Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Kui süsteem lõpetab reageerimise, on failiserveris asuvate failidega töötamisel failiserveri töö tavapärasest aeglasem ning esineb viivitusi

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Sümptomid
Failidega võrgu kaudu töötamisel võib ilmneda üks või mitu järgmist probleemi.
 • Faili- ja prindiserverina konfigureeritud Windowsi-põhine failiserver ei reageeri enam ning faili- ja prindiserveri funktsioonid peatatakse ajutiselt.
 • Ühiskasutusega kohas asuvate failide avamisel, salvestamisel, sulgemisel, kustutamisel või printimisel esineb ootamatult pikki viivitusi.
 • Mõne võrguprogrammi kasutamisel võib märgata ajutist jõudluse vähenemist. Jõudlusnäitajad langevad tavaliselt ligikaudu 40–45 sekundiks. Teatud juhtudel võib viivitus kesta ka kuni viis minutit.
 • Failide kopeerimiseks või varundamiseks kulub tavapärasest rohkem aega.
 • Ühiskasutusega ressursi avamisel ei reageeri Windows Explorer enam või kuvatakse Windows Exploreris ühendatud võrgudraivi kohal punane X.
 • Failiserverisse sisse logimisel jääb arvutiekraan pärast nime ja prooli tippimist dialoogiboksi Windowsi sisselogimine (Log On to Windows) tühjaks. Töölauda ei kuvata.
 • RPC-teenust või failiserveriga ühenduse loomiseks nimitorusid kasutav programm ei reageeri enam.
 • Server lõpetab ajutiselt reageerimise ning failiserveri süsteemilogis kuvatakse üks või mitu järgmiste näidetega sarnanevat sündmuse ID teadet:

  Event ID: 2022
  Source: Srv
  Type: Tõrge
  Description:
  Server was unable to find a free connection <number> times in the last <number> seconds. (Sündmuse ID: 2022. Allikas: Srv. Tüüp: tõrge. Kirjeldus: Server ei leidnud viimase x sekundi jooksul x korda proovides ühtegi vaba ühendust.)

  Event ID: 2021
  Source: Srv
  Tüüp: Tõrge
  Description:
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds. (Sündmuse ID: 2021. Allikas: Srv. Tüüp: tõrge. Kirjeldus: server ei saanud viimase x sekundi jooksul x korda proovides luua ühtegi tööüksust.)

  Event ID: 2020
  Source: Srv
  Tüüp: Tõrge
  Description:
  The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty. (Sündmuse ID: 2020. Allikas: Srv. Tüüp: tõrge. Kirjeldus: server ei saanud eraldada süsteemi saalitud tsoonist, kuna see tsoon oli tühi.)

  Event ID: 2019
  Source: Srv
  Tüüp: Tõrge
  Description:
  The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. (Sündmuse ID: 2019. Allikas: Srv. Tüüp: tõrge. Kirjeldus: server ei saanud eraldada süsteemi saalimata tsoonist, kuna see tsoon oli tühi.)

  Event ID: 2510
  Source: Server
  Event Type: Error
  Description:
  The server service was unable to map error code 1722. (Sündmuse ID: 2510. Allikas: server. Sündmuse tüüp: tõrge. Kirjeldus: serveriteenus ei saanud vastendada tõrkekoodi 1722.)
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is unavailable. (RPC-teenus pole saadaval.)

  Lisaks sellele kuvatakse klientarvuti süsteemilogis järgmine sündmus:

  Event ID: 3013
  Event Type: Tõrge
  Event Source: MrxSmb / Rdr
  Description:
  The redirector has timed out a request to ComputerName. (Sündmuse ID: 3013. Sündmuse tüüp: tõrge. Sündmuse allikas: MrxSmb / Rdr. Kirjeldus: ümbersuunajal jõudis arvutisse x tehtud päringu käigus kätte ajalõpp.)

 • Kui proovite luua ühenduse ühiskasutusega ressursiga, kuvatakse järgmiste näidetega sarnanev tõrketeade.Tõrketeade 1
  System error 53. The network path was not found. (Süsteemitõrge 53. Võrguteed ei leitud.)
  Tõrketeade 2
  System error 64. The specified network name is no longer available. (Süsteemitõrge 64. Määratud võrgunimi pole enam saadaval.)
 • Ühendus võrguressurssidega kohati katkeb ning te ei saa failiserveris asuvate failidega ühendust luua. Küll aga saate endiselt serverisse kajataotlusi saata (käsk Ping) ning luua serveriga ühenduse terminaliteenuste (Terminal Services) seansi kaudu.
 • Kui serveris asuvatele Microsoft Office'i dokumentidele proovib korraga juurde pääseda mitu kasutajat, ei kuvata alati dialoogiboksi File is locked for editing (Fail on redigeerimiseks lukustatud), kui teine kasutaja faili avab.
 • Võrgujälitus näitab SMB-teenusekliendi käsu ja failiserveri vastuse vahel 30–40-sekundilist viivitust.
 • Kui proovite avada programmis Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 või Microsoft Access 2002 rakenduses Access 2.0 loodud andmebaasifaili (MDB-fail), võidakse kuvada järgmise näitega sarnanev tõrketeade.
  Disk or network error. (Draivi- või võrgutõrge.)
 • Kui proovite avada mõnda Microsoft Wordi faili, võidakse kuvada järgmine tõrketeade:
  Word failed reading from this file file_name. (Word ei saanud lugeda faili x.) Please restore the network connection or replace the floppy disk and retry. (Taastage võrguühendus või vahetage diskett uue vastu ja proovige uuesti.)
Lisaks sellele võidakse klientarvuti süsteemilogisse salvestada järgmine sündmus.

Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 50
Description: {Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. (Tüüp: hoiatus. Allikas: MrxSmb. Sündmuse ID: 50. Kirjeldus: {Andmekadu või viivitus kirjutamisel} süsteem proovis kanda üle failiandmeid puhvritest asukohta \Seade\LanmanRedirector.) The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. (Kirjutamistoiming nurjus ning on võimalik, et faili kirjutati ainult osa andmetest.)

Põhjus
Selline probleem võib ilmneda, kui mõni teie arvutisse installitud mitte-Microsofti programm kasutab tuumrežiimi aegunud filtridraiverit. Tuumrežiimi filtridraiver võib aeguda juhul, kui täidetud on järgmised tingimused.
 • Arvutisse on installitud üks järgmistest programmidest:
  • Arvutisse on installitud ettevõtte Computer Associates International, Inc. toode ARCserve Backup Agent for Open Files või ARCserve Open File Agent ning programmi draiver Ofant.sys on aegunud.
  • Arvutisse on installitud Open Transaction Manager ning programmi draiver Otman.sys on aegunud.

   Märkus. Open Transaction Manager on kaasatud VERITAS Software Corporationi teatud programmidesse, kuid selle saab installida ka VERITASE programmist eraldi. Näiteks võib Open Transaction Manager olla kaasatud programmi Open File Option. See programm omakorda võib olla kaasatud VERITASE programmi Backup Exec.
  • Arvutisse on installitud VERITASE programm, mis kasutab draiverit Otman4.sys või Otman5.sys (nt Open File Option) ning programmi draiver Otman4.sys või Otman5.sys on aegunud.
 • Programmi draiver ei ühildu mitte-Microsofti viirusetõrjeprogrammi poolt arvutisse installitud filtridraiveriga. Selle tagajärjel võib filtridraiver tagastada serveriteenusele vale olekukoodi. Näiteks võib filtridraiver tagastada koodi STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS asemel koodi STATUS_SUCCESS.
Lahendus
Selle probleemi lahendamiseks pöörduge programmi tootja poole ja uurige, kas filtridraiveri jaoks on saadaval mõni värskendus. Draiveri Ofant.sys uusima värskenduse saamiseks Computer Associatesi poole pöördumise võimaluste kohta saate lisateavet järgmiselt Computer Associatesi veebisaidilt:Kui installisite Open Transaction Manageri eraldi, pöörduge ettevõtte Columbia Data Products, Inc. poole ja uurige, kas neil on probleemi lahendamiseks pakkuda mõni värskendus. Ettevõtte Columbia Data Products poole pöördumiseks avage Columbia Data Productsi veebisait: VERITASE poole pöördumise võimaluste kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti: Microsoft pakub tehnilise toe saamiseks teiste tootjate kontaktteavet. Seda teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft ei garanteeri teiste tootjate kontaktteabe täpsust.
Lisateave
NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab juhiseid, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows


Selle probleemi ajutiseks leevendamiseks taaskäivitage serveriteenused serveris. Serveriteenuste taaskäivitamiseks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Run (Käivita).
 2. Tippige väljale Open (Ava) käsk cmd ja klõpsake siis nuppu OK.
 3. Tippige käsureale järgmised käsud, vajutades pärast iga rida klahvi Enter:
  net stop server
  net start server
Probleemi kohta tõrkeotsingu käivitamiseks kasutage ühte järgmistest võtetest.
 • Kasutage funktsioone Performance Logs (Jõudluslogid) ja Alerts (Alarmid), et jälgida näitajat Avg. Disk Queue Length jõudlusobjekti PhysicalDisk kohta. Tavatingimustes ei ületa ootel I/O-taotluste arv enam kui 1,5–2 korda ketta tegelike spindlite arvu. Enamikul ketastel on üks spindel, kuid RAID-seadmetel on tavaliselt mitu spindlit. Kui programm käivitab mitu väiksest järjestikust I/O-toimingut, näete sisend-väljundoperatsioonidega seotud järjestamisel näidul Current Disk Queue Length vastavat jõnksu. Samuti võite näha näidu süsteemijõudluse System näidu Context Switches/sec suurenemist.
 • Keelake oportunistlik (soovimatu juurdepääsu takistamiseks) lukustamisvõimalus kas klientarvutis või serveris. Oportunistliku lukustamise keelamiseks klientarvutis seadke väärtus 1 järgmisele registriväärtusele:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Oportunistliku lukustamise keelamiseks serveris seadke väärtus 0 järgmisele registriväärtusele:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Oportunistliku lukustamise keelamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  296264 Oportunistliku lukustamise konfigureerimine Windowsis (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 • Redigeerige registrit filtridraiveri ajutiseks desaktiveerimiseks.

  Tuumrežiimi filtridraiveri ajutise desaktiveerimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  816071 Tuumrežiimi filtridraiveri ajutine desaktiveerimine Windowsis (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
  Registrivõti, kus talletatakse draiveri Ofant.sys teavet, on järgmine:
  Ofadriver
Viited
Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
814112 Ühiskasutusega võrgukohtades asuvad failid avatakse aeglaselt või kirjutuskaitstuna või kuvatakse nende avamisel tõrketeade (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
821246 Võrguserveris asuvate Office'i failide avamine, sulgemine või salvestamine võtab tavapärasest enam aega (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
816071 Tuumrežiimi filtridraiveri ajutine inaktiveerimine Windowsis (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
252332 Sündmuse ID 3013 failide kopeerimisel serverisse, kus pole piisavalt kettaruumi (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Käesolevas artiklis käsitletavaid teiste tootjate programme toodavad ettevõtted, mis pole Microsoftiga seotud. Microsoft ei anna nende toodete jõudlusele ega töökindlusele mingit kaudset ega muud garantiid.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel „FAST PUBLISH” (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.
Atribuudid

Artikli ID: 822219 – viimati läbi vaadatud: 06/27/2014 13:36:00 – redaktsioon: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Tagasiside