Funktsiooni OFFSET kasutamine Excelis

Office 2003 tugi on lõppenud

Microsoft lõpetas Office 2003 tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Kokkuvõte
Selles artiklis kirjeldatakse funktsiooni OFFSET kasutamist sellise lahtri väärtuse edastamiseks, mis on kõrvalasuvast viidatud lahtrivahemikust määratud ridade ja veergude arvu võrra eemal.
Lisateave
Sisestage järgmised andmed tühjale Exceli töölehele. Neid andmeid kasutatakse kõigis selles artiklis olevates näidisvalemites.
A1: nimiB1: osakondC1: vanus
A2: HenriB2: 501C2: 28
A3: MartB3: 201C3: 19
A4: MaarjaB4: 101C4: 22
A5: AndresB5: 301C5: 29

Sisestage lahtrisse E2 (või mis tahes tühja lahtrisse) järgmised valemid:
=OFFSET(C2,2,-1,1,1)
  • C2 – viidatud lahter.
  • 2 – näitab, mitu rida liikuda. Positiivsed arvud tähendavad allapoole liikumist ja negatiivsed arvud ülespoole liikumist.
  • -1 – näitab, mitu veergu liikuda. Positiivsed arvud tähendavad paremale ja negatiivsed arvud vasakule liikumist.
  • 1 (eelviimane väärtus) – (valikuline.) Näitab, mitu rida andmeid edastada. See number peab olema positiivne arv.
  • 1 (viimane väärtus) – (valikuline.) Näitab, mitu veergu andmeid edastada. See number peab olema positiivne arv.

Näited.

Seda valemit kasutades edastab funktsioon OFFSET lahtrist C2 kaks rida allpool (2) ja 1 rida vasakul (–1) asuva lahtri (lahtri B4) väärtuse. Lahtri B4 väärtus on 101. Seega edastab valem väärtuse 101.
inf XL2003 XL2007 XL2010
Atribuudid

Artikli ID: 324991 – viimati läbi vaadatud: 11/29/2013 21:52:00 – redaktsioon: 4.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

  • kbhowto KB324991
Tagasiside