Windows Server 2003 ja Windows XP puuduvate võrguühenduse ikoonide tõrkeotsing

Windows XP tugi on lõppenud.

Microsoft lõpetas Windows XP tugiteenuse pakkumise 8. aprillil 2014. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Windows Server 2003 tugi lõppes 14. juulil 2015.

Microsoft lõpetas Windows Server 2003 toe 14. juulil 2015. Muudatus mõjutas teie tarkvaravärskendusi ja turbesuvandeid. Lugege, mida see teie jaoks tähendab ja kuidas saate kaitset säilitada.

Selle artikli Windows 2000 kohta käiva versiooni leiate artiklinumbriga 329050.
Sissejuhatus
Käesolevas artiklis on toodud sammsammulised juhised ja täpsema tõrkeotsingu meetodid, mida võite proovida puuduvate võrgu- ja sissehelistusühenduste ikoonide taastamiseks arvutis, milles töötab Windows XP või Windows Server 2003. Puuduvatest ikoonidest hoolimata töötab võrgundus korralikult. Et puuduvad võrguikoonid võivad osutada mitmetele probleemidele, on raske konkreetse probleemi põhjust aimata enne selle lähemalt uurimist. Me küsime mõned küsimused. Teie vastuste põhjal teeme kindlaks, millist meetodit peaksite esimesena proovima.

See artikkel esitab eneseabi juhised algajale kuni kesktasemel arvutikasutajale.
Jaotis „Täpsem tõrkeotsing” on mõeldud kogenud arvutikasutajale.
Neid juhiseid on lihtsam läbida, kui prindite artikli esmalt välja.
Sümptomid
Kui klõpsate nupul Start ja üksusel Control Panel (Juhtpaneel) ning seejärel topeltklõpsate valikul Network Connections (Võrguühendused) või paremklõpsate töölaual ikoonil My Network Places (Minu võrgukohad) ja klõpsate käsul Properties (Atribuudid), ei kuvata kõiki võrguikoone. Või võib ilmneda probleeme aknas Network Connections (Võrguühendused).

Et teha kindlaks, millist meetodit probleemi lahendamiseks esimesena proovida, tutvuge järgmise nelja juhuga ja tehke kindlaks, millised tunnused vastavad teie olukorrale.

1. juhtum. Kõik või mõned võrguikoonid puuduvad.

 • Ühenduseikooni LAN or High-Speed Internet (LAN või kiire Internet) ei kuvata.
 • Ikooni Dial-up Connection (Sissehelistusühendus) ei kuvata.
 • Ikooni New Connection Wizard (Uue ühenduse viisard) ei kuvata.
 • Kuvatakse vaid ikoon New Connection Wizard (Uue ühenduse viisard). Või võidakse kuvada ka üks või mitu sissehelistusühenduse ikooni.
 • Kui klõpsate menüü Advanced (Täpsemalt) käsul Advanced Settings (Täpsemad sätted), kuvatakse loendis Connections (Ühendused) ainult kirje [Remote Access connections] [Kaugpääsuühendused].
Kui see juhtum vastab teie olukorrale, peaksite esimesena proovima 1. meetodit jaotises „Üldine tõrkeotsing”, et lasta Windowsil automaatselt võrguadapterid tuvastada ja installida.

2. juhtum. Ei kuvata ainult ikoone „Dial-up Connection” (Sissehelistusühendus).

Kui see juhtum vastab teie olukorrale, peaksite esimesena proovima 5. meetodit jaotises „Üldine tõrkeotsing”, et lisada üldine standardmodem.

3. juhtum. Aken „Network Connections” (Võrguühendused) lakkab reageerimast (hangub) või sulgub kohe pärast mõne võrguühenduse valimist ja käsu „Properties” (Atribuudid) klõpsamist.

Kui see juhtum vastab teie olukorrale, proovige 4. meetodit jaotises „Täpsem tõrkeotsing”, et rekonstrueerida alamvõtme Network kirje Config. Kui te ei tunne ennast täpsemas tõrkeotsingus kindlana, võite kedagi appi paluda või võtta ühendust tugiteenusega.
4. juhtum. Võrguikoon kaob ainult pärast võrguga käsitsi ühenduse loomist.
Kui see juhtum vastab teie olukorrale, proovige 3. meetodit jaotises „Täpsem tõrkeotsing”, et kasutada probleemi diagnoosimiseks ja lahendamiseks rühmapoliitika tulemite tööriista või rühmapoliitika halduskonsooli. Kui te ei tunne ennast täpsemas tõrkeotsingus kindlana, võite kedagi appi paluda või võtta ühendust tugiteenusega.
Üldine tõrkeotsing

1. meetod. Laske Windowsil automaatselt võrguadapterid tuvastada ja installida

Windows saab automaatselt tuvastada ja installida õiged võrguadapterid. Samuti parandab see võrguadapteri rikutud registrikirjed.

Et lasta Windowsil automaatselt võrguadapterid tuvastada ja installida, toimige järgmiselt.
 1. Paremklõpsake üksusel My Computer (Minu arvuti) ja klõpsake käsul Properties (Atribuudid).
 2. Klõpsake vahekaardil Hardware (Riistvara) ja seejärel üksusel Device Manager (Seadmehaldur).
 3. Installitud võrguadapterite loendi vaatamiseks laiendage üksust Network adapter(s) (Võrguadapterid). Klõpsake võrguadapteri leidmiseks ja klõpsake käsul Uninstall (Desinstalli).
 4. Taaskäivitage arvuti ning seejärel laske süsteemil automaatselt tuvastada ja installida vajalikud võrguadapteridraiverid.
Vaadake, kas võrgunduse ikoonid kuvatakse. Kui see meetod toimis, olete selle artikliga lõpetanud. Kuid võite lugeda jaotist „Ennetamise näpunäited”, et saada teada, kuidas seda probleemi edaspidi vältida.

Kui see meetod teie jaoks ei töötanud, proovige 2. meetodit.

2. meetod. Kontrollige võrgusätteid ja -teenuseid

Võrgusätted, näiteks adapterisätted, teenusesätted, sisselogimissäte, töölauasuhtluse säte ja võrguteenuste sätted võimaldavad teil luua arvutis võrguühenduse. Kui need sätted on valed, võivad ilmneda võrguühenduse probleemid.

Võrgusätete ja -teenuste kontrollimiseks toimige järgmiselt.
 1. Veenduge, et valitud on õige võrguadapter. Võrguadapter on seade, mis võimaldab ühendada arvuti võrguga. Seda nimetatakse ka võrguliidese kaardiks (NIC).
  1. Paremklõpsake üksusel My Computer (Minu arvuti), klõpsake käsul Properties (Atribuudid), klõpsake vahekaardil Hardware (Riistvara) ja seejärel üksusel Device Manager (Seadmehaldur).
  2. Topeltklõpsake valikul Network Adapters (Võrguadapterid) ja kontrollige, kas õige võrguadapteri nimi on valitud. Kui te ei tea oma võrguadapteri nime, ärge muretsege. Praegu veenduge lihtsalt, et mõni adapter on valitud.
  3. Topeltklõpsake võrguadapteril ja kontrollige, et vahekaardi General (Üldine) väljal Device status (Seadme olek) kuvataks teade „This device is working properly” (See seade töötab õigesti). Kui te seda teadet ei näe, klõpsake nupul Troubleshoot (Tõrkeotsing) ja järgige juhiseid.
  4. Kui olete kinnitanud, et õige võrguadapter on valitud ja töötab korralikult, võite kõik avatud dialoogiboksid sulgeda.
 2. Veenduge, et vajalikud teenused on käivitatud. Teenuste sätted juhivad lihtsalt süsteemiteenuste käivitamist, peatamist ja haldamist.
  1. Paremklõpsake üksusel My Computer (Minu arvuti) ja klõpsake käsul Manage (Halda).
  2. Topeltklõpsake üksusel Services and Applications (Teenused ja rakendused) ning klõpsake üksusel Services (Teenused).
  3. Vaadake parempaanil veergu Status (Olek). Kõigi veergude nägemiseks peate võib-olla akent laiendama. Veenduge, et järgmised teenused on käivitatud.
   • Remote procedure call (RPC)
    (See teenus peab olema käivitatud, enne kui muud teenused saavad jõustuda.)
   • Network Connections
    (See teenus saab käivituda vaid siis, kui RPC teenus on aktiivne.)
   • Plug and Play
   • COM+ Event System
    (See teenus saab käivituda vaid siis, kui RPC teenus on aktiivne.)
   • Remote Access Connection Manager
    (See teenus saab käivituda vaid siis, kui telefoniteenus (Telephony) on aktiivne.)
   • Telephony
    (See teenus saab käivituda vaid siis, kui RPC teenus ja PnP teenus on aktiivsed.)
  4. Teenuse käivitamiseks paremklõpsake teenuse nimel ja klõpsake käsul Start (Käivita).
  5. Ärge sulgege akent Computer Management (Arvutihaldus), sest järgmistes sammudes peate kontrollima mõningaid lisasätteid.
 3. Kontrollige sisselogimissätet.
  1. Topeltklõpsake parempaanil teenusel COM+ Event System (COM+ sündmusesüsteem).
  2. Klõpsake vahekaardil Log on (Sisselogimine).
  3. Kontrollige jaotises Log on as (Sisselogimine), et suvand Local System account (Kohalik süsteemikonto) oleks valitud.
 4. Kontrollige töölauasuhtluse sätet.
  1. Topeltklõpsake teenusel Network Connections (Võrguühendused).
  2. Klõpsake vahekaardil Log on (Sisselogimine).
  3. Kontrollige jaotises Log on as (Sisselogimine), et suvand Local System Account (Kohalik süsteemikonto) oleks valitud.
  4. Veenduge, et märkeruut Allow service to interact with desktop (Luba teenusel töölauaga suhelda) oleks valitud, ja klõpsake OK.
  5. Sulgege aken Computer Management (Arvutihaldus).
 5. Kontrollige võrguteenuste sätet.
  1. Klõpsake nupul Start ja seejärel üksusel Control Panel (Juhtpaneel).
  2. Topeltklõpsake üksusel Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine).
  3. Klõpsake üksusel Add/Remove Windows Components (Windowsi komponentide lisamine/eemaldamine).
  4. Kerige allapoole ja klõpsake üksusel Networking Services (Võrguteenused) ning nupul Details (Üksikasjad). Veenduge, et teenus Simple TCP/IP Services (Lihtsad TCP/IP teenused) oleks sisse lülitatud, ja klõpsake OK.
  5. Sulgege kõik avatud dialoogiboksid.
 6. Veenduge, et võrgu DLL-failid oleksid õigesti registreeritud. DLL-failid on väikesed failid, mis sisaldavad funktsioonide teeki ja andmeid, mida saab jagada mitme rakenduse vahel.
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita).
  2. Tippige väljale Run (Käivita) käsk cmd.exe ja seejärel klõpsake OK.
  3. Tippige järgmised read. Vajutage iga rea järel sisestusklahvi (ENTER). Seda käsuteksti on raske tippida. Veenduge, et tipite selle täpselt nii, nagu allpool toodud. Lihtsam võib olla see tekst kopeerida ja kleepida.Klõpsake iga käsu puhul kuvatavas dialoogiboksis RegSvr32 nupul OK.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Taaskäivitage arvuti. Vaadake, kas võrgunduse ikoonid kuvatakse. Kui see meetod toimis, olete selle artikliga lõpetanud. Kuid võite lugeda jaotist „Ennetamise näpunäited”, et saada teada, kuidas seda probleemi edaspidi vältida.

   Kui see meetod teie jaoks ei töötanud, proovige 3. meetodit.

3. meetod. Tehke kindlaks, kas teise tootja draiver on ühildumatu Windowsi viimase hoolduspaketiga

Draiver on tarkvara, mis võimaldab arvutil riistvara või muude seadmetega suhelda. Kui installitud on aegunud draiver, ei pruugi see Windowsi viimase hoolduspaketiga ühilduda. Selle ühildumatuse parandamiseks võite otsida draiverivärskendust.

Et kontrollida, kas saadaval on uus võrguadapteri draiver, toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start, valige üksus All Programs (Kõik programmid) ja seejärel klõpsake käsul Windows Update (Windowsi väskendus).
 2. Klõpsake nupul Custom Install (Kohandatud install) ja seejärel valikul Select optional hardware update (Valige valikuline riistvaravärskendus).
 3. Vaadake võrguadapteri nime ja installige mõni saadaolev riistvaravärskendus. Kui draiverit pole loetletud, võite lisateabe hankimiseks külastada tootja veebisaiti.
 4. Taaskäivitage arvuti, kui seda riistvaravärskenduste installimiseks palutakse.
Vaadake, kas võrgunduse ikoonid kuvatakse. Kui see meetod toimis, olete selle artikliga lõpetanud. Kuid võite lugeda jaotist „Ennetamise näpunäited”, et saada teada, kuidas seda probleemi edaspidi vältida.

Kui see meetod teie jaoks ei töötanud, võite proovida 4. meetodit.

4. meetod. Kasutage utiliiti Dcomcnfg.exe sätte „Default Impersonation Level” (Isikustamise vaiketase) lähtestamiseks

See säte teatab arvutile, kuidas tuleb autentida võrguühenduse loojaid. Meetod tundub keerukam kui see tegelikult on. Utiliidil DCOM Config on „osuta ja klõpsa” tüüpi liides ja te peate lihtsalt neid juhiseid järgima ning see teeb musta töö teie eest ära.

Enne alustamist peate olema loginud arvutisse sisse administraatorikontoga. Administraatorikontoga saate teha arvutisse muudatusi, mida ei saa teha ühegi muu kontoga, näiteks standardkontoga. Kui kasutate isiklikku arvutit, võite olla juba loginud sisse administraatorikontoga.

Kui te pole kindel, kas teil on administraatoriõigused, toimige järgmiselt. Muul juhul jätkake 1. sammuga.
 1. Avage dialoogiboks Date and Time Properties (Kuupäeva- ja kellaajaatribuudid).
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita).
  2. Tippige väljale Open (Ava) käsk timedate.cpl ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 2. Nüüd tehke kindlaks, kas olete sisse loginud administraatorikontoga.
  • Kui 1. sammu sooritamise järel kuvatakse dialoogiboks Date and Time Properties (Kuupäeva- ja kellaajaatribuudid), olete juba arvutiadministraatorina sisse loginud. Sulgege dialoogiboks Date and Time Properties (Kuupäeva- ja kellaajaatribuudid) ning jätkake selle meetodiga.
  • Kui saate järgmise teate, siis pole te administraatorina sisse loginud.
   Teil pole süsteemiaja muutmiseks vajalikku õigustaset.
Selle meetodiga jätkamiseks peate esmalt välja logima ja seejärel logima uuesti Windowsi sisse arvutiadministraatori kontoga. Kui te ei tea, kuidas logida uuesti Windowsi sisse arvutiadministraatori kontoga, võite kelleltki abi paluda. Kui see arvuti on osa töökohavõrgust, võite paluda abi süsteemiadministraatorilt. Kuid kui soovite seda teha koduarvutis, mis ei kuulu võrku, peate teadma arvuti administraatorikonto parooli.

Kui te ei tea arvuti ühegi administraatorikonto parooli, ei saa see artikkel teid kahjuks rohkem aidata. Võite võtta ühendust tugiteenusega. Lisateabe saamiseks tugiteenusega ühenduse võtmise kohta lugege jaotist „Järgmised sammud”.

Utiliidi Dcomcnfg.exe kasutamiseks sätte Default Impersonation Level (Isikustamise vaiketase) lähtestamiseks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita).
 2. Tippige käsk dcomcnfg ja seejärel klõpsake OK.
 3. Klõpsake jaotises Component Services (Komponenditeenused) üksusel Computers (Arvutid), paremklõpsake arvutil, mille kogu arvutit hõlmavat isikustamise taset soovite muuta (näiteks Minu arvuti), ning klõpsake käsul Properties (Atribuudid).
 4. Klõpsake vahekaardil Default Properties (Vaikeatribuudid) ja valige seejärel soovitud arvuti puhul märkeruut Enable Distributed COM on this computer (Luba selles arvutis COM-i hajutamine).
 5. Klõpsake väljal Default Impersonation Level (Isikustamise vaiketase) allanoolel, klõpsake mis tahes sättel peale sätte Anonymous (Anonüümne) ning klõpsake OK.

Uus kogu arvutit hõlmav isikustamise tase on saadaval järgmine kord, kui mõne programmi käivitate. Muudatus ei mõjuta sätte muutmise ajal töötavaid programme enne, kui olete programmid taaskäivitanud.

Vaadake, kas võrgunduse ikoonid kuvatakse. Kui see meetod toimis, olete selle artikliga lõpetanud.

Kui see meetod teie jaoks ei töötanud, võite proovida 5. meetodit.

5. meetod. Kui puudu on ainult ikoonid Dial-up Connection (Sissehelistusühendus), lisage ajutiselt uus modem

Proovige lisada standardmodemit. Sageli põhjustab lihtsalt uue modemi lisamise protsess ühenduse ikoonide ilmumise. Standardmodemi lisamiseks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel üksusel Control Panel (Juhtpaneel).
 2. Klõpsake käsul Switch to Classic View (Lülitu klassikalisele vaatele), kui see pole juba valitud. See suvand kuvatakse juhtpaneeli vasakul poolel.
 3. Topeltklõpsake üksusel Phone and Modem Options (Telefoni ja modemi suvandid).
 4. Klõpsake üksusel Modems (Modemid) ja seejärel nupul Add (Lisa). Käivitub Add Hardware Wizard (Riistvara lisamise viisard).
 5. Valige märkeruut Don't detect my modem I will select it from a list (Ära tuvasta mu modemit; valin selle loendist) ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 6. Valige vasakul olevast loendist standardmodem ja klõpsake nupul Next (Edasi). Kui ikoonid kuvatakse, võite selle protseduuri käigus lisatud modemi ohutult kustutada.
Täpsem tõrkeotsing
Kui puuduvate ikoonide probleem ei kao, võite proovida neid täpsemaid meetodeid. Kui te ei tunne end täpsemas tõrkeotsingus kindlana, soovite võib-olla võtta ühendust tugiteenindusega. Lisateabe saamiseks tugiteenusega ühenduse võtmise kohta lugege jaotist „Järgmised sammud”.

Täpsema tõrkeotsingu meetodeid soovitame kasutada kogenud arvutikasutajatel.

1. meetod. Veenduge, et kõik Windowsi kaitstud failid kaustas System32 oleksid puutumata

System File Checker võimaldab administraatoril skannida kõiki kaitstud faile, et kontrollida nende versioone. Kui tööriist System File Checker avastab, et mõni kaitstud fail on üle kirjutatud, toob see vahemälukaustast (%Systemroot%\System32\Dllcache) või Windowsi installi lähtefailidest õige versiooni ja asendab vale faili. System File Checker kontrollib ja asustab uuesti ka vahemälukausta. Tööriista System File Checker käivitamiseks peate olema sisse loginud administraatorina või administraatorirühma liikmena.

Tööriista System File Checker käivitamiseks tippige käsuviibale käsk sfc /purgecache ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Käivitatakse tööriist System File Checker.

Lisateabe saamiseks Windowsi failikaitse funktsiooni kasutamise kohta lugege järgmist Microsofti teabebaasi artiklit:
222193 Windowsi failikaitse funktsiooni kirjeldus

2. meetod. Eemaldage teise tootja võrguadapteri haldustarkvara

Selles artiklis käsitletud teiste tootjate tooteid valmistavad Microsoftiga mitteseotud ettevõtted. Microsoft ei anna nende toodete jõudlusele ega töökindlusele mingit kaudset ega muud garantiid.

Eemaldage ajutiselt kõik meeskonnatööprogrammid (teaming software). Järgmine kombinatsioon on teadaolevalt ühildumatu:
Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter koos programmiga Intel Teaming Software, kus töötab mõni SNMP komponent.
Inteli SNMP-agendi (Ilansnmp.dll) värskendatud versiooni ja lisateabe saamiseks pöörduge võrguadapteri tootja või muu tarkvaratarnija poole. Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:
811876 Inteli SNMP-agendi installimisel kaovad võrguadapterid võrguadapterite loendist ja klasterserver ei reageeri enam
278431 Meeskonnatööadapterite kasutamine koos võrgukoormuse tasakaalustamisega võib põhjustada võrguprobleeme

3. meetod. Kasutage rühmapoliitika tulemite tööriista, et teha kindlaks rakendatavad rühmapoliitika objektid

Kui ikoon kustutatakse alles pärast käsitsi võrguühenduse loomist, toimige järgmiselt.
 1. Taaskäivitage arvuti ilma võrguühenduseta, et näha, kas arvutisse laaditakse alla mõni rühmapoliitika objekt (GPO).
 2. Käivitage rühmapoliitika tulemite tööriist, et teha kindlaks, milliseid GPO-sid rakendatakse. Lisateabe saamiseks rühmapoliitika tulemite tööriista kasutamise kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
  321709 Rühmapoliitika tulemite tööriista kasutamine operatsioonisüsteemis Windows 2000
 3. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita), tippige käsk gpedit.msc ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 4. Otsige üles ja avage Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/ (Rühmapoliitika/Kasutaja konfiguratsioon/Windowsi sätted/Internet Exploreri hooldus/Ühendus/Ühendussätted/).

4. meetod. Lähtestage võrguühendused

Kui soovite, et lähtestaksime võrguühendused teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate võrguühendused ise lähtestada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil „Lahenda see probleemˮ. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.
Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.Las ma lahendan ise

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab etappe, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows
Kui aken Network Connections (Võrguühendused) hakkab avanema, kuid sulgub kohe või hangub, toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Run (Käivita), tippige käsk regedit ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 2. Leidke järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Paremklõpsake sellel alamvõtmel, klõpsake käsul Export (Ekspordi) ja seejärel salvestage valitud haru faili.
 4. Klõpsake uuesti alamvõtmel Network ja kustutage kirje Config. Ärge kustutage alamvõtit Network. Kirje Config koostatakse arvuti taaskäivitamisel uuesti.
 5. Taaskäivitage arvuti. Võimalik, et peate arvuti käsitsi välja lülitama.

5. meetod. Veenduge, et registrivõtmed on puutumata ja õiged

Registrivõtmete puutumatuse ja õigsuse kontrollimiseks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Run (Käivita), tippige käsk regedit ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 2. Leidke järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Kontrollige, kas alamvõtmed NumMethods ja ProxyStubClsid32 on olemas ning kas nende väärtused on õiged. Kui nimetatud alamvõtmeid pole, siis looge need. Lisateabe saamiseks nende registri alamvõtmete loomise kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  269019 Puuduvad võrgu- ja sissehelistusühenduste kausta ikoonid

6. meetod. Otsige mitteesinevaid, fantoom- või peidetud võrguadaptereid

Fantoomvõrguadapteri desinstallimiseks registrist toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start, klõpsake käsul Run (Käivita), tippige käsk cmd.exe ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 2. Tippige käsk set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tippige käsk Start DEVMGMT.MSC ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 4. Klõpsake üksusel View ja käsul Show Hidden Devices (Näita peidetud seadmeid).
 5. Laiendage puud Network adapters (Võrguadapterid).
 6. Paremklõpsake tuhmil võrguadapteril ja klõpsake käsul Uninstall (Desinstalli).

7. meetod. Eemaldage registrist kogu ADAP-i (AutoDiscovery/AutoPurge) teave ja lähtestage kõigi jõudlusteekide olek

Selleks avage käsuviip, tippige sellele käsk winmgmt / clearadap ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
266416 WinMgmt-põhise jõudlusloenduri tõrgete tõrkeotsing
Järgmised sammud
Kui teil ei õnnestunud selles artiklis toodud juhiseid võrguikoonide taastamiseks järgida, võite kelleltki abi paluda või võtta ühendust tugiteenusega.

Microsofti tugiteenuse võimaluste vaatamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Ennetamise näpunäited
Et neid probleeme tulevikus ennetada, püüdke hoida oma arvutit ajakohasena. Veenduge alati, et arvutisse oleksid installitud kõige uuemad draiverid. Uusimate draiverite installimiseks võite kasutada Windowsi värskendust. Lisateabe saamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Viited
Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:
811876 Inteli SNMP-agendi installimisel kaovad võrguadapterid võrguadapterite loendist ja klasterserver ei reageeri enam
254631 Teatud võrgu- ja sissehelistusühenduste ikoonid on puudu
273461 Võrgu- ja sissehelistusühenduste ikoonid kaovad, kui isikustamise vaiketasemeks seatakse Dcomcnfg.exe abil säte Anonymous (Anonüümne)
269019 Puuduvad võrgu- ja sissehelistusühenduste kausta ikoonid
329634 Klastriteenuste installimisel ei kuvata sissehelistusühenduste ikoone
Dell-Server empty folder blank dialup ncpa.cpl invisible missing disappear ProxyStubClsid32 NIC adapter connectoid dialup dial-up "CI/O Management Software 4.01" Dell OpenManage CIO ILanSNMP.DLL AVM SAP agent fixit fix it fixme
خصائص

رقم الموضوع: 825826 - آخر مراجعة: 06/10/2013 02:43:00 - المراجعة: 5.1

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826
تعليقات