Kuidas prügikast Windows Vista või Windows XP töölauale tuua?

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Probleemi automaatne lahendamine
Märkus. See viisard võib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne parandus töötab siiski ka muukeelsete Windowsi versioonidega.

Märkus. Kui te ei kasuta praegu arvutit, milles probleem tekkis, võite salvestada automaatse paranduse mäluseadmele või CD-le ja selle seejärel probleemiga arvutis käivitada.

Märkus.
Kui soovite probleemi pigem ise lahendada, jätkake jaotisest Las ma lahendan ise.
Järgmised sammud.
Kontrollige, kas probleem on lahendatud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle artikliga lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite proovida jaotises Vastukaal toodud protseduuri.
Probleemi kirjeldus
Windows Vista või Windows XP töölaual ei ole prügikasti. Seetõttu ei saa te kasutada prügikasti näiteks kustutatud faili taastamiseks. See artikkel aitab teil prügikasti uuesti tööle saada.
Las ma lahendan ise

Selle probleemi lahendamiseks Windows Vistas toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel üksusel Control Panel (Juhtpaneel).
 2. Klõpsake valikul Appearance and Personalization (Ilme ja isikustamine), klõpsake valikul Personalization (Isikustamine) ja seejärel klõpsake käsul Change desktop icons (Muuda töölaua ikoone).
 3. Valige märkeruut Recycle Bin (Prügikast) ja klõpsake OK.
Järgmised sammud.
Kontrollige, kas probleem on lahendatud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle artikliga lõpetanud. Kui probleem ei lahene, võite proovida jaotises "Vastukaal" toodud protseduuri.

Selle probleemi lahendamiseks Windows XP-s, kasutage ühte järgmistest meetoditest.

Meetod 1: Kasutage prügikasti taastamiseks programmi, mis prügikasti eemaldas


Märkus. Kui kasutasite prügikasti peitmiseks programmi TweakUI, järgige prügikasti uuesti töölauale lisamiseks neid juhiseid. Kui te ei kasutanud programmi TweakUI, jätkake 2. või 3. meetodiga.

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab etappe, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows (võib olla inglise keeles)
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klõpsake OK.
 2. Kui kasutate standardset Windows XP menüüd Start
  1. Otsige üles järgmine registrivõti:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Paremklõpsake parempaanil järgmisel registri DWORD-väärtusel ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda):
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Tippige väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus 0 ja seejärel klõpsake OK. (Prügikasti peitmiseks seab utiliit TweakUI selleks väärtuseks 1.)
  Kui kasutate klassikalist Windows XP menüüd Start
  1. Otsige üles järgmine registrivõti:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Paremklõpsake parempaanil järgmisel registri DWORD-väärtusel ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda):
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Tippige väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus 0 ja seejärel klõpsake OK. (Prügikasti peitmiseks seab utiliit TweakUI selleks väärtuseks 1.)
 3. Klõpsake käsul Exit (Välju), et registriredaktor sulgeda.
Järgmised sammud
 • Kontrollige, kas probleem on lahenenud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle artikliga lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite proovida jaotises „Vastukaal” toodud protseduuri.

2. meetod. Redigeerige registrit prügikasti taastamiseks


Märkus. Kui süsteemiadministraator on prügikasti (või kõik ikoonid) töölaualt peitnud rühmapoliitika sätte abil, jätkake 3. meetodiga.

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab etappe, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows (võib olla inglise keeles)

Registri redigeerimiseks nii, et Prügikasti ikoon kuvataks taas töölaual, toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita).
 2. Tippige väljale Open (Ava) käsk regedit ja seejärel klõpsake OK.
 3. Otsige üles järgmine registrivõti:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Paremklõpsake 3. sammus leitud registrivõtmel, valige käsk New (Uus) ja klõpsake siis käsul Key (Võti).
 5. Tippige võti {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 6. Klõpsake 5. sammus loodud uuel võtmel {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.
 7. Topeltklõpsake parempaanil kirjel (Default) (Vaikimisi).
 8. Tippige dialoogiboksi Edit String (Stringi redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) tekst Recycle Bin (Prügikast) ja seejärel klõpsake OK.
 9. Sulgege registriredaktor.
Järgmised sammud.
Kontrollige, kas probleem on lahendatud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle artikliga lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite proovida jaotises „Vastukaal” toodud protseduuri.

3. meetod: prügikasti taastamine rühmapoliitika objektiredaktori abil

Kui süsteemiadministraator on prügikasti või kõigi ikoonide töölaualt peitmiseks kasutanud vastavat rühmapoliitikasätet, peate prügikastiikooni taastamiseks võib-olla pöörduma süsteemiadministraatori poole. Süsteemiadministraator saab Prügikasti ikooni töölaual taastamiseks kasutada rühmapoliitika objektiredaktorit (GPEDIT.msc) või rühmapoliitika objektiredaktori kaudu loodud prügikasti registriteabe käsitsi eemaldada.

Märkus. Järgmisi juhiseid saab kasutada üksnes operatsioonisüsteemis Windows XP Professional. Kui teie süsteem ei ole Windows XP Professional, võite proovida jaotises „Vastukaal” toodud protseduuri.

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab etappe, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows (võib olla inglise keeles)
 • Prügikasti taastamine rühmapoliitika objektiredaktori abil
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige väljale Open (Ava) käsk GPEDIT.MSC ja klõpsake OK.
  2. Klõpsake jaotises User Configuration (Kasutaja konfiguratsioon) üksusel Administrative Templates (Haldusmallid) ja seejärel topeltklõpsake üksusel Desktop (Töölaud).
  3. Topeltklõpsake üksusel Remove Recycle Bin icon from the desktop (Eemalda prügikastiikoon töölaualt).
  4. Klõpsake vahekaardil Setting (Säte) raadionupul Not Configured (Konfigureerimata) ja klõpsake OK.
 • Prügikasti taastamine registriredaktori abil
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klõpsake OK.
  2. Otsige üles järgmine registrivõti:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Klõpsake 3. sammus leitud registrivõtmel ja seejärel parempaanil järgmisel registri DWORD-väärtusel:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Klõpsake menüü Edit (Redigeeri) käsul Delete (Kustuta) ja seejärel nupul Yes (Jah).
  5. Sulgege registriredaktor.
Järgmised sammud.
Kontrollige, kas probleem on lahendatud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle artikliga lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite proovida jaotises „Vastukaal” toodud protseduuri.
Vastukaal
Kui prügikasti ei õnnestu selles artiklis toodud lahenduste abil taastada, saate probleemi lahendamiseks luua prügikasti otsetee.
 1. Klõpsake nupul Start ja üksusel My Computer (Minu arvuti).
 2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Folder Options (Kaustasuvandid).
 3. Klõpsake vahekaardil View (Vaade) ja seejärel tühjendage märkeruut Hide protected operating system files (Recommended) (Peida kaitstud operatsioonisüsteemifailid (soovitatav)).
 4. Hoiatusteate kuvamisel klõpsake nupul Yes (Jah). Seejärel klõpsake dialoogiboksi Folder Options (Kaustasuvandid) sulgemiseks OK.
 5. Klõpsake tööriistariba nupul Folders (Kaustad).

  Märkus. Kui tööriistaribal puudub nupp Folders (Kaustad), valige menüü View (Vaade) käsk Toolbars (Tööriistaribad) ja seejärel klõpsake käsul Standard Buttons (Standardnupud).
 6. Otsige vasakul navigeerimispaanil jaotises Folders (Kaustad) üles kaust Recycle Bin (Prügikast). Seejärel lohistage kaust Recycle Bin (Prügikast) töölauale.
 7. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Folder Options (Kaustasuvandid).
 8. Klõpsake vahekaardil View (Vaade) ja seejärel valige märkeruut Hide protected operating system files (Recommended) (Peida kaitstud operatsioonisüsteemifailid (soovitatav)). Klõpsake OK.
Märkus. Selle toiminguga ei looda algset ikooni uuesti. Küll aga taastatakse enamik prügikasti funktsioone. Muuhulgas järgmised funktsioonid:
 • faili kustutamine selle lohistamisega töölaual ikoonile Recycle Bin (Prügikast);
 • kustutatud faili taastamine, topeltklõpsates töölaual ikoonil Recycle Bin (Prügikast), paremklõpsates taastataval failil ja seejärel klõpsates käsul Restore (Taasta);
 • prügikasti tühjendamine, paremklõpsates töölaual ikoonil Recycle Bin (Prügikast) ja seejärel klõpsates käsul Empty Recycle Bin (Tühjenda prügikast).
Märkus. Kui kasutate probleemi vastukaaluna neid juhiseid, ei pääse prügikasti atribuutide juurde otseteel Recycle Bin (Prügikast) paremklõpsates. Prügikasti atribuutide seadmiseks toimige järgmiselt.
 1. Topeltklõpsake töölaual otseteel Recycle Bin (Prügikast). Avatakse kaust Recycle Bin (Prügikast).
 2. Paremklõpsake kausta Recycle Bin (Prügikast) vasakpoolses ülemises nurgas ikoonil Recycle Bin (Prügikast) ja seejärel klõpsake käsul Properties (Atribuudid).

Kui see protseduur probleemi ei lahendanud, võite võtta ühendust tugiteenusega.
Põhjus
Sellel probleemil võib olla mitu põhjust:
 • prügikasti peitmiseks on kasutatud mõne muu tootja programmi;
 • prügikasti peitmiseks on kasutatud programmi TweakUI;
 • prügikasti registriteave on kustutatud;
 • prügikasti peitmiseks on kasutatud mõnda rühmapoliitika sätet.

  Märkus. Windows XP Home Edition ei toeta rühmapoliitika kasutamist.
Viited
Abi saamiseks Windows Vista tavaliste süsteemihooldustööde juures külastage järgmist Microsofti veebilehte:
fixit fix it
Atribuudid

Artikli ID: 810869 – viimati läbi vaadatud: 06/10/2013 01:44:00 – redaktsioon: 6.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869
Tagasiside