Windows 10 teatise- ja täiendamissuvandite haldamine

Kokkuvõte
Kvalifitseeruvad arvutid ja seadmed, mida teie organisatsioonis juurutatakse ja mis töötavad operatsioonisüsteemil Windows 7 Pro või Windows 8.1 Pro, on Windows 10 tasuta täienduse pakkumise jaoks sobilikud ja saavad Windows Update’i kaudu täiendada. (See pakkumine ei kehti klientidele, kes kasutavad operatsioonisüsteemide Windows 7 ja Windows 8.1 väljaannet Enterprise või Embedded.) See artikkel kirjeldab teatise- ja täiendamissuvandeid ning selgitab, kuidas neid hallata.

Administraatorid, kes ei soovi versioonide Windows 7, Windows 7 manussüsteemide jaoks, Windows 8.1 ja Windows Embedded 8.1 Pro klientide täiendamist, peaksid olenemata praegustest diskvalifitseerivatest kriteeriumitest lubama selles artiklis kirjeldatud eeskirjade sätted.

Kui soovite lisateavet Windows 10-le täiendamise nõuete kohta, külastage Windowsi kodulehte .
Lisateave

Windows 10-le täiendamise haldamine

Automaatsed stsenaariumid

Windows 10-le täiendamine on arvutites või muudes seadmetes automaatselt blokeeritud (ehk edasised toimingud pole vajalikud) järgmistel juhtudel.

 • Arvutit või seadet hooldatakse WSUS-i kaudu ja sellele pole värskendust 3035583 rakendatud.
 • Arvutis on kasutusel üks järgmistest süsteemidest, mis ei kuulu selle reserveeritud pakkumise alla.

  • Windows 8.1 Enterprise või Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 või Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry või Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 manussüsteemide jaoks
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Mitteautomaatsed stsenaariumid

Saate Windows 10 täiendust hallata, kasutades mõnd järgmistest meetoditest. 
Rühmapoliitika
Microsoft on välja andnud uued värskendused, mis võimaldavad blokeerida Windows 10 täiendusi Windows Update’i kaudu. Need värskendused installivad uue rühmapoliitika sätte. Arvutid, millel on see rühmapoliitika säte lubatud, ei tuvasta, laadi alla ega installi Windowsi uusima versiooni täiendust.

Vaadake nende värskenduste hankimiseks ja installimiseks järgmisi Microsofti teabebaasi artikleid.

Selle rühmapoliitika sätte konfigureerimiseks rühmapoliitika abil kehtivad järgmised tingimused.

 • Vastav värskendus peab olema installitud.
 • Kasutama peab värskendatud faili WindowsUpdate.admx, mis on kopeeritud redigeerimispoliitika asukohast.
Arvuti konfiguratsioon
Kui soovite blokeerida täiendamist arvuti konfiguratsiooni kaudu, tehke järgmist.

 1. Klõpsake valikut Arvuti konfiguratsioon.
 2. Klõpsake valikut Poliitikad.
 3. Klõpsake valikut Haldusmallid.
 4. Klõpsake valikut Windowsi komponendid.
 5. Klõpsake valikut Windows Update.
 6. Topeltklõpsake valikut Lülita välja Windowsi täiendamine uusimale versioonile Windows Update’i kaudu.
 7. Klõpsake valikut Luba.
Poliitika tee. Arvuti konfiguratsioon / Haldusmallid / Windowsi komponendid / Windows UpdatePoliitika
Säte. Lülita välja Windowsi täiendamine uusimale versioonile Windows Update’i kaudu
Windowsi register
Tähtis Järgige hoolikalt selles jaotises toodud juhiseid. Registri vale muutmine võib tõsiseid probleeme põhjustada. Enne registri muutmist varundage see taastamiseks, juhuks kui peaks probleeme tekkima.

Selleks et blokeerida Windows Update’i kaudu operatsioonisüsteemile Windows 10 täiendamine, määrake järgmine registriväärtus.

Alamvõti: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
DWORD-väärtus. DisableOSUpgrade = 1

Peida rakendus Get Windows 10 (olekuala ikoon)

Automaatsed stsenaariumid

Windows 10 teatise rakendus on arvutites või muudes seadmetes automaatselt blokeeritud (ehk edasised toimingud pole vajalikud) järgmistel juhtudel.

 • Arvutis on kasutusel üks järgmistest süsteemidest, mis ei kuulu selle reserveeritud pakkumise alla.

  • Windows 8.1 Enterprise või Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 või Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry või Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 manussüsteemide jaoks
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Mitteautomaatsed stsenaariumid

Windowsi register
Tähtis Järgige hoolikalt selles jaotises toodud juhiseid. Registri vale muutmine võib tõsiseid probleeme põhjustada. Enne registri muutmist varundage see taastamiseks, juhuks kui peaks probleeme tekkima.

Muude Windowsi versioonide puhul peale Enterprise’i saab teavitusikooni Windowsi registri kaudu tõkestada. Selleks määrake järgmine registriväärtus.

Alamvõti: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
DWORD-väärtus. DisableGwx = 1

Luba rakendus Get Windows 10 (olekuala ikoon)

Kui te ei näe rakendust Get Windows 10 (väike ikoon olekualal), võivad põhjused olla järgmised.
 • Arvuti või muu seade pole ajakohane, sest installitud ei ole vähemalt Windows 7 hoolduspakett 1 (SP1) või Windows 8.1 Update’i.
 • Windows Update on välja lülitatud või pole määratud värskendusi automaatselt vastu võtma.
 • Olete blokeerinud või desinstallinud vajalikud Windows Update’i funktsioonid. Vaadake selle kohta lisateavet teabebaasi artiklist3035583.
 • Windowsi install pole aktiveeritud.
 • Seadmes on kasutusel üks järgmistest süsteemidest, mis ei kuulu selle reserveeritud pakkumise alla.

  • Windows 8.1 Enterprise või Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 või Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry või Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 manussüsteemide jaoks
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Seadet haldab IT-administraator, kes on tõkestanud ikooni kuvamise töölaual. (Selle olukorra kontrollimiseks pöörduge oma ettevõtte IT-administraatori poole.)
Kolme esimest probleemi on võimalik lahendada Windows Update’i käitamise ja saadaolevate värskenduste installimisega. Kui arvate, et teile ei kehti ükski neist tingimustest, ja ikoon pole ikka nähtav, toimige järgmiselt.

Märkus See lahendus tuvastab, kas teie seade vastab kõikidele eeltingimustele, ning seejärel lülitab võimaluse korral sisse rakenduse Get Windows 10.
 1. Käivitage Notepad.
 2. Kleepige Notepad’i järgmine tekst.

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta nimega.
 4. Muutke faili nimi kastis Faili nimi nimeks ReserveWin10.cmd.
 5. Tehke loendis Salvesta tüübina valik Kõik failid (*. *) ja seejärel valige kaust, kuhu soovite faili salvestada. Salvestage fail näiteks kohta C:/Temp.
 6. Klõpsake valikut Salvesta.
 7. Avage ülemaõigustega käsuviiba aken. Selleks avage Avakuva või menüü Start, tippige otsinguväljale sõna käsuviip, paremklõpsake tulemuste loendis valikut Käsuviip ning klõpsake siis käsku Käivita administraatorina.
 8. Käitage fail asukohast, mille valisite punktis 5. Näiteks tippige käsuviiba aknasse järgmine käsk:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
Rakendusel Microsoft Compatibility Appraiser võib kuluda 10–30 minutit. Selle aja jooksul edastab skript pidevalt olekuaruandeid. Varuge kannatust! Kui skript jääb kinni lõputusse tsüklisse, siis see tähendab, et teil ei ole vajalikke Windowsi värskendusi installitud. Peale Windows 7 hoolduspaketi SP1 või Windows 8.1 Update’i peavad teil olema installitud järgmised värskendused.
Windows 7 SP1 jaoks
Windows 8.1 Update’i jaoks
Kui soovite käsitsi kontrollida, kas teil on need värskendused installitud, tippige ülemaõigustega käsuviibale järgmine käsk:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Märkus Selles käsus tähistab üksus <KBID> otsitava värskenduse tegelikku KB värskenduse artikli numbrit.

Kui teil on vastav värskendus installitud, kuvab see käsk paketi identiteedi. Näiteks peaksid Windows 8.1 kasutajad nägema järgmist:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Paketi identiteet. Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Mitteingliskeelsete Windowsi versioonide skript
Kasutage mitteingliskeelsete Windowsi versioonide jaoks järgmist skripti (see on sama skript, mida kirjeldati eelmise protseduuri 2. juhises):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Windows 8.1 Update’i ekraani Unattend.xml eiramine

Kui Windows 8.1-le on installitud KB3065988, palub süsteem kasutajatel esimese käivitamise tsükli ajal ilmneva OOBE protsessi osana reserveerida Windows 10 eksemplar. See reserveeringu teatis ilmneb ka organisatsioonidel, mis juurutavad Windows 8.1 Pro versiooni OOBE protsessi automatiseeriva faili Unattend.xml abil. Selle teatise tõkestamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

 • Kasutage rühmapoliitikat
  Määrake järgmine rühmapoliitika säte olekusse Keelatud.

  Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Sisselogimine > Kuva esimese sisselogimise animatsioon
 • Muutke faili Unattend.xml
  Lisage Windows 8.1 jaoks faili Unattend.xml järgmine kirje.
  Windows 8.1 Pro x64 jaoks
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  Windows 8.1 Pro x86 jaoks
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Atribuudid

Artikli ID: 3080351 – viimati läbi vaadatud: 04/28/2016 13:18:00 – redaktsioon: 3.0

Windows 10

 • kbprb KB3080351
Tagasiside