Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Windows Server 2003 käivitusprobleemide tõrkeotsing

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Kui olete teenuse Small Business klient, leiate täiendava tõrkeotsingu ja õpperessursid veebisaidilt Small Businessi tugi
Microsoft Windows 2000 kohta käiva artikli versiooni leiate artiklist numbriga 315396. (võib olla inglise keeles)
Selle artikli Windows XP kohta käiva versiooni leiate artiklinumbriga 308041.
Kokkuvõte
Selles artiklis kirjeldatakse protseduure, mida saate kasutada käivitamise probleemide lahendamiseks operatsioonisüsteemis Windows Server 2003.

Edukas Windowsi käivitamine hõlmab järgmisi etappe.
 • Esialgne etapp
 • Buutimislaaduri etapp
 • Tuuma etapp
 • Sisselogimise etapp
Kui mis tahes etapi kestel tekib probleem, ei pruugi Windows õigesti käivituda ning võite kogeda järgmisi probleeme.
 • Arvuti lakkab reageerimast (hangub).
 • Saate tõrketeate.
Kui käivitamise probleem tekib pärast seda, kui klõpsate suvandit Microsoft Windows Server 2003 buutimislaaduri menüüs või saate teate Valige alustamiseks operatsioonisüsteem, võivad operatsioonisüsteemis vajalikud failid olla puudu või rikutud. Windows pakub mitmeid võimalusi selle probleemi lahendamiseks, sh turvarežiim, taastekonsool ja automaatne süsteemitaaste.

Arvuti käivitamine viimatist hästitöötavat konfiguratsiooni kasutades

Kui käivitusprobleem tekib kohe pärast arvutis muudatuse tegemist (nt pärast uue draiveri installimist), püüdke käivitada arvuti viimase hästitöötava konfiguratsiooni funktsiooniga.

Kui kasutate viimase hästitöötava konfigureerimise funktsiooni, käivitate arvuti viimaseid toimivaid sätteid kasutades. See funktsioon taastab registriteabe ja draiverisätted, mis kehtisid arvuti viimase eduka käivitamise ajal. Kasutage seda funktsiooni, kui te ei saa käivitada Windowsi pärast arvutis muudatuse tegemist (nt pärast seadmedraiveri installimist või selle versioonitäiendust).

Arvuti käivitamiseks viimase hästitöötava konfigureerimise funktsiooni abil tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja seejärel suvandit Sule arvuti.
 2. Klõpsake suvandit Taaskäivita ja seejärel OK.
 3. Kui näete teadet Valige alustamiseks operatsioonisüsteem, vajutage klahvi F8.
 4. Kasutage nooleklahve, et valida Viimane hästitöötav konfigureerimine ja vajutage seejärel sisestusklahvi.

  Märkus. NUM LOCK peab olema välja lülitatud, enne kui numbriklahvistiku nooleklahvid tööle hakkavad.
 5. Kui käitate arvutil teisi operatsioonisüsteeme, klõpsake loendis suvandit Microsoft Windows Server 2003 ja vajutage seejärel sisestusklahvi.
Märkused.
 • Valides viimase hästitöötava konfigureerimise saate taastuda probleemidest nagu hiljuti lisatud draiver, mis ei pruugi teie riistvaraga sobida. See funktsioon ei lahenda probleeme, mille on põhjustanud rikutud või puuduvad draiverid või failid.
 • Kui valite viimase hästitöötava konfigureerimise, taastatakse ainult järgmise registrivõtme teave.
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Muudes registrivõtmetes tehtud muudatused säilitatakse.
Kui saate arvuti viimast hästitöötavat konfigureerimise funktsiooni kasutades käivitada, võib vigase käivitumise põhjus olla viimane arvutis tehtud muudatus (nt draiveri installimine). Soovitame teil draiveri või programmi eemaldada või värskendada ning katsetada siis, kas Windows käivitub õigesti.

Arvuti käivitamine turvarežiimis

Kui käivitate arvuti turvarežiimis, laadib Windows ainult need draiverid ja arvutiteenused, mida vajate. Saate kasutada turvarežiimi siis, kui on vaja tuvastada ja lahendada probleemid, mille on põhjustanud vigased draiverid, programmid või automaatselt käivituvad teenused.

Kui arvuti käivitub edukalt turvarežiimis, kuid ei käivitu tavarežiimis, võib arvutil olla konflikt riistvarasätete või ressurssidega. Võib esineda vastuolusid programmide, teenuste või draiveritega või register võib olla rikutud. Turvarežiimis saate keelata või eemaldada programmi, teenuse või seadmedraiveri, mis võib takistada arvuti õiget käivitumist.

Käivitumisprobleemide lahendamiseks turvarežiimis tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja seejärel suvandit Sule arvuti.
 2. Klõpsake suvandit Taaskäivita ja seejärel OK.
 3. Kui näete teadet Valige alustamiseks operatsioonisüsteem, vajutage klahvi F8.
 4. Valige menüüs Windowsi täpsemad suvandid nooleklahvide abil suvand Turvarežiim ja vajutage seejärel sisestusklahvi.

  Märkus. Num Lock peab olema välja lülitatud, enne kui numbriklahvistiku nooleklahvid tööle hakkavad.
 5. Kui käitate arvutil teisi operatsioonisüsteeme, klõpsake loendis suvandit Microsoft Windows Server 2003 ja vajutage seejärel sisestusklahvi.
 6. Tehke üht järgmistest.
  • Kui arvuti turvarežiimis ei käivitu, proovige arvuti käivitada taastekonsooli abil. Kui arvutit ikka käivitada ei õnnestu, otsige võimalikke riistvaraprobleeme, nt vigaseid seadmeid, installimisprobleeme, juhtmeprobleeme või liideseprobleeme. Eemaldage mis tahes hiljuti lisatud riistvara ja taaskäivitage siis arvuti, et näha, kas probleem lahenes.
  • Kui arvuti turvarežiimis käivitub, minge käivitumise probleemi lahendamise jätkamiseks järgmisse jaotisse.

Kasutage sündmusevaaturit käivitumisprobleemi põhjuse tuvastamiseks

Otsige sündmusevaaturi sündmuselogidest teavet, mis võib aidata käivitumisprobleemi põhjust tuvastada ja diagnoosida. Sündmuselogidesse salvestatud sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.
 1. Tehke üht järgmistest.
  • Klõpsake suvandit Start, osutage suvandile Haldustööriistad ja klõpsake siis suvandit Sündmusevaatur.
  • Käivitage sündmusevaaturi lisandmoodul Microsofti halduskonsoolil (MMC-l).
 2. Laiendage konsoolipuu suvand Sündmusevaatur ja seejärel klõpsake logi, mida soovite vaadata. Näiteks klõpsake suvandit Süsteemi logi või Rakenduse logi.
 3. Topeltklõpsake üksikasjapaanil sündmust, mida soovite vaadata.

  Sündmuse üksikasjade kopeerimiseks klõpsake suvandit Kopeeri, seejärel avage uus dokument programmis, kuhu soovite sündmuse kleepida (nt Microsoft Wordis) ning siis klõpsake menüü Redigeeri suvandit Kleebi.
 4. Eelmise või järgmise sündmuse kirjelduse vaatamiseks vajutage ÜLES- või ALLANOOLE klahvi.

Kasutage käivitumisprobleemi põhjuse tuvastamiseks süsteemiteavet

Süsteemiteabe tööriist kuvab põhjaliku vaate arvuti riistvarast, süsteemi komponentidest ja tarkvarakeskkonnast. Selle tööriista abil saate tuvastada võimalikud probleemsed seadmed ja seadmekonfliktid. Selleks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja seejärel suvandit Käivita.
 2. Tippige väljale Ava käsk msinfo32 ja klõpsake OK.
 3. Otsige probleemseid seadmeid või seadmekonflikte. Selleks tehke järgmist.
  1. Laiendage konsoolipuul suvandit Komponendid ja klõpsake siis suvandit Probleemsed seadmed .

   Pange tähele parempoolsel paanil loetletud seadmeid.
  2. Laiendage konsoolipuul suvandit Riistvararessursid ja siis klõpsake suvandit Konfliktid/ühiskasutus.

   Pange tähele parempoolsel paanil loetletud ressursikonflikte.
  3. Kui tuvastate probleemse seadme, tehke sobiv toiming (nt eemaldage, keelake või konfigureerige seade ümber või värskendage draiverit) ja taaskäivitage siis arvuti tavarežiimis.

   Seadmete ja nende draiverite eemaldamiseks või keelamiseks saate kasutada seadmehaldurit. Lisateavet seadmehalduri kohta leiate jaotisest Seadmehalduri kasutamine käivitumisprobleemi põhjuse tuvastamiseks.

   Kui arvuti käivitub õigesti, võib käivitumisprobleemi põhjus olla see seade.

   Kui keelasite probleemi lahendamiseks seadme, veenduge, et see seade on antud operatsioonisüsteemiga Windows Server 2003 ühilduva riistvara loendis (HCL-is) ja et see on õigesti installitud. Samuti probleemist teatamiseks ja teabe saamiseks võimalike värskenduste kohta, mis võivad käivitumisprobleemi lahendada, võtke ühendust tootjaga. Arvuti riistvaratootja kontaktandmete saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmises loendis vastavat artiklinumbrit:
   65416 Riist- ja tarkvaratootja kontaktteave, A–K (võib olla inglise keeles)

   60781 Riist- ja tarkvaratootja kontaktteave, L–P (võib olla inglise keeles)

   60782 Riist- ja tarkvaratootja kontaktteave, Q–Z (võib olla inglise keeles)
   Microsoft pakub tehnilise toe saamiseks kolmanda osapoole kontaktteavet. Seda teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft ei garanteeri teiste tootjate kontaktteabe täpsust.
 4. Kui Süsteemiteabe tööriist probleemseid seadmeid või seadmekonflikte ei tuvasta, otsige programme, mis Windowsi käivitumisel automaatselt käivituvad. Selleks tehke järgmist.
  1. Laiendage konsoolipuul suvandit Tarkvarakeskkond ja klõpsake siis suvandit Käivitusprogrammid.

   Parempoolsel paanil on loetletud Windowsi käivitumisel automaatselt käivituvad programmid.
  2. Keelake kõik programmid ja taaskäivitage arvuti.

   Teavet programmi keelamise kohta vt programmi dokumentidest või võtke ühendust tootjaga.
  3. Kui käivitusprogrammide keelamisel käivitumise probleem laheneb, lubage programmid ükshaaval uuesti.

   Lülitage arvuti välja ja taaskäivitage see iga kord pärast programmi lubamist ning pange tähele, kas vale käivitumine kordub. Kui nii juhtub, siis võib vale käivitumist põhjustada viimane lubatud programm.

Vaadake turvarežiimi buutimislogi faili

Käivitumisprobleemide lahendamiseks vaadake buutimislogi faili Ntbtlog.txt ja seda, milliseid draivereid ja teenuseid arvuti turvarežiimis käivitamisel ei laaditud.

See logifail asub kaustas %SystemRoot% (vaikimisi on see Windowsi kaust). Logifailis on loetletud seadmed ja teenused, mida laaditakse (ja mida mitte), kui arvuti turvarežiimis käivitate. Logifaili saab avada ja vaadata suvalise tekstiredaktoriga (nt Notepad).


Kasutage draiverite ja teenuste loendit, mida käivitumisel ei laaditud, et tuvastada käivitumise probleemi võimalik põhjus.

Märkus. Mõned käivitumisprobleemid võivad esineda käivitumisprotsessi alguses. Selle stsenaariumi puhul ei pruugi Windows buutimislogi faili kõvakettale salvestada.

Kasutage käivitumisprobleemi põhjuse tuvastamiseks seadmehaldurit

Seadmehaldur kuvab teie arvutisse installitud riistvarast graafilise vaate. Kasutage seda tööriista mis tahes võimalike seadmekonfliktide lahendamiseks või ühildumatute seadmete tuvastamiseks, mis võivad käivitumisprobleemi põhjustada.

Seadmehalduri käivitamiseks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start, paremklõpsake suvandit Minu arvuti ja klõpsake siis suvandit Halda.
 2. Klõpsake suvandit Süsteemiriistad ja seejärel suvandit Seadmehaldur.

  Parempoolsel paanil on loetletud seadmed, mis on teie arvutisse installitud. Kui seadme kõrval kuvatakse sümbol, võib seadmega olla probleem. Näiteks must hüüumärk (!) kollasel taustal tähistab seadme probleemset olekut.

  Märkus. Seadme keelamiseks seadmehalduris tehke seadmel paremklõps ja klõpsake siis suvandit Keela.
 3. Uurige võimalikke seadmekonflikte. Selleks topeltklõpsake seadme paremat paani ning klõpsake seejärel vahekaarti Ressursid.

  Kui seadme konflikt on olemas, on see loetletud jaotises Konfliktsete seadmete loend.

  Vaadake märkeruutu Kasuta automaatsätteid. Kui Windows seadme edukalt tuvastab, on see ruut märgitud ja seade toimib õigesti. Kuid kui ressursisätted põhinevad põhikonfiguratsioonil n (kus n on mis tahes number vahemikus 0–9), võib konfiguratsiooni muutmine vajalik olla. Selleks klõpsake loendis teist põhikonfiguratsiooni või muutke ressursisätteid käsitsi. HOIATUS See protseduur võib nõuda arvuti täiendava metallioksiidist pooljuhi (CMOS-i) ja põhilise sisend-/väljundsüsteemi (BIOS-i) sätete muutmist. Arvuti BIOS-i vale muutmine võib põhjustada tõsiseid probleeme. Arvuti CMOS-i sätteid muudate omal vastutusel.

  Kui Windows ei suuda ressursikonflikti lahendada, veenduge, et arvuti on konfigureeritud lubama Windowsil seadmeid arvutis nummerdada. Selleks lubage säte Isehäälestuv OS arvuti BIOS-i installitööriistas. Arvuti BIOS-i sätete muutmiseks lugege arvuti dokumentatsiooni või pöörduge arvuti tootja poole.
 4. Kui tuvastate probleemse seadme, keelake see ja seejärel taaskäivitage arvuti tavarežiimis.

  Kui arvuti käivitub õigesti, võib keelatud seade põhjustada käivitumisprobleemi.

  Veenduge, et seade on nimetatud operatsioonisüsteemiga Windows Server 2003 ühilduva riistvara loendis (HCL) ja et see on õigesti installitud. Samuti probleemist teatamiseks ja teabe saamiseks võimalike värskenduste kohta, mis võivad käivitumisprobleemi lahendada, võtke ühendust tootjaga.
Seadmehalduris seadmete konfigureerimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
323423 Kuidas kasutada seadmehaldurit seadmete konfigureerimiseks operatsioonisüsteemis Windows Server 2003 (võib olla inglise keeles)

Süsteemi konfigureerimise utiliidi kasutamine

Süsteemi konfigureerimise utiliit (Msconfig.exe) automatiseerib tavapärased tõrkeotsingu etapid, mida Microsofti tugiteenuse tehnikud kasutavad Windowsi konfiguratsiooniprobleemide diagnoosimisel. Saate kasutada seda tööriista süsteemi konfiguratsiooni muutmiseks ja lahendada probleemi, kasutades elimineerimismeetodit.

Süsteemi konfiguratsiooni utiliidi käivitamiseks peate olema sisse loginud administraatorina või administraatorite rühma liikmena. Kui teie arvuti on ühendatud võrku, võivad süsteemipoliitika sätted takistada teil utiliidi kasutamist. Hea turbetavana kasutage nende protseduuride tegemiseks suvandit Käivita kui.

Märkus. Me ei soovita teil kasutada süsteemi konfigureerimise utiliiti arvutis oleva faili Boot.ini muutmiseks Microsofti tugipersonali abita, kuna see võib arvuti kasutuskõlbmatuks muuta.

Looge tõrkeotsinguks puhas keskkond

Tõrkeotsinguks puhta keskkonna loomiseks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK. (Suvandi Käivita kui kasutamiseks tippige runas /user:administrator Tee\msconfig.exe väljale Ava ja klõpsake siis OK.)
 2. Klõpsake vahekaarti Üldine, klõpsake suvandit Diagnostiline käivitus – laadi ainult põhiseadmed ja -teenused, klõpsake OK ja siis klõpsake suvandit Taaskäivita arvuti taaskäivitamiseks.
 3. Jälgige, kas pärast Windowsi käivitumist on probleem ikka alles.

Isoleerige probleemid, kasutades süsteemi käivitamise suvandeid

Probleemide isoleerimiseks süsteemi käivitamise suvandeid kasutades tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 2. Klõpsake vahekaarti Üldine ja märkige valik Valikuline käivitamine.
 3. Tühjendage järgmised märkeruudud.
  Töötle faili SYSTEM.INI
  Töötle faili WIN.INI
  Laadi süsteemiteenused
  Märkeruutu Kasuta algset faili BOOT.INI ei saa tühjendada.
 4. Tarkvara laadimisprotsessi testimiseks veenduge, et ruut Laadi käivitusüksused on märgitud, ja klõpsake siis OK.
 5. Taaskäivitage arvuti, kui teil palutakse seda teha.

Isoleerige probleemid, kasutades valikulise käivitamise suvandeid

Probleemide isoleerimiseks valikulise käivitamise suvanditega tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk msconfig ja klõpsake siis OK.
 2. Klõpsake vahekaarti Üldine ja seejärel suvandit Valikuline käivitamine.
 3. Tühjendage kõik jaotises Valikuline käivitamine olevad märkeruudud. Te ei saa tühjendada ruutu Kasuta algset faili BOOT.INI.
 4. Valige märkeruut Töötle faili SYSTEM.INI, klõpsake OK ja taaskäivitage arvuti, kui seda teha palutakse.

  Korrake protsessi ja märkige iga kord üks ruut. Taaskäivitage arvuti iga kord. Korrake protsessi, kuni tekib probleem.
 5. Kui probleem ilmneb, klõpsake vahekaarti, mis vastab valitud failile. Näiteks kui probleem ilmneb pärast seda, kui valite faili Win.ini, klõpsake vahekaarti WIN.INI süsteemi konfigureerimise utiliidis.

Isoleerige probleemid, kasutades vahekaarti Käivitus

Vahekaart Käivitus sisaldab loendit üksustest, mis laaditakse käivitamisel rühmas Käivitus, Win.ini load= ja run= ning registris. Probleemide isoleerimiseks vahekaarti Käivitus kasutades tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 2. Klõpsake vahekaarti Käivitus.
 3. Tühjendage kõik märkeruudud.
 4. Tõrkeotsingu alustamiseks valige esimene märkeruut, klõpsake OK ja taaskäivitage arvuti, kui seda palutakse.

  Korrake protsessi ja märkige iga kord üks ruut. Taaskäivitage arvuti iga kord. Korrake protsessi, kuni tekib probleem.

Süsteemiteenuste tõrkeotsing

Süsteemiteenuste tõrkeotsinguks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 2. Klõpsake vahekaarti Teenused.
 3. Pange tähele kõiki teenuseid, mida pole valitud.

  NB! Ärge jätke seda etappi vahele. Seda teavet on teil hiljem vaja.
 4. Klõpsake suvandit Keela kõik, klõpsake OK ja taaskäivitage siis arvuti.
 5. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 6. Klõpsake vahekaarti Teenused.
 7. Valige teenuse sisselülitamiseks vastav märkeruut ja klõpsake seejärel OK.
 8. Taaskäivitage oma arvuti ja vaadake, kas tekib probleem.
 9. Korrake igal teenusel etappe 5 kuni 8, kuni probleem tekib. Kui probleem tekib, siis teate, et viimane teenus, mille sisse lülitasite, põhjustab probleemi. Jätke see teenus meelde ja jätkake etapiga 10.
 10. Klõpsake suvandit Luba kõik ehk vigase teenuse kõrval olevat märkeruutu, tühjendage mis tahes muude etapis 3 meelde jäetud teenuste märkeruudud, klõpsake OK ja taaskäivitage seejärel arvuti.

  Lahendusena võite jätta vigase teenuse sisse lülitamata (valik eemaldatud). Võtke täiendava abi saamiseks ühendust vigase teenuse tootjaga.

  Märkus. Teil võib olla võimalik kiiremini välja selgitada, milline teenus probleemi tekitab, kui testite teenuseid rühmiti. Jagage teenused kahte rühma, märkides esimese rühma ruudud ja tühjendades teise rühma omad. Taaskäivitage arvuti ja siis testige probleemi. Kui probleem ilmneb, on vigane teenus esimeses rühmas. Kui probleemi pole, on vigane teenus teises rühmas. Korrake protsessi vigase rühmaga, kuni olete vigase teenuse eraldanud.

Faili System.ini tõrkeotsing

Faili System.ini tõrkeotsinguks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 2. Klõpsake vahekaarti SYSTEM.INI.
 3. Pange tähele kõiki üksusi, mida pole valitud. Teil võib olla vaja laiendada teatud üksusi (nt [draivereid]) määramiseks, kas mõni alamüksus on valimata.

  NB! Ärge jätke seda etappi vahele. Seda teavet on teil hiljem vaja.
 4. Klõpsake suvandit Keela kõik, klõpsake OK ja taaskäivitage siis arvuti.
 5. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 6. Klõpsake vahekaarti SYSTEM.INI.
 7. Laiendage kõik loendis olevad üksused, valige üksuse märkeruut, et üksus sisse lülitada, ja klõpsake seejärel OK.
 8. Taaskäivitage oma arvuti ja vaadake, kas tekib probleem.
 9. Korrake samme 5 kuni 8 iga üksuse puhul, kuni probleem tekib.

  Kui probleem tekib, siis teate, et viimane üksus, mille sisse lülitasite, põhjustab probleemi. Jätke see üksus meelde ja jätkake sammuga 10.
 10. Klõpsake suvandit Luba kõik, tühjendage vigase üksuse kõrval olev märkeruut, tühjendage mis tahes muude etapis 3 meelde jäetud üksuste märkeruudud, klõpsake OK ja taaskäivitage seejärel arvuti.

  Lahendusena võite jätta vigase üksuse sisse lülitamata (valik eemaldatud). Kui see on võimalik, küsige abi vigase üksuse tootjalt.

  Märkus. Teil võib olla võimalik kiiremini välja selgitada, milline System.ini üksus probleemi tekitab, kui testite üksusi rühmiti. Jagage üksused kahte rühma, märkides esimese rühma ruudud ja tühjendades teise rühma omad. Taaskäivitage arvuti ja siis testige probleemi. Kui probleem ilmneb, on vigane teenus esimeses rühmas. Kui probleemi pole, on vigane teenus teises rühmas. Korrake protsessi vigase rühmaga, kuni olete vigase System.ini üksuse eraldanud.

Faili Win.ini tõrkeotsing

Faili Win.ini tõrkeotsinguks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 2. Klõpsake vahekaarti WIN.INI.
 3. Pange tähele kõiki üksusi, mida pole valitud. Teil võib olla vaja laiendada teatud üksusi (nt [OLFax Ports]) määramiseks, kas mõni alamüksus on valimata.

  NB! Ärge jätke seda etappi vahele. Seda teavet on teil hiljem vaja.
 4. Klõpsake suvandit Keela kõik, klõpsake OK ja taaskäivitage siis arvuti.
 5. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 6. Klõpsake vahekaarti WIN.INI.
 7. Laiendage kõik loendis olevad üksused, valige üksuse märkeruut, et üksus sisse lülitada, ja klõpsake seejärel OK.
 8. Taaskäivitage oma arvuti ja vaadake, kas tekib probleem.
 9. Korrake samme 5 kuni 8 iga üksuse puhul, kuni probleem tekib.

  Kui probleem tekib, siis teate, et viimane üksus, mille sisse lülitasite, põhjustab probleemi. Jätke see üksus meelde ja jätkake sammuga 10.
 10. Klõpsake suvandit Luba kõik, tühjendage vigase üksuse kõrval olev märkeruut, tühjendage mis tahes muude 3. sammus meelde jäetud üksuste märkeruudud, klõpsake OK ja taaskäivitage siis arvuti.

  Lahendusena võite jätta vigase üksuse sisse lülitamata (valik eemaldatud). Kui see on võimalik, küsige abi vigase üksuse tootjalt.

  Märkus. Teil võib olla võimalik kiiremini välja selgitada, milline Win.ini üksus probleemi tekitab, kui testite üksusi rühmiti. Jagage üksused kahte rühma, märkides esimese rühma ruudud ja tühjendades teise rühma omad. Taaskäivitage arvuti ja siis testige probleemi. Kui probleem ilmneb, on vigane teenus esimeses rühmas. Kui probleemi pole, on vigane teenus teises rühmas. Korrake protsessi vigase rühmaga, kuni olete vigase Win.ini üksuse eraldanud.

Faili Boot.ini tõrkeotsing

Faili Boot.ini tohivad muuta ainult süsteemiadministraatorid ja kogenud kasutajad. Faili Boot.ini tõrkeotsingu sammud ei kuulu selle artikli alla.

Lisateavet otsige Microsofti teabebaasist. Selleks minge Microsofti toe veebisaidile.

Lähtestage süsteemi konfigureerimise utiliit tavakäivitusele

Süsteemi konfigureerimise utiliidi tavakäivitusele lähtestamiseks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start ja suvandit Käivita. Tippige väljale Ava käsk mmc ja klõpsake siis OK.
 2. Klõpsake vahekaardil Üldine suvandit Tavakäivitus – laadi kõik seadmedraiverid ja teenused ning seejärel klõpsake OK.
 3. Taaskäivitage arvuti.

Kasutage Windowsi taastekonsooli

Taastekonsool on käsurea tööriist, mida saate kasutada Windowsi parandamiseks, kui arvuti ei käivitu õigesti. Saate käivitada taastekonsooli Windows Server 2003 CD-lt või käivitamisel, kui taastekonsool on teie arvutisse eelnevalt installitud. Kasutage taastekonsooli, kui viimatise hästitöötava konfiguratsiooni käivitussuvandist polnud abi ning te ei saa arvutit turvarežiimis käivitada. Soovitame kasutada taastekonsooli ainult siis, kui olete kogenud arvutikasutaja ning oskate põhikäskudega probleemseid draive ja faile tuvastada ning otsida.
Taastekonsooli kasutamiseks tehke järgmist.
 1. Sisestage Windows Server 2003 installi-CD CD- või DVD-draivi ja taaskäivitage arvuti.
 2. Kui teilt seda tekstirežiimi seadistamise ajal palutakse, vajutage taastekonsooli käivitamiseks tähte R.
Taastekonsooli abil saate teha järgmist.
 • Pääseda juurde arvuti ketastele.
 • Lubada või keelata seadmedraivereid või teenuseid.
 • Kopeerida faile Windows Server 2003 installi-CD-lt või kopeerida faile muult irdkandjalt. Näiteks saate kopeerida kustutatud faili, mida vajate.
 • Saate luua uue buudisektori ja uue põhi-buudikirje (MBR). See võib olla vajalik, kui olemasolevast buudisektorist alustamisega on probleeme.

Veenduge, et kõvaketas ega failisüsteem pole rikutud

Veendumaks, et kõvaketas ega failisüsteem pole rikutud, käivitage arvuti Windows Server 2003 CD abil, käivitage taastekonsool ja kasutage seejärel käsuviiba utiliiti Chkdsk. See võib teie probleemi lahendada.

NB! Soovitame taastekonsooli kasutada ainult kogenud kasutajatel või administraatoritel. Taastekonsooli kasutamiseks on vaja teada administraatorikonto parooli.

Lisateavet rikutud kõvaketta testimise ja parandamise kohta funktsiooni Chkdsk kasutades leiate järgmise artikli jaotistest Taastekonsooli kasutamine ja Taastekonsooli käsuviiba kasutamine:
307654 Taastekonsooli installimine ja kasutamine operatsioonisüsteemis Windows XP
Märkus. Kui Chkdsk teatab, et ei pääse kõvakettale ligi, võib tegemist olla riistvararikkega. Kontrollige oma draivi juhtmeühendusi ja mis tahes silluste sätteid. Pöörduge abi saamiseks arvutite remondispetsialisti või arvutitootja poole.

Kui Chkdsk teatab, et ei suuda kõiki kõvaketta probleeme lahendada, võib teie failisüsteem või MBR olla rikutud või sellele puudub juurdepääs. Püüdke kasutada sobivaid taastekonsooli käske nagu Fixmbr ja Fixboot, võtke ühendust andmetaasteteenusega või sektsioonige ümber ja vormindage ümber oma kõvaketas.

HOIATUS. Kõvaketta ümber sektsioonimisel ja vormindamisel kaotate kõik kettal olevad andmed.

NB! Lisateabe saamiseks pöörduge arvutitootja või Microsofti tugipersonali poole. Arvutit peaks püüdma remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad. Kui arvutit remondivad kvalifitseerimata töötajad, võib see teie arvuti garantii tühistada. Lisateabe saamiseks taastekonsooli kasutamise kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
326215 Taastekonsooli kasutamine Windows Server 2003 põhises arvutis, mis ei käivitu (võib olla inglise keeles)

Automaatse süsteemitaaste kasutamine

Süsteemi rikkest taastamiseks automaatse süsteemitaastega (ASR) tehke järgmist.
 1. Veenduge enne taasteprotseduuri alustamist, et teil on olemas järgmised asjad.
  • Eelnevalt loodud ASR-ketas.
  • Eelnevalt loodud varunduskandja.
  • Algne operatsioonisüsteemi installiketas.
  • Kui teil on salvestikontroller ja teate, et tootja on andnud selle jaoks eraldi draiveri (mis erineb draiverifailidest installikettal), hankige fail (kettal) enne protseduuriga alustamist.
 2. Sisestage algne operatsioonisüsteemi installi-CD CD- või DVD-draivi.
 3. Taaskäivitage arvuti. Kui teil palutakse vajutada klahvi arvuti käivitamiseks CD-lt, vajutage vastavat klahvi.
 4. Kui teil on 1. sammus kirjeldatud eraldi draiverifail, vajutage klahvi F6 draiveri kasutamiseks installimise osana, kui teilt seda palutakse.
 5. Vajutage klahvi F2, kui teilt seda installimise tekstirežiimi osa alguses palutakse.

  Teil palutakse sisestada loodud ASR-ketas.
 6. Järgige juhiseid.
 7. Kui teil on 1. sammus kirjeldatud eraldi draiverifail, vajutage pärast süsteemi taaskäivitamist (uuesti) klahvi F6, kui teilt seda palutakse.
 8. Järgige juhiseid.
Märkused.
 • ASR ei taasta teie andmefaile. Lisateavet andmefailide varundamise ja taastamise kohta leiate Windowsi spikrist.
 • Kui taastate serveriklastrit, mille kõik sõlmed nurjusid ja kvoorumi ketast ei saa varukoopialt taastada, kasutage ASR-i iga algse klastri sõlme puhul ketta allkirjade ja klastri ketaste sektsiooni paigutuse (kvoorum ja mitte-kvoorum) taastamiseks. Lisateavet serveri klastrite varundamise ja taastamise kohta vt Windowsi spikrist.

Looge varukoopia abil ASR-ketta komplekt

ASR-i kasutamiseks peab teil olema ASR-ketta komplekt. ASR-ketta komplekti loomiseks tehke järgmist.
 1. Klõpsake suvandit Start, valige käsud Kõik programmid, Tarvikud ja Süsteemiriistad ning klõpsake siis suvandit Varundus.

  Varundus- või taasteviisard käivitub vaikimisi, kui see pole keelatud. Saate kasutada varundus- või taasteviisardit ASR-ketta komplekti loomiseks, valides suvandi Kogu teave selles arvutis jaotises Mida soovite varundada. Teine võimalus on minna järgmise sammu juurde ASR-ketta komplekti loomiseks Täpsemas režiimis.
 2. Klõpsake linki Täpsem režiim varundus- või taasteviisardis.
 3. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit ASR-i viisard.
 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Märkused.
 • Teil on vaja tühja 1,44 megabaidi (MB) suurust ketast varundusfaile sisaldavate süsteemi sätete ja kandjate salvestamiseks. Kui teie arvutil pole kettaseadet, tehke ASR-i varundamine ilma kettaseadmeta. Kopeerige failid Asr.sif ja Asrpnp.sif, mis asuvad kaustas %SystemRoot%\Repair, teise arvutisse, millel on kettaseade, ja kopeerige need failid siis kettale.
 • Selle protseduuri läbimiseks peate olema kohalikus arvutis administraatorite või varundusoperaatorite rühma liige või teile peavad olema antud vastavad õigused. Kui arvuti on liidetud domeeniga, võib domeeni administraatorite rühma liikmetel olla võimalik seda protseduuri teha. Hea turbetavana kasutage selle protseduuri läbiviimiseks suvandit Käivita kui.
 • Toiminguga varundatakse ainult need süsteemifailid, mida on süsteemi käivitamiseks vaja. Oma andmefailid peate eraldi varundama.
 • Pärast ASR-i komplekti loomist märgistage see ketas ja varunduskandjad hoolikalt ja hoidke need koos. Varunduskandja kasutamiseks peab teil olema ketas, mille lõite seda kandjakomplekti kasutades. Te ei saa kasutada ketast, mille lõite teisel ajal või teistsuguse kandjakomplektiga. ASR-i tegemise ajal peab teil olema ka installi-CD.
 • Hoidke ASR-i komplekti kindlas kohas. ASR-komplekt sisaldab teavet teie süsteemi konfiguratsiooni kohta, mida saab kasutada teie süsteemi rikkumiseks.
 • Kui varundate serveriklastrit, käivitage automaatse süsteemitaaste viisard kõigil klastri sõlmedel ning veenduge, et klastriteenus töötab, kui iga ASR-i varukoopia käivitate. Veenduge, et üks sõlmedest, millel automaatse süsteemitaaste ettevalmistusviisardit käitate, oleks viisardi töötamise ajal määratud kvoorumi ressursi omanikuks.

Windowsi installi parandamine

Teil võib olla võimalik rikutud Windows Server 2003 installi parandada, käivitades Windowsi CD-lt Windowsi installi.

Windowsi installi parandamiseks tehke järgmist.
 1. Sisestage Windows Server 2003 CD arvuti CD- või DVD-draivi.
 2. Kui Windowsi CD kuvab menüü Mida soovite teha, klõpsake suvandit Välju.
 3. Lülitage arvuti välja, oodake 10 sekundit ja seejärel lülitage arvuti uuesti sisse.
 4. Kui teil palutakse käivitada arvuti CD-lt, tehke seda.

  Märkus. Windowsi installi käivitamiseks peab teil olema võimalik arvutit Windows Server 2003 CD-lt käivitada. Selleks peab olema konfigureeritud CD- või DVD-draiv. Lisateavet selle kohta, kuidas arvutit CD- või DVD-seadmelt käivituma konfigureerida, lugege arvuti dokumentatsioonist või pöörduge arvutitootja poole.
 5. Pärast installi käivitumist vajutage installiprotsessi jätkamiseks sisestusklahvi.
 6. Vajutage sisestusklahvi suvandi Kohe Windowsi installimiseks vajutage sisestusklahvi valimiseks. Ärge valige suvandit Taastekonsool.
 7. Litsentsilepinguga nõustumiseks vajutage klahvi F8.

  Installiprogramm otsib Windowsi eelnevaid installe.
  • Kui installiprogramm ei leia Windows Server 2003 eelnevat installi, võib teil olla riistvararike.

   Riistvararikked on väljaspool selle artikli reguleerimisala. Täiendavat abi saate arvuti riistvaraspetsialistilt või riistvara tõrkeotsingust. Riistvara tõrkeotsingu kohta lisateabe saamiseks vaadake Windows Server 2003 spikri teemat Tõrkeotsijate kasutamine.
  • Kui seadistus leida Windows Server 2003 eelnevat installi, võidakse kuvada järgmine teade.
   Kui üks järgmistest Windows Server 2003 installidest on rikutud, võib installiprogramm proovida seda parandada. Kasutage üles- ja allanoolt installi valimiseks. Valitud installi parandamiseks vajutage klahvi R. Paranduseta jätkamiseks vajutage paoklahvi.
   Valige õige Windows Server 2003 operatsioonisüsteemi install ja vajutage klahvi R, et proovida seda parandada.
  • Installi parandamiseks järgige juhiseid.

   Märkused.
   • Teil võib olla vaja muuta buudiketta järjestust BIOS-i sätetes arvuti edukaks käivitamiseks Windows Server 2003 CD-lt. Lisateabe saamiseks pöörduge arvuti tootja poole või vaadake tootja dokumente.
   • Kui teil ei õnnestu käivitada arvutit Windows Server 2003 CD-lt, võib tegemist olla CD- või DVD-ketta rikke või muu riistvararikkega.

    Riistvararikked on väljaspool selle artikli reguleerimisala. Täiendavat abi saate arvuti riistvaraspetsialistilt või riistvara tõrkeotsingust. Riistvara tõrkeotsingu kohta lisateabe saamiseks vaadake Windows Server 2003 spikri teemat Tõrkeotsijate kasutamine.
   • Pärast Windows Server 2003 parandamist võidakse teil paluda Windows Server 2003 eksemplar uuesti aktiveerida.

Microsofti toe veebisaidi kasutamine lahenduse leidmiseks

Kui teil ei õnnestu lahendada probleemi selle artikli sammude abil, saate kasutada probleemile lahenduse leidmiseks Microsofti toe veebisaiti. Järgmises loendis kirjeldatakse mõningaid teenuseid, mida Microsofti toe veebisait pakub.
Täiendavad ressursid
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel „FAST PUBLISH” (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.
Atribuudid

Artikli ID: 325375 – viimati läbi vaadatud: 06/27/2013 15:02:00 – redaktsioon: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Tagasiside
p;t=">l = ""; document.write("