Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Internet Exploreri kiirklahvid

NB! Artikkel on tõlgitud Microsofti masintõlketarkvaraga ja seda saab parandada Kogukonnapõhise tõlkeraamistiku (CTF) tehnoloogiaga. Microsoft pakub masintõlgitud, kogukonna järeltöödeldud ja inimtõlgitud artikleid, et anda mitmekeelne juurdepääs kõigile meie teabebaasi artiklitele. Masintõlgitud ja järeltöödeldud artiklites võib olla sõnavara-, süntaksi- ja/või grammatikavigu. Microsoft ei vastuta mingite ebatäpsuste, tõrgete ega kahjude eest, mis on tulenenud sisu valest tõlkest või selle kasutamisest meie klientide poolt. Lisateavet CTF-i kohta leiate aadressilt http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.

Artikli ingliskeelse versiooni kuvamiseks klõpsake siin: 306832
Endine KB-sisust loobumine
See artikkel käsitleb selliseid tooteid, millele Microsoft enam tugiteenuseid ei paku. Seetõttu esitatakse selle artikli teave „olemasoleval kujul“ ja edaspidi seda ei värskendata.
Kokkuvõte
Käesolevas artiklis loetletakse klaviatuuri kiirklahvide jaoks Internet Explorer 5.5.
Lisateave
Kiirklahvide abil saate vaadata ja uurida veebilehtede eelvaate lehekülge enne printima, kasutage aadressivälja, lemmikute haldamiseks ja redigeerimiseks.

Kuidas vaadata ja uurida kiirklahvide veebilehti

Vaadata ja uurida veebilehtede kiirklahve:
To do this                Press this key----------------------------------------------------------------------Display Internet Explorer Help or to   F1display context Help about an item in a dialog boxToggle between full-screen and other   F11views in the browserMove forward through the items on a    TAB Web page, the Address box, or the Links boxMove through the items on a Web page,   SHIFT+TABthe Address box, or the Links boxGo to your Home page           ALT+HOMEGo to the next page            ALT+RIGHT ARROWGo to the previous page          ALT+LEFT ARROW or BACKSPACEDisplay a shortcut menu for a link    SHIFT+F10Move forward between frames        CTRL+TAB or F6Move back between frames         SHIFT+CTRL+TABScroll toward the beginning of a     UP ARROWdocument Scroll toward the end of a document    DOWN ARROWScroll toward the beginning of a     PAGE UPdocument in larger incrementsScroll toward the end of a document    PAGE DOWNin larger incrementsMove to the beginning of a document    HOMEMove to the end of a document       ENDFind on this page             CTRL+FRefresh the current Web page       F5 or CTRL+RRefresh the current Web page, even if   CTRL+F5the time stamp for the Web version and your locally stored version are the same Stop downloading a page          ESCGo to a new location           CTRL+O or CTRL+LOpen a new window             CTRL+NClose the current window         CTRL+WSave the current page           CTRL+SPrint the current page or active frame  CTRL+PActivate a selected link         ENTEROpen the Search box            CTRL+EOpen the Favorites box          CTRL+IOpen the History box           CTRL+HIn the History or Favorites boxes,    CTRL+clickopen multiple folders					

Kuidas printida eelvaade koos kiirklahvid

Prindi eelvaate veebilehti otsetee klahvid:
To do this                Press this key----------------------------------------------------------Set printing options and print the page  ALT+PChange paper, headers and footers,    ALT+Uorientation, and margins for this pageDisplay the first page to be printed   ALT+HOMEDisplay the previous page to be printed  ALT+LEFT ARROWType the number of the page that you   ALT+Awant displayedDisplay the next page to be printed    ALT+RIGHT ARROWDisplay the last page to be printed    ALT+ENDZoom out                 ALT+MINUSZoom in                  ALT+PLUSDisplay a list of zoom percentages    ALT+ZClose Print Preview            ALT+C					

Kuidas kasutada aadressivälja kiirklahvid

Väljale aadress koos kiirklahvide kasutamine
To do this                Press this key-----------------------------------------------------------Select the text in the Address box    ALT+DDisplay a list of addresses that you   F4have typedWhen in the Address box, move the cursor CTRL+LEFT ARROWleft to the next logical break in the address (period or slash)When in the Address box, move the cursor CTRL+RIGHT ARROWright to the next logical break in the address (period or slash)Add "www." to the beginning and ".com"  CTRL+ENTERto the end of the text that you type in the Address boxMove forward through the list of     UP ARROWAutoComplete matchesMove back through the list of       DOWN ARROWAutoComplete matches					

Kuidas töötada lemmikud kiirklahvide abil

Töötada lemmikud kiirklahvide abil:
To do this                Press this key---------------------------------------------------------Add the current page to your favorites  CTRL+DOpen the Organize Favorites dialog box  CTRL+BMove selected item up in the Favorites  ALT+UP ARROWlist in the Organize Favorites dialog boxMove selected item down in the      ALT+DOWN ARROWFavorites list in the Organize Favorites dialog box					

Kuidas muuta kiirklahve

Muuta kiirklahve:
To do this                Press this key--------------------------------------------------------Remove the selected items and copy them  CTRL+Xto the ClipboardCopy the selected items to the Clipboard CTRL+CInsert the contents of the Clipboard at  CTRL+Vthe selected locationSelect all items on the current Web page CTRL+A					

Hoiatus. See artikkel on masintõlgitud.

Atribuudid

Artikli ID: 306832 – viimati läbi vaadatud: 04/25/2013 05:44:00 – redaktsioon: 2.0

 • kbenv kbinfo kbmt KB306832 KbMtet
Tagasiside