendavat füüsilist muutmälu (RAM) ei kasuta. Arvuti taaskäivitamine ilma /3GB võtmeta võimaldab kogu füüsilist mälu kasutada.

AWE on komplekt rakendusliideseid (API-liideseid) mäluhalduri funktsioonidele, mis võimaldavad programmidel adresseerida rohkem, kui seda teeb 4 GB mälu, mis on saadaval standardse 32-bitise adresseerimise kaudu. AWE võimaldab programmidel reserveerida füüsilise mälu kui lehekülgedele kirjutamata mälu ning siis dünaamiliselt kaardistada lehekülgedele kirjutamata mälu programmi mälu töökomplekti. See protsess võimaldab mälumahukatel programmidel, näiteks suurtel andmebaasisüsteemidel reserveerida suuri koguseid füüsilist mälu andmete jaoks ilma leheküljefaili kirjutamist ja sealt kasutamiseks mälu võtmist. Selle asemel saalitakse töökomplektist andmeid sisse ja välja ja reserveeritud mälu ületab 4 GB. Lisaks sellele eksponeerib PAE 4 GB ületavat mälu mäluhaldurile ja AWE funktsioonidele. Ilma PAEta ei saa AWE reserveerida mälu, mis ületab 4 GB.

Järgnev on näide Boot.ini failist, millele on lisatud PAE võti:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Hoiatus Teie Boot.ini faili sisu sõltub teie konfiguratsioonist.Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
317526 Kuidas redigeerida Boot.ini faili Windows Server 2003s (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Kokkuvõtvalt on PAE Windows 2000 ja Windows Server 2003 mäluhaldurite funktsioon, mis annab mälu vajavale programmile rohkem füüsilist mälu. Programm ei ole teadlik, et mälu, mida see kasutab, on suurem kui 4 GB, täpselt nagu programm ei ole teadlik, et mälu, mida see taotles, on tegelikult leheküljefailis.

AWE of API-liideste kogumik, mis võimaldab programmidel säilitada suurt mäluhulka. Reserveeritud mälu ei ole leheküljefailidesse kirjutatav ja on ligipääsetav ainult sellele programmile.AWE ja PAE kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
268363 Inteli füüsilise aadressi laiendus (PAE) Windows 2000s (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Lisateabe saamiseks külastage järgmisi Microsofti veebilehti: Kui lisate süsteemi rohkem mälu, on võimalik, et BIOS tunneb ära kogu serverisse installitud füüsilise muutmälu hulga, aga Windows tunneb ära vaid osa muutmälust. Kui serveril on üleliigse mälu funktsioon või mälu peegeldamise funktsioon, mis on aktiveeritud, siis ei pruugi täielik mälu Windowsile nähtav olla. Üleliigne mälu annab süsteemile tõrkesiirde mälupanga, kui mälupangas tekib tõrge. Mälu peegeldamine jagab mälupangad üksteist peegeldavasse komplekti. Mõlemad funktsioonid aktiveeritakse või desaktiveeritakse BIOSis ning Windowsi kaudu neile ligipääsu pole. Nende funktsioonide jaoks sätete muutmiseks peate võib-olla vaatama süsteemi kasutusjuhendit või OEM veebilehte. Teise võimalusena võite ühendust võtta tarkvara edasimüüjaga.

Näiteks kui kasutate süsteemi, millesse on installitud 4 GB muutmälu, ning lisate siis veel 4 GB muutmälu, võib Windows ära tunda ainult 4 GB või 6 GB, mitte kogu 8 GB. Üleliigse mälu funktsioon või mälu peegeldamise funktsioon võib uutel mälupankadel aktiveeruda ilma teie teadmata. Need sümptomid on sarnased sümptomitele, mis esinevad siis, kui te ei lisa /PAE võtit Boot.ini faili.
VIITED
Lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
PAE AWE datacenter /3gb
Atribuudid

Artikli ID: 283037 – viimati läbi vaadatud: 12/29/2007 17:33:00 – redaktsioon: 11.3

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbinfo kbmemory kbenv KB283037
Tagasiside