Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Viirusetõrjefunktsioonide kasutamine rakenduses Outlook Express 6

Microsoft Outlooki ja Microsoft Outlook Expressi e-posti klientprogrammide erinevuse kohta teabe saamiseks klõpsake vastava Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
257824 OL2000: Outlooki ja Outlook Expressi vahelised erinevused (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
KOKKUVÕTE
Käesolevas artiklis kirjeldatakse mitmesuguseid Microsoft Outlook Express 6 uusi funktsioone, mis on loodud teie arvuti kaitsmiseks e-posti teel levivate viiruste eest.
LISATEAVE
Outlook Express 6 viirusetõrjefunktsioonid leiate menüü Tools (Tööriistad) dialoogiboksi Options (Valikud) vahekaardilt Security (Turvalisus).

Internet Exploreri turvasätete kasutamine HTML-vormingus e-kirjade aktiivse sisu keelamiseks

Turvatsoonid võimaldavad teil valida, kas aktiivset sisu (nt ActiveX-juhtelemente ja skripte) saab käivitada Outlook Expressi HTML-vormingus e-kirjade kaudu. Vaikimisi kasutab Outlook Express 6 Interneti-tsooni asemel piirangutega tsooni. Microsoft Outlook Express 5.0 ja Microsoft Outlook Express 5.5 kasutasid Interneti-tsooni, mis võimaldab käivitada kõige aktiivsemat sisu. Internet Exploreri turvatsooni kohandamine Outlook Expressis

ETTEVAATUST! Turvatsooni sätete muutmisel võib teie arvuti muutuda vastuvõtlikuks potentsiaalselt kahjustavale koodile. Olge nende sätete muutmisel ettevaatlik.
 1. Käivitage Outlook Express ja seejärel klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Options (Valikud).
 2. Klõpsake vahekaarti Security (Turvalisus) ja seejärel klõpsake jaotise Select the Internet Explorer security zone to use (Valige Internet Exploreri turvatsoon, mida soovite kasutada) alamjaotise Virus Protection (Viirusetõrje) väärtust Restricted Sites Zone (Piirangutega saitide tsoon) või Internet Zone (Interneti-tsoon – vähem turvaline, kuid rohkem funktsioone).
 3. Dialoogiboksi Options (Valikud) sulgemiseks klõpsake nuppu OK ja seejärel sulgege Outlook Express.
 4. Klõpsake Internet Exploreri menüü Tools (Tööriistad) käsku Internet Options (Interneti-suvandid) ja seejärel vahekaarti Security (Turvalisus).
 5. Klõpsake Outlook Expressis valitud turvatsooni väärtust Custom Level (Kohandatud tase). Valitavad turvasätted kehtivad nii Outlook Expressi kui ka Internet Exploreri kohta.

Kõigi sõnumite lugemine lihttekstina (ainult hoolduspaketi Service Pack puhul)

Alates hoolduspaketist Service Pack 1 saate konfigureerida Outlook Expressi nii, et kõiki e-kirju on võimalik lugeda lihttekstina. Mõnda HTML-vormingus e-kirja ei saa lihttekstina õigesti kuvada, kuid selle sätte lubamisel ei käivitata e-kirja aktiivset sisu. Kõigi sõnumite lugemine lihttekstina Outlook Expressi hoolduspaketis Service Pack 1.
 1. Käivitage Outlook Express ja seejärel klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Options (Valikud).
 2. Klõpsake vahekaarti Read (Loe) ja seejärel märkige jaotise Reading Messages (Sõnumite lugemine) ruut Read all messages in plain text (Loe kõik sõnumid lihttekstina).
 3. Klõpsake nuppu OK.

Kuidas takistada programmidel teie nõusolekuta e-kirjade saatmist

Kui konfigureerite Outlook Expressi vahekaardil General (Üldist) vaikemeiliprogrammiks (või lihtsaks MAPI-kliendiks), töötleb Outlook Express taotlusi lihtsate MAPI-kõnede abil. Mõni viirus võib seda funktsiooni kasutada ja levida e-posti teel teie adressaatidele. Vaikimisi takistab Outlook Express 6 e-kirjade saatmist programmiliselt Outlook Expressist ilma teie teadmata, kuvades dialoogiboksi, mis võimaldab teil e-kirja saata või mitte.

E-kirja manuste filtreerimine Internet Exploreri ebaturvaliste failide loendi abil

Internet Exploreri ebaturvaliste failide loendi kasutamine e-kirja manuste filtreerimiseks.
 1. Käivitage Outlook Express ja seejärel klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Options (Valikud).
 2. Klõpsake vahekaarti Security (Turvalisus) ja seejärel märkige jaotise Virus Protection (Viirusetõrje) ruut Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Ära luba potentsiaalselt viirusi sisaldavate manuste salvestamist ega avamist).
See valik on Outlook Expressi hoolduspaketis Service Pack 1 (SP1) vaikimisi lubatud. Selle valiku lubamisel kasutab Outlook Express faili turvalisuse määratlemiseks Internet Explorer 6 ebaturvaliste failide loendit ja kaustasuvandite sätet Confirm open after download (Kinnita avamine pärast allalaadimist). Kõigi e-kirjade manuste, mille failitüüp on ebaturvaline, allalaadimine blokeeritakse.

MÄRKUS. Internet Explorer 6 ebaturvaliste failide loend sisaldab failitüüpe, millega võib olla seotud skript või kood. Blokeeritavate failitüüpide lisamine või selliste failitüüpide eemaldamine, mida ei tohiks blokeerida
 1. Klõpsake nuppu Start, valige käsk Settings (Sätted) (või klõpsake käsku Control Panel (Juhtpaneel)) ja seejärel klõpsake käsku Control Panel (Juhtpaneel) (või aktiveerige Classic View (Klassikaline vaade) või View All Control Panel Options (Kuva kõik juhtpaneeli valikud)).
 2. Klõpsake ikooni Folder Options (Kaustasuvandid).
 3. Valige vahekaardilt File Types (Failitüübid) failitüüp, mille soovite blokeerida või lubada, ning seejärel klõpsake nuppu Advanced (Täpsem). Kui failitüüpi, mille soovite lisada, loendis pole, toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nuppu New (Uus).
  2. Tippige dialoogiboksi Create New Extension (Loo uus laiend) faililaiend, mille soovite ebaturvaliste failide loendisse lisada.
  3. Klõpsake nuppu OK ja seejärel nuppu Advanced (Täpsem).
 4. Märkige (blokeerimiseks) või tühjendage (lubamiseks) ruut Confirm open after download (Kinnita avamine pärast allalaadimist).
MÄRKUS. Mõne failitüübi lubamiseks ei saa te ruutu Confirm open after download (Kinnita avamine pärast allalaadimist) tühjendada. Näiteks exe-failid asuvad Internet Exploreri ebaturvaliste failide vaikeloendis ja neid ei saa lubada.

Manuse blokeerimise määratlemine Outlook Expressis

Kui Outlook Express blokeerib mõne manuse, kuvatakse e-kirja ülaosas asuval teateribal järgmine teade:
Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your mail: file_name1, file_name2, and so on.
(Outlook Express blokeeris juurdepääsu järgmistele teie e-kirjade ebaturvalistele manustele: file_name1, file_name2 jne.)
Atribuudid

Artikli ID: 291387 – viimati läbi vaadatud: 06/08/2006 12:26:00 – redaktsioon: 4.0

 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • kbinfo KB291387
Tagasiside