Tõrketeadete "Stop 0x0000007B" tõrkeotsing Windows XP-s

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Kokkuvõte
Selles artiklis antakse üksikasjalikke juhiseid tõrketeadete "Stop 0x0000007B" tõrkeotsinguks Windows XP-s. Artiklis kirjeldatakse selle stopp-tõrketeate kuvamist põhjustavaid probleeme, sealhulgas alglaadimissektori viirusi ning seadmedraiveri- ja riistvaratõrkeid. Kui probleem pärast nende tõrgete kõrvaldamist ei lahene, järgige käesoleva artikli lõpus olevaid üldisi tõrkeotsingujuhiseid.
SISSEJUHATUS
Arvuti käivitamisel võidakse kuvada üks järgmistest tõrketeadetest:
 • STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (STOP: 0x0000007B (parameeter1, parameeter2, parameeter3, parameeter4) JUURDEPÄÄSMATU_ALGKÄIVITUSSEADE)
 • Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing.

  Contact your product support representative for assistance. The following status will assist them in diagnosing the problem.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Setup cannot continue. Power down or reboot your computer now. (Installimisel ilmnes parandamatu tõrge, mis takistab installi jätkamist. Abi saamiseks pöörduge oma tootetoe esindaja poole. Probleemi diagnoosimisel võib neid abistada järgmine olekukood. (0x4, 0x1, 0, 0) Installi ei saa jätkata. Lülitage arvuti kohe välja või taaskäivitage see.)
Kui installiprogramm installimise ajal taaskäivitub, võidakse Windows XP installimisel kuvada ka tõrketeade "Stop 0x0000007B". Kui stopp-tõrketeade kuvatakse installiprogrammi töötamise ajal, kuvatakse teine tõrketeade. Selle probleemi tõrkeotsingu sooritamiseks lugege läbi järgmised neli jaotist, et määratleda, kas teie arvutis on ilmnenud mõni järgmistest tõrgetest. Kui ükski nendest tõrgetest teie puhul ei kehti, kasutage käesoleva artikli lõpus olevaid tõrkeotsingujuhiseid.

tagasi algusse

Alglaadimissektori viirused

Tõrketeade "Stop 0x0000007B" võidakse kuvada siis, kui teie arvuti on nakatunud alglaadimissektori viirusega. Kontrollige arvutit viiruste suhtes. Kui leiate mõne viiruse, kontrollige enne diskettide kasutamist viiruste suhtes ka neid.

Microsoft ei paku viiruste tuvastamise ega arvutiviiruste eemaldamise tarkvara. Kui kahtlustate või teate, et teie arvuti on mõne viirusega nakatunud, hankige värske viirusetõrjetarkvara. Viirusetõrjetarkvara tootjate loendi kuvamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
49500 Viirusetõrjetarkvara tarnijate loend (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Märkus. Võimalik, et erinevate viiruste eemaldamiseks tuleb kasutada mitme erineva kaubamärgiga viirusetõrjetarkvara.

NB! Kui teie arvuti on nakatunud, võib see olla avatud ka mitmesugustele muudele rünnakuvormidele. Soovitame vahetu Interneti-ühendusega serverid ümber korraldada. Selleks saate kasutada veebisaidil CERT avaldatud juhiseid. Vahetu Interneti-ühendusega serverid on serverid, mis töötavad ilma tulemüüri ja muude kaitsefunktsioonideta. Samuti võiksite enne uuesti kasutusse andmist ümber korraldada ka kõik muud arvutid, mis asuvad nakatunud arvutite lähedal.

Kui viirus on nakatanud Windows XP-ga töötava arvuti ja viirusetõrjeprogramm ei saa seda viirust eemaldada ega süsteemi parandada, peate arvuti kõvaketta ümber partitsioneerima ja vormindama ning Windows XP uuesti installima. Lisateabe saamiseks kõvaketta partitsioneerimise ja vormindamise kohta Windows XP-s klõpsake vastava Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli vaatamiseks järgmist artiklinumbrit:
313348 Kõvaketta partitsioneerimine ja vormindamine Windows XP-s (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Windows XP alglaadimissektori viiruste eest kaitsmise kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite vaatamiseks järgmist artiklinumbrit:
122221 Windowsi alglaadimissektori kaitsmine viiruste eest (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
tagasi algusse

Seadmedraiveritõrked

Tõrketeade "Stop 0x0000007B" võidakse kuvada järgmistes olukordades:
 • alglaadimiskontrolleri jaoks vajalik seadmedraiver pole konfigureeritud käivituma käivitusajal;
 • alglaadimiskontrolleri jaoks vajalik seadmedraiver on rikutud;
 • Windows XP registriteave (teave seadmedraiverite laadimise kohta käivitusajal) on rikutud.
Windows XP vajab arvuti käivitamiseks kasutatava kõvakettakontrolleriga suhtlemiseks minipordi draiverit. Kui Windows XP-s teie kontrolleri seadmedraiverit pole või kui Windows XP kasutab rikutud või ühildumatut draiveri, tuleb see draiver asendada sobiva eksemplariga, mis ühildub nii teie kontrolleri kui ka Windows XP-ga.

Windows XP installimise esimeses etapis kuvab installiprogramm ekraani allosas järgmise teate:
Press F6 if you have to install a third-party SCSI or RAID driver. (Kui peate installima muu tootja SCSI- või RAID-draiveri, vajutage klahvi F6.)
Vajutage klahvi F6 ja järgige siis oma lõpptootja (OEM) massmälu seadmedraiveri installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks lõpptootja (OEM) seadmedraiveritoe laadimise kohta klahviga F6 klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) vastava artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
314859 Windows XP installimise ajal on klahvi F6 vajutamisel saadaval lõpptootja (OEM) piiratud draiveritugi (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Kõvakettakontrolleri ühilduvuse määratlemiseks Windows XP-ga ja lisateabe saamiseks Windows XP CD-l olevate või allalaaditavate draiverite kohta lugege värskeimat Windows XP riistvara ühilduvuse loendit (HCL). Windows XP uusima HCL-i kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
314062 Windows XP uusim riistvara ühilduvuse loend (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Kui teie arvuti kõvakettakontrollerit HCL-i loendis pole, pöörduge draiveri kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks arvuti, emaplaadi või kõvakettakontrolleri tootja poole. Microsoft ei garanteeri, et seadmete jaoks, mida HCL-i loendis pole, on lahendus saadaval. Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
315239 Microsofti tugiteenuste poliitika riistvara jaoks, mida Windowsi riistvara ühilduvuse loendis pole (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Kui Windows XP registri süsteemitaru on rikutud, võib see takistada Windows XP alglaadimiskontrolleri nõutava minipordi seadmedraiveri laadimist. Selle probleemi lahendamiseks taastage registri varukoopia. Registri varukoopia taastamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
307545 Windows XP käivitamist takistava rikutud registri taastamine (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
tagasi algusse

Riistvaratõrked

Tõrketeade "Stop 0x0000007B" võidakse kuvada siis, kui alglaadimiskontrolleri ja mõne muu süsteemi kontrolleri vahel või SCSI-seadmete vahel esineb ressursikonflikt. See stopp-tõrketeade võidakse kuvada ka siis, kui ketas pole tõlgitud või selle tõlget on muudetud. Probleemi tõrkeotsingu sooritamiseks toimige järgmiselt.
 1. Kui arvuti alglaadimiskontrolleri ja mõne muu süsteemikontrolleri vahel on IRQ või I/O pordiaadressi konflikt, siis lõpetab Windows XP reageerimise (hangub) ning kuvatakse tõrketeade "Stop 0x0000007B". Kui lisasite hiljuti uut riistvara, eemaldage see või konfigureerige ümber nii, et see ei läheks konflikti muude installitud kontrollerite ressurssidega.
 2. Kui kasutate SCSI-kõvaketast, kontrollige, kas SCSI-ahel on õigesti lõpetatud. Eemaldage kõik SCSI-seadmed, mida ei kasutata, või kontrollige, kas SCSI ID-d on kordumatud.
 3. Veenduge, et ketta tõlge oleks sisse lülitatud (kui see on nõutav) ning seda poleks muudetud. See probleem võib esineda näiteks siis, kui olete hiljuti kontrollereid vahetanud.Selle teema kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  314082 Pärast Windows XP süsteemiketta teisaldamist mõnda muusse arvutisse kuvatakse tõrketeade Stop 0x0000007b (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
tagasi algusse

Muud probleemid

Tõrketeade "Stop 0x0000007B" võidakse kuvada ka järgmistel põhjustel.
 • Alglaadimisketas on rikutud ja Windows XP ei saa seda käivitada. Kui failisüsteem on rikutud ja Windows XP ei saa käivitusprotsessi ajal alglaadimisketast käivitada, tuleb ketas teisaldada mõnda muusse Windows XP-ga töötavasse arvutisse ja käivitada selle ketta jaoks käsk chkdsk või proovida luua sellel kettal (eraldi kaustas) Windows XP paralleelne install. Windows XP installiprogramm kontrollib enne failide kopeerimist ketta terviklust ning võib mõne probleemi parandada.
 • Proovite Windows XP-d installida opsüsteemis Microsoft Windows NT 4.0 loodud peegeldatud alglaadimispartitsioonile. Windows XP ei toeta Windows NT 4.0 Ftdisk-kettakomplekte. Kui kasutate opsüsteemi Windows 2000, peate enne Windows XP kasutuselevõtmist teisendama kõik Ftdisk-kettakomplektid dünaamilisteks ketasteks. Kui kasutate opsüsteemi Windows NT 4.0, lõhkuge enne Windows XP kasutuselevõtmist kõik peeglid ja varundage RAID5-kettal või laiendatud kettakomplektil olevad andmed. Ftdisk-komplektidele ei pruugi pärast versiooniuuendust enam juurde pääseda.
tagasi algusse

Üldine tõrkeotsing

Kui ükski käesolevas artiklis kirjeldatud probleemidest teie puhul ei kehti, kasutage järgmisi üldisi tõrkeotsingujuhiseid.
 1. Kui mõni nendest tõrketeadetest kuvatakse Windows XP installimise ajal, värskendage arvuti BIOS-i või hankige arvuti kõvakettakontrolleri jaoks Windows XP draiverid (oma arvuti, emaplaadi või kõvakettakontrolleri tootjalt). Võite teha ka mõlemat. Arvuti BIOS-i värskendamise või Windows XP draiverite hankimise kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma arvuti tootja poole. Lisateavet draiverite kättesaadavuse kohta leiate käesoleva artikli jaotisest Seadmedraiveritõrked.

  Märkus. Kui opsüsteem Windows NT 4.0 või Windows 2000 oli eelnevalt installitud peegeldatud alglaadimispartitsioonile, lugege käesoleva artikli jaotist Muud probleemid.
 2. Kasutage viimase eduka konfigureerimise funktsiooni. Kui olete hiljuti alglaadimiskontrolleri jaoks installinud ühildumatu seadmedraiveri, võib see probleemi lahendada. Viimase eduka konfigureerimise funktsiooni kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  307852 Arvuti käivitamine Windows XP-s viimase eduka konfigureerimise funktsiooni abil
 3. Kasutage Windows XP installiprogrammi parandussuvandit.Windows XP installiprogrammi abil parandamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  315341 Windows XP versiooniuuenduse installimine (Windows XP uuestiinstallimine)
 4. Taastage registri varukoopia.Registri varukoopia taastamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  307545 Windows XP käivitamist takistava rikutud registri taastamine (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
tagasi algusse
Viited
Tõrketeadete "Stop 0x0000007B" kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
316401 Windows XP-ga töötava arvuti taaskäivitamisel kuvatakse tõrketeade "STOP 0x0000007B" (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
303786 Puuduv sektsioon [SysprepMassStorage] põhjustab Windows XP sysprep-tõmmiste tegemisel tõrketeate STOP 0x7B kuvamise (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
315031 Windows XP MSDN-i versiooni kasutamisele ei saa üle minna (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
314082 Pärast Windows XP süsteemiketta teisaldamist mõnda muusse arvutisse kuvatakse tõrketeade Stop 0x0000007B (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
314859 Windows XP installimise ajal on klahvi F6 vajutamisel saadaval lõpptootja (OEM) piiratud draiveritugi (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
tagasi algusse
7B 0x7B trap stealth_c noint no_int mbr inaccessible boot device
Atribuudid

Artikli ID: 324103 – viimati läbi vaadatud: 06/07/2013 09:55:00 – redaktsioon: 4.5

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103
Tagasiside