Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Mitmesüsteemse buutimisega süsteemi loomine Windows XP-s

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

See artikkel on arhiveeritud. Selle artikli teave „olemasoleval kujul“ ja edaspidi seda ei värskendata.
Kokkuvõte
Käesolevas artiklis kirjeldatakse Windows XP seadistamist mitmesüsteemse buutimisega süsteemiks koos järgmiste opsüsteemidega:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 ja Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 ja Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS või Microsoft Windows 3.x
Vajadusel saate oma arvutisse installida ka rohkem kui ühe opsüsteemi. Seejärel saate arvuti käivitamisel alati valida, millist opsüsteemi soovite kasutada. Seda nimetatakse sageli kahesüsteemse või mitmesüsteemse buutimisega konfiguratsiooniks (võõraste mõistete definitsioonid leiate artikli lõpus toodud sõnastikust).

Kettadraivid ja kettavorming

Võtke arvesse, et failikrüptimissüsteem (EFS – Encrypting File System) pole Windows XP Home Editionis saadaval.

Kõvaketta vormindamine ja parandamine

Järgmistes olukordades peate oma arvuti kõvaketta arvatavasti vormindama ja ümber partitsioneerima.
 • Teie arvutis on ainult üks kettadraiv.

  Iga opsüsteem tuleb arvutis installida eraldi kettadraivile, et iga install saaks säilitada oma failid ja konfiguratsiooniandmed.
 • Alglaadimispartitsioon pole vormindatud õiges failisüsteemis.
  • Kui soovite luua mitmesüsteemse buutimisega süsteemi, kus on kasutusel MS-DOS, Windows 95, Windows 98 või Windows Me, peate süsteemipartitsiooni vormindama FAT16 või FAT32 abil, kuna opsüsteemi ei saa käivitada, kui süsteemipartitsioon kasutab NTFS-i.
  • Kui soovite luua mitmesüsteemse buutimisega süsteemi, kus on lisaks Microsoft Windows XP-le kasutusel Windows 95, Windows 98 või Windows Me, peate alglaadimispartitsiooni vormindama FAT16 abil, kuna Windows 95, Windows 98 ja Windows Me ei toeta NTFS-failisüsteemi.
  • Kui soovite installida Windows 95, Windows 98 või Windows Me koos opsüsteemiga Windows NT 4.0, Windows 2000 või Windows XP, peate alglaadimispartitsiooni vormindama FAT16 abil, kuna Windows NT 4.0 ei toeta FAT32-failisüsteemi.
  • Kui soovite luua mitmesüsteemse buutimisega süsteemi, kus on kasutusel Windows 98 või Windows Me kõrvuti opsüsteemiga Windows 2000 või Windows XP, peate alglaadimispartitsiooni vormindama FAT32 abil.

   Märkus. Kui vormindate Windows NT 4.0, Windows 2000 või Windows XP draivi mõne muu failisüsteemiga peale NTFS-i, lähevad kõik NTFS-i kohased funktsioonid kaotsi. See hõlmab ka teatud Windows XP funktsioone (nt failisüsteemi turve, failikrüptimissüsteemi (EFS) sätted, kettakvoodid ja kaugmälu). Windows 95, Windows 98 ja Windows Me omakorda ei tunne NTFS-partitsiooni ära ja määratlevad selle tundmatuna. Kui vormindate Windows 98 või Windows Me partitsiooni FAT-süsteemis ja Windows XP partitsiooni NTFS-süsteemis, pole NTFS-partitsioonil asuvad failid saadaval ega nähtavad, kui proovite neile juurde pääseda Windows 98 või Windows Me kaudu.

Toetatavad failisüsteemid

Järgmises tabelis on ära toodud Microsofti operatsioonisüsteemide toetatavad failisüsteemid:
  Opsüsteem  Toetatavad failisüsteemid  -----------------------------------------  MS-DOS       FAT  Windows 3.1    FAT  Windows NT     FAT, NTFS  Windows 95     FAT  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32  Windows 98     FAT, FAT32  Windows Me     FAT, FAT32  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS				

Ettevaatusabinõud

Enne seda, kui asute looma Windows XP-d ja mõnda muud opsüsteemi hõlmavat mitmesüsteemse buutimisega konfiguratsiooni, võtke kindlasti arvesse järgmised ettevaatusabinõud.
 • Enne mitmesüsteemse buutimisega süsteemi loomist tehke kindlasti oma praegusest süsteemist ja kõigist andmefailidest varukoopiad.
 • Iga opsüsteem tuleb installida omaette kettadraivile. Microsoft ei toeta mitme opsüsteemi installimist samale draivile.
 • Kui teil on arvutis ainult üks kettadraiv, peate kõvaketta esmalt vormindama ja ümber partitsioneerima. Alles seejärel võite alustada mitmesüsteemse buutimisega konfiguratsiooni loomist. Erandina võite samale draivile installida üksnes Windows XP uue eksemplari.
 • Ärge installige Windows XP-d tihendatud draivile, mille tihendamiseks ei kasutatud NTFS-i tihendamisutiliiti.
 • Kui arvuti asub Windows 2000 või Windows XP turvalises domeenis, peate iga opsüsteemi jaoks kasutama erinevat arvutinime.
 • Installige opsüsteemid järgmises järjestuses:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 või Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Sellise mitmesüsteemse buutimisega süsteemi loomine, kus töötavad Windows XP ja MS-DOS, Windows 95, Windows 98 või Windows Me

Märkus. Mitmesüsteemse buutimisega konfiguratsioonis saate installida ainult ühe Windows 95, Windows 98 või Windows Me eksemplari. Arvutit ei saa konfigureerida kasutama mitut Windows 95, Windows 98 või Windows Me eksemplari, kuna kõik need platvormid kasutavad sama buutfaili. Näiteks võite koos kasutada Windows 95, Windows 2000 ja Windows XP-d, kuid mitte Windows 95, Windows 98 ja Windows XP-d.

Windows XP tuleb installida alles pärast MS-DOS-i, Windows 95, Windows 98 või Windows Me installimist. Vastasel korral kirjutavad need opsüsteemid Windows XP alglaadimissektori ja Windows XP käivitusfailid üle.

Sellise mitmesüsteemse buutimisega süsteemi loomine, kus töötavad Windows XP ja MS-DOS, Windows 95, Windows 98 või Windows Me
 1. Veenduge, et teie arvuti kõvaketas oleks vormindatud õiges failisüsteemis.
 2. Installige opsüsteemid eraldi draividele järgmises järjestuses: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 või Windows Me ja seejärel Windows XP.
 3. Tehke ühte järgmistest.
  • Kui soovite sellist mitmesüsteemse buutimisega süsteemi, kus MS-DOS, Windows 95, Windows 98 või Windows Me töötab kõrvuti Windows XP-ga, installige esmalt MS-DOS, Windows 95, Windows 98 või Windows Me ja seejärel Windows XP.
  • Kui soovite sellist kahesüsteemse buutimisega süsteemi, kus Windows 95, Windows 98 või Windows Me töötab kõrvuti Windows XP-ga, installige esmalt kas Windows 95, Windows 98 või Windows Me ja seejärel Windows XP.
  Installige opsüsteemid tavapäraste installimeetoditega.

Sellise mitmesüsteemse buutimisega süsteemi loomine, kus töötavad Windows NT 4.0 ja Windows XP

Mitmesüsteemse buutimisega süsteemi, kus töötavad kõrvuti Windows NT 4.0 ja Windows XP, pole soovitatav kasutada pikaajalise lahendusena. Windows NT 4.0 hoolduspaketi Service Pack 5 (SP5) NTFS-värskendus on mõeldud üksnes Windows XP katsetamise ja sellele ülemineku hõlbustamiseks.

Sellise mitmesüsteemse buutimisega süsteemi loomine, kus töötavad Windows NT 4.0 ja Windows XP
 1. Veenduge, et teie arvuti kõvaketas oleks vormindatud õiges failisüsteemis.
 2. Installige Windows NT 4.0 ja rakendage SP5 ning seejärel installige omaette draivile Windows XP. Installige opsüsteemid tavapäraste installimeetoditega.
Märkus. Kui kavatsete installida rohkem kui ühe operatsioonisüsteemi ning installitavate opsüsteemide seas on ainult Windows NT 4.0 ja kas Windows 2000 või Windows XP, peate kindlasti installima ka Windows NT 4.0 hoolduspaketi SP5. Windows XP viib kõik arvutist leitud NTFS-partitsioonid automaatselt üle sellele NTFS-i versioonile, mida kasutavad Windows 2000 ja Windows XP. Windows NT 4.0 aga vajab Windows 2000 ja Windows XP kasutatava NTFS-i versiooniga vormindatud draivil asuvate failide lugemiseks ja kirjutamiseks hoolduspaketti SP5.

Programmide installimine rohkem kui ühes opsüsteemis

Programmide installimisel rohkem kui ühes opsüsteemis peate iga opsüsteemi käsitlema omaette üksusena. Kõik programmid ja draiverid, mida soovite kasutada, tuleb installida igas opsüsteemis, kus kavatsete neid kasutada. Kui soovite näiteks kasutada Microsoft Wordi samas arvutis nii Windows 98 kui ka Windows XP all, peate esmalt käivitama Windows 98 ja installima Microsoft Wordi ning seejärel arvuti taaskäivitama, valima Windows XP ja siis Microsoft Wordi uuesti installima.

Märkus. Windows 95 või Windows 98 võivad riistvarasätted esmakordsel kasutamisel ümber konfigureerida. See võib Windows XP käivitamisel põhjustada konfiguratsiooniprobleeme.

Käivitamisel vaikimisi kasutatava opsüsteemi määramine

Kui arvutis töötab mitu opsüsteemi, saate määrata, millist opsüsteemi soovite arvuti käivitamisel vaikimisi kasutada.
 • Klõpsake nuppu Start ja käsku Control Panel (Juhtpaneel) ning topeltklõpsake ikooni System (Süsteem).
 • Klõpsake vahekaardi Advanced (Täpsem) jaotises Startup and Recovery (Käivitus ja taaste) nuppu Settings (Sätted).
 • Klõpsake jaotise System startup (Süsteemi käivitamine) loendis Default operating system (Vaikeoperatsioonisüsteem) seda opsüsteemi, mille soovite arvuti sisselülitamisel või taaskäivitamisel vaikimisi käivitada.
 • Märkige ruut Display list of operating systems for (Operatsioonisüsteemide loendi kuvamise aeg) ja tippige loendi kuvamiseks soovitud aeg (sekundites). Pärast selle aja möödumist käivitatakse vaikeoperatsioonisüsteem automaatselt.

  Kui soovite buutimisvõimaluste faili käsitsi redigeerida, klõpsake nuppu Edit (Redigeeri). Microsoft ei soovita buutimisvõimaluste faili (Boot.ini) muuta, kuna see võib muuta teie arvuti kasutuskõlbmatuks.

Tõrkeotsing

 • Microsoft Internet Explorer käivitamisel võib Explorer sulguda ja võite saada tõrketeate, mis sarnaneb järgmisega:
  iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll (iexplore põhjustas vale lehe rikke moodulis kernel32.dll)
  See tõrge võib ilmneda mitme opsüsteemi installimisel samale kettadraivile.

  Probleemi lahendamiseks installige iga opsüsteem eraldi draivile.
 • Arvutit ei saa konfigureerida kasutama kõrvuti opsüsteeme Windows 95 ja Windows 98 (või Windows Me).

  Arvutit ei saa konfigureerida kasutama mitut Windows 95 ja Windows 98 (või Windows Me) eksemplari, kuna need platvormid kasutavad sama buutfaili. Seega ei saa opsüsteeme Windows 95, Windows 98 ja Windows Me ühte arvutisse installida.
 • Arvuti käivitamisel ei kuvata alglaadimismenüüd ja Windows XP-d ei saa käivitada.

  See probleem võib ilmneda juhul, kui olete Windows 95, Windows 98 või Windows Me installinud pärast Windows XP-d.

  Probleemi lahendamiseks parandage või reinstallige Windows XP.SõnastikAlglaadimispartitsioon
Alglaadimispartitsioon sisaldab Windowsi opsüsteemi ja tugifaile. Alglaadimispartitsioon võib olla süsteemipartitsiooniga sama, ent mitte tingimata. Süsteemipartitsioone on alati ainult üks, kuid mitmesüsteemse buutimisega süsteemis on igal opsüsteemil omaette alglaadimispartitsioon.

Märkus. Dünaamilistel ketastel nimetatakse seda ka alglaadimiskettaks.

Windows XP kettamälu kohta lisateabe saamiseks klõpsake selle artikli Microsofti teabebaasis (Knowledge Base) vaatamiseks järgmist artiklinumbrit:
314343 Baasmälu ja dünaamilise mälu võrdlus Windows XP-s
Vt ka Süsteemipartitsioon, DraivKahesüsteemne buutimine
Arvutikonfiguratsioon, mille korral saab käivitada kahte erinevat opsüsteemi.
Vt ka Mitmesüsteemne buutimineLaiendpartitsioon
Laiendpartitsioonide väljatöötamise põhjustas vajadus jagada üks kettadraiv rohkem kui neljaks partitsiooniks. Laiendpartitsioon võib sisaldada mitut partitsiooni ja laiendab seega ühel draivil kasutatavate partitsioonide arvu. Laiendpartitsioon on vormindatud ja draivitähtedega tähistatud loogiliste draivide ümbris. Laiendpartitsioonide kasutuselevõtu ajendas uute kettadraivide varasemast suurem maht.FAT (failipaigutustabel)
Failisüsteem, mida MS-DOS ja muud Windowsi-põhised opsüsteemid kasutavad failide korraldamiseks ja haldamiseks. Failipaigutustabel (FAT) on andmestruktuur, mille Windows loob siis, kui vormindate draivi FAT- või FAT32-failisüsteemiga. Windows talletab failide teabe FAT-s, et faili oleks hiljem võimalik üles leida.
Vt ka FAT32, Failisüsteem, NTFS-failisüsteemFAT32
FAT-failisüsteemi edasiarendus. FAT32 toetab FAT-st väiksemaid klastrimahtusid ja suuremaid draive ning seega on ruumi eraldamine FAT32-draividel tõhusam.
Vt ka Failipaigutustabel (FAT), NTFS-failisüsteem, DraivFailisüsteem
Operatsioonisüsteemis on failisüsteem üldstruktuur, kus failidele pannakse nimesid ning kus neid talletatakse ja korraldatakse. Failisüsteemide tüübid on näiteks NTFS, FAT ja FAT32.
Vt ka NTFS-failisüsteem, FAT, FAT32Loogiline partitsioon
Loogilised partitsioonid on laiendpartitsioonis sisalduvad partitsioonid. Kasutuses ei erine need mittelaiendpõhipartitsioonist mitte millegi poolest.Laiendpartitsioonis loodavate loogiliste draivide arv on piiratud saadaolevate draivitähtede ja draivide loomiseks saadaoleva kõvakettaruumiga.Mitmesüsteemne buutimine
Arvutikonfiguratsioon, mille korral saab käivitada kahte erinevat opsüsteemi.
Vt ka Kahesüsteemne buutimineNTFS-failisüsteem
Täiustatud failisüsteem, mis pakub selliseid jõudlus-, turbe- (faili- ja kaustaõigustega seotud), töökindlus- ja muid täiustatud funktsioone, mis pole saadaval üheski FAT versioonis. Näiteks tagab NTFS draivi ühtsuse, kasutades standardseid tehingulogimis- ja taastetehnikaid. Süsteemi nurjumisel kasutab NTFS failisüsteemi ühtsuse taastamiseks oma logifaili ja kontrollpunkti teavet. Opsüsteemides Windows 2000 ja Windows XP võimaldab NTFS kasutada ka muid täiustatud funktsioone (nt krüptimine, taassõelumispunktid, hõredad failid, USN-päevik ja kettakvoodid).
Vt ka FAT32, Failipaigutustabel (FAT), FailisüsteemPõhipartitsioon
Opsüsteemi käivitamiseks kasutatav partitsioon. Põhipartitsioonid on partitsioonid, mis võtavad kettadraivi partitsioonitabelis enda alla ühe neljast põhipartitsioonipesast.Vajadusel võite kasutada ka selliseid põhipartitsioone, mis ei sisalda opsüsteemi.Süsteemipartitsioon
Süsteemipartitsioon on kettadraiv, mis sisaldab Windowsi käivitamiseks nõutavaid riistvarakohaseid faile (nt Ntldr, Boot.ini ja Ntdetect.com). Süsteemipartitsioon võib olla alglaadimispartitsiooniga sama draiv, kuid mitte tingimata.

Märkus. Dünaamilistel ketastel nimetatakse seda ka süsteemikettaks.

Vt ka Alglaadimispartitsioon, DraivDraiv
Draiv on kõvakettal asuv mäluala, mis on kas põhipartitsioon või laiendpartitsiooni loogiline draiv. Draiv vormindatakse mõne failisüsteemiga (nt FAT või NTFS) ja sellele on määratud draivitäht. Draivi sisu vaatamiseks võite klõpsata selle ikooni Windows Exploreris või aknas My Computer (Minu arvuti). Ühel kõvakettal võib olla mitu draivi ning üks draiv võib paikneda mitmel kettal.
Vt ka Failipaigutustabel (FAT), NTFS-failisüsteem
multi-boot
Atribuudid

Artikli ID: 306559 – viimati läbi vaadatud: 12/06/2015 05:02:50 – redaktsioon: 5.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster KB306559
Tagasiside