Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Windowsi tööjaamade täpsem võrguadapteri tõrkeotsing

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Kokkuvõte
Selles artiklis kirjeldatakse võrguadapterite täpsemat tõrkeotsingut. Windows Vista võrgu tõrkeotsingu kohta saate lisateavet järgmiselt Microsofti veebisaidilt:
Lisateave
Võrgu ühenduvusprobleemidel võib olla mitmesuguseid põhjusi, kuid tavaliselt ilmnevad tõrked valede võrguadapterite, kommutaatori valede sätete, rikkis riistvara või draiveriprobleemide tõttu. Mõni ühenduvusprobleemi tunnus esineb katkeliselt ega viita selgelt ühelegi konkreetsele põhjusele.


Ühenduvusprobleemide levinud põhjused on järgmised.
 • Võrguadapteritel ja kommutaatoriportidel on kokkusobimatud dupleksrežiimitasandid või ülekandekiiruse sätted.
 • Võrguadapterid või kommutaatorid, mille ülekandekiirus on 10/100 Mbit/s, ei lülitu õigesti ümber. Mõni automaatse tuvastamise säte ei pruugi mõne võrguadapteri kiirust õigesti tuvastada.
 • Võrguadapter ei ühildu emaplaadi või mõne muu riist- või tarkvarakomponendi ja draiveriga.
Tavalised tõrketeated on järgmised:
Error 55: "The specified network resource is no longer available" (ERROR_DEV_NOT_EXIST). (Tõrge 55: "Määratud võrguressurss pole enam saadaval" (ERROR_DEV_NOT_EXIST).)
Error 64: "The specified network name is no longer available" (ERROR_NETNAME_DELETED). (Tõrge 64: "Määratud võrgunimi pole enam saadaval" (ERROR_NETNAME_DELETED).)
Error 121: "The semaphore timeout period has expired" (ERROR_SEM_TIMEOUT). (Tõrge 121: "Semafori aegumisperiood on ületatud" (ERROR_SEM_TIMEOUT).)
Error 1231: "The remote network is not reachable by the transport" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE). (Tõrge 1231: "Kaugvõrk pole transpordikihil kättesaadav" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).)
Klientarvuti süsteemi sündmuselogides võidakse kuvada mõni järgmistest kirjetest:
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 50
Description:
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file.
(Tüüp: hoiatus. Allikas: MrxSmb. Sündmuse ID: 50. Kirjeldus: {Lost Delayed-Write-Data}. Süsteem proovis teisaldada puhvritest failiandmeid asukohta \Device\LanmanRedirector. Kirjutamistoiming nurjus ja faili võidi kirjutada ainult osa andmeist.
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 3013
Description:
The redirector has timed out to ServerName
(Tüüp: hoiatus. Allikas: MrxSmb. Sündmuse ID: 3013. Kirjeldus: ümbersuunaja aegus serveris ServerName)
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 3036
Description:
The redirector detected a security signature mismatch. The connection has been disconnected.
(Tüüp: hoiatus. Allikas: MrxSmb. Sündmuse ID: 3036. Kirjeldus: ümbersuunaja tuvastas mitteühtiva turvaallkirja. Ühendus katkestati.) Sündmuselogides võib olla kirje TCPIP 4201 mitu esinemisjuhtu:
Type: Information
Source: TCPIP
Event ID: 4201
Description:
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter.
(Tüüp: teave. Allikas: TCPIP. Sündmuse ID: 4201. Kirjeldus: süsteem tuvastas, et võrguadapter Compaq NC6134 Gigabit NIC sai võrguga ühenduse, ja käivitas võrguadapteri tavatöö.) Pärast arvuti taaskäivitamist või võrguadapteri keelamist või lubamist on tavaline ühekordne TCPIP 4201 sündmus.

Tõrkeotsing

Võrguadapteri probleemide tõrkeotsinguks järgige järgmisi juhiseid.
 1. Käsurea tööriistade Ping või PathPing abil saate testida ühenduse üldist toimimist. Tööriista Ping abil saate kindlaks teha (üksteisest eristada) võrguriistvara probleeme ja ühildumatuid konfiguratsioone. Tööriista PathPing abil saate tuvastada paketikadu mitut võrgusõlme läbivatel marsruutidel.

  Tööriista Ping statistika kuvamiseks kasutage käsku ping -t. Statistika kuvamiseks ja jätkamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+BREAK. Peatumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C. Kui tuvastate kuvatavas statistikas mõne kadunud paketi, siis viitab see OSI-kihini (Open Systems Interconnection layer) 3 (IP-tasandi ühenduvus) ulatuvatele võrgundusprobleemidele.

  Kui saadate kajataotluse kaugsüsteemi, mis on teie arvutiga ühendatud suure hilistusega kanali (nt satelliidikanali) kaudu, siis võib vastuste saamine kauem aega võtta. Pikema kontrollaja määramiseks kasutage lülitit -w (wait).

 2. Kontrollige sündmuselogidest võrgukaardi ja ühenduvusega seotud kirjeid.

  Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  308427 Sündmusevaaturi (Event Viewer) sündmuselogide vaatamine ja haldamine Windows XP-s
 3. Kontrollige, kas võrguadapter on Microsofti riistvara ühilduvuse loendis (HCL).
 4. Kontrollige muid arvuteid, mis kasutavad sama vaikelüüsi, mis on ühendatud sama jaoturi või kommutaatoriga. Kui nendes arvutites pole võrguühendusega probleeme, võib probleemne olla ühe arvuti võrguadapter.

  Sel juhul värskendage selle võrguadapteri draiver uusima versiooniga.
 5. Pöörduge iga emaplaadi tarnija poole ja värskendage emaplaatide BIOS. Teatud võrguadapterid ja emaplaadid või BIOS-i versioonid ei ühildu omavahel. Hankige tarnija veebisaidilt uusim versioon või pöörduge oma riistvaratarnija poole.
 6. Kontrollige võrguadapteri ja üleslüliriistvara (jaoturi või kommutaatori) põhisätteid. Veenduge, et kõigis täiendavates võrguressurssides (võrguadapter, jaotur ja kommutaator) oleks seatud sama ülekandekiirus ja dupleksrežiimitasand. Kui konkreetse kandjatüübi jaoks on seatud automaatne tuvastamine või automaatne valimine (autosense, autodetect, auto select), siis veenduge, et kõik vastavad komponendid toimiksid õigesti.

  Mõne kommutaatori puhul võib dupleksisätte Auto (Automaatne) kasutamine sisse lülitada pooldupleksrežiimi. Täisdupleksrežiimi sisselülitamiseks peate vastavat sätet käsitsi muutma.

  Lähtestage kommutaator, taaskäivitage klient ja testige ühenduvust.

  Ühendage klient ja server passiivse jaoturiga. Kui side taastub, võib probleemi põhjuseks olla võrgukommutaatori vale konfiguratsioon.

  Seadmete konfigureerimise kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma riistvaratarnija poole.
 7. Seadke ühenduvusprobleemidega arvuti võrguadapterile käsitsi pooldupleksrežiim ja väiksem ülekandekiirus.

  Ühendage süsteem kommutaatoriga, mis on konfigureeritud pooldupleksre˛iimi ülekandekiirusega 10 Mbit/s või 10 Mbit/s jaoturiga, ja vaadake, kas saate luua väiksema ülekandekiirusega ühenduse.

  Jõudluse suurendamiseks suurendage ülekandekiiruse sätteid käsitsi kuni 100 Mbit/s ja seejärel taaskäivitage arvutid. Testige võrguühenduvust paketikao tuvastamiseks, seadke sätteks täisdupleksrežiim ja seejärel taaskäivitage arvutid. Kui võrguühenduvuses on märgata paketikadu, valige aeglasema dupleksrežiimi säte ja taastage ülekandekiiruse varasemad sätted.
 8. Vahetage probleemse süsteemi ja jaoturi või kommutaatori vaheline võrgukaabel.
 9. Asendage võrguadapter sellise adapteriga, mis on testitud ning töökorras. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Desinstallige võrguadapteri diagnostikaprogramm.
  2. Desinstallige dialoogiboksi Network properties (Võrgu atribuudid) kaudu võrguadapter.
  3. Installige uus võrguadapter.
 10. Käivitage võrguühenduse mõlemas otsas ühel ajal võrguseireprogramm (Network Monitor). Pärast nende kahe süsteemi aadressi järgi toimuva paketivoo väljafiltreerimist võrrelge omavahel mõlema süsteemi voologisid, et näha, kas need klapivad.

  TCP-korduvedastuste tuvastamiseks kasutage võrguseireprogrammi Network Monitor Experts tööriista TCP Retransmit. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Käivitage võrguseireprogramm (Network Monitor).
  2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Experts ja seejärel klõpsake navigatsioonipaanil linki TCP-korduvedastus.
  3. Klõpsake väärtust Add to Runlist (Lisa käitusloendisse).
  4. Klõpsake nuppu Run Experts (Käivita Experts).
  Kui ühest voologist on osa kaadreid puudu, kontrollige kõiki vahekaableid, jaotureid, kommutaatoreid ja marsruutereid, et neis poleks riistvara- ega konfiguratsioonivigu.

  Kokkuvõtlikku statistikat näete võrguseireprogrammi (Network Monitor) jaotisest Capture Statistics. See on voologi viimane jaotis. Kui mõni all-loetletud statistikanäitudest pole 0, siis võib ühenduvusprobleemi põhjuseks olla riistvara- või konfiguratsiooniprobleem.
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Võrgukommutaatorite ja serveri võrguadapterite dupleksirežiimisätted peavad õigeks töötamiseks omavahel ühtima. Mõlemad peavad olema seatud täis- või pooldupleksrežiimi. Need ei tohi olla mitteühtivad.

Kohtvõrguühendusega arvutid jagavad tavaliselt ühist täisdupleks-võrgumeediumi. See konfiguratsioon võimaldab kahel arvutil üheaegselt andmeid edastada.

Ühendusvusprobleeme võib esineda järgmistel juhtudel.
 • Arvuti ühendati mõnda teise Etherneti kommutaatori porti, mis tuvastab automaatselt võrgu ülekandekiiruse. Arvuti võrguadapter on siiski konfigureeritud jõustama püsivalt määratud võrgu ülekandekiiruse sätet (10 Mbit/s, 100 Mbit/s või 1 Gbit/s) täisdupleksrežiimis.
 • Nii Etherneti kommutaatori port kui ka arvuti võrguadapter on konfigureeritud jõustama 100 Mbit/s või 1 Gbit/s täisduplekssidet. Etherneti kommutaator või võrguadapter ei pruugi siiski saavutada sellist ülekandekiirust või täisduplekssidet.
Täisdupleks-riistvara abil saate Etherneti kohtvõrgu keskkonnas võrgu jõudlust parandada. See konfiguratsioon lubab võrku ühendatud seadmete vahelist kahesuunalist sidet. Ilma täisdupleks-riistvarata saadetakse andmed esmalt ühes suunas ja seejärel vastassuunas. Riistvara pooldupleks-konfiguratsiooni puhul kipuvad andmepaketid sageli võrgus põrkuma, kõik põrkunud paketid tuleb aga uuesti saata. See intensiivistab ja ühtaegu ummistab võrgus toimuvat liiklust, mis omakorda vähendab võrgu jõudlust.

Täisdupleksside puhul liiguvad saatmis- ja vastuvõtuvood erinevaid teid pidi. Seetõttu saate andmeid üheaegselt nii saata kui ka vastu võtta, ilma et andmepaketid põrkuksid. Suurema läbilaskevõime ja põrketuvastuse puudumise tõttu on täisdupleksside enam haavatav halbade kaabliühenduste või kaablisumbuvuse, mis ületab soovitatavad piirangud, suhtes. See võib kaasa tuua andmete korduvülekande, mis vähendab võrgu läbilaskevõimet.
Viited
243294 TCP-päise kontrollsummad kuvatakse võrguseireprogrammis (Network Monitor) kehtetuna (võib olla inglise keeles)
315978 Windows XP marsruuteri võrguprobleemid (võib olla inglise keeles)
NIC network_interface network adapter card fail unable connect loose connectivity sporadic connection drops HW failure speed full-duplex half-duplex autosense Mbit packet drop pinging Cisco routing router gateway hardware error slow performance
Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel „FAST PUBLISH” (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.
Atribuudid

Artikli ID: 325487 – viimati läbi vaadatud: 01/31/2014 22:15:00 – redaktsioon: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

 • kbresolve kbinfo kbnetwork kbtshoot KB325487
Tagasiside