Internet Exploreris ülalhoidmise aegumise vaikeväärtuse muutmine

KOKKUVÕTE
Käesolev artikkel kirjeldab, kuidas Microsoft Internet Exploreris HTTP ülalhoidmise vaikeväärtust muuta.

Kui Internet Explorer loob veebiserveriga püsiva HTTP-ühenduse (kasutades valikut Ühendus: ülalhoidmise päised), kasutab Internet Explorer uuesti sama TCP/IP-soklit, mida kasutati esialgse taotluse vastuvõtmiseks, kuni sokkel on ühe minuti jõudeolekus olnud. Kui ühendus on minuti jõudeolekus olnud, lähtestab Internet Explorer ühenduse. Lisataotluste vastuvõtmiseks kasutatakse uut TCP/IP-soklit. Võite Internet Exploreris HTTP parameetri KeepAliveTimeout väärtust muuta.

Klientbrauseri (Internet Explorer) või veebiserveri parameetri KeepAlive madal väärtus on piiravaks teguriks. Näiteks kliendi kaheminutilise aegumise ja veebiserveri üheminutilise aegumise korral on maksimaalne aegumine üks minut. Nii klient kui ka server võivad olla piiravaks teguriks.

Vaikimisi on Internet Exploreri parameetri
KeepAliveTimeout
väärtuseks üks minut ja täiendavaks piiravaks teguriks (
ServerInfoTimeout
) kaks minutit. Mõlemad sätted võivad panna Internet Explorerit soklit lähtestama.
LISATEAVE
NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab samme, mis õpetavad registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Täiendavaks kaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)


Teil tuleb võib-olla Internet Exploreris püsivate HTTP-ühenduste aegumise vaikeväärtust suurendada, kui kasutate veebiprogrammi, mis suhtleb Internet Exploreriga pärast üht jõudeolekus veedetud minutit sama TCP/IP-sokli kaudu. Internet Exploreris püsivate HTTP-ühenduste aegumise vaikeväärtuse muutmiseks lisage järgmisesse registrivõtmesse parameetri DWORD väärtus, mille nimi on
KeepAliveTimeout
, ning seadistage seejärel selle väärtuse andmed ajale (millisekundites), mille möödumist peaks Internet Explorer enne jõudeühenduse lähtestamist ootama:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Selleks tehke järgmist.
  1. Klõpsake nuppu Start ja käsku Käivita. Tippige käsk regedit ja klõpsake siis nuppu OK.
  2. Leidke registrist üles järgmine võti ja klõpsake seda:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  3. Valige menüüs Redigeeri suvand Uus ja klõpsake seejärel suvandit DWORD-väärtus.
  4. Tippige parameeter KeepAliveTimeout ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).
  5. Klõpsake menüüs Redigeeri käsku Muuda.
  6. Tippige sobiv aegumisväärtus (millisekundites) ja klõpsake seejärel OK. Näiteks aegumisväärtuse seadistamiseks kahele minutile tippige 120 000.
  7. Taaskäivitage Internet Explorer.
Kui seadistate parameetri
KeepAliveTimeout
väärtuseks vähem kui 60 000 (ühe minuti), võib teil tekkida probleeme püsivaid HTTP-ühendusi nõudvate veebiserveritega suhtlemisel. Näiteks võite saada veateate „Lehte ei saa kuvada“.

Kui parameetri
KeepAliveTimeout
väärtus peab olema suurem kui 120 000 (kaks minutit), tuleb teil luua täiendav registrivõti ja seadistada selle väärtus soovitud parameetri
KeepAliveTimeout
väärtusega võrdseks. Täiendav registrivõti on
ServerInfoTimeout
. See on väärtusega (millisekundites) DWORD, mis asub samas kohas kui
KeepAliveTimeout
.

Näiteks kolmeminutilise parameetri
KeepAliveTimeout
väärtuse kasutamiseks peate looma järgmised registrivõtmed:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD-väärtus 180 000 (millisekundites)
ServerInfoTimeout DWORD-väärtus 180 000 (millisekundites)
HTTP 1.1 on Internet Exploreris vaikimisi lubatud, välja arvatud juhul, kui loote HTTP-ühenduse puhverserveri kaudu. Kui HTTP 1.1 on lubatud, siis jäävad HTTP-ühendused vaikimisi avatuks (või püsivaks), kuni ühendus on ühe minuti jõudeolekus olnud või kuni registris parameetri
KeepAliveTimeout
väärtusega määratud väärtus on saavutatud. Võite HTTP 1.1 sätteid Internet Exploreris muuta, kasutades vahekaarti Täpsemalt dialoogiboksis Interneti-suvandid.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 813827 – Viimeisin tarkistus: 04/29/2010 15:03:42 – Versio: 3.5

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

  • kbinfo KB813827
Palaute