Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Korduma kippuvad küsimused hüperlinkide kohta Wordis

Selle artikli Microsoft Word 97 kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki159940. (võib olla inglise keeles)
Selle artikli Microsoft Word 98 Macintosh Editioni kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki182343. (võib olla inglise keeles)
Selle artikli Microsoft Word 2000 kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki211955. (võib olla inglise keeles)
Kokkuvõte
See artikkel annab vastused kõige sagedamini esitatavatele küsimustele hüperlinkide loomise ja kasutamise kohta rakenduses Microsoft Word 2002 ja hilisemates Wordi versioonides.
Lisateave

Kui tipin aadressi, milles on tühikud, asendab Word aadressi pärast tühikuklahvi vajutamist hüperlingiga. Kuidas saan viia lõpule tühikuid sisaldava aadressi tippimise enne, kui Word selle hüperlingiks teisendab?

Selleks et Word tunneks tühikuid sisaldava aadressi ühe hüperlingina ära, ümbritse aadress jutumärkidega. Kui aadress pole jutumärkides, loob Word tühikuklahvi vajutamisel automaatselt hüperlingi.

Kuidas automaatseid hüperlinke välja lülitada?

Automaatsete hüperlinkide väljalülitamiseks järgige neid juhiseid, arvestades kasutatavat Wordi versiooni.
 • Microsoft Office Word 2010 ja 2013 puhul tehke järgmist.  
  1. Klõpsake menüü Fail suvandit Suvandid.
  2. Klõpsake suvandit Õigekeelsuskontroll ja siis suvandit Automaatkorrektuuri suvandid.
  3. Tühjendage vahekaardil Automaatvorming tippimise ajal ja vahekaardil Automaatvorming klõpsuga märkeruut Interneti- ja võrguaadressid hüperlinkidega ja klõpsake siis OK.
  4. Dialoogiboksi Wordi suvandid sulgemiseks klõpsake nuppu OK.
 • Microsoft Office Word 2007 puhul tehke järgmist.
  1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu ja seejärel nuppu Wordi suvandid.
  2. Klõpsake suvandit Õigekeelsuskontroll ja siis suvandit Automaatkorrektuuri suvandid.
  3. Tühjendage vahekaardil Automaatvorming tippimise ajal ja vahekaardil Automaatvorming klõpsuga märkeruut Interneti- ja võrguaadressid hüperlinkidega ja klõpsake siis OK.
  4. Dialoogiboksi Wordi suvandid sulgemiseks klõpsake nuppu OK.
 • Microsoft Office Word 2003 ja Microsoft Word 2002 puhul tehke järgmist.
  1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Automaatkorrektuuri suvandid.
  2. Tühjendage vahekaardil Automaatvorming tippimise ajal ja vahekaardil Automaatvorming klõpsuga märkeruut Interneti- ja võrguaadressid hüperlinkidega.
  3. Klõpsake OK.

Kuidas muuta kuvatavat teksti või pilti hüperlingis pärast selle loomist?

Saate muuta hüperlingi kuvatavat teksti või pilti samuti nagu mis tahes muud dokumendis olevat teksti või pilti.

Hüperlingi järgimiseks vajutage ja hoidke all klahvi CTRL ning klõpsake hüperlinki.

Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
279090 Hüperlingi aktiveerimiseks ei saa klõpsata (võib olla inglise keeles)

Kuidas eemaldada hüperlinki ilma kuvatavat teksti või pilti kaotamata?

Ühe hüperlingi eemaldamiseks ilma kuvatavat teksti või pilti kaotamata tehke hüperlingil paremklõps ja klõpsake siis suvandit Eemalda hüperlink.

Dokumendist kõigi hüperlinkide eemaldamiseks vajutage suvandit CTRL+A kogu dokumendi valimiseks ja vajutage siis klahve CTRL+SHIFT+F9.

Märkus See toiming teisendab kõik väljad, mitte ainult hüperlingid, lihttekstiks.

Kuidas muuta hüperlingi aluseks olevat URL-i?

Hüperlingi aluseks oleva URL-i muutmiseks tehke järgmist.
 1. Paremklõpsake hüperlingi teksti või pilti ja klõpsake siis suvandit Redigeeri hüperlinki.
 2. Tippige või valige dialoogiboksis Redigeeri hüperlinki URL väljalt Tipi faili või veebilehe nimi.
 3. Klõpsake OK.

Kuidas luua samas dokumendis olevatele asukohtadele viitavaid hüperlinke?

Samas dokumendis olevale asukohale viitava hüperlingi loomiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.
 • Kasutage pukseerimistoimingut. Selleks tehke järgmist.
  1. Salvestage dokument.
  2. Valige sõna, fraas või pilt, mida soovite hüperlingi sihtkohana kasutada.
  3. Paremklõpsake ja hoidke hiire nuppu all, lohistades valiku uude asukohta; seejärel vabastage hiirenupp.
  4. Klõpsake käsku Loo hüperlink siia.
 • Järjehoidja ja seejärel lingi loomine Selleks tehke kasutatavat Wordi versiooni arvestades järgmist.
  • Rakenduses Word 2007, Word 2010 ja 2013 tehke järgmist.
   1. Salvestage dokument.
   2. Valige tekst või pilt, mida soovite hüperlingi sihtkohana kasutada.
   3. Klõpsake vahekaarti Lisa.
   4. Klõpsake rühmas Lingid suvandit Järjehoidja.
   5. Tippige väljale Järjehoidja nimi järjehoidja jaoks kordumatu nimi ja klõpsake siis Lisa.
   6. Viige järjepunkt dokumendis kohta, kuhu soovite hüperlinki luua.
   7. Klõpsake suvandit Hüperlink rühmas Lingid.
   8. Klõpsake suvandit järjehoidja.
   9. Valige dialoogiboksis Koha valimine dokumendis järjehoidja, mida soovite sihtkoha hüperlingina kasutada, ja klõpsake siis OK.
   10. Klõpsake OK dialoogiboksi Lisa hüperlink sulgemiseks.
  • Rakenduses Word 2003 ja Word 2002 tehke järgmist.
   1. Salvestage dokument.
   2. Valige tekst või pilt, mida soovite hüperlingi sihtkohana kasutada.
   3. Klõpsake menüü Lisa suvandit Järjehoidja.
   4. Tippige väljale Järjehoidja nimi järjehoidja jaoks kordumatu nimi ja klõpsake siis Lisa.
   5. Viige järjepunkt dokumendis kohta, kuhu soovite hüperlinki luua.
   6. Klõpsake menüü Lisa suvandit Hüperlink.
   7. Klõpsake suvandit järjehoidja.
   8. Valige dialoogiboksis Koha valimine dokumendis järjehoidja, mida soovite sihtkoha hüperlingina kasutada, ja klõpsake siis OK.
   9. Klõpsake uuesti OK.

Mis on suhtelise hüperlingi ja absoluutse hüperlingi vahe?

Absoluutne hüperlink kasutab sihtdokumendi täielikku aadressi. Suhteline hüperlink kasutab aadressi, mis sõltub sisaldava dokumendi aadressist. Seda nimetatakse ka hüperlingi baasaadressiks.

Oletame näiteks, et dokument on järgmisel aadressil:
C:\My Documents\1999 report.doc
Selles dokumendis on absoluutne ja suhteline hüperlink dokumendi juurde, mille täielik aadress (ja absoluutne hüperlink) on järgmine:
C:\My Documents\April\Sales.doc
Suhteline hüperlink sisaldab ainult suhtelist aadressi dokumendi Sales.doc juurde. Suhteline aadress on järgmine:
April\Sales.doc
Kasutage suhtelist linki, kui soovite oma faile teise asukohta, nt veebiserverisse, teisaldada või kopeerida.

Kui klõpsan Wordis hüperlinki, saan teate, mis ütleb, et faili avamiseks pole ühtegi programmi registreeritud. Mida ma pean tegema, et seda faili avada?

Saate selle teate, kui Windows ei suuda leida programmi, mis on seotud hüperlingi tees määratud dokumendi tüübiga. See teave on kodeeritud hüperlingi aadressi laiendisse.

Hüperlingi vaatamiseks lülitage sisse kohtspikrite suvand ja viige siis hiirekursor hüperlingile.

Kohtspikrite suvandi leidmiseks kasutage ühte järgmistest protseduuridest sõltuvalt kasutatavast Wordi versioonist.
 • Rakenduses Word 2010 ja 2013 klõpsake suvandit Fail, suvandit Suvandid ja seejärel Kuva.
 • Rakenduses Word 2007 klõpsake Microsoft Office’i nuppu, suvandit Wordi suvandid ja seejärel Kuva.
 • Rakenduses Word 2003 ja Word 2002 klõpsake suvandit Suvandid menüüs Tööriistad ja siis vahekaarti Vaade.
Probleemi kõrvaldamiseks installige programm, mis on seotud hüperlingis määratud dokumendi tüübiga.

Failinime laiend on märkide rühm, mis järgneb aadressi viimasele punktile. Järgmine tabel loetleb mõned Office’i dokumentide tüübid ja nende failinimede laiendid.
DokumenditüüpFailinime laiendid rakenduses Office 2003 ja varasemates Office’i versioonidesFailinime laiendid 2007 Office’i programmides
Microsoft Accessi andmebaas.mdb.accdb
Microsoft Exceli töövihik.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
Microsoft PowerPointi esitlus.pot.potx, .potm
Microsoft Publisheri publikatsioon.pub.pub
Microsoft Wordi dokument.doc.docx, .docm
hyperlink field hypertext hyper link html space inf
Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel „FAST PUBLISH” (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.
Atribuudid

Artikli ID: 291182 – viimati läbi vaadatud: 02/26/2013 14:17:00 – redaktsioon: 1.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb KB291182
Tagasiside
html>