Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Word 2002 ja Word 2003 kiirklahvide loend

Office 2003 tugi on lõppenud

Microsoft lõpetas Office 2003 tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Selle artikli Microsoft Word 2000 kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki 211982 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne).
Selle artikli Microsoft Word 97 kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki 157935 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne).
KOKKUVÕTE
Järgmine loend annab ülevaate kiirklahvidest, mis on saadaval rakendustes Microsoft Word 2002 ja Microsoft Office Word 2003. Loend koondab endasse Word 2002 spikris ja Word 2003 spikris saadaolevad kiirklahviloendid.

MÄRKUS. Spikriteemades, menüüdes ja dialoogiboksides tähistatud kiirklahvid viitavad USA klaviatuuripaigutusele. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi kiirklahvikombinatsioonid USA klahvipaigutusele täpselt vastata. Võib juhtuda, et kui teie kasutatav klahvipaigutus erineb kasutuseloleva Wordi versiooni klahvipaigutusest, siis peate kiirklahvide kasutamisel tegema muudatusi.
LISATEAVE
  Käsu nimi         Kiirklahvid  ------------------------------------------------------------------------  Suurtähtkiri           CTRL+SHIFT+A  Marginaal          ALT+CTRL+M  Rakendus: maksimeeri         ALT+F10  Rakendus: taasta          ALT+F5  Rakenda laad Pealkiri 1        ALT+CTRL+1  Rakenda laad Pealkiri 2        ALT+CTRL+2  Rakenda laad Pealkiri 3        ALT+CTRL+3  Rakenda laad Loenditäpp       CTRL+SHIFT+L  Automaatvorming          ALT+CTRL+K  Automaattekst           F3 või ALT+CTRL+V  Paks kiri             CTRL+B või CTRL+SHIFT+B  Järjehoidja           CTRL+SHIFT+F5  Sirvi järgmist          CTRL+PAGE DOWN  Sirvi eelmist        CTRL+PAGE UP  Sirvi valikut          ALT+CTRL+HOME  Loobu            ESC  Joonda lõik keskele          CTRL+E  Muuda täheregistrit          SHIFT+F3  Märgi võrra vasakule           VASAKNOOL  Valik märgi võrra vasakule       SHIFT+VASAKNOOL  Märgi võrra paremale          PAREMNOOL  Valik märgi võrra paremale       SHIFT+PAREMNOOL  Tühjenda             DELETE  Sule või Välju         ALT+F4  Sule paan          ALT+SHIFT+C  Veerupiir         CTRL+SHIFT+ENTER  Veeruvalik         CTRL+SHIFT+F8  Kopeeri             CTRL+C või CTRL+INSERT  Kopeeri vorming          CTRL+SHIFT+C  Kopeeri tekst           SHIFT+F2  Loo automaattekst       ALT+F3  Kohanda: lisa menüü      ALT+CTRL+=  Kohanda klaviatuur      ALT+CTRL+NUM +  Kohanda: eemalda menüü      ALT+CTRL+-  Lõika              CTRL+X või SHIFT+DELETE  Kuupäevaväli          ALT+SHIFT+D  Kustuta eelmine sõna       CTRL+BACKSPACE  Kustuta sõna          CTRL+DELETE  Sõnastik          ALT+SHIFT+F7  Klõpsa välja        ALT+SHIFT+F9  Dokument: sule           CTRL+W või CTRL+F4  Dokument: maksimeeri         CTRL+F10  Dokument: teisalda           CTRL+F7  Dokument: taasta          CTRL+F5  Dokument: mastaabi           CTRL+F8  Dokument: tükelda           ALT+CTRL+S  Kahekordne allakriipsutus       CTRL+SHIFT+D  Veeru lõppu         ALT+PAGE DOWN  Veeru lõppu         ALT+SHIFT+PAGE DOWN  Valik dokumendi lõpuni       CTRL+SHIFT+END  Dokumendi lõppu        CTRL+END  Rea lõppu          END  Valik rea lõpuni       SHIFT+END  Rea lõppu          ALT+END  Rea lõppu          ALT+SHIFT+END  Akna lõppu         ALT+CTRL+PAGE DOWN  Valik akna lõpuni     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN  Lõpumärkus kohe          ALT+CTRL+D  Laienda valikut       F8  Väljamärgid          CTRL+F9  Väljakoodid          ALT+F9  Otsi             CTRL+F  Font             CTRL+D või CTRL+SHIFT+F  Vali fondisuurus       CTRL+SHIFT+P  Allmärkus kohe         ALT+CTRL+F  Mine tagasi            SHIFT+F5 või ALT+CTRL+Z  Mine             CTRL+G või F5  Suurenda fonti           CTRL+SHIFT+.  Suurenda fonti 1 p võrra      CTRL+]  Lõigutaane        CTRL+T  Päise/jaluse link      ALT+SHIFT+R  Spikker             F1  Peidetud            CTRL+SHIFT+H  Hüperlink           CTRL+K  Taane            CTRL+M  Kursiiv            CTRL+I või CTRL+SHIFT+I  Lõigu rööpjoondus         CTRL+J  Lõik vasakule           CTRL+L  Rea võrra alla           ALLANOOL  Valik rea võrra alla       SHIFT+ALLANOOL  Rea võrra üles            ÜLESNOOL  Valik rea võrra üles       SHIFT+ÜLESNOOL  Numbriväljade loend        ALT+CTRL+L  Lukusta väljad          CTRL+3 või CTRL+F11  Makro             ALT+F8  Kirjakooste: kontrolli       ALT+SHIFT+K  Kirjakooste: redigeeri andmeallikat  ALT+SHIFT+E  Kirjakooste: dokumenti       ALT+SHIFT+N  Kirjakooste: printerisse       ALT+SHIFT+M  Märgi tsitaat         ALT+SHIFT+I  Märgi registrikirje       ALT+SHIFT+X  Märgi sisukorrakirje ALT+SHIFT+O  Menüürežiim           F10  Koosteväli          ALT+SHIFT+F  Microsoft Script Editor    ALT+SHIFT+F11  Microsofti süsteemiteave     ALT+CTRL+F1  Teisalda tekst           F2  Uus              CTRL+N  Järgmine lahter           TAB  Järgmine väli          F11 või ALT+F1  Järgmine õigekirjaviga       ALT+F7  Järgmine objekt          ALT+ALLANOOL  Järgmine aken          CTRL+F6 või ALT+F6  Tavaline            ALT+CTRL+N  Normaallaad         CTRL+SHIFT+N või ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)  Ava             CTRL+O või CTRL+F12 või ALT+CTRL+F2  Ava või sule lõik     CTRL+0  Muu paan          F6 või SHIFT+F6  Liigendus            ALT+CTRL+O  Liigendus: ahenda       ALT+SHIFT+- või ALT+SHIFT+NUM -  Liigendus: liigenda paremale        ALT+SHIFT+PAREMNOOL  Liigendus: laienda        ALT+SHIFT+=  Liigendus: laienda        ALT+SHIFT+NUM +  Liigendus: nihuta alla       ALT+SHIFT+ALLANOOL  Liigendus: nihuta üles       ALT+SHIFT+ÜLESNOOL  Liigendus: liigenda vasakule        ALT+SHIFT+VASAKNOOL  Liigendus: kuva esimene rida    ALT+SHIFT+L  Kirjuta üle           INSERT  Leht             ALT+CTRL+P  Leheküljepiir          CTRL+ENTER  Lehekülje võrra alla           PAGE DOWN  Valik lehekülje võrra alla           SHIFT+PAGE DOWN  Leheväli          ALT+SHIFT+P  Lehekülje võrra üles            PAGE UP  Valik lehe võrra üles           SHIFT+PAGE UP  Lõigu võrra alla           CTRL+ALLANOOL  Valik lõigu võrra alla       CTRL+SHIFT+ALLANOOL  Lõigu võrra üles            CTRL+ÜLESNOOL  Valik lõigu võrra üles       CTRL+SHIFT+ÜLESNOOL  Kleebi             CTRL+V või SHIFT+INSERT  Kleebi vorming         CTRL+SHIFT+V  Eelmine lahter           SHIFT+TAB  Eelmine väli          SHIFT+F11 või ALT+SHIFT+F1  Eelmine objekt          ALT+ÜLESNOOL  Eelmine aken          CTRL+SHIFT+F6 või ALT+SHIFT+F6  Prindi             CTRL+P või CTRL+SHIFT+F12  Prindi eelvaade         CTRL+F2 või ALT+CTRL+I  Õigekeelsuskontroll           F7  Tee uuesti             ALT+SHIFT+BACKSPACE  Tee uuesti või Korda        CTRL+Y või F4 või ALT+ENTER  Korda otsingut          SHIFT+F4 või ALT+CTRL+Y  Asenda            CTRL+H  Lähtesta märk          CTRL+TÜHIK või CTRL+SHIFT+Z  Lähtesta lõik          CTRL+Q  Redaktsioonimärgistused: tumbler     CTRL+SHIFT+E  Lõik paremale          CTRL+R  Salvesta             CTRL+S või SHIFT+F12 või ALT+SHIFT+F2  Salvesta nimega            F12  Vali kõik          CTRL+A või CTRL+CLEAR (NUM 5) või CTRL+NUM 5  Vali tabel         ALT+CLEAR (NUM 5)  Kuva kõik           CTRL+SHIFT+8  Kuva kõik pealkirjad       ALT+SHIFT+A  Kuva pealkiri 1         ALT+SHIFT+1  Kuva pealkiri 2         ALT+SHIFT+2  Kuva pealkiri 3         ALT+SHIFT+3  Kuva pealkiri 4         ALT+SHIFT+4  Kuva pealkiri 5         ALT+SHIFT+5  Kuva pealkiri 6         ALT+SHIFT+6  Kuva pealkiri 7         ALT+SHIFT+7  Kuva pealkiri 8         ALT+SHIFT+8  Kuva pealkiri 9         ALT+SHIFT+9  Vähenda fonti           CTRL+SHIFT+,  Vähenda fonti 1 p võrra      CTRL+[  Kapiteelkiri          CTRL+SHIFT+K  Lõiguvahe 1          CTRL+1  Lõiguvahe 5          CTRL+5  Lõiguvahe 2          CTRL+2  Kühvel             CTRL+SHIFT+F3 või CTRL+F3  Veeru algusse         ALT+PAGE UP  Veeru algusse         ALT+SHIFT+PAGE UP  Valik dokumendi alguseni       CTRL+SHIFT+HOME  Dokumendi algusse        CTRL+HOME  Rea algusse         HOME  Valik rea alguseni       SHIFT+HOME  Rea algusse         ALT+HOME  Rea algusse          ALT+SHIFT+HOME  Akna algusse         ALT+CTRL+PAGE UP  Valik akna alguseni         ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP  Laad             CTRL+SHIFT+S  Allindeks           CTRL+=  Ülaindeks          CTRL+SHIFT+=  Sümbolifont          CTRL+SHIFT+Q  Tesaurus           SHIFT+F7  Ajaväli          ALT+SHIFT+T  Lülita väljade kuvamine sisse/välja     SHIFT+F9  Lülita juhtleht/alamdokumendid sisse/välja     CTRL+\  Tööriist             SHIFT+F1  Eemalda lõigutaane            CTRL+SHIFT+T  Eemalda taane           CTRL+SHIFT+M  Allakriipsutus           CTRL+U või CTRL+SHIFT+U  Võta tagasi             CTRL+Z või ALT+BACKSPACE  Tühista väljade linkimine         CTRL+6 või CTRL+SHIFT+F9  Vabasta väljad         CTRL+4 või CTRL+SHIFT+F11  Värskenda automaatvorming      ALT+CTRL+U  Värskenda väljad         F9 või ALT+SHIFT+U  Värskenda allikas         CTRL+SHIFT+F7  VBCode            ALT+F11  Veeb: mine tagasi          ALT+VASAKNOOL  Veeb: mine edasi        ALT+PAREMNOOL  Sõna võrra vasakule           CTRL+VASAKNOOL  Valik sõna võrra vasakule       CTRL+SHIFT+VASAKNOOL  Sõna võrra paremale          CTRL+PAREMNOOL  Valik sõna võrra paremale       CTRL+SHIFT+PAREMNOOL  Sõna allakriipsutus        CTRL+SHIFT+W				
VIITED
Klaviatuuri otseteede ehk kiirklahvide kohta lisateabe saamiseks klõpsake menüü Help (Spikker) käsku Microsoft Word Help (Microsoft Wordi spikker), tippige Office'i abimehe või vastuseviisardi väljale tekst keyboard shortcuts (kiirklahvid) ning klõpsake asjakohase teema vaatamiseks nuppu Search (Otsi).
keyboard inf
Atribuudid

Artikli ID: 290938 – viimati läbi vaadatud: 12/29/2007 19:18:00 – redaktsioon: 2.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbfaq kbusage KB290938
Tagasiside